600.0 м²
8 999 лв
19.07.17 г., 7:22
ПРОМОЦИЯ!!! Цялата градина за 17999 лв. Продава се овощна градина с нова телена ограда и плодородни дървета (кайсия, сливи, вишнап, череша, орех и др.) на улица Порек в местността Илчов Баир, граничещ с Природен Парк Шуменско Плато, гр. Шумен. В регулация и в близост до стъпалата към Паметника. Продава се половината градина 600кв.м при цена 8999 лв или цялата - 1,2 декара за 20000 лв (стара цена). До градината се стига по стабилизиран път, а в пределите и се намира малка полуразрушена постройка за съхранение на инструменти. Имота е подходящ за построяване на къща за отдих или вила с чист въздух и чудесен изглед към централната част на града.
Още bazar.bg

Къща ШУМЕН

ШУМЕН кв. "Макак", ул. "Янко Христов" № 33
87.0 м²
78 068 лв
20.07.17 г., 19:26
, съставляващо УПИ XII-19 в квартал 2 по плана на гр. Шумен, общ. Шумен, кв. „Макак“, ул. „Янко Христов“ № 33, който имот съгласно кадастрална скица № 2902/15.06.2006г., издадена от Агенция по кадастъра – СК – Шумен, е с идентификатор 83510.678.149, с площ по скица 1314 кв.м., при граници и съседи: имоти с идентификатори 83510.678.148, 83510.678.159, 83510.678.151, 83510.678.248, 83510.678.150, Дворното място с идентификатор 83510.678.149 е оградено и в малка част около жилищната сграда е облагородено с трайна настилка от бетон. Изграден е кладенец с бетонна плоча. Жилищната сграда с идентификатор 83510.678.149.1 е едноетажна, с частичен сутерен и използваемо подпокривно пространство. Конструкцията е монолитна стоманобетонна, тухлена зидария. Покривната конструкция е дървена, с покривно покритие от керемиди. Сградата се състои от преддверие, санитарен възел, дневна с кухненски бокс, две спални и вътрешно стълбище към подпокривното пространство. Изградено е локално парно с алуминиеви радиатори във всички жилищни помещения. Сграда с идентификатор 83510.678.149.4 се използва за гараж. Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Подход се осъществява от дворното място и от улица – през метална портална врата. Сграда с идентификатор 83510.678.149.5 се използва за живеене, развита на един етаж, тухлена с дървен покрив и използваемо подпокривно пространство. Подход се осъществява от дворното място. Състои се от коридор, две стаи и санитарен възел. Помещенията са на циментова замазка, дограмата е дървена. Сграда с идентификатор 83510.678.149.6 е с монолитна стоманобетонна конструкция, на един етаж. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Сграда с идентификатор 83510.678.149.7 е едноетажна, конструкцията е монолитна стоманобетонна. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Подът е на бетонна плоча, а стените и таванът са измазани. Било е санитарен възел, по време на огледа - стопанска постройка. Сграда с идентификатор 83510.678.149.8 е тухлена, на един етаж. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Използва се за баня.
Още targimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. " Тодор Петков" №17
382.0 м²
120 000 лв
16.06.17 г., 20:40
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
Още targimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. Никола Поп Тодоров № 10
59.0 м²
21 600 лв
26.06.17 г., 17:48
Недвжим имот представляващ еднотажна жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 83510.680.452.2 със застроена площ 59 кв.м., селскостопанска сграда едноетажна с №83510.680.452.3 със застроена площ от 119 кв.м., селскостопанска сграда №83510.680.452.4 с площ 42 кв.м. построени в поземлен имот УПИ X-1380 в кв. 115 с адм. адрес ул. НИКОЛА ПОП ТОДОРОВ № 10 с идентификатор №83510.680.452, съгласно описание по изпълнителен лист от 23.11.2016 г по Решение № 825/08.11.2011 г. по гр. Дело № 1658/2009 г. на РС – Шумен, а съгласно КК на града с идентификатор 83510.680.626.2 с площ 119 кв.м. № 15-67126/17.02.2017 г. издадена он СГКК-Шумен издадена въз основа на документ с вх. № 01-44535/16.02.2017 г. и удостоверение № 29-92518/30.11.2016 г. на осн. Чл. 55, ал.3, т.3 от ЗКИР и заявление вх. № 01-371456/29.11.2016 г. ,съгласно цитираното по горе удостоверение за произход на имоти /обекти/ от КК на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510 общ. Шумен, ПИ 83510.680.627 /парцел УПИ /X- 627 от кв. 115 по плана на кв. Дивдядово, ПИ 83510.680.626 /парцел/ XV-626, кв.115 по плана на кв. Дивдядово са образувани при разделянето на ПИ с идентификатор 83510.680.452 /парцел/ УПИ X-1380 от кв. 115 по плана на кв. Дивдядово. По одобрена КК сграда с идентификатор 83510.680.626.2 с площ 119 кв.м., построена в ПИ 83510.680.626 с предназначение за сграда – селскостопанска сграда, а по констатация на място сградата е масивна на един етаж с тухлена зидария, покрив дървена конструкция с керемиди, метална дограма с входове за сградата от изток и запад, сградата се състои от едно помещение без обособени санитарни възли.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. ДЕДЕАГАЧ №21, ВХ.4, ЕТ.1, АП.73
76.0 м²
36 000 лв
28.06.17 г., 20:32
Още targimot.com

