3 стаи
78.0 м²
27 000 €
Вчера в 1:34
Апартаментът се състои от две спални, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, килер и усвоена тераса. Жилището е с теракот и PVC. Не е последен етаж.
Още bazar.bg

Продавам апартамент

Ловеч, гр. Ябланица
2 стаи
70.0 м²
21 000 лв
21.07.17 г., 10:00
Продавам двустаен апартамент.Подови настилки-гранитогрес и ламиниран паркет.Стени-латекс.Баня-фаянс и теракот.Тераса-остъклена.
Още bazar.bg
2 стаи
63.0 м²
55 000 €
22.07.17 г., 15:54
www.asavia.net Двустаен апартамент, преустроен в тристаен, след основен ремонт, луксозен! Терасата е остъклена и подовата и настилка е теракота.Поставени са електрически ролетни щори на всички стаи,подовата настилка е гранитогрес, дограмите са сменени с PVC, банята е с душ кабина, сменени са ел. и ВиК инсталациите, правена е изолация на жилището. Оферта 9778
Още bazar.bg
1 стая
33.0 м²
25 500 лв
22.07.17 г., 4:34
'УНИКРЕДИТ БУЛБАНК' АД, чрез съдебен изпълнител извършва ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижимо имущество Описание на имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.1241.2.33 по КК и Кр на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени с със заповед РД-18-10/17.04.2007г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул. Александър Стамболийски 15, ет. 9, ап. 23, находящ се в сграда 2, заедно с принадлежащите му: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 1 и МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 22. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ПРОДАНТА: 25500лева СРОК ЗА ОГЛЕД И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 01.08.2017 До 01.09.2017 Предложения за участие в търга по изп.д. 20168800400445/2016 се подават в Районен съд гр. Ловеч с адрес: ул. Търговска 41 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Румен Димитров рег. 880гр. Ловечул. гр.Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, ет.2 Телефон ЧСИ: 068/ 601 137 Е-майл ЧСИ: *** всеки работен ден от 9ч. до 17ч.'
Още bazar.bg
4 стаи
94.0 м²
68 000 лв
21.07.17 г., 11:04
Директно собственикът продава апартамент с чиста площ от 94 кв.м., състоящ се от: входно антре, хол и кухня с обща тераса, детска стая, спалня с тераса, мокро помещение, баня, тоалетна, коридор, ведно с прилежащото мазе. Изложение: изток, юг. Поддържан вход с асансьор.
Още bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
32 000 лв
21.07.17 г., 7:05
Апартаментът представлява двустайно жилище, състоящо се от кухня, спалня, дневна и санитарен възел. Нуждае се от основен ремонт. Тел.за повече информация - 0887873421, 0878577534.
Още bazar.bg

Двустаен апартамент Златна Панега

Златна Панега с. Златна Панега, община Ябланица, обл. Ловеч, ул. "Шипка", бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 8
45.0 м²
18 600 лв
30.06.17 г., 17:38
АПАРТАМЕНТ № 8 /осми/, на втория жилищен етаж, вх. „Б“, в жилищна сграда – бл. 4 /четири/, находящ се в с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, ул. „Шипка“ със застроена площ на това жилище /апартамент/ от 44.86 кв. м. /четиридесет и четири кв.м. осемдесет и шест кв. см./, състоящо се от: спалня, дневна,антре, баня с тоалетна и тераса при граници и съседи: север – калканен зид, юг – стълбищна клетка, запад – външна стена, изток – апартамент № 7; ведно и с принадлежащото към това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с № 8 /осем/, със светла площ от 6.65 кв. м. /шест кв. м. шестдесет и пет кв. см./, при граници и съседи на същото: общ коридор, външна стена, избено помещение № 7, избено помещение № 9; както и общо 5.66 % /пет цяло шестдесет и шест процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, представляваща и заснета по застроителния и устройствен план на с. Златна Панега от 1985 г. като парцел II – 534 /втори за пл. номер петстотин тридесет и четири/ в кв. 21 /двадесет и първи/, отредена по същия план „за жилищно строителство, транспорт и озеленяване“, при граници и съседи на този имот по Скица № 134/20.08.2002 г. на Кметство с. Златна Панега: улици от две страни, терен отреден по плана „за културен дом, детска площадка, битов комбинат и магазин“, и имот извън строителните граници на населеното място. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 20168790401507
Още targimot.com
83.0 м²
38 963 лв
27.06.17 г., 17:45
AПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.513.2037.1.3 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди тридесет и седем точка едно точка три / по кадастралната карта на гр. Ловеч одобрена със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул.“Отец Паисий“ № 23, ет.2 със застроена площ 82.52 / осемдесет и две цяло и петдесет и две стотни / кв. метра, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно / разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.513.2037 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди тридесет и седем /, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж; няма под обекта; 43952.513.2023.1.1, 43952.513.2037.1.2, над обекта: 43952.513.2037.1.4, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: с площ от 14.40 / четиринадесет цяло и четиридесет стотни / кв. м, 1/2 /една втора/ ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ с кадастрален идентификатор № 43952.513.2037 и самостоятелен обект в сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №67/16
Още targimot.com

