Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. ДЕДЕАГАЧ №21, ВХ.3, ЕТ.1, АП.73
, на първия етаж във вход 4, блок 2, ул. „Дедеагач“ № 21 в гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, комплекс 611, който апартамент се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения, , , при граници и съседи на апартамента: от ляво – стълбище, от дясно – апартамент № 74, от горе – апартамент № 76, от долу – изби, и при граници на прилежащото избено помещение: от ляво – двор, от дясно – изба № 2, : Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.668.169.4.73, находящ се в Сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.668.169, с адрес в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. „ДЕДЕАГАЧ“ № 21, вх. 4, ет. 1, ап. 73, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, на едно ниво, площ по документ 75.67 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение № 1, с полезна площ от 3.62 кв.м., и 1.17400% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото от 83.70 кв.м., при граници и съседи на обекта: на същия етаж – 83510.668.169.4.74, под обекта – няма, над обекта – 83510.668.169.4.76. Апартаментът е в много добро външно състояние. Пода в коридора и кухнята е покрит с балатум, а в спалнята и хола с мокет върху бетонова плоча. Стените в коридора и кухнята са боядисани с латексова боя върху гипсошпакловка, а в хола и спалнята са покрити с тапети. Терасата е с изцяло източно изложение, остъклена с метално-винкелова конструкция. Санитарния възел е след подобрения – фаянсови плочки по стените, теракот на пода, нови умивалник и тоалетно седало с проточно казанче, душ батерия. Прозорецът на кухнята е стъклопакет с PVC рамка, а на спалнята и хола са с традиционната дървена дограма за панелните жилища. В кухнята има трайно вградени кухненски шкафове с мивка от алпака. В жилището е изградена самостоятелна инсталация за парно отопление с печка, помпа, тръби и радиатори.
24.04.17 г., 17:01 targimot.com
76.0 м²
45 000 лв

Едностаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Генерал Драгомиров № 34, вх.5, ет.1 ап. 104
АПАРТАМЕНТ 104 , ВХОД 5 , ЕТ.1, БЛОК 6 , НОМЕР 34 , УЛ.ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ , ГР.ШУМЕН , КВ.571 СЪСТОЯЩ СЕ СТАЯ , КУХНЯ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС ЗАСТРОВНА ПЛОЩ ОТ 44,56 КВ.М. , ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 13 С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ОТ 2,59 КВ.М. , ЗАЕДНО С 0,59200 ИД.Ч. ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО ОТ 49,70 КВ.М. , ПРИ СЪСЕДИ ЗА ЖИЛИЩЕТО : ОТ ЛЯВО АП.103, ОТ ДЯСНО АП.105 , ОТ ГОРЕ АП.108 , ОТ ДОЛУ – ИЗБИ И ГРАНИЦИ НА ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ : ОТ ЛЯВО – ИЗБА 8, ОТ ДЯСНО ИЗБА 27 , А СЪГЛАСНО СХЕМА 16463 / 19,11,2008г. НА СК-ШУМЕН СЪСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.658.15.5.104 С АДРЕС ГР.ШУМЕН , УЛ.ГЕН.ДРАГОМИРОВ 34, ВХ.5, ЕТ.1, АП.104 , НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА 5, РАЗПОЛОЖЕНА В ПИ 83510.658.15, ПРИ СЪСЕДИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ: НА СЪЩИЯ ЕТАЖ 83510.658.15.5.105; НАД ОБЕКТА 83510.658.15.5.108; 83510.658.15.5.109, А ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО ЖИЛИЩЕТО Е С ПОД ТЕРАКОТА И ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, СТЕНИ И ТАВАНИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА, ЛАТЕКС И ТАПЕТИ. БАНЯ – ТЕРАКОТА И ФАЯНС. ТЕРАСАТА Е ПРИОБЩЕНА КЪМ ЖИЛИЩЕТО И ОФОРМЕНА КАТО КАТО КУХНЯ, ОСТЪКЛЕНА С PVC ДОГРАМА. КУХНЕНСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ Е ОБОСОБЕНО В СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ.
18.04.17 г., 20:31 targimot.com
45.0 м²
33 750 лв

