Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх. А, ет. 5, ап. 12
Апартамент № 12 (дванадесет) със застроена площ от 68.95 кв.м. (шестдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се във вх.А, на жилищен блок на ул."Васил Левски" №336 (триста тридесет и шест), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.501.204.1.13 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тринадесет) по кадастралната карта на гр.Троян. община Троян, при граници на апартамента: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.14 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, четиринадесет) и самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.37 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тридесет и седем); под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.10 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, десет) и над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198,501.204.1.1 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, едно), заедно с прилежащо мазе №12 (дванадесет) със застроена площ 3,04 кв.м. (три цяло и четири стотни квадратни метра), при граници: север - коридор; изток - мазе №9 (девет); юг - мазе №3 (три); запад - мазе №13 (тринадесет); отгоре - ап.№2 (две) и отдолу земя, както и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцела. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №692/15
5.04.17 г., 20:52 targimot.com
69.0 м²
20 002 лв

Тристаен апартамент БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА ул. Васил Левски № 30
Съгласно приложено обявление.
6.03.17 г., 20:36 targimot.com
92.0 м²
27 600 лв

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 296, вх. А, ет. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ - № 73198.501.250.1.7 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95.61 /деветдесет и пет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници по акт: река, стълбище, апартамент № 6 /шест/ на Цветанка Станкова, апартамент № 8 /осем/ на Лилия Ампирска и дворно място, отгоре апартамент № 12 /дванадесет/, отдолу апартамент № 3 /три/ на Найден Станков,, и при граници по схема: на същия етаж имот № 73198.501.250.1.8 /седем три девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, осем/, № 3l98.501.250.1.6 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, едно, точка, едно, точка, шест/, заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 28 /двадесет и осем/ със застроена площ 5,57 /пет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м., при граници по акт: коридор, двор, мазе № 29 /двадесет и девет/ на Лилия Ампирска, мазе № 27 /двадесет и седем/, отдолу -земя, отгоре магазин, и 4.08 % /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в която попада обекта, с № 73198.501.250.1 седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно/, и 4.08.% /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху Поземлен имот, № 73198.501.250 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, по кадастралната карта на гр. Троян. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400434
2.03.17 г., 13:00 targimot.com
96.0 м²
31 200 лв

Нов тристаен апартамент в кв. Васил Левски

Област Видин гр. Видин кв. "Васил Левски" ул. Широка
Новопостроен тристаен апартамент (2012 година) в кв. Васил Левски, на много комуникативно място – на ул. Широка в близост има училище, детска градина, магазини, пазара, полицията. Жилището е с изложение изток-запад. Намира се на 4-ти етаж, с РЗП - 89 кв.м. + мазе и паркинг. Апартаментът се разпределя между кухня с трапезария и хол заедно, две спални, дрешник, баня с тоалетна, две тераси – на кухнята и едната спалня. Стаите са завършени с под - замазка, стени гипскартон, PVC дограма. Баня и тоалетна на тапа. Апартаментът е ново строителство с акт 16. Нужни са довършителни работи и подходящо обзавеждане. Имотът разполага с кабелна телевизия и интернет. Сградата е снабдена с асансьор. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
1.03.17 г., 21:00 bulgarianproperties.bg
89.0 м²
34 359 €

Двустаен апартамент ВИДИН

ВИДИН УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №8,ВХ.А,ЕТ.5
6.03.17 г., 19:09 targimot.com
68.0 м²
40 200 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Васил Левски" № 29, бл. К-2, ет. 8, ап. 31
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
24.02.17 г., 21:00 targimot.com
98.0 м²
48 540 лв

Двустаен апартамент ВИДИН

ВИДИН УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№8,ВХ.А,ЕТ.5
5.01.17 г., 18:18 targimot.com
68.0 м²
50 250 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. Васил Левски 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.503.805.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 98.46 кв.м. (деветдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян,ул. "Васил Левски" № 29, ж.б. К-2, ет. 8, ап. 31, находящ се в десететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.503.805.1, със застроена площ 325 кв.м. (триста двадесет и пет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.805, с площ 1 829 кв.м. (хиляда осемстотин двадесет и девет квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 20465.503.805.1.30, 20465.503.805.1.32, под обекта: 20465.503.805.1.27, над обекта: 20465.503.805.1.35, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 20465.503.758, 20465.503.762, 20465.503.5071, 20465.503.5087, 20465.503.760, 20465.503.759 ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.96 % (две цяло и деветдесет и шест стотни процента) идеални части правото на строеж върху поземлен имот.
15.12.16 г., 21:05 targimot.com
98.0 м²
60 675 лв

