Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
40 740 лв
18.05.17 г., 11:15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 02676.501.305.1.2 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в имот с идентификатор 02676.501.305 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Банско, п.к. 2770, ул. България № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по схема от 63.08 кв.м /шестдесет и три цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.3; под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.5, който недвижим имот по документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се в жилищен блок № 1 /едно/ в гр. Банско, ул. „9 ти септември", построен в УПИ I /първи/ в кв. 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Банско, със застроена площ от 52.02 кв.м. /петдесет и две цяло и две стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото мазе № 2 /две/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 1 и ап. № 3, двор и коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 40 740,00 лв. / четиридесет хиляди седемстотин и четиридесет лева /.
Още targimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70.0 м²
39 734 лв
18.04.17 г., 18:25
IV). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 39 734лв./тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Още targimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
120.0 м²
67 173 лв
18.04.17 г., 18:25
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 67 173лв. /шестдесет и седем хиляди сто седемдесет и три лева./
Още targimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70.0 м²
39 734 лв
18.04.17 г., 18:24
V). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.5, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.3 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 39 734лв./тридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Още targimot.com

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
50 925 лв
28.02.17 г., 5:16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 02676.501.305.1.2 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет точка едно точка две/, с предназначение жилище, апартамент, който обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в имот с идентификатор 02676.501.305 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три нула пет/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Банско, п.к. 2770, ул. България № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по схема от 63.08 кв.м /шестдесет и три цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.3; под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.305.1.5, който недвижим имот по документ за собственост представлява Апартамент № 2 /две/, находящ се в жилищен блок № 1 /едно/ в гр. Банско, ул. „9 ти септември", построен в УПИ I /първи/ в кв. 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Банско, със застроена площ от 52.02 кв.м. /петдесет и две цяло и две стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото мазе № 2 /две/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: ап. № 1 и ап. № 3, двор и коридор. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 50 925,00 лв. / петдесет хиляди деветстотин двадесет и пет лева /.
Още targimot.com
45 000 €
17.01.17 г., 12:01
Тристаен апартамент с красива планинска панорама, в целогодишен комплекс от затворен тип. Отличен имот със спокойно местоположение и непосредствена близост до един от най-големите национални паркове в България – Пирин, до популярно голф игрище, както и до модерните ски съоръжения на Банско. Новопостроеният апартамент (2006) има южно и западно изложение и се разполага на 4-ти етаж с обща площ от 97 кв.м., чиста площ - 85 кв.м., разпределени както следва: Спалня (ТВ 32”, спалня (200х160), нощни шкафчета, скрин, шкаф), Спалня/кабинет (ТВ 46”, климатик, диван с място за спане (210х130), бюро, офисен стол, скрин, голям шкаф), Кухня (ТВ 19”, плот, мивка, шкафове, печка, вградени котлони, абсорбатор, хладилник side-by-side; ел. чайник и тостер; маса с 4 стола, посуда), Дневна зона (ТВ 55”, тонколони, шкаф за ТВ, етажерка, диван, 2 табуретки, маса, камина), Мокро помещение (бойлер, пералня, съдомиялна, мивка, сушилка, вградена вентилационна система). Крайната цена не включва компютърната техника, показана на снимките. Довършителните работи включват гипсокартон + декоративна шпакловка; дограма с комарници; височина на таваните – 2.50 м; под – противо-плъзгащи се плочки в коридора и кухнята. Всички стаи са оборудвани с електрически отоплителни уреди. Годишната такса поддръжка възлиза на 1000 евро. Комплексът разполага с два ресторанта, лоби бар, интернет кафе, ски гардероб, СПА и фитнес център, различни зони за развлечения, красиво декорирани градини. Основният ресторант е предвиден с 80 седящи места в основната си част и с 20 места, разположени в градината. Предлага вкусни и изискани ястия от интернационалната и от традиционната българска кухня. Уютният сезонно работещ спа център предлага отлични условия за вашата пълноценна почивка. Тук имате възможност да се възползвате от различни масажи, парна баня, зона за почивка, хидротерапия. Други удобства - озеленен двор с трева, паркинг, нощно осветление, денонощна охрана.
Още ignatov-imoti.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
70.0 м²
49 668 лв
4.01.17 г., 18:15
IV). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 49 668лв./ четиридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Още targimot.com

Многостаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.2
120.0 м²
83 966 лв
4.01.17 г., 23:58
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 83 966лв. /осемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Още targimot.com

Тристаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8, ет.3
70.0 м²
49 668 лв
4.01.17 г., 18:15
V). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.5, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 70,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.3 Забележка: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в Новоизградената пристройка към сградата. Същият се състои от три стаи за гости с три бани с тоалетни с достъп от стаите, три тераси с достъп от стаите и входно антре. Начална цена 49 668лв./ четиридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Още targimot.com

Многостаен апартамент Банско

Банско ул. "България" №8
120.0 м²
67 173 лв
24.10.16 г., 14:39
III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2 Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад. Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов. Начална цена 67 173лв. /шестдесет и седем хиляди сто седемдесет и три лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.
Още targimot.com
37.0 м²
31 501 €
14.03.16 г., 11:31
Предлагаме Вис тудио, разположено в елитен комплекс, който се намира на по-малко от 200м. от станцията на лифта в Банско. Комплексът разполага с модерен спа център (сауна, парна баня, джакузи, масажи) и фитнес център. За комфортния престой на собственици и гости в комплекса допринасят популярният ресторант “Mezze”, детска занималня “Winnie The Pooh”, както и магазин за аксесоари на веригата “Mara”, В комплекса се помещава ски & сноуборд училището „ОХО”. На разположение е и ски гардероб, където се предлага наем на ски & сноуборд оборудване. Комплексът е един от малкото комплекси в Банско, който разполага с подземен паркинг. В комплекса има още: Рецепция Консиерж Пералня Кино Зала за игри – видео игри, билярд, тенис на маса, дартс 24-часа охрана Студия и апартаменти: В комплекса се продават студия и апартаменти с една спалня. Всички апартаменти са напълно обзаведни, включително и с пакет донашна посуда. Студии от 31 501 Евро Апартаменти с една спалня от 52 921 Евро Промоция за клиенти: Цените на всички апартаменти са с подарък – безплатно пълно обзавеждане. Поддръжка и допълнителни услуги: Всички собствениците ползват спа центъра безплатно, с изключение на масажите, които се заплащат отделно. Годишна такса поддръжка: 9.60 Евро / кв.м. с ДДС. Възможност за целогодишно отдаване под наем.
Още accentinvest.com

