апартамент в Дупница, тухла, строителство 1080г. Ет4. Гараж, мазе и таван. Две големи спални, хол, кухня, кухненски бокс, две тераси и балкон. Нова дограма на двете спални и ремонт. Баня с тоалетна и отделно тоалетна с мокро помещение. Вътрешен апартамент, изложение изток-запад. Локацията - транспортна болница и жп гара
23.03.17 г., 17:13 bazar.bg
4 стаи
100.0 м²
65 000 лв

Едностаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2.21 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и едно/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, блок 50 /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 47.11 /четиридесет и седем цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, самостоятелния обект попада в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две/, построена в поземлен имот с идентификационен номер № 68789.20.407 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект № 68789.20.407.2.22 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и две/; под обекта: 68789.20.407.2.17 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка седемнадесет/; над обекта: 68789.20.407.2.25 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и пет/, ведно с прилежащите: избено помещение № 21 /двадесет и едно/, с полезна площ от 3.39 /три цяло тридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.648 % /две цяло шестстотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части/от общите части на сградата и от правото на строеж
17.03.17 г., 0:44 targimot.com
47.0 м²
25 140 лв

Многостаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Южен" № 25, ет.3, ап.3
1.„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.13.132.6.6, находящ се в гр. Дупница, ж.к. „Южен“ № 25, ет.3, ап.3, със застроена площ от 107.26 кв.м, с трайно предназначение – Жилище, апартамент, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.13.132.5.6, обект с идентификатор 68789.13.132.7.6, под обекта: обект с идентификатор 68789.13.132.6.5, над обекта: обект с идентификатор 68789.13.132.6.7, с неразделна част МАЗЕ № 3 и 27.87 % ид. части от общите части на сградата.“ При първоначална цена 33 696.00 лв. /тридесет и три хиляди шестотин деветдесет и шест лева/. 2.„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.13.132.6.10, с предназначение – Гараж в сграда, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Южен“ бл.6, ет.1, с площ от 13.40 кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.13.132.6.3, под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор 68789.13.132.6.4.“ При първоначална цена 2 592.00 лв. /две хиляди петстотин деветдесет и два лева/. 3.„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.13.132.6.3, с площ от 21.02 кв. м., с предназначение – Гараж в сграда, с административен адрес гр. Дупница, ж.к. „Южен“ бл.6, ет.1, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.13.132.6.10, обект с идентификатор 68789.13.132.6.2, под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор 68789.13.132.6.4.“ При първоначална цена 3 840.00 лв. /три хиляди осемстотин и четирдесет лева/. 4.„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.13.132.6.8, с предназначение – Ателие за творческа дейност, с административен адрес гр. Дупница, ж.к. „Южен“ бл.6, ет.5, с площ от 37.78 кв.м., при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.13.132.6.7, обект с идентификатор 68789.13.132.6.9, под обекта: обект с идентификатор 68789.13.132.6.6, над обекта: няма.“ При първоначална цена 12 312.00 лв. /дванадесет хиляди триста и дванадесет лева/.
20.03.17 г., 17:06 targimot.com
107.0 м²
33 696 лв
Тристаен апартамент 82 кв.м.чиста площ,две тераси,таванско помещение,мазе.Намира се в района след Наковия мост.
21.03.17 г., 13:39 bazar.bg
3 стаи
82.0 м²
47 000 лв

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Бистрица" бл.3, вх.В, ет.4, ап.55
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА идентификационен № 68789.20.308.1.39, целият със застроена площ 88.00 кв.м., адрес на обекта гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“ бл.3, вх.В, ет.4, ап.55, находящ се в СГРАДА №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.20.308, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: №68789.20.308.1.40; под обекта: №68789.20.308.1.27; над обекта: №68789.20.308.1.51, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 66, с полезна площ от 4.56 кв.м и ВЕДНО с 1.431 % от общите части на сградата и от правото на строеж“
13.02.17 г., 18:10 targimot.com
88.0 м²
32 700 лв
Двустаен апартамент 52кв.м.,мазе,тухла,ет.6.Намира се в района на Развесена върба.Състои се от кухня,спалня,хол,баня и тоалетна,тераса.Апартамента е с ПВЦ дограма,саниран.Предлага се с част от обзавеждането.
14.02.17 г., 14:20 bazar.bg
2 стаи
53.0 м²
45 000 лв
БЕЗ КОМИСИОН!!! В една от най-хубавите сгради в центъра на гр. Дупница - АЛЕКСАНДРА ПАЛАС, построена с много качествени материали - АКТ16 от 2012г. Много светъл и слънчев, вътрешен. Етаж втори над магазини. ЛИДЛ в съседтво. Апартамента е с източно изложение и панорамна гледка. Голямо антре, дневна с кухненски бокс, самостоятелна спалня с отделена част за гардероб, баня с тоалетна, балкон - излиза се от двете стаи. Чиста жилищна площ 62,9 кв.м. Възможност за закупуване на гаражна клетка - 1000 евро. Ш/З. Тел. за връзка: 0896788081, 0878 914 380
22.02.17 г., 14:40 bazar.bg
2 стаи
63.0 м²
27 560 €
Непреходен, тристаен апартамент с възможност зо преустройство на четиристаен в центъра на гр.Дупница в 12 - етажен блок - ЕПК на шпакловка и замазка с ПВЦ дограма, нова ел. система и табло, вътрешна изолация. Две панорамни тераси и три изложения . Разпределение - коридор, две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна, тоалетна.за информация 0888253009 Ваня Христова`
12.02.17 г., 23:28 bazar.bg
3 стаи
92.0 м²
27 000 €

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Дупница" бл.1, ет.9, ап.49
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 68789.16.117.1.49, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, обл. Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-05-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, е с административен адрес: ж.к. „Дупница“ №1, ет.9, ап.49, със застроена площ от 79.80 кв. м., брой нива на обекта - 1, с предназначение „Жилище, апартамент“, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификатор 68789.16.117.1.50, под обекта: обект с идентификатор 68789.16.117.1.43, над обекта: обект с идентификатор 68789.16.117.1.55, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №68, със застроена площ от 3.48 кв.м., ВЕДНО с 1.564 % идеални части от общи части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект попада в Сграда с идентификационен № 68789.16.117.1, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.16.117.
13.02.17 г., 20:21 targimot.com
80.0 м²
38 700 лв

Едностаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21
Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2.21 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и едно/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, блок 50 /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 47.11 /четиридесет и седем цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, самостоятелния обект попада в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две/, построена в поземлен имот с идентификационен номер № 68789.20.407 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект № 68789.20.407.2.22 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и две/; под обекта: 68789.20.407.2.17 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка седемнадесет/; над обекта: 68789.20.407.2.25 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и пет/, ведно с прилежащите: избено помещение № 21 /двадесет и едно/, с полезна площ от 3.39 /три цяло тридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.648 % /две цяло шестстотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части/от общите части на сградата и от правото на строеж
21.12.16 г., 20:28 targimot.com
47.0 м²
21 184 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Иван Шишман" №33, вх.Б, ет.7, ап.40
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА идентификационен № 68789.19.393.2.54, целият със застроена площ 66.76 кв.м., адрес на обекта гр. Дупница, ул. “Иван Шишман“ №33, вх.Б, ет.8, ап.55, находящ се в СГРАДА №2, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.19.393, с предназначение „Жилище, апартамент“, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж: № 68789.19.393.2.53 и № 68789.19.393.2.55; под обекта: № 68789.19.393.2.47; над обекта: няма, ВЕДНО с прилежащите части: МАЗЕ № 26 и 1.838 % от общите части на сградата и от правото на строеж “
15.12.16 г., 22:32 targimot.com
67.0 м²
15 900 лв

Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. „Бистрица“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен № 68789.20.405.11.24, по кадастралната карта на гр. Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с площ по документи от 88.13 кв.м, с административен адрес: ж.к. „Бистрица“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.27, попадащ в сграда с идентификационен № 68789.20.405.11, в поземлен имот с идентификационен № 68789.20.405, предназначение – Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект с идентификационен № 68789.20.405.10.14, обект с идентификационен № 68789.20.405.11.23, под обекта: обект с идентификационен № 68789.20.405.11.18, над обекта: обект с идентификационен № 68789.20.405.11.30, като неразделна част от самостоятелния обект са: МАЗЕ №12 и 3.655 % идеални части от общите части на сградата“, КОЙТО САМАСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е идентичен с „АПАРТАМЕНТ № 27, на V-ти етаж, вх.Б, в бл. №70, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, в жилищен комплекс „Бистрица“, състоящ се от три стаи, кухня, санитарен възел и входно антре, със застроена площ от 88.13 кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12, с полезна площ от 5.47 кв.м., ВЕДНО с 3.655 % идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: от изток – апартамент №26 и стълбище, от запад, север и юг – дворно място, отгоре – апартамент №30, отдолу - апартамент № 24 и при съседи на избеното помещение: от изток – вход А, от запад – коридор, от север – мазе №13, от юг – мазе № 11.
9.12.16 г., 20:58 targimot.com
88.0 м²
67 769 лв
Едностаен апартамент 42 кв.м.,тухлен,партер,мазе.Намира се в центъра на града.Нуждае се от ремонт.Състои се от две стаи,баня и тоалетна,коридор,една тераса.
1.12.16 г., 13:59 bazar.bg
1 стая
42.0 м²
21 000 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Бистрица" бл.5, ет.2, ап.12
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68789.20.308.2.13, с трайно предназначение „Жилище, апартамент“, попадащ в сграда с идентификатор 68789.20.308.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.308, който обект се намира в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, в ж.к. „Бистрица“бл.5, ет. 2, ап.12, с площ 64.78 кв.м., брой нива на обекта - едно, при граници и съседи: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 68789.20.308.2.12, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 68789.20.308.2.7, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 68789.20.308.2.19, ВЕДНО с прилежащото МАЗЕ № 13, с площ от 3.05 кв.м., ВЕДНО с 1.432 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото“
23.11.16 г., 0:05 targimot.com
65.0 м²
33 750 лв

Многостаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ж.к. "Чавдар Войвода" №14, ет.4, ап.6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен номер 68789.13.371.3.13 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка тринадесет/, състоящ се от: три спални, дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, баня, килер, перално помещение находящ се в гр. Дупница, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789/ шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет/ по кадастрална карта, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес жк. „Чавдар Войвода“ № 14, ет. 4 – трети жилищен етаж, ап. 6, с предназначение: „Жилище – апартамент“, при съседи на същия етаж съгласно кадастрална карта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.14 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка четиринадесет/, под обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.11 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка единадесет/, над обекта: Жилище – апартамент с идентификационен номер 68789.13.371.3.15 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три точка петнадесет/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, а съгласно окончателен разпределителен протокол – представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Дупница, на 3 /трети/етаж, със застроена площ от 136.00 кв. м /сто тридесет и шест квадратни метра/, ведно с МАЗЕ № 6/шест/, при съседи: мазе № 5 /пет/ - собственост на Димитър Хергелджиев и мазе № 7/седем/ - собственост на Иван Благоев .” При първоначална цена за самостоятелният обект 51 000.00 лв. /петдесет и една хиляди лева/. ГАРАЖ № 7/седем/, със застроена площ 35.00 кв.м/тридесет и пет квадратни метра/, при съседи гараж № 6 /шест/ и гараж № 8 /осем/, които обекти попадат в СГРАДА с идентификационен номер 68789.13.371.3/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно точка три/, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.13.371/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка тринадесет точка триста седемдесет и едно/. При първоначална цена за гаража 6 562.50 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/.
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
136.0 м²
51 000 лв
ПРЕДЛОЖЕНИЯ От 11.04.2017 До 11.05.2017 Предложения за участие в търга по изп.д. 20157450400243 се подават в РС Дупница с ... адрес: гр. Дупница, ул. Николаевска 15 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Николай Славов рег. 745гр ... 94.50 кв. м., брой нива на обекта един, с предназначение Жилище,апартамент , ВЕДНО с прилежащото на жилището мазе, ВЕДНО със
20.04.17 г., 21:31 bazar.bg
95.0 м²
27 146 лв
АДРЕС - максимален избор, най-добри цени! Предлагаме на Вашето внимание едностаен апартамент намиращ се в нова сграда в ... центъра на гр. Дупница. Апартамента се състой от всекидневна, спалния, мокро помещение, баня с тоалетна и тераса. Има ... 5мин. пеша от центъра на града. ПРЕДИМСТВА: Добра панорамна гледка към планина Рила и на 5мин. от центъра на гр. Дупница
27.03.17 г., 17:04 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
33 000 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 ... /30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот ... тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта
16.03.17 г., 18:51 targimot.com
125.0 м²
39 196 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Кокиче" №28
„1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.17.151, находящ се в гр. Дупница, ул. „Кокиче“ №28, с ... № 2030, с площ от 470.00 кв.м., включен в УПИ парцел LІ, отреден за имоти с планоснимачни №№ 2023, 2030, попадащ в ... квартал 75, по регулационния план на гр. Дупница, улична регулация, утвърдена със Заповед № 364/26.05.1997 г. на Кмета на гр
10.02.17 г., 18:12 targimot.com
91.0 м²
45 750 лв

Двустаен, 79m 2 (продажба)

гр.Дупница, общ. Дупница Илиана Узунова
Апартамент с площ от 79.80 кв.м. в гр. Дупница , ж.к. Дупница 1, ет. 9, ап. 49 Имотът се продава на Публична продан при цена 38700.00лв
20.02.17 г., 13:47 homes.bg
79.0 м²
38 700 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Антим І" №16, ет.1,
„ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ парцел ХІV, отреден за имот с планоснимачен № 1461, в ... “ №16, ет.1, ап.1 с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 със застроена площ от 91.00 кв.м., при
10.02.17 г., 18:11 targimot.com
91.0 м²
19 520 лв

Тристаен, 88m 2 (продажба)

гр.Дупница, общ. Дупница Илиана Узунова
Апартамент находящ се в гр. Дупница, със ЗП 88 кв.м., построен върху държавна земя. състоящ се от три стаи - кухня
20.02.17 г., 14:00 homes.bg
88.0 м²
32 700 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 ... /30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот ... тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта
24.01.17 г., 18:54 targimot.com
125.0 м²
33 296 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 ... /30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот ... тридесет и три, сграда две, самостоятелен обект в сграда едно/ с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастр. карта
17.11.16 г., 21:38 targimot.com
125.0 м²
41 621 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Антим І" №16, ет.1,
„ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ парцел ХІV, отреден за имот с планоснимачен № 1461, в ... “ №16, ет.1, ап.1 с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 със застроена площ от 91.00 кв.м., при
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
91.0 м²
24 400 лв
Агенция Валенси предлага за продажба голям тристаен, тухлен апартамент в центъра на град Дупница. Чистата му площ е 120
24.10.16 г., 13:32 grad.bg
120.0 м²
56 000 €

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Кокиче" №28
„1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.17.151, находящ се в гр. Дупница, ул. „Кокиче“ №28, с ... № 2030, с площ от 470.00 кв.м., включен в УПИ парцел LІ, отреден за имоти с планоснимачни №№ 2023, 2030, попадащ в ... квартал 75, по регулационния план на гр. Дупница, улична регулация, утвърдена със Заповед № 364/26.05.1997 г. на Кмета на гр
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
91.0 м²
48 120 лв
Агенция Валенси предлага за продажба голям тристаен, тухлен апартамент в центъра на град Дупница. Чистата му площ е 120
6.10.16 г., 16:40 alo.bg
120.0 м²
56 000 €

Двустаен, 55m 2 (продажба)

гр.Дупница, общ. Дупница
Асансьор Двустайни апартаменти в новопостроена жилищна сграда с Акт.16,ШЩ.Квадарура от 55 кв.м. до 75 кв.м.Цена 450 евро/ кв.м.Без комисионна от купувача.
28.04.16 г., 15:35 homes.bg
55.0 м²
24 750 €

Тристаен, 85m 2 (продажба)

гр.Дупница, общ. Дупница
Тристаен апартамент 85 кв.м. в ж.к.Бистрица.Състои се от две спални,хол преходен,кухня с трапезария,баня и тоалетна.Две
28.04.16 г., 15:56 homes.bg
85.0 м²
38 800 лв

Парцел, 9450m 2 (продажба)

гр.Сапарева Баня, общ. Сапарева баня Севдалина Спасова
площ 40%. Идеално пригоден за селище от 17 еко къщи или апартаменти, балнеолечение, медицински комплекс и др. ... Парцел с площ 9450 м2 в регулация за жилищно застрояване. Намира се на западния изход на гр. Сапарева баня, близо до ... Балнеоложкия център, на междуградския път Сапарева баня с. Овчарци Дупница. Парцелът е равен, на височина, с 360 градуса
25.03.16 г., 15:13 homes.bg
9450.0 м²
220 000 €
площ 40%. Идеално пригоден за селище от 17 еко къщи или апартаменти, балнеолечение, медицински комплекс и др. ... Парцел с площ 9450 м2 в регулация за жилищно застрояване. Намира се на западния изход на гр. Сапарева баня, близо до ... Балнеоложкия център, на междуградския път Сапарева баня с. Овчарци Дупница. Парцелът е равен, на височина, с 360 градуса
14.03.16 г., 20:37 officespace.bg
220 000 €