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, обл. Ловеч, ул. "Дунав", бл. "Дунав", вх. Б, ап. 6
57.0 м²
30 000 лв
21.06.17 г., 5:33
Апартамент № 6 (шест) с площ 56.93 кв. м. (петдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра), състоящ се от хол, кухня, баня и тоалетна, две тераси, с предназначение: жилище, апартамент, представляващ самостоятелен обект с пълен кадастрален № 73198.501.30.2.6 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула точка две точка шест), находящ се в гр. Троян, област Ловешка, с адрес: ул. „Дунав“ № 4, в сградата на етажна собственост на ЖСК „Дунав“, на II (втори) етаж от секция „Б“, която сграда е заснета като имот с пълен кадастрален № 73198.501.30.2 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула точка две), построена в поземлен имот с пълен кадастрален № 73198.501.30 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула), съгласно кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД 18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – имот № 73198.501.30.2.5, имот № 73198.501.30.2.7, под обекта – имот № 73198.501.30.2.1 и над обекта – имот № 73198.501.30.2.11, ведно с прилежащите към апартамента МАЗЕ № 6 (шест) с площ от 13.92 кв. м. (тринадесет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: коридор, край на регулацията, мазе на Георги Пенков, земя, както и ТАВАН № 17 (седемнадесет) с площ от 27.63 кв. м. (двадесет и седем цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), при граници: край на регулацията , коридор, таван на Иван Митев, апартамент на Румяна Христова и покрив, а също и 1,56 % (едно цяло петдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с пълен кадастрален № 73198.501.30 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три нула). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1463/16.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, общежитие „Иванка Дачева“, ул. „Уста Колю Фичето“ ет. 5
344.0 м²
58 980 лв
26.06.17 г., 20:13
Реално обособената ЮЖНА ЧАСТ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ на пет етажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 343.58 кв.м. /триста четиридесет и три кв.м. и петдесет и осем кв.см./ находящ се в гр. Ловеч, общежитие „Иванка Дачева“, ул. „Уста Колю Фичето“ ет. 5 /пет/ при граници: изток – ул. „Уста Колю Фичето“, запад УПИ IV – 3249, север стълбище и собственост на Красимир Петров Павликянов, отгоре четвърти етаж на „Осъм Инженеринг“ АД ЛОВЕЧ, съгласно нот. Акт за покупко продажба на недвижим имот № 169, том V, рег. № 3441, дело № 425/2005 год. на ЛРС, а съгласно схеми на имота № 5993 и 5994 от 09.06.2008 год. на Служба по кадастъра гр. Ловеч: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР 43952.512.33.2.16 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две, точка, шестнадесет/ попадащ в сграда с кадастрален номер 43952.512.33.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две/. Съседни самостоятелни обекти: под обекта 43952.512.33.2.12, над обекта: 43952.512.33.2.19, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с кадастрален номер 43952.512.33.2.15 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две, точка, петнадесет/ попадаща в сграда с кадастрален номер 43952.512.33.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две/. Съседни самостоятелни обекти: под обекта 43952.512.33.2, над обекта 43952.512.33.2.20, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата с кадастрален номер 43952.512.33.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три, точка, две/ и отстъпеното право на строеж върху държавен урегулиран парцел поземлен имот с кадастрален номер 43952.512.33 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и дванадесет, точка, тридесет и три/ съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 год. на Агенция по кадастър. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №776/14
Още targimot.com
75.0 м²
27 600 лв
27.06.17 г., 17:38
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/ в урбанизирана територия на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с адрес ж.к. „Младост“, бл. 320 /триста и двадесет/, вх. Г, на четвърти етаж, представляващ самостоятелен жилищен обект с идентификационен номер 43952.511.48.2.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка четиридесет и осем точка две точка десет/, попадащ в сграда с идентификационен номер 43952.511.48.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка четиридесет и осем точка две/ по кадастралната карта на града, одобрена със заповед № РД – 18- 10 / 17.04.2007 на изпълнителния директор на АК-СК-Ловеч, със застроена площ 75.44 /седемдесет и пет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м. състоящ се от дневна, спалня, столова с бокс, баня с тоалетна, дрешник, коридор, тераси, ведно с прилежащото МАЗАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ и заедно припадащите се 1.04805 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификационен номер 43952.511.48 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка четиридесет и осем/, при граници и съседни самостоятелни обекти: на същия етаж № 43952.511.48.2.11; под обекта № 43952.511.48.2.7; над обекта № 43952.511.48.2.13. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №122/15
Още targimot.com