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул."Сан Стефано" № 79, ет.5
АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с площ по документи 96,60 кв. м., брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен, апартаментът е тристаен със застроена площ от 96,60 кв. м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 със застроена площ от 11,20 кв. м. и ТАВАНСКА КЛЕТКА №5 със застроена площ от 19,21 кв. м., заедно с 0,1152 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
7.04.17 г., 13:29 targimot.com
97.0 м²
78 975 лв

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Стара планина" № 84
АПАРТАМЕНТ №62, вход 3, етаж 4, в ЕЖБ – 2, построен върху държавна земя – поземлен имот №1, в квартал 564 Б, по плана на гр.Шумен, ул.“Стара планина“№84, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 64,48кв.м., ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12 с полезна площ от 3,85 кв.м., както и 1,490% идеални части от от общите части на сградата и от правото на стоеж върху мястото.
23.03.17 г., 14:40 targimot.com
64.0 м²
28 800 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Димчо Попов" №20, ет.1
ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, с обща площ от 106 кв.м., състоящ се от четири стаи, кухня, два коридора, баня и тоалетна, ведно с ИЗБА, състояща се от две избени помещения, едното от които е преустроено в ГАРАЖ с обща площ от 64 кв.м., ведно с 1/3 идеална част от таванско помещение, общите части на сградата и правото на строеж върху държавно място, представляващо НУПИ 1034, за което е отреден УПИ І-1034 в квартал 579 по плана на гр.Шумен, който имот представлява самостоятелен обект – жилище с идентификатор №83510.660.163.13.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен с административен адрес: ул.”Димчо Попов”№20 и гараж в сграда с идентификатор №83510.660.163.83.2 по кадастралната карта на гр.Шумен, обл. Шумен с административен адрес: ул.”Димчо Попов” №20.
15.03.17 г., 17:05 targimot.com
106.0 м²
67 725 лв

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. Млада гвардия № 10
1/6 ид.ч. от: Поземлен имот с идентификатор № 83510.682.122 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-52/25.11.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. Млада Гвардия № 10, вид собственост - частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), площ 772 кв.м., стар номер 511026200, при съседи: 83510.682.117; 83510.682.121; 83510.682.123; 83510.682.124; 83510.682.68, ведно със сграда с идентификатор № 83510.682.122.1, функц. предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 91 кв.м. По констатация на място жилищната сграда е с тухлени стени, стоманобетонова плоча между двата етажа,външна вароциментова мазилка. В жилището на ет.1 са обособени и разположени две стаи, баня и тераса.В дворното място има направено озеленяване.Първи етаж изцяло е с дървена дограма, а ет.2 изцяло PVC и алуминиева. В подпокривното пространство на сградата има обособена таванска стая.
10.03.17 г., 14:26 targimot.com
9 000 лв

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Варна № 6
ДВОРНО МЯСТО с площ от 394.000 кв. м (триста деветдесет и четири кв. м.), представляващо по нотариален акт за собственост - дворище планоснимачен № 254, в кв. 645 (шестстотин четиридесет и пети) по плана на гр.Шумен, представляващ самостоятелен поземлен имот по кадастралната карта на гр. Шумен с идентификатор 83510.656.158 (осемдесет и три хиляди петстоти и десет точка шестстотин петдесет и шест точка сто петдесет и осем), с адрес на имота обл. Шумен, общ. Шумен, гр.Шумен, ул.“Варна“ № 6
24.02.17 г., 22:56 targimot.com
394.0 м²
5 713 лв

