Луксозен 2-спален апартамент, с невероятна панорам

Свети Влас Бургас и област Несебър свети власий 82
3 стаи
252 м²
272,440 лв
2016-4-2
На няколко стъпки от морето и яхт- пристанището в Свети Влас, продавам един от малкото, предлагани на пазара на недвижими имоти, реален пентхаус. Неговият голям плюс: уникална гледка едновременно във всички посоки и огромна тераса - градина ( с барбекю, плодни дръвчета, лози, подправки и цветя), на която лятото само Ви идва на гости. Комплексът е така разположен, че се намира едновременно в близост до най-престижното място в Свети Влас- яхтеното пристанище, но и на такава линия, която да му осигурява зашеметяваща гледка и близостта на старата градска част, за да бъде удобен за целогодишно ползване. Като част от Диневи ресорт, собствениците могат да ползват всички удобства на комплексите от групата. В непосредствена близост са разположени ресторант, супермаркет, аптека, обменно бюро, спа център, детски център и площадки, новата църква, амфитеатъра, автобусна спирка, такси стоянка, началото на еко пътеки, изворна вода... Състои се от хол с кухня и трапезария, 2 спални (има възможност за трета), 2 бани, перално помещение. Чиста жилищна площ 112 кв.м; Тераси: 140 кв.м; Обща площ: 252 кв.м Напълно и луксозно обзаведен. Отлична инвестиция! Цена 139000€ От Собственик! *** x.com/resale1 Димитров +359887630331
Още555.bg

Луксозен 2-спален апартамент, с невероятна панорам

Свети Влас Бургас и област Несебър свети Власий 82
3 стаи
252 м²
272,440 лв
2016-4-2
На няколко стъпки от морето и яхт- пристанището в Свети Влас, продавам един от малкото, предлагани на пазара на недвижими имоти, реален пентхаус. Неговият голям плюс: уникална гледка едновременно във всички посоки и огромна тераса - градина ( с барбекю, плодни дръвчета, лози, подправки и цветя), на която лятото само Ви идва на гости. Комплексът е така разположен, че се намира едновременно в близост до най-престижното място в Свети Влас- яхтеното пристанище, но и на такава линия, която да му осигурява зашеметяваща гледка и близостта на старата градска част, за да бъде удобен за целогодишно ползване. Като част от Диневи ресорт, собствениците могат да ползват всички удобства на комплексите от групата. В непосредствена близост са разположени ресторант, супермаркет, аптека, обменно бюро, спа център, детски център и площадки, новата църква, амфитеатъра, автобусна спирка, такси стоянка, началото на еко пътеки, изворна вода... Състои се от хол с кухня и трапезария, 2 спални (има възможност за трета), 2 бани, перално помещение. Чиста жилищна площ 112 кв.м; Тераси: 140 кв.м; Обща площ: 252 кв.м Напълно и луксозно обзаведен. Отлична инвестиция! Цена 139000€ От Собственик! *** x.com/resale1 Димитров +359887630331
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Несебър, Свети Власий, Апартамент продажба

Тристаен апартамент Свети Влас

Свети Влас гр.Свети Влас, п.к. 8229, ВОДЕНИЦАТА № 4
83 м²
62,132 лв
2017-7-20
Апартамент находящ се в почивен комплекс „ВОДЕНИЦАТА", изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.502.197 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем/, целият с площ от 7 496 кв.м. /седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/ по плана на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, при граници на поземления имот; ПИ с идентификатор 11538.502.193; ПИ с идентификатор 11538.502.293; ПИ с идентификатор 11538.502.194; ПИ с идентификатор 11538.502.195; ПИ с идентификатор 11538.502.196; ПИ с идентификатор 11538.502.286; ПИ с идентификатор 11538.502.287, с административен адрес ул. „Свети Власий", а именно: АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, находящ се на 3 /трети/ етаж, в сграда № 4 /четири/, със застроена площ от 83.20 квадратни метра /осемдесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: антре, дневна - трапезария с кухненски бокс, две спални, два санитарни възела и тераса, при граници на апартамента: външен зид, апартамент № 12, отгоре - апартамент № 17, отдолу - апартамент № 6, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.502.197.4.11 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-68/17.01.2006г. на Началника на СК - Бургас, с площ 83.00 кв.м /осемдесет и три квадратни метра/, с адрес: гр.Свети Влас, п.к. 8229, ВОДЕНИЦАТА № 4, ет.3, ап.11, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 11538.502.197.4.12, под обекта: 11538.502.197.4.6, над обекта: 11538.502.197.4.17, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4, с идентификатор № 11538.502.197.4, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.502.197, ВЕДНО с 83 / 7496 квадратни метра /осемдесет и три върху седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.502.197 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-68/17.01.2006г. на Началника на СК - Бургас, с площ от 7 496 кв.м. /седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, с адрес: гр. Свети Влас, п.к.8229, ул. „Свети Власий", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 70014, квартал 0, при съседи: ПИ с идентификатор 11538.502.193; ПИ с идентификатор 11538.502.293; ПИ с идентификатор 11538.502.194; ПИ с идентификатор 11538.502.195; ПИ с идентификатор 11538.502.196; ПИ с идентификатор 11538.502.286; ПИ с идентификатор 11538.502.287, както и съответния процент идеални части от общите части на сградата
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Свети Влас

