Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Сан Стефано" №79, ет.5, ап. 7
АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с площ по документи 96,60 кв. м., брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен, апартаментът е двустаен, със застроена площ от 96,60 кв. м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 със застроена площ от 11,20 кв. м. и ТАВАНСКА КЛЕТКА №5 със застроена площ от 19,21 кв. м., заедно с 0,1152 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
97.0 м²
87 750,00 лв

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул. Сан Стефано № 7
3/4 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Шумен, ул. Сан Стефано № 7, общ. Шумен, Шуменска област а именно: 258.04/294 ид.ч. от дворното място находящо се в квартал 255 Д по плана на гр. Шумен, представляващо поземлен имот IV - 4412 цялото с площ от 284 кв.м. при граници: ПИ № 4414, ПИ № 4413, ПИ № 4411 и улица, който имот съгласно Скица № 8259/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176 с площ от 294 кв.м. при граници: имот № 83510.667.175, 83510.667.177, 83510.667.183, 83510.667.182, 83510.667.155, заедно с построените в дворното място: А/ МАСИВЕН МАГАЗИН С ИЗБА със застроена площ от 57.74 кв.м., който съгласно Схема № 8265/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176.1.3 с площ от 57.74 кв.м., попадащ в сграда № 83510.667.176.1 в поземлен имот № 83510.667.176 при граници над обекта - имот № 83510.667.176.1.1
24.10.16 г., 14:23 targimot.com
284.0 м²
22 500,00 лв

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Сан Стефано № 7
3/4 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Шумен, ул. Сан Стефано № 7, общ. Шумен, Шуменска област а именно: 258.04/294 ид.ч. от дворното място находящо се в квартал 255 Д по плана на гр. Шумен, представляващо поземлен имот IV - 4412 цялото с площ от 284 кв.м. при граници: ПИ № 4414, ПИ № 4413, ПИ № 4411 и улица, който имот съгласно Скица № 8259/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176 с площ от 294 кв.м. при граници: имот № 83510.667.175, 83510.667.177, 83510.667.183, 83510.667.182, 83510.667.155, заедно с построените в дворното място: А/ МАСИВЕН МАГАЗИН С ИЗБА със застроена площ от 57.74 кв.м., който съгласно Схема № 8265/29.10.2007 г. на АК е имот с идентификатор № 83510.667.176.1.3 с площ от 57.74 кв.м., попадащ в сграда № 83510.667.176.1 в поземлен имот № 83510.667.176 при граници над обекта - имот № 83510.667.176.1.1
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
284.0 м²
9 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Шумен ул. Сан Стефано