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян,ул. "Васил Левски" № 296, вх. А, ет. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ - № 73198.501.250.1.7 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 95.61 /деветдесет и пет цяло шестдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници по акт: река, стълбище, апартамент № 6 /шест/ на Цветанка Станкова, апартамент № 8 /осем/ на Лилия Ампирска и дворно място, отгоре апартамент № 12 /дванадесет/, отдолу апартамент № 3 /три/ на Найден Станков,, и при граници по схема: на същия етаж имот № 73198.501.250.1.8 /седем три девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно, точка, осем/, № 3l98.501.250.1.6 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, едно, точка, едно, точка, шест/, заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 28 /двадесет и осем/ със застроена площ 5,57 /пет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м., при граници по акт: коридор, двор, мазе № 29 /двадесет и девет/ на Лилия Ампирска, мазе № 27 /двадесет и седем/, отдолу -земя, отгоре магазин, и 4.08 % /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в която попада обекта, с № 73198.501.250.1 седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, две пет нула, точка, едно/, и 4.08.% /четири цяло и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху Поземлен имот, № 73198.501.250 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, по кадастралната карта на гр. Троян. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №434/14
14.12.16 г., 21:05 targimot.com
96.0 м²
39 000 лв

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Васил Левски" № 10
1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 10, представляващ съгласно документ за собственост – Н.А. № 12, том 2, дело № 598/1967 г. на Д. Стефанов – В. Търновски народен съдия: АПАРТАМЕНТ № 7, вх. „Б”, етаж IV, находящ се в жилищен блок „Правда 2“, при граници: изток – апартамент на Георги Тодоров Костов, север – двор, запад – магазин, юг – ул. „Васил Левски“, състоящ се от: три стаи, кухня, баня, клозет, коридор и дрешник, със застроена площ от 86,50 квадратни метра. Избено помещение № 5 от 5,63 квадратни метра, при граници: изток – изба на Георги Тодоров Костов, север - двор, запад – изба на Кина Мартинова и др., юг – магазини, ведно с 5,92 % идеални части от общите части на сградата и 5,92 % идеални части от правото на строеж върху парцел V в квартал 59 по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно КККР – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.504.391.3.28 при съседи: СОС с идентификатори 10447.504.391.3.26 и 10447.504.391.3.27.
7.12.16 г., 19:56 targimot.com
43.0 м²
22 500 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх. А, ет. 5, ап. 12
Апартамент № 12 (дванадесет) със застроена площ от 68.95 кв.м. (шестдесет и осем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се във вх.А, на жилищен блок на ул."Васил Левски" №336 (триста тридесет и шест), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.501.204.1.13 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тринадесет) по кадастралната карта на гр.Троян. община Троян, при граници на апартамента: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.14 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, четиринадесет) и самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.37 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, тридесет и седем); под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198.501.204.1.10 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, десет) и над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 73198,501.204.1.1 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, петстотин и едно, двеста и четири, едно, едно), заедно с прилежащо мазе №12 (дванадесет) със застроена площ 3,04 кв.м. (три цяло и четири стотни квадратни метра), при граници: север - коридор; изток - мазе №9 (девет); юг - мазе №3 (три); запад - мазе №13 (тринадесет); отгоре - ап.№2 (две) и отдолу земя, както и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцела. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №
9.12.16 г., 19:17 targimot.com
69.0 м²
25 500 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18
НЕДВИЖИМ ИМОТ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.501.204.4.41 /седем, три, едно, девет, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, четири, точка, четири, едно/, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 332, бл. „Строител - 1“, вх.Б, ет.7, ап.18, със застроена площ 63.93 /шестдесет и три цяло деветдесет и три стотни / кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тереси, при граници и съседи: изток – двор; запад – двор; север – двор; юг – стълбище и апартамент № 19 на Иван Нешев, отгоре апартамент № 21 на Илия Костадинов, отдолу – апартамент № 15, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /двадесет и едно/ с площ 3.19 /три цяло и деветнадесет стотин/кв.м., при граници и съседи: изток – мазе на Иван Пешев, запад – мазе на Калчо Нанков, юг – коридор, отгоре – апартамент № 2 на Евгени Моновски, заедно с припадащите му се 1.167 % /едно цяло сто шестдесет и седем хилядни процента/ идеални части от жилищната сграда, заснета като имот с кадастрален № 172, и правото на строеж върху парцел I /първи/ - „За жилищно строителство и магазини“ в квартал 232, съгласно сега действащия кадастрален и регулационен план на квартал „Велчевски“, както и всички подобрения в имота.
8.12.16 г., 21:27 targimot.com
64.0 м²
22 140 лв