Свети Влас п.к."Воденицата" №4, ет.3, ап.11
83 м²
62,760 лв
2017-3-22
Апартамент находящ се в почивен комплекс „ВОДЕНИЦАТА", изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.502.197 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем/, целият с площ от 7 496 кв.м. /седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/ по плана на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, при граници на поземления имот; ПИ с идентификатор 11538.502.193; ПИ с идентификатор 11538.502.293; ПИ с идентификатор 11538.502.194; ПИ с идентификатор 11538.502.195; ПИ с идентификатор 11538.502.196; ПИ с идентификатор 11538.502.286; ПИ с идентификатор 11538.502.287, с административен адрес ул. „Свети Власий", а именно: АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, находящ се на 3 /трети/ етаж, в сграда № 4 /четири/, със застроена площ от 83.20 квадратни метра /осемдесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: антре, дневна - трапезария с кухненски бокс, две спални, два санитарни възела и тераса, при граници на апартамента: външен зид, апартамент № 12, отгоре - апартамент № 17, отдолу - апартамент № 6, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.502.197.4.11 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-68/17.01.2006г. на Началника на СК - Бургас, с площ 83.00 кв.м /осемдесет и три квадратни метра/, с адрес: гр.Свети Влас, п.к. 8229, ВОДЕНИЦАТА № 4, ет.3, ап.11, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 11538.502.197.4.12, под обекта: 11538.502.197.4.6, над обекта: 11538.502.197.4.17, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4, с идентификатор № 11538.502.197.4, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.502.197, ВЕДНО с 83 / 7496 квадратни метра /осемдесет и три върху седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.502.197 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-68/17.01.2006г. на Началника на СК - Бургас, с площ от 7 496 кв.м. /седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, с адрес: гр. Свети Влас, п.к.8229, ул. „Свети Власий", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 70014, квартал 0, при съседи: ПИ с идентификатор 11538.502.193; ПИ с идентификатор 11538.502.293; ПИ с идентификатор 11538.502.194; ПИ с идентификатор 11538.502.195; ПИ с идентификатор 11538.502.196; ПИ с идентификатор 11538.502.286; ПИ с идентификатор 11538.502.287, както и съответния процент идеални части от общите части на сградата. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 62 760.00 лв. /шестдесет и две хиляди седемстотин и шестдесет лева/ - която цена е 80% от началната цена по първата продан .
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент Свети Влас

Свети Влас п.к."Воденицата" №4, ет.3, ап.11
83 м²
78,450 лв
2016-12-14
Апартамент находящ се в почивен комплекс „ВОДЕНИЦАТА", изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.502.197 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем/, целият с площ от 7 496 кв.м. /седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/ по плана на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, при граници на поземления имот; ПИ с идентификатор 11538.502.193; ПИ с идентификатор 11538.502.293; ПИ с идентификатор 11538.502.194; ПИ с идентификатор 11538.502.195; ПИ с идентификатор 11538.502.196; ПИ с идентификатор 11538.502.286; ПИ с идентификатор 11538.502.287, с административен адрес ул. „Свети Власий", а именно: АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, находящ се на 3 /трети/ етаж, в сграда № 4 /четири/, със застроена площ от 83.20 квадратни метра /осемдесет и три цяло и двадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: антре, дневна - трапезария с кухненски бокс, две спални, два санитарни възела и тераса, при граници на апартамента: външен зид, апартамент № 12, отгоре - апартамент № 17, отдолу - апартамент № 6, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.502.197.4.11 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-68/17.01.2006г. на Началника на СК - Бургас, с площ 83.00 кв.м /осемдесет и три квадратни метра/, с адрес: гр.Свети Влас, п.к. 8229, ВОДЕНИЦАТА № 4, ет.3, ап.11, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 11538.502.197.4.12, под обекта: 11538.502.197.4.6, над обекта: 11538.502.197.4.17, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 4, с идентификатор № 11538.502.197.4, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.502.197, ВЕДНО с 83 / 7496 квадратни метра /осемдесет и три върху седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.502.197 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, сто деветдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-02-68/17.01.2006г. на Началника на СК - Бургас, с площ от 7 496 кв.м. /седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра/, с адрес: гр. Свети Влас, п.к.8229, ул. „Свети Власий", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 70014, квартал 0, при съседи: ПИ с идентификатор 11538.502.193; ПИ с идентификатор 11538.502.293; ПИ с идентификатор 11538.502.194; ПИ с идентификатор 11538.502.195; ПИ с идентификатор 11538.502.196; ПИ с идентификатор 11538.502.286; ПИ с идентификатор 11538.502.287, както и съответния процент идеални части от общите части на сградата. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 78 450.00 лв. /седемдесет и осем хиляди четиристотин и петдесет лева/ .
Ощеtargimot.com