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Димитър Пъшков" № 23, ет. 5, ап. 8
98.0 м²
54 075 лв
27.06.17 г., 17:46
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.1692.1.16 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка хиляда шестстотин деветдесет и две точка едно точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Ловеч, п.к. 5500 /пет хиляди и петстотин/, община Ловеч, област Ловеч, улица „Димитър Пъшков“ № 23, етаж 5, апартамент 8, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена върху поземлен имот с идентификатор 43952.513.1692, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, със застроена площ от 97.85 кв. м., с прилежащи части: таванско помещение № 4, маза № 3 и 12,892 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.513.1692.1.7, под обекта: 43952.513.1692.1.6, над обекта: няма; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 20178790400795
Още targimot.com

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, жк. "Здравец", бл. 202, вх. "Б", ет. 8, ап. 15
80.0 м²
19 612 лв
27.06.17 г., 20:33
1/2 /една втора/ идеални части от Aпартамент № 15, находящ се в бл. 202, вх. Б, вт. 8, ж. к. Здравец в гр. Ловеч, с идентификатор № 43952.503.73.52.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 52, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.503.73, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по документи 79.60 кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 43952.503.73.52.15, под обекта: № 43952.503.73.52.14, над обекта: няма.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ж.к. Изгрев, бл. 412, вх. Б, ет. 1
126.0 м²
67 050 лв
28.06.17 г., 20:31
Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дванадесет/, вх. Б, ет. 1 / първи/, ап.1 /първи/, който, съгласно схема № 16925/ 11.05.2011г. на СГКК- Ловеч, представлява самостоятелен обект с идентификатор № 43952.510.86.1.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест точка, едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/ със застроена площ на жилището от 126.29 кв.м. /сто двадесет и шест цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, ниво I /едно/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от: две спални, дневна, столова, кухня, килер, баня, тоалетна, входно антре и три тераси, при съседни самостоятелни обекти на апартамента по кадастралната схема: на същия етаж- 43952.510.86.1.10, под обекта- 43952.510.86.1.8, 43952.510.86.1.7, 43952.510.86.1.6 и 43952.510.86.1.9, над обекта: 43952.510.86.1.13, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 11.49 кв.м. /единадесет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници на избеното помещение по документ за собственост: на изток- избено помещение № 2, на запад-асансьор, на юг- коридор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 19.81 кв.м. /деветнадесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ при граници на таванското помещение по документ за собственост: на изток- таванско помещение № 2 и коридор, на запад- асансьор, на юг- коридор и заедно с припадащите се 4.77267 % /четири цяло и седемдесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем стохилядни процента/ от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/ Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1105/16
Още targimot.com