Двустаен апартамент ЧИРПАН

ЧИРПАН ул. Васил Левски № 21, вх. А, ет. 1, ап. 3
4.11.16 г., 10:18 targimot.com
60.0 м²
23 000 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.204.1.18 - АПАРТАМЕНТ № 18 ( осемнадесет ), находящ се на седмия етаж на жилищен блок „Строител – 2“, на ул. „Васил Левски“ № 338, вх. А, със застроена от 62,57 ( шестдесет и две цяло и петдесет и седем стотни ) кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, коридор и две тераси, представляващ самостоятелен обект в сграда 73198.501.204.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно ) по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, в поземлен имот 73198.501.204 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири ), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 73198.501.204.1.19 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно девет ) и 73198.501.204.1.43 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка четири три ), под обекта: 73198.501.204.1.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка едно ), над обекта: 73198.501.204.1.21 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка две нула четири точка едно точка две едно ), ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 ( едно ) с площ от 2,25 ( две цяло и двадесет и пет стотни ) кв.м., ведно с 2,15 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху парцел IX ( девети ), кв. 15 ( петнадесет ) – стар, който съгласно акт за собственост се намира на ул. „Васил Левски“ № 336, вх. А. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 188/2016г.
16.11.16 г., 21:49 targimot.com
63.0 м²
22 500 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Левски, ул. "Васил Левски"
ДИРЕКТНО ОТ СТРОИТЕЛ!РАЙОН ОБОРИЩЕ, до бул. Васил Левски! Тристаен непреходен, апартамент в новострояща се жилищна ... централни столични булеварди Васил Левски . Пред сградата се намира голяма и богато озеленена градина с много уреди за ... една тераса. ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. София, район Оборище , ул. Искър No 82.Имотът е разположен в централната градска част на
20.04.17 г., 20:28 bazar.bg
3 стаи
97.0 м²
145 000 €
изградена инфраструктура, заобиколен от знакови улици - ул. Московска, бул. Васил Левски, ул. Г. С. Раковски. Сградата, в която ... апартамент за инвестиция в идеалния център на София. Локация с лице на булевард Ал. Дондуков , на метри от емблематични за ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
21.04.17 г., 1:08 bazar.bg
3 стаи
118.0 м²
183 000 €
. Климент Охридски , Борисовата градина с езерото Ариана, Национален стадион Васил Левски, болница Шейново, други удобства и ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... четиристаен апартамент (101 кв.м.) с мазе (8 кв.м.) и таванско помещение (8 кв.м.) в тухлена сграда (1937 година) с вътрешен
21.04.17 г., 1:26 bazar.bg
4 стаи
101.0 м²
140 000 €
работи са изпълнени. Местоположение: Център, ул. Константин Стоилов. В близост до ИСУЛ, паметника Левски, катедралата Св ... . Александър Невски, СМГ, Първа Английска Езикова Гимназия. Булевардите 'Сливница' и 'Васил Левски' осигуряват бърза ... ; гардеробна с огледало; спалня с балкон и леки скосявания. В коридора под стълбите има място за пералня (с изводи за вода
20.04.17 г., 17:22 bazar.bg
154.0 м²
116 000 €
основните централни столични булеварди 'Васил Левски'. Пред сградата се намира голяма и богато озеленена градина с много уреди ... Математическа Гимназия на едва 200 метра от сградата. В близост са още Паметника на Васил Левски, Държавната Опера и ... подходящо за постоянно живеене и за инвестиция с цел отдаване под наем. Защо да закупите апартамент в тази жилищна сграда
21.04.17 г., 1:27 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
102 000 €

Двустаен, 49m 2 (продажба)

