Двустаен апартамент КУБРАТ

КУБРАТ град Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 40422.505.1668.1.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Кубрат, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 70.75 кв.м., с адрес на самостоятелния обект гр.Кубрат, ул. Ген. ГУРКО № 1, вх.Г, ет.1, ап.61, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40422.505.1668, състоящ се от хол, спалня, кухня, сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имоти с идентификатори 40422.505.1668.1.62 и 40422.505.1668.1.44, под обекта - имот с идентификатор 40422.505.1668.1.90, над обекта - имот с идентификатор 40422.505.1668.1.65, ведно с прилежащото му избено помещение № 61, с полезна площ от 2.53 кв.м., при съседи: изба на сем.Витанови, изба на сем.Цоневи и горе-жилища на първи жилищен етаж, както и 1.52 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху 4.83 кв.м. от мястото, върху което е построена сградата - общинска собственост.
11.11.16 г., 21:11 targimot.com
71.0 м²
21 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Кубрат, Гурко