75 м²
9,546 лв
2017-8-3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, |община Летница. обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2, ап.5, находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.873, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с плот 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж: 43476.315.873.3.6, под обекта: 43476.315.873.3.1, над обекта: 43476.315.873.3.9, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: № 5, както и припадащите се на обекта 2.78488 % идеални части от общите части на сграда № 3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43476.315.873
Ощеtargimot.com
75 м²
11,932 лв
2017-6-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница. обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2, ап.5, находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.873, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с плош 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж: 43476.315.873.3.6, под обекта: 43476.315.873.3.1, над обекта: 43476.315.873.3.9, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: № 5, както и припадащите се на обекта 2.78488 % идеални части от общите части на сграда № 3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43476.315.873.
Ощеtargimot.com
75 м²
11,616 лв
2017-3-9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница. обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2, ап.5, находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.873, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж: 43476.315.873.3.6, под обекта: 43476.315.873 3.1, над обекта: 43476.315.873.3.9, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: № 5, както и припадащите се на обекта 2.78488 % идеални части от общите части на сграда № 3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43476.315.873
Ощеtargimot.com
75 м²
14,520 лв
2016-12-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница. п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2, ап.5, находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.873, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж: 43476.315.873.3.6, под обекта: 43476.315.873.3.1, над обекта: 43476.315.873.3.9, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: № 5, както и припадащите се на обекта 2.78488 % идеални части от общите части на сграда № 3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43476.315.873.
Ощеtargimot.com
75 м²
13,752 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница. обл.Ловеч. одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2, ап.5, находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.873, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1. с плош 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж: 43476.315.873.3.6, под обекта: 43476.315.873.3.1. над обекта: 43476.315.873.3.9. ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: № 5. както и припадащите се на обекта 2.78488 % идеални части от общите части на сграда № 3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43476.315.873.
Ощеtargimot.com
75 м²
17,190 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2, ап.5. находящ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.873, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси, при съседни имоти с идентификатори: на същия етаж: 43476.315.873.3.6, под обекта: 43476.315.873.3.1, над обекта: 43476.315.873.3.9, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: № 5. както и припадащите се на обекта 2.78488 % идеални части от общите части на сграда № 3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43476.315.873.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Летница, Апартамент продажба