Драгалевци, София Клиентски център
най-престижните и скъпи квартали на София. В квартала има едно държавно училище, 50 ОУ „Васил Левски” на ул. „Белла Донна ... двустаен апартамент в комплекс състоящ се от две сгради с вътрешен, богато озеленен двор, зона за отдих и детски кът в ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Днес в 4:14 homes.bg
49.0 м²
54 010 €
Двустаен преходен апартамент на бул. Васил Левски и ул. Кирил и Методий. Хубав етаж; вътрешен...състои се от хол с ... документ за собственост 66кв.м. ; отделно таван и мазе. За повече инф. и огледи: т.02/9676667 или 0888355843 ; 0898544748 Александров
20.04.17 г., 23:16 bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
72 100 €
REAL ESTATE & HOMES предлага етаж от къща на бул. Васил Левски, 240 кв.м, 2-ри ет. от 3, Телефон, ТЕЦ, С 1/2 ИДЕАЛНИ ... ЧАСТИ ОТ ДВОР, в близост ул. Искър и СМГ. Втори етаж от хубава къща с лице на булеварда до спирка. Разпределение на етажа ... остъклен, площа на етажа е 120м2, над етажа се намират две тавански помещения едно до друго с възможност за обединяване
20.04.17 г., 16:16 bazar.bg
240.0 м²
168 800 €
тристаен апартамент (2012 година) в кв. Васил Левски, на много комуникативно място на ул. Широка в близост има училище ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите
21.04.17 г., 2:06 bazar.bg
3 стаи
89.0 м²
34 359 €
. Велико Търново, ул. Васил Левски 16 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Виктор Георгиев Георгиев ... рег. 725гр. Гр. Велико Търновоул. ул. Васил Левски 3, ет. 2 Телефон ЧСИ: 062 650 629 Е-майл ЧСИ: *** всеки работен ден от 9ч. до 17ч.' ... : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.505.293.3.37 с адрес на имота в гр. Велико Търново, ул. Беляковско шосе 1
21.04.17 г., 1:54 bazar.bg
56.0 м²
56 306 лв

Двустаен апартамент в кв. Драгалеци

Област София гр. София кв. "Драгалевци"
Представяме Ви двустаен апартамент в комплекс състоящ се от две сгради с вътрешен, богато озеленен двор, зона за отдих ... , което го прави един от най-престижните и скъпи квартали на София. В квартала има едно държавно училище, 50 ОУ „Васил Левски ... • Килер В комплексът са разположени търговски обекти с лице към улицата, а във вътрешния двор са предвидени апартаменти с
22.04.17 г., 0:22 bulgarianproperties.bg
49.1 м²
54 010 €
работи са изпълнени. Местоположение: Център, ул. Константин Стоилов. В близост до ИСУЛ, паметника Левски, катедралата ... Св. Александър Невски, СМГ, Първа Английска Езикова Гимназия. Булевардите 'Сливница' и 'Васил Левски' осигуряват бърза ... Просторен апартамент с две самостоятелни спални в нова тухлена сграда с Акт 16 от 2016 г. Голяма част от довършителните
20.04.17 г., 17:41 bazar.bg
3 стаи
125.0 м²
103 000 €

Тристаен, 90m 2 (продажба)

Център, София Венелин Свиленов
. Юрий Венелин, на минутки отстояние от пл. Патриарх Евтимий и бул. Васил Левски. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: Антре, коридор, кухня с ... Референтен Номер: 14854 Агенция АНРИ предлага тухлен апартамент от 50 те г. на висок патер от пет етажа, в близост до ... Площад Патриарх Евтимий с ОЗП 90 м2 подходящ както за живеене, така и за офис, кантора и прочие. Идеални части от земята
9.04.17 г., 7:12 homes.bg
90.0 м²
135 000 €

Продава 3-СТАЕН, град Стара Загора, Аязмото

град Стара Загора, Аязмото ул. ''Васил Левски''
строителство, на етаж първи, над магазини, в малка кооперация на ул. ''Васил Левски''. Състои се от две спални ... ВЪЛКОВА ИМОТИ продава просторен и светъл апартамент от четири стаи и кухненски бокс, 130 кв. м чиста квадратура, ново ... преход и се продава с цялото обзавеждане- електроуреди и нови мебели. Изложение изток/ запад/ север. За повече
7.04.17 г., 2:00 imot.bg
3 стаи
130.0 м²
70 000 €

Двустаен, 69m 2 (продажба)

Окръжна Болница, Варна Атанас Вълканов
. Намира се в карето под бул. 'Васил Левски' и ул. 'Битоля' , в близост до Пикадили - Център. Агенция Вики Хоум е създадена ... Асансьор ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА!!! НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ!!! ТУХЛА!!! АКТ 16!!! Агенция Вики Хоум Ви предлага за ... продажба двустаен апартамент, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс с площ от около 25 кв.м., спалня - около 12 кв.м
19.04.17 г., 12:39 homes.bg
69.0 м²
59 990 €

Тристаен, 101m 2 (продажба)

Център, София Венелин Свиленов
. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в Център на ул. Искър и ул. Христо Ковачев, в близост до бул. Васил Левски, СМГ и парково ... Референтен Номер: 14835 Агенция АНРИ предлага тристаен луксозен непреходен тухлен апартамент ЧЖП 85 м2 построен през ... 1968г. на висок етаж първи от пет, подходящ както за живеене, така също и за дейност на офис, кантора или кабинет
9.04.17 г., 7:12 homes.bg
101.0 м²
120 000 €
Паркомясто Продава четиристаен апартамент на четвърти етаж в четириетажна жилищна кооперация на бул. Васил Левски и ул ... ВиК инсталации. Към него има прилежащи таван, около 5 кв.м, мазе, около 5 кв.м и ПАРКОМЯСТО в двора. За повече информация: Гацов 0882063598;e-mail: gatsov@primoplus
18.04.17 г., 13:24 homes.bg
110.0 м²
110 000 €

Готов за нанасяне и сезона!

Лазур гр. Бургас обл. Бургас
разположени Гимназия за Чужди Езици Васил Левски (Руска Гимназия) и ОУ „П. К. Яворов. В жилищния комплекс се намира и хотел АКВА ... РЕАЛИНА продава просторен двустаен, преобразуван от тристаен апартамент в тухлена кооперация в централната част на жк ... , както и до Бургаския свободен университет го прави привлекателен за живеене. В ж.к. Лазур на ул. Копривщица са
11.04.17 г., 2:49 alo.bg
117.0 м²
79 990 €

Продава 3-СТАЕН, град Стара Загора, ОРБ

град Стара Загора, ОРБ Екзарх Антим I 109
(отсечката между ул. Васил Левски и бул. Ген. Столетов). Жилището се състои от 2 спални, всекидневна с кухненски бокс ... Апартамент в новострояща се сграда в тиха улица близо до парк Аязмото и центъра на града. Адрес ул. Екзарх Антим I 109 ... система и др. ). Апартаментите ще бъдат завършени по БДС - шпакловка, замазка, санитарни възли на тапа, екстериорна и интериорни врати. Възможност за покупка на гаражи
19.04.17 г., 1:54 imot.bg
3 стаи
84.0 м²
49 800 €

Двустаен апартамент СЛИВНИЦА

СЛИВНИЦА гр.Сливница, ул.“Христо Ботев“ №7, жилищен блок на М.Н.О, ет.3, вх.А, ап.9
собственост: от север – ул. “Васил Левски, от юг – ап.№10 (десет) на семейство Ганеви, от изток – тревна площ, от запад – ул ... Апартамент №9 (девет), находящ се в гр.Сливница, община Сливница, област София, в жилищен блок на М.Н.О. на ул. “Христо ... стотни) кв. метра, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения (баня-тоалетна), при съседи по акт за
19.04.17 г., 18:25 targimot.com
69.0 м²
36 720 лв

Двустаен ТУХЛЕН апартамент - НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

област Варненска , гр. Варна, ХЕИ
булевард "Васил Левски". Апартамента е завършен с качествени материали и луксозни мебели по индивидуален проект. Около ... ОФЕРТА НОМЕР: 6954 НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - ТУХЛЕНА СГРАДА - ПРОСТОРНИ СТАИ Агенция "ReHouse" предлага двустаен апартамент с ... тераси. Жилището се намира на първи висок етаж в тухлена сграда от 1993г., в района на ЧАТАЛДЖА, между ул. "Генерал Колев" и
5.04.17 г., 21:33 pozvanete.bg
70.0 м²
61 000 €
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА!!! НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ!!! ТУХЛА!!! АКТ 16!!! Агенция Вики Хоум Ви предлага за продажба ... карето под бул. 'Васил Левски' и ул. 'Битоля' , в близост до Пикадили - Център. Агенция Вики Хоум е създадена от екип с ... двустаен апартамент, състоящ се от дневен тракт с кухненски бокс с площ от около 25 кв.м., спалня - около 12 кв.м
24.03.17 г., 8:42 bazar.bg
2 стаи
69.0 м²
59 990 €

Етаж от къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Васил Левски" № 33
/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и три ... Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул."Васил Левски" № 33 /тридесет и ... плана на гр. Трявна, ул. "Васил Левски" № 33 /тридесет и три/, целият с площ от 483 /четиристотин и осемдесет и три/ кв.м
5.04.17 г., 12:21 targimot.com
76.0 м²
23 000 лв
изградена инфраструктура, заобиколен от знакови улици - ул. Московска, бул. Васил Левски, ул. Г. С. Раковски. Сградата, в която ... апартамент за инвестиция в идеалния център на София. Локация с лице на булевард Ал. Дондуков , на метри от емблематични за ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
24.03.17 г., 12:59 bazar.bg
3 стаи
118.0 м²
183 000 €