СТУДИО В ЕЛИТЕН КОМПЛЕКС, БАНСКО, БЪЛГАРИЯ

Благоевград област / гр.Банско
38.0 м²
31 875 €
14.03.16 г., 11:31
Предлагаме Вис тудио, разположено в елитен комплекс, който се намира на по-малко от 200м. от станцията на лифта в Банско. Комплексът разполага с модерен спа център (сауна, парна баня, джакузи, масажи) и фитнес център. За комфортния престой на собственици и гости в комплекса допринасят популярният ресторант “Mezze”, детска занималня “Winnie The Pooh”, както и магазин за аксесоари на веригата “Mara”, В комплекса се помещава ски & сноуборд училището „ОХО”. На разположение е и ски гардероб, където се предлага наем на ски & сноуборд оборудване. Комплексът е един от малкото комплекси в Банско, който разполага с подземен паркинг. В комплекса има още: Рецепция Консиерж Пералня Кино Зала за игри – видео игри, билярд, тенис на маса, дартс 24-часа охрана Студия и апартаменти: В комплекса се продават студия и апартаменти с една спалня. Всички апартаменти са напълно обзаведни, включително и с пакет донашна посуда. Студии от 31 501 Евро Апартаменти с една спалня от 52 921 Евро Промоция за клиенти: Цените на всички апартаменти са с подарък – безплатно пълно обзавеждане. Поддръжка и допълнителни услуги: Всички собствениците ползват спа центъра безплатно, с изключение на масажите, които се заплащат отделно. Годишна такса поддръжка: 9.60 Евро / кв.м. с ДДС. Възможност за целогодишно отдаване под наем.
Още accentinvest.com
2 стаи
80.0 м²
37 500 €
21.07.17 г., 0:53
просторен двустаен апартамент в предпочитан комплекс в гр. Банско. Банско Роял Тауърс се намира до река Глазне, само на ... природните си забележителности, прекрасна архитектура и отлични условия за зимни спортове Банско се превърна в любим курорт ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
2 стаи
76.0 м²
42 489 €
22.07.17 г., 17:01
продажба двустаен ваканционен апартамент в целогодишно работещия комплекс 'Пирин Резиденс' (2006 година), разположен в ... поддръжка за първите две години след покупката на имота. Този южен апартамент разполага с обща площ от 76.10 кв.м. и чиста ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
1 стая
40.0 м²
14 900 €
20.07.17 г., 22:28
Комплекс Сейнт Джон Парк се намира в източната част на Банско най-известния ски-курорт в България. Разположен е на ... страхотен ресторант. В комплекса се продават уютни студиа и апартаменти с една и с две спални, всеки с чудесна гледка
Още bazar.bg
1 стая
50.0 м²
34 614 €
20.07.17 г., 22:28
студио апартамент в комплекс Св. Георги Палас , Банско, България. Студио апартамента се продава напълно обзаведен с следните ... Банско, България. Банско е китно градче сгушено в подножието на величествената Пирин планина. Комплексът граничи с ... луксозна рецепция, пиано бар, конферентна зала и подземен и надземен паркинг. Агенция Интерпрайм предлага за продажба
Още bazar.bg
1 стая
36.0 м²
16 450 €
21.07.17 г., 21:25
цялата година. Намира се на международния път София Банско Гоце Делчев ( България ) Драма Кавала ( Гърция ), което ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... вашето внимание студио, разположено в изключителен комплекс в Банско, в близост до центъра на града и автогарата
Още bazar.bg
1 стая
56.0 м²
31 702 €
20.07.17 г., 23:57
на Банско. Като допълнителен плюс на офертата е липсата на такса поддръжка за първите две години след покупката на имота ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... от най-популярния зимен курорт - гр. Банско. Комплексът се радва на спокойна локация в комбинация с непосредствена
Още bazar.bg
2 стаи
78.0 м²
49 000 €
19.07.17 г., 6:58
просторен и светъл двустаен апартамент с отлична локация в Банско само на 350 метра от ски лифта и на по-малко от километър ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... подходящо за лично ползване или за инвестиция. Поради атрактивното си местоположение и близост до всички удобства на града
Още bazar.bg
2 стаи
55.0 м²
24 000 €
19.07.17 г., 7:04
обзаведен двустаен апартамент за продажба в Банско. Жилището се намира в сграда ново строителство (2008 г.), разположена на ... България. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
2 стаи
50.0 м²
28 957 €
22.07.17 г., 5:55
класа, едно от най-добрите планински места за отдих в България! Предлагаме ви комфортен начин на живот и възможност за ... апартамент при неподозирано добри цени и условия на плащане! Гледайте видео за 'Белведере Холидей Клуб' 'Белведере Холидей ... Клуб' е комплекс от затворен тип, състоящ се от функционални апартаменти и допълнен от превъзходни удобства и съоръжения за
Още bazar.bg
1 стая
37.0 м²
18 500 €
21.07.17 г., 21:15
, интернет и сателитна телевизия. Агенция за недвижими имоти Интерпрайм предлага за продажба студио апартамент в ... комплекс Роял Банско в Банско, България. Апартаментът се предлага напълно обзаведен с: дневна с кухня, оборудвана с шкафове ... Апарт-комплекс Роял Банско е разположен в източната част на ски курорта Банско, в непосредствена близост до к-с Грийн
Още bazar.bg
2 стаи
73.0 м²
68 000 €
21.07.17 г., 23:09
известния ски курорт Банско, покупката на жилище в комплекса е предпоставка за целогодишна заетост и висока ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... , спиращи дъха природни пейзажи, бърз и удобен достъп до ски пистите над Банско. Функционално разпределение дневна с
Още bazar.bg
1 стая
48.0 м²
24 950 €
21.07.17 г., 0:40
инвестиция и отдаване под наем за краткосрочни настанявания. На 450 метра от апартамента се намира Мол Банско, където има ... в България. Столицата е на 176 км. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
19 950 €
19.07.17 г., 6:52
двустаен пентхаус апартамент в апарт-хотел Snow Legend, разположен в северозападната част на гр. Банско, в центъра на ... , парна баня и ски гардероб. Банско е един от най-известните ски курорти в България. Тук зимният сезон продължава от ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg

Голям двустаен апартамент с прекрасна гледка

Област Благоевград гр. Банско Банско
80.0 м²
37 500 €
14.07.17 г., 0:33
Представяме ви просторен двустаен апартамент в предпочитан комплекс в гр. Банско. Банско Роял Тауърс се намира до река ... спортове Банско се превърна в любим курорт за български и чуждестранни туристи. В града се намират и няколко ... Глазне, само на 100 метра от кабинковия лифт. На 10 минути се намира центърът на Банско със своите уютни механи и
Още bulgarianproperties.bg
1 стая
29.0 м²
11 000 €
19.07.17 г., 8:35
Комплекс Сейнт Джон Парк се намира в източната част на Банско най-известния ски-курорт в България. Разположен е на ... страхотен ресторант. В комплекса се продават уютни студиа и апартаменти с една и с две спални, всеки с чудесна гледка
Още bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
37 500 €
22.07.17 г., 5:49
. Разположен е във високата част на град Банско с прекрасна гледка към Пирин и Рила планини. Апартамент с една спалня за ... Агенция за недвижими имоти Интерпрайм предлага едноспален апартaмент за продажба в к-с Грийн Лайф Ризорт в световно ... известният ски курорт Банско, България. Комплексът е с четири звезди и разполага с рецепция, ресторант, паркинг, вътрешен и
Още bazar.bg
3 стаи
93.0 м²
44 000 €
19.07.17 г., 6:07
Апарт-хотел Каса Карина се намира в хотелската част на ски курорт Банско най-добро място за зимен туризъм в България ... следните удобства: рецепция, лоби бар, охрана, паркинг, СПА-център, вътрешен басейн и ресторант. Агенция за недвижими имоти ... Интерпрайм предлага обзаведен апартамент с две спални в апарт-хотел Каса Карина . Апартаментът е на първия етаж и е с
Още bazar.bg
5467.0 м²
34 000 €
21.07.17 г., 0:30
ваканционни апартаменти с цел продажба, така и за изграждане на хотел за алтернативен туризъм в ... ... Godlevo Resort е инвестиционен проект за изграждане на средноголям апартамент комплекс / апарт-хотел за планински и ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg
2 стаи
80.0 м²
43 635 €
19.07.17 г., 8:36
едноспален апартамент в комплекс Св. Георги Палас , Банско, България. Апартамента с една спалня се продава напълно ... Банско, България. Банско е китно градче сгушено в подножието на величествената Пирин планина. Комплексът граничи с ... луксозна рецепция, пиано бар, конферентна зала и подземен и надземен паркинг. Агенция Интерпрайм предлага за продажба
Още bazar.bg
1 стая
81.0 м²
45 247 €
21.07.17 г., 23:01
-големите национални паркове в България Пирин , до популярно голф игрище, както и до модерните ски съоръжения на Банско. Като ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... допълнителен плюс на офертата е липсата на такса поддръжка за първите две години след покупката на имота. Описваното
Още bazar.bg
2 стаи
56.0 м²
26 900 €
19.07.17 г., 6:23
на Банско и Стария град са на 800 м пеша. Агенция Интерпрайм предлага за продажба апартамент с една спалня и с камина в ... Комплекс Магерница е в сърцето на град Банско най-добрия ски курорт на България. Намира се на една от главните
Още bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
39 513 €
19.07.17 г., 6:31
такса поддръжка за първите две години след покупката. Ваканционният апартамент се намира на трети етаж в целогодишния ... -големите национални паркове в България Пирин, до популярно голф игрище и до модерните ски съоръжения на Банско ... . Апартаментът, който предлагаме за продажба в настоящата оферта, е с южно изложение и обща площ от 70.77 кв.м., чиста площ - 61.71
Още bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
28 990 €
20.07.17 г., 0:25
през лято, курортен град в България - Банско. Жилището представлява хол с бокс и камина, обзаведен с холна гарнитура и ... нанасяне. БАНСКО Е ГРАД С УНИКАЛНА ПРИРОДА. Отличен избор както за живеене, така и за инвестиция. Оказваме професионално ... НОВ - В ЦЕНТЪРА НА БАНСКО - НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН - Агенция 'ОАНИТ АВОР' има изключителните права да Ви представи двустаен
Още bazar.bg
2 стаи
71.0 м²
29 400 €
21.07.17 г., 23:01
BULGARIAN PROPERTIES ви отправя чудесно предложение за покупка на готов за живеене двустаен апартамент в предпочитания апарт ... разположен край един от най-големите национални паркове в България - Пирин, само на няколко минути от пистите на Банско ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в
Още bazar.bg