Двустаен апартамент ЕЛХОВО

ЕЛХОВО АПАРТАМЕНТ № 23 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”Б”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.23
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 23.12.2016г.-до 23.01.2017г. ще се проведе публична продан след определяне нова начална цена за наддаване по изп. дело №.20138780400441, в сградата на РС-Елхово, като на 24.01.2017г. в 14.00ч.в зала на РС-Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно: АПАРТАМЕНТ № 23 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”Б”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.23, на четвърти етаж, със застроена площ от 60.48квм, състоящ се от кухня, дневна, спалня,коридор баня-тоалетна, ведно с прилежащото избено помещение и съответните части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 14 000 лева/четиринадесет хиляди лева/ Имотът е собственост на Митко Иванов Михов, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 35000главница, както и лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на ДСИ при РС-Елхово,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При възлагане на имота след публичната продан купувачът дължи разноски в общ размер на 5.6% върху стойността за издаване на постановление, местен данък при придобиване на имот, вписване и въвод. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден- 23.01.2017г.-17,00ч. Гр.Ямбол, 14.11.2016г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова
6.01.17 г., 18:18 targimot.com
60.0 м²
14 000,00 лв

Двустаен апартамент ЕЛХОВО

ЕЛХОВО АПАРТАМЕНТ № 23 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”Б”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.23, на четвърти етаж
АПАРТАМЕНТ № 23 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”Б”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.23, на четвърти етаж, със застроена площ от 60.48квм, състоящ се от кухня, дневна, спалня,коридор баня-тоалетна, ведно с прилежащото избено помещение и съответните части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
15.11.16 г., 7:22 targimot.com
60.0 м²
14 000,00 лв

Двустаен апартамент ЕЛХОВО

ЕЛХОВО АПАРТАМЕНТ № 11 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”А”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.11
АПАРТАМЕНТ № 11 в гр.Елхово, ул.”Царибродска”19, във вх.”А”, представляващ обект с ид.27382.500.83.1.11, на четвърти етаж, със застроена площ от 60.48квм, състоящ се от кухня, дневна, спалня,коридор баня-тоалетна, ведно с прилежащото избено помещение и съответните части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
4.11.16 г., 18:20 targimot.com
60.0 м²
13 200,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Елхово, Царибродска