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. СЕВЕРНА №4, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2
Апартамент № 2, на първия етаж във вход 1 от многоетажна жилищна сграда – блок ЕЖБ-1, в гр. Шумен, ул. „Северна“ № 4, със застроена площ от 41.88 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, при граници и съседи: от изток – апартамент №1, от запад – апартамент №3, от север – общо стълбище и апартамент №3, от юг – двор, от горе – втори етаж, от долу – изби, заедно с избено помещение № 2, при граници на същото: от изток – общ коридор, от запад – калкан, от север – двор, от юг – изба №1, от горе – първи етаж, от долу – земя, ведно с 651/100000 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел I (първи) в квартал 641 по плана на гр. Шумен, който имот съгласно кадастралната карта на гр. Шумен представлява: Самостоятелен обект с идентификатор 83510.656.1.1.2, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. „Северна“ № 4, вх. 1, ет. 1, ап. 2, попадащ в сграда с идентификатор 83510.656.1.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.656.1, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 41.88 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение № 2 и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници и съседи на обекта: на същия етаж – 83510.656.1.1.1, 83510.656.1.1.3, под обекта – няма, над обекта – 83510.656.1.1.5 Апартаментът е част от седеметажна панелна жилищна сграда. Пода в коридора и кухнята е теракота, а в самостоятелната стая е мокет върху бетоновата плоча. Стените са с грапава мазилка. Терасата е приобщена към кухненското помещение. Пода в банята е мозайка.
2.03.17 г., 19:09 targimot.com
42.0 м²
17 250 лв

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул."Август Попов" № 37
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
16.02.17 г., 18:37 targimot.com
43.0 м²
32 400 лв

Къща ШУМЕН

ШУМЕН кв.Дивдядово, ул.“Тодор Петков“№17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
9.02.17 г., 18:37 targimot.com
382.0 м²
134 238 лв

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ №22, ВХ.3, АП.99
Апартамент, находящ се в гр. Шумен, ул. „Владайско Въстание“ №22, вх. 3, ап. 99, разположен на осми етаж в жилищна сграда ЕЖБ-6, построена върху държавен УПИ I в кв. 330 по плана на гр. Шумен, който апартамент се състои от три стаи и кухня със застроена площ 79.90 кв.м., при граници: от изток – апартамент 100, от запад – стълбище и апартамент 98, от север – дворно място и апартамент 100, от юг – дворно място и апартамент 98, от горе – покрив, от долу – седми етаж, заедно с избено помещение №23 „б“, при граници: от изток – изба №24 б, от запад – изба №22 б, от север – дворно място, от юг – общ коридор и изба №24 б, от горе – първи жилищен етаж, от долу – земя, заедно с 989/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и 330/100 000 ид.ч. от правото на строеж. А по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен представлява: Самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.138.1.99, гр. Шумен, ул. Владайско въстание № 22, вх. 3, ет. 8, ап. 99, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 79.9 кв.м., при граници: на същия етаж – 83510.671.138.1.98, 83510.671.138.1.100, под обекта – 83510.671.138.1.86, над обекта - няма. Апартамента се състои от три стаи, кухня, отделно баня и тоалетна, остъклена тераса към кухнята. Подове – теракот и паркет, стаите са с мазилка и латекс, санитарните възли – фаянс и теракот. Дограмите са PVC и дървени, сградата е панелна с метална входна врата.
7.02.17 г., 18:53 targimot.com
80.0 м²
48 750 лв