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. " Сан Стефано" №79, ет. 5, ап. 7
97.0 м²
63 180 лв
2.06.17 г., 19:00
АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с площ по документи 96,60 кв. м., брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен, апартаментът е тристаен, със застроена площ от 96,60 кв. м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 със застроена площ от 11,20 кв. м. и ТАВАНСКА КЛЕТКА №5 със застроена площ от 19,21 кв. м., заедно с 0,1152 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Още targimot.com

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. " Калиакра"
3274.0 м²
312 000 лв
7.06.17 г., 19:10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3 274 кв. метра, с идентификатор №83510.669.261 по кадастралната карта на град Шумен, община Шумен, област Шумен, при съседи: имоти с идентификатори № № 83510.670.220, 83510.670.1, 83510.669.153, 83510.669.160 и 83510.670.222., заедно с извършените в имота СМР, подобрения и приращения, а именно: ХАЛЕ с застр.площ 738кв.м., от което са изградени само стоманобетонови основи, метални колони и метални ферми, частично наличие на покривно покритие ламарина. От този обект са изпълнени само част от предвидените по проект СМР. ОФИС СГРАДА на три етажа със застр.площ на офиси 71,25кв.м., РЗП на офиси 213,75кв.м. От офис сградата е изградена стоманобетоновата конструкция, оградните и преградните стени, изграден покрив и покривно покритие, монтирана частично дограма. Двата обекта не са заснети кадастрално и не са нанесени по кадастр.карта като сгради. Няма издаден констативен протокол за степен на завършеност на сградите по реда на ЗУТ. Двата обекта не са сгради по смисъла на ЗУТ, а представляват СМР. Имотът е равнинен с форма на четириъгълник с лице към ул.“Калиакра“ и трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване/до 10м./
Още targimot.com

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Август Попов“№37
43.0 м²
36 450 лв
2.06.17 г., 16:40
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Още targimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН кв. "Макак", ул. "Янко Христов" № 33
87.0 м²
97 585 лв
2.06.17 г., 16:26
Още targimot.com

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Варна № 6
394.0 м²
4 571 лв
17.05.17 г., 18:56
ДВОРНО МЯСТО с площ от 394.000 кв.м (триста деветдесет и четири кв. м.), представляващо по нотариален акт за собственост - дворище планоснимачен № 254, в кв. 645 (шестстотин четиридесет и пети) по плана на гр. Шумен, представляващ самостоятелен поземлен имот по кадастралната карта на гр. Шумен с идентификатор 83510.656.158 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка сто петдесет и осем), с адрес на имота обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул.“Варна“ № 6
Още targimot.com

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. ДЕДЕАГАЧ №21, ВХ.3, ЕТ.1, АП.73
76.0 м²
45 000 лв
24.04.17 г., 17:01
, на първия етаж във вход 4, блок 2, ул. „Дедеагач“ № 21 в гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, комплекс 611, който апартамент се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения, , , при граници и съседи на апартамента: от ляво – стълбище, от дясно – апартамент № 74, от горе – апартамент № 76, от долу – изби, и при граници на прилежащото избено помещение: от ляво – двор, от дясно – изба № 2, : Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.668.169.4.73, находящ се в Сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.668.169, с адрес в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. „ДЕДЕАГАЧ“ № 21, вх. 4, ет. 1, ап. 73, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, на едно ниво, площ по документ 75.67 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение № 1, с полезна площ от 3.62 кв.м., и 1.17400% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото от 83.70 кв.м., при граници и съседи на обекта: на същия етаж – 83510.668.169.4.74, под обекта – няма, над обекта – 83510.668.169.4.76. Апартаментът е в много добро външно състояние. Пода в коридора и кухнята е покрит с балатум, а в спалнята и хола с мокет върху бетонова плоча. Стените в коридора и кухнята са боядисани с латексова боя върху гипсошпакловка, а в хола и спалнята са покрити с тапети. Терасата е с изцяло източно изложение, остъклена с метално-винкелова конструкция. Санитарния възел е след подобрения – фаянсови плочки по стените, теракот на пода, нови умивалник и тоалетно седало с проточно казанче, душ батерия. Прозорецът на кухнята е стъклопакет с PVC рамка, а на спалнята и хола са с традиционната дървена дограма за панелните жилища. В кухнята има трайно вградени кухненски шкафове с мивка от алпака. В жилището е изградена самостоятелна инсталация за парно отопление с печка, помпа, тръби и радиатори.
Още targimot.com

Едностаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Генерал Драгомиров № 34, вх.5, ет.1 ап. 104
45.0 м²
33 750 лв
18.04.17 г., 20:31
АПАРТАМЕНТ 104 , ВХОД 5 , ЕТ.1, БЛОК 6 , НОМЕР 34 , УЛ.ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ , ГР.ШУМЕН , КВ.571 СЪСТОЯЩ СЕ СТАЯ , КУХНЯ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС ЗАСТРОВНА ПЛОЩ ОТ 44,56 КВ.М. , ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 13 С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ОТ 2,59 КВ.М. , ЗАЕДНО С 0,59200 ИД.Ч. ОТ ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО ОТ 49,70 КВ.М. , ПРИ СЪСЕДИ ЗА ЖИЛИЩЕТО : ОТ ЛЯВО АП.103, ОТ ДЯСНО АП.105 , ОТ ГОРЕ АП.108 , ОТ ДОЛУ – ИЗБИ И ГРАНИЦИ НА ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ : ОТ ЛЯВО – ИЗБА 8, ОТ ДЯСНО ИЗБА 27 , А СЪГЛАСНО СХЕМА 16463 / 19,11,2008г. НА СК-ШУМЕН СЪСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.658.15.5.104 С АДРЕС ГР.ШУМЕН , УЛ.ГЕН.ДРАГОМИРОВ 34, ВХ.5, ЕТ.1, АП.104 , НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА 5, РАЗПОЛОЖЕНА В ПИ 83510.658.15, ПРИ СЪСЕДИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ: НА СЪЩИЯ ЕТАЖ 83510.658.15.5.105; НАД ОБЕКТА 83510.658.15.5.108; 83510.658.15.5.109, А ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО ЖИЛИЩЕТО Е С ПОД ТЕРАКОТА И ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, СТЕНИ И ТАВАНИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА, ЛАТЕКС И ТАПЕТИ. БАНЯ – ТЕРАКОТА И ФАЯНС. ТЕРАСАТА Е ПРИОБЩЕНА КЪМ ЖИЛИЩЕТО И ОФОРМЕНА КАТО КАТО КУХНЯ, ОСТЪКЛЕНА С PVC ДОГРАМА. КУХНЕНСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ Е ОБОСОБЕНО В СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул."Сан Стефано" № 79, ет.5
97.0 м²
78 975 лв
7.04.17 г., 13:29
АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с площ по документи 96,60 кв. м., брой нива на обекта: 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен, апартаментът е тристаен със застроена площ от 96,60 кв. м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 със застроена площ от 11,20 кв. м. и ТАВАНСКА КЛЕТКА №5 със застроена площ от 19,21 кв. м., заедно с 0,1152 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
Още targimot.com

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Стара планина" № 84
64.0 м²
28 800 лв
23.03.17 г., 14:40
АПАРТАМЕНТ №62, вход 3, етаж 4, в ЕЖБ – 2, построен върху държавна земя – поземлен имот №1, в квартал 564 Б, по плана на гр.Шумен, ул.“Стара планина“№84, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 64,48кв.м., ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12 с полезна площ от 3,85 кв.м., както и 1,490% идеални части от от общите части на сградата и от правото на стоеж върху мястото.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Димчо Попов" №20, ет.1
106.0 м²
67 725 лв
15.03.17 г., 17:05
ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, с обща площ от 106 кв.м., състоящ се от четири стаи, кухня, два коридора, баня и тоалетна, ведно с ИЗБА, състояща се от две избени помещения, едното от които е преустроено в ГАРАЖ с обща площ от 64 кв.м., ведно с 1/3 идеална част от таванско помещение, общите части на сградата и правото на строеж върху държавно място, представляващо НУПИ 1034, за което е отреден УПИ І-1034 в квартал 579 по плана на гр.Шумен, който имот представлява самостоятелен обект – жилище с идентификатор №83510.660.163.13.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен с административен адрес: ул.”Димчо Попов”№20 и гараж в сграда с идентификатор №83510.660.163.83.2 по кадастралната карта на гр.Шумен, обл. Шумен с административен адрес: ