Двустаен апартамент ДУЛОВО

ДУЛОВО „Васил Левски” № 7
ЖИЛИЩЕ, с идентификатор по кадастрална карта 24030.501.325.5.6, с адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 7, вх. „Б”, ет. 2, ап. 6, при съседи: на етажа: 24030.501.325.5.6-005; под обекта: 24030.501.325.5.6-003; над обекта: 24030.501.325.5.6-009; със застроена площ от 70.72 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Дулово, одобрена със Заповед № РД-18-51/31.08.2007г. на АГКК, представляващо по нот. Акт № 66, том III, рег. № 2155, дело № 322/2003г. на нот. с рег. № 351-ДРС: апартамент под № 6, находящ се в гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски” № 7А, ет. III, състоящ се от кухня, спалня, хол и сервизни помещения, с обща застроена площ от 70,72 кв.м., при съседи по документ за собственост: отдолу- магазини; на етажа- ап. № 5; отгоре- ап. № 9 и по кадастрална карта, ведно с пронадлежащо избено помещение № 4, с полезна площ от 17 кв.м., ведно с принадлежащите 5,45 % идеални части, равняващи се на 10,44 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 24030.501.325.5, ведно с 81,86 кв.м. от правото на строеж върху държавното дворно място, съставляващо УПИ XXV-325 в кв.18 по регулационния план на гр. Дулово, одобрен със Заповед № 13/1001.1989г.
1.11.16 г., 13:30 targimot.com
71.0 м²
32 100,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба на апартаменти в град Дулово