Търговско помещение до бул. Сливница

Област София гр. София кв. "Банишора" ул. Шумен
Търговско помещение със статут на аптека в кв. Банишора, в непосредствена близост до бул. „Сливница”. Имотът е действащ от около 6 години и разполага с всички необходими документи за дейността си, които са в срок. Помещението се намира в тухлена сграда с Разрешение за ползване от 2001г. Районът е комуникативен, в близост до главните пътни артерии ул. „Козлодуй”, ул.„Опълченска”. Посредством бул.„Инж. Иван Иванов", бул. „Константин Величков”, бул. „Кн. Мария Луиза” се стига до важни точки от града. В удобна близост се намират хипермаркет „Кауфланд”, супермаркети, търговски услуги. Отоплението е на ТЕЦ. Има възможност за паркиране пред аптеката. Помещението се намира на партерен етаж с излаз към прилежащата улица. Имотът се предлага със следните довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: теракота • витрини • оборудвано санитарно помещение на теракота и фаянс • охранителна щора Имотът разполага с функционално разпределение: • голямо помещение с възможност за преграждане • санитарен възел • два отделни входа Предлага се с наличното обзавеждане, включващо • стелажи • рафтове • шкафове • реклами Помещението се намира в добре уреден и развит район, в съседство до главни пътни артерии. В близост до имота се намират медицински центрове. На територията на квартала е разположена Пета градска болница и 7-ма поликлиника. Районът се обслужва от автобусен и метрополитен транспорт. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
23.01.17 г., 19:48 bulgarianproperties.bg
60.0 м²
52 000 €

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. „Петко Д. Петков“ №16
ДВОРНО МЯСТО от 1660 кв. м., представляващо парцел – VIII – 802, в квартал 69 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен, ул. „Петко Д. Петков“ №16, заедно с подобренията и насажденията, при граници: от две страни улици, дв. пл. №801 и дв. пл. № 803, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа – еднофамилна, със застроена площ 408 кв. м., за който имот е издадена скица №4376 от 15.08.2006 г. на АК СК – Шумен на поземлен имот с идентификатор №83510.682.492, по кадастрална карта на гр. Шумен, общ. Шумен, при съседи: 83510.682.497, 83510.682.491, 83510.682.493, 83510.682.469 и 83510.682.496 и с идентификатор на сградата №83510.682.492.1.
17.01.17 г., 18:52 targimot.com
776.0 м²
168 750 лв

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Август Попов“№37
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
21.12.16 г., 20:23 targimot.com
43.0 м²
40 500 лв

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Македония“№48, ет4, ап.6
АПАРТАМЕНТ №6, на четвърти етаж в масивна „Жилищна сграда с лекарски кабинет и магазин за хранителни стоки“ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Македония“№48, състоящ се от дневна с трапезария и кухня, спалня, санитарен възел, входно предверие и две тераси със застроена площ от 52,70кв.м. заедно с ТАВАНСКО СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №6, с площ от 8,88кв.м., заедно с 0,13234 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 18,53кв.м. Припадащи се квадратни от общите части на сградата и от отстъпено право на строеж върху 81,11кв.м. - самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 83510.661.513.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Шумен; адрес на имота: гр.Шумен, ул.“Македония“№48, ет.4, ап.6; Самостоятелният обект попада в сграда №3, разположена в поземлен имот с идент.№83510.661.513; Предназначение: Жилище, апартамент.
21.12.16 г., 20:24 targimot.com
53.0 м²
37 500 лв

Етаж от къща ШУМЕН

ШУМЕН ул.”Христо Генчев”№51, вход „А”, етаж 2
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 125 кв.м.с идент.№ 83510.673.62.1.2, находящ се в гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, ул.”Христо Генчев”№51, вход „А”, етаж 2, в сграда с идентификатор 83510.673.62.1 и изградена в дворно място, представляващо по документ за собственост урегулиран поземлен имот ІІІ – 5139 в квартал 309 – А по плана на гр.Шумен, общ.Шумен, а по кадастрална карта представляващ поземлен имот с идент.№83510.673.62, състоящ се от две спални, хол, дневна с кухненска ниша, сервизни помещения, дрешник, коридорче и самостоятелен вход с мозаично стълбище от запад със застроена площ от 125 кв.м., ведно със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ/отделение/ съдържащо коридорче и две избени помещения, заедно с принадлежащите и общи части от сградата и от правото на строеж върху место и със самостоятелен вход от запад, както и ползването на западната половина от дворното место на парцела за задоволяване на нуждите от двор, при граници: по документ за собственост: на имота:улица, урег.поз.имот І-5139 а, урег.поз.имот ІІ – 5134 а и урег.поз.имот VІІІ – 5136 б и на етаж: от запад и изток – двор, от север – улица, от юг – южното избено помещение и по кадастрална карта: на жилищен етаж: под обекта имот с идент.№83510.673.62.1.1.
14.12.16 г., 21:04 targimot.com
125.0 м²
61 500 лв

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Тодор Петков“№17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
9.12.16 г., 19:35 targimot.com
382.0 м²
167 797 лв

Продава 3-СТАЕН, град София, Банишора

град София, Банишора ул. Шумен
БЕЗ КОМИСИОН продавам просторен тристаен 131 m2, вътрешен без преход на 2ри висок етаж над офиси, находящ се на ул. Шумен. Апартаментът е вътрешен и много топъл, на шпакловка и замазка, с акт 16 от 1 година и разрешение за ползване. Сградата е снабдена с централен ТЕЦ! Апартаментът представлява много голям хол със западно изложение с кухня и тераса към него, и две големи спални с източно изложение, като към едната има също тераса. Банята и тоалетната са на едно като помещението предвидено за тях е също много обширно. Отделно апартаментът разполага с мокро помещение, което по желание може да стане втора тоалетна. Отличен апартамент в отлична кооперация, находяща се в непосредствена близост до детска ясла, градина и училище! Цената е отлична и съответства на такава за начален етап на строителство в района. В кооперацията живеят хора и вече се топлят на ТЕЦ. САМО ДО КРАЯ НА MAРТ- БЕЗ КОМИСИОН ПО ТАЗИ СДЕЛКА!
7.12.16 г., 17:06 imot.bg
3 стаи
130.0 м²
104 800 €

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Иван Рилски № 13, вх. 2 ет. 4 ап. 19
5/8 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 19 , с административен адрес: обл.Шумен, общ.Шумен, гр.Шумен, ул.Иван Рилски № 13, разположен на четвърти жилищен етаж в пет етажна жилищна сграда с полувкопан сутерен, със застроена площ от 47.20 кв.м., състоящ се от входно антре с дрешник, две стаи, кухненски бокс, баня и тоалетна, две тераси: ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с площ от 4 кв.м., ведно с 2644/100000 ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху местото,а съгласно кадастралвата карта на гр.Шумен имотът представлява:Самостоятелен обект с идентификатор № 83510.672.271.87.19, попадащ в сграда с идентификатор № 83510.672.271.87, в поземлен имот с идентификатор № 83510.672.271 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 83510.672.271.87.20;83510.672.271.87.18;под обекта 83510.672.271.87.14,над обекта 83510.672.271.81.24. По констатация на място в жилището – подове теракота , баня и тоалетна – теракота и фаянс с алуминиева врата, стени и тавани гипсова шпакловка с латекс, входна врата метална.В деня на описа се констатира, че адрес гр. Шумен,ул. Шуменска комуна № 20, вх.Б, ет.4, ап. 8 и гр. Шумен, ул. Иван Рилски № 13, вх. 2 ет. 4 ап. 19 са един и същ адм. адрес.
10.11.16 г., 11:01 targimot.com
47.0 м²
16 875 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Северна“№12, вх.4, ет.7, ап.88
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №88, находящо се в жилищна сграда – блок ЕЖБ – 5, вход ІV, на VІІ етаж, построена върху държавна земя в квартал 641 по документ за собственост, а по данъчна оценка – парцел І ЖС в квартал 641А по плана на гр.Шумен, ул.“Северна“№12, състоящ се от три стаи, трапезария, кухня и сервизни помещения, със застр.площ на жилището 106,52кв.м., заедно с припадащите се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 и 1629/100000ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: за апартамента: изток – апартамент №87 и двор, запад – апартамент №64, север – общо стълбище и двор, юг – двор, горе – осми жилищен етаж, долу – шести жилищен етаж; за избеното помещение: изток – двор, запад – общ коридор, север – общ коридор, юг – изба №20, горе – първи жилищен етаж, долу - земя.
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
107.0 м²
37 665 лв

