Апартамент

гр. Мадан, Област Смолян
3 стаи
77 м²
11,222
Вчера в 01:53
Апартамент кв.Шаренка,ул."Миньор" 77кв частично отремонтиран състои се от баня/тоалетна,кухня,спалня,хол и тераса +изба 8кв.Блока е одобрен за саниране !
Ощеolx.bg

Едностаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РЕПУБЛИКА № 26, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 10
42 м²
19,413 лв
2017-12-28
АПАРТАМЕНТ № 10 с идентификатор 46045.501.55.1.10, находящ се на адрес гр. Мадан, ул. "Република" №26, вх.А, ет.3, ап.10, общ. Мадан, обл. Смолян, със застроена площ от 41.84 (четиридесет и едно цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 46045.501.55.1.9 и 46045.501.55.1.11, под обекта – 46045.501.55.1.6, над обекта – 46045.501.55.1.14, който апартамент е самостоятелно обособен обект от многофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.55.1 и площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.55 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници на поземления имот: 46045.501.174, 46045.501.893, 46045.501.894 и 46045.501.939, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с полезна площ 3.35 (три цяло тридесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с прилежащите 1.55% идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РЕПУБЛИКА № 26, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 17
75 м²
34,642 лв
2017-12-28
АПАРТАМЕНТ № 17 с идентификатор 46045.501.55.1.17, находящ се на адрес гр. Мадан, ул. "Република" №26, вх.А, ет.5, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, със застроена площ от 74.66 (седемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 46045.501.55.1.18, под обекта – 46045.501.55.1.13, над обекта – няма, който апартамент е самостоятелно обособен обект от многофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.55.1 и площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.55 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници на поземления имот: 46045.501.174, 46045.501.893, 46045.501.894 и 46045.501.939, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ 3.94 (три цяло деветдесет и четири стотни) кв.м., ВЕДНО с прилежащите 2.76% идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59 м²
12,000 лв
2017-10-3
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59 м²
15,000 лв
2017-6-30
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 13
93 м²
23,250 лв
2017-6-2
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59 м²
16,000 лв
2017-4-21
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РОДОПИ № 29, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 14
67 м²
14,000 лв
2017-3-6
АПАРТАМЕНТ № 14, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.51 кв.м. (шестдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Родопи № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 14, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 46045.501.409.1.15, 46045.501.409.1.8, под обекта: 46045.501.409.1.11, над обекта: няма, находящ се в ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1, със застроена площ от 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.409, с площ от 738 кв.м. (седемстотин тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.435, 46045.501.410, 46045.501.434, 46045.501.911, 46045.501.909, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 с полезна площ от 6.19 кв.м. (шест цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: изба № 13 и коридор, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 13
93 м²
22,400 лв
2017-3-6
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59 м²
20,000 лв
2017-1-12
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 13
93 м²
28,000 лв
2016-12-15
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК № 24, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 17
59 м²
20,000 лв
2016-12-15
АПАРТАМЕНТ №17 с идентификатор 46045.501.239.1.17, със застроена площ от 59.03 (петдесет и девет цяло нула три стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Перелик №24, вх.Б, ет.2, ап.17, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.239.1.18, 46045.501.239.1.7 и 46045.501.239.1.8, под обекта - 46045.501.239.1.13, над обекта - 46045.501.239.1.21, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.239.1, с площ от 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.239, с площ от 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 46045.501.762, 46045.501.252, 46045.501.926, 46045.501.744, 46045.501.922 и 46045.501.925, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 с полезна площ от 8.25 (осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с 4.022 % (четири цяло нула двадесет и две хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РОДОПИ № 29, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 14
67 м²
17,500 лв
2016-11-24
АПАРТАМЕНТ № 14, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 66.51 кв.м. (шестдесет и шест цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Родопи № 29, вх. Б, ет. 3, ап. 14, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 46045.501.409.1.15, 46045.501.409.1.8, под обекта: 46045.501.409.1.11, над обекта: няма, находящ се в ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 46045.501.409.1, със застроена площ от 413 кв.м. (четиристотин и тринадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.409, с площ от 738 кв.м. (седемстотин тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.435, 46045.501.410, 46045.501.434, 46045.501.911, 46045.501.909, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 с полезна площ от 6.19 кв.м. (шест цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: изба № 13 и коридор, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 6.8166 % (шест цяло осем хиляди сто шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. РЕПУБЛИКА № 24, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 10
42 м²
20,000 лв
2016-11-10
АПАРТАМЕНТ №10 с идентификатор 46045.501.55.1.10, находящ се на адрес гр. Мадан, ул. "Република" №26, вх.А, ет.3, ап.10, общ. Мадан, обл. Смолян, със застроена площ от 41.84 (четиридесет и едно цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 46045.501.55.1.9 и 46045.501.55.1.11, под обекта – 46045.501.55.1.6, над обекта – 46045.501.55.1.14, който апартамент е самостоятелно обособен обект от многофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.55.1 и площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.55 с площ от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници на поземления имот: 46045.501.174, 46045.501.893, 46045.501.894 и 46045.501.939, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с полезна площ 3.35 (три цяло тридесет и пет стотни) кв.м., ВЕДНО с прилежащите 1.55% идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент МАДАН

МАДАН УЛ. ЯВОР № 9, ВХ. В, ЕТЪ. 1, АП. 13
93 м²
30,300 лв
2016-10-24
АПАРТАМЕНТ №13 с идентификатор 46045.501.357.2.13, със застроена площ от 92.59 (деветдесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Мадан, ул. Явор № 9, вх. В, ет. 1, ап. 13, общ. Мадан, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 46045.501.357.2.14 и 46045.501.357.2.8, под обекта - няма, над обекта - 46045.501.357.2.15, който обект е построен в триетажна сграда с идентификатор 46045.501.357.2, с площ от 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда-многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.357, с площ от 14434 (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 46045.501.148, 46045.501.910, 46045.501.909, 46045.501.415 и 46045.501.908, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 с полезна площ от 14.95 (четиринадесет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: избено помещение № 15 и коридор, ВЕДНО с 5.57 (пет цяло петдесет и седем стотни) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Мадан, Апартамент продажба