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Никола Петков" № 2
79.0 м²
39 037 лв
28.06.17 г., 20:33
Апартамент № 16 (шестнадесет), находящ се на 5 (пети) етаж, вход „В“ от ЖСК Пролет гр. Ловеч, ул. „Никола Петков“ № 2, вх. В, ет. 5, със застроена площ 79.32 /седемдесет и девет цяло и тридесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, тераси и антре, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 144, том 1, дело № 271/1996г. на ЛРС, а съгласно схема на имота № 570/31.01.2008г. на Служба по кадастъра гр. Ловеч: АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/ кадастрален номер 43952.513.4539.3.13 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет, точка, три, точка, тринадесет/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ попадащ в сграда с кадастрален номер 43952.513.4539.3 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет, точка, три/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 43952.513.4539.3.14, под обекта: 43952.513.4539.3.9, над обекта: 43952.513.4539.3.17, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (шестнадесет) със светла площ 9.12 /девет цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 /шестнадесет/, със светла площ 4.87 /четири цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., заедно с припадащите се 1.74799 % (едно цяло, седемдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и девет стохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с № 43952.513.4539.3 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет, точка, три) и отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот № 43952.513.4539 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка, петстотин и тринадесет, точка, четири хиляди петстотин тридесет и девет/, съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Агенция по кадастъра. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1435/16
Още targimot.com

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 41
58.0 м²
23 136 лв
21.06.17 г., 5:36
Апартамент № 13 (тринадесет) в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 316 (триста и шестнадесет), вх. „Г“, на 5 (пети) етаж, с изложение: изток, състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса, със ЗП от 58.41 (петдесет и осем цяло и четиридесет и една) кв.м., при граници и съседи: на изток и на запад- двор, на север- апартамент от вх. „Д“, на юг- апартамент № 14, отгоре- апартамент № 16, отдолу- апартамент № 10, заедно с прилежащото му мазе № 13 (тринадесет), с площ от 2.56 кв.м., при граници и съседи: избено помещение № 12, избено помещение № 14, коридор, абонатно помещение, заедно с 0.87514 % ид. части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху УПИ съставляващ парцел I-9617, в кв. 5 по плана на гр. Ловеч, а съгласно скица: самостоятелен обект с идентификатор № 43952.511.52.10.13, като същият се намира в сграда № 10, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.511.52, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, находящо се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 316, вх. Г, ет. 5, ап. 13. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 43952.511.52.10.14, под обекта № 43952.511.52.10.10, над обекта № 43952.511.52.10.16.
Още targimot.com
95.0 м²
32 280 лв
2.06.17 г., 16:59
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 43952.504.147.4.22 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири точка двадесет и две) в град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, адрес: жилищен комплекс "Червен бряг", блок № 120 (сто и двадесет), вход „Б“, на V (пети) етаж, предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95, 03 (деветдесет и пет цяло и три стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, столова-кухня, антре, баня с тоалетна, коридор, тераса, при граници по схема на имота №2368/14.09.2007год. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч: на същия етаж: имот № 43952.504.147.4.23 и имот№43952.504.147.4.24, под обекта - имот № 43952.504.147,4.19, а по Нотариален акт за собственост върху жилище, строено на държавно място от ЖСК "Никола Фичев", бл. 120, вх "Б", гр. Ловеч, № 11, том III, рег. № 2239, дело № 208/1998год. на нотариус рег. № 139 с район на действие Районен съд гр. Ловеч: от три страни - поземлен имот, апартамент № 11 (единадесет), стълбище, апартамент № 12 (дванадесет), отдолу - апартамент № 7., отгоре - покривна тераса, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ 14,40 (четиринадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, при граници: стълбище, таванско помещение № 11 (единадесет), коридор, вход "А" на блок № 1201 таванско помещение № 7 (седем), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ от 11, 00 (единадесет) кв. м., при граници: стълбище, коридор, избено помещение № 6 (шест), апартамент № 1 (едно), заедно с припадащите се 6, 1798 % (шест цяло, хиляда седемстотин деветдесет и осем десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата с кадастрален № 43952.504.147.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири) и правото на строеж върху поземлен имот № 43952.504.147 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто четиридесет и седем точка четири) съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18 – 10/17.04.2007 год. на Агенция по кадастър.
Още targimot.com
76.0 м²
39 450 лв
2.06.17 г., 16:40
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 43952.511.21.3.24 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двадесет и едно, точка, три, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, Младост 324, вх. Г, ет. 8, ап. 24, самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.21 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, двадесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект- жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ 76.26 /седемдесет и шест цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м., с прилежащи части- избено помещение № 24 /двадесет и четири/ с площ 3 /три/ кв.м., ниво 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж- 43952.511.21.3.23; под обекта- 43952.511.21.3.21; над обекта- няма. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1218/16
Още targimot.com