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Сан Стефано" №79, ет.5, ап. 7
АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с площ по документи 96,60 кв. м., брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен, апартаментът е двустаен, със застроена площ от 96,60 кв. м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 със застроена площ от 11,20 кв. м. и ТАВАНСКА КЛЕТКА №5 със застроена площ от 19,21 кв. м., заедно с 0,1152 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
97.0 м²
87 750 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ Зона Б 17, ул. Шумен № 13, ет.3, ап.10
АПАРТАМЕНТ № 10 (десет), на трети жилищен етаж в жилищната сграда, находяща се в гр. София, Столична община - Район „Сердика“, Зона Б 17 (седемнадесет), местност „Банишора“, улица „Шумен“ № 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, дневна кухня и сервизни помещения, със застроена площ съгласно доказателствен акт за собственост от 108,35 (сто и осем цяло тридесет и пет стотни) кв. метра, при съседи съгласно доказателствен акт за собственост: северозапад - улица „Габър“, югозапад - двор, юг - двор и апартамент № 9, изток - коридор - стълбище, стълбище и асансьорна шахта, отдолу - апартамент № 5, отгоре - апартамент № 15, заедно с МАЗЕ №15 (петнадесет), с площ съгласно доказателствен акт за собственост от 4,94 (четири цяло и деветдесет и четири стотни) кв. метра светла площ, при граници: север - мазе №14 и мазе № 26, юг - мазе № 16, изток - улица „Шумен“, запад - коридор на мазетата, отгоре - ателие № 28 и стълбище към партера откъм улица „Шумен“, заедно с припадащите се 3,452 % (три цяло четиристотин петдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, съставляващо урегулиран поземлен имот № VI-22,23 (шести, отреден за имоти планоснимачни номера двадесет и две и двадесет и три) от квартал 46 (четиридесет и шест), който апартамент съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-209460-25.06.2014г., издадена от СГКК – гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда е идентификатор 68134.512.486.1.10 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, четиристотин осемдесет и шест, точка, едно, точка, десет), находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.512.486 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, четиристотин осемдесет и шест), с адрес: гр. София,район, „Сердика“, улица „Шумен“ № 13 (тринадесет), етаж 3 (три), апартамент № 10 (десет), с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, с брои нива на обекта - 1 (едно), с площ от 108,35 (сто и осем цяло и тридесет и пет стотни) кв. метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 68134.512.486.1.9, под обекта - обект с идентификатор 68134.512.486.1.5 и над обекта - обект - с идентификатор 68134.512.486.1.15 с прилежащи части: мазе №15 (петнадесет), с площ от 4,94 (четири цяло и деветдесет и четири стотни) кв.метра и 3,452 % (три цяло четиристотин петдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, ведно с всички подобрения в имота. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 119 700 лв. (сто и деветнадесет хиляди и седемстотин лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки петък от 13.00 до 15.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения.
9.11.16 г., 22:19 targimot.com
108.0 м²
119 700 лв

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ №22, ВХ.3, АП.99
14.11.16 г., 19:29 targimot.com
80.0 м²
48 000 лв

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Петко Д. Петков" №16
ДВОРНО МЯСТО от 1660 кв. м., представляващо парцел – VIII – 802, в квартал 69 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен, ул. „Петко Д. Петков“ №16, заедно с подобренията и насажденията, при граници: от две страни улици, дв. пл. №801 и дв. пл. № 803, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа – еднофамилна, със застроена площ 408 кв. м., за който имот е издадена скица №4376 от 15.08.2006 г. на АК СК – Шумен на поземлен имот с идентификатор №83510.682.492, по кадастрална карта на гр. Шумен, общ. Шумен, при съседи: 83510.682.497, 83510.682.491, 83510.682.493, 83510.682.469 и 83510.682.496 и с идентификатор на сградата №83510.682.492.1.
24.10.16 г., 14:24 targimot.com
776.0 м²
223 560 лв
1 2