5/6 идеални части от: АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четири/, находящ се в гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали на ул."Надежда" №3, вх.Б, ет.З /трети/ със застроена площ 65.90 кв.м. /шестдесет и пет цяло и деветдесет квадратни метра/, с ...
ул."Надежда"3, вх.Б, ет.З, апартамент № 24
66 м²
28 850 лв
11.01.2018 г.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Джебел, Апартамент продажба