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. "Пано Рогозаров" № 15
120.0 м²
20 250 лв
2.06.17 г., 16:56
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N. 43952.509.9584.1.4 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка четири/ със застроена площ 120 кв.м. в гр. Ловеч, общ. Ловеч, по кадастрална карта одобрена със Заповед N. РД-18-10/17.04.07г. на Изп. директор на АК, находящ се на ул. “Пано Рогозаров“ N.15, като самостоятелния обект попада в сграда N. 43952.509.9584.1 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно/, в поземлен имот с кад. N.43952.509.9584 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири/, представляващ жилище, АПАРТАМЕНТ /първи етаж на триетажна масивна жилищна сграда-западен близнак/, състоящ се от спалня, хол, кухня с бокс, сервизни помещения и тераси, заедно с ½ /една втора/ ид.част от тавана на западния близнак, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 43952.509.9584.1.5 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка пет/; над обекта: 43952.509.9584.1.5 /четири три девет пет две точка пет нула девет точка девет пет осем четири точка едно точка пет/, заедно със северна маза в приземния етаж. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 84/2014г.
Още targimot.com

апартамент prodava se

Вароша гр. Ловеч обл. Ловеч
72.0 м²
30 000 €
3.06.17 г., 22:11
напално необ3аведена мансарда.
Още alo.bg
71.0 м²
25 005 лв
16.05.17 г., 20:19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.503.80.21.1, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК с адрес на имота: град Ловеч, п.к.5500, ж.к."3дравец", бл.208, вх."Д", ет.1, ап.2, находящ се в сграда 21, построена в поземлен имот с идентификатор 43952.503.80, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ, посочена в документа за собственост: 71,27 кв.м., състоящ се от: дневна, спалия, столова с бокс, баня с тоалетна, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта няма, над обекта: 43952.503.80.21.3, 43952.503.80.21.4, заедно с принадлежащото на обекта: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 с площ от 2,41 кв. м, при съдсед: коридор, маза на Петър Янев, маза на Петко Колев, маза на Илия Върбанов, заедно с припадащите се на обекта се 0,78162 % идеални части от общите части на сграда № 21 и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.503.80, както и всички подобрения и приращения в имота
Още targimot.com
2 стаи
86.0 м²
33 400 €
20.04.17 г., 14:32
Двустаен,тухлен апартамент в централната част на града.Етаж 4/4 над него има тавани,покрива е ремонтиран.Състои се от кухня,хол,спалня,килер,баня с тоалетна,две големи тераси с панорамна гледка.
Още bazar.bg
3 стаи
150.0 м²
46 500 €
20.04.17 г., 14:41
Апартамента се състои от две спални, кухня, хол, две тераси, огромен таван над апартамент- подходящ за присъединяване към апартамента / мансарда/, мазе и гараж. Имота е с дървено дюшеме и нови баня и тоалетна.
Още bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
40 000 лв
20.04.17 г., 11:59
Апартаментът се намера в реновиран комплекс, има двойно изложение и е частично саниран. Състои се от кухня, 2 спални и хол, баня и тоалетна отделно и две тераси. Към апартамента може да се закупи и гараж.
Още bazar.bg
1 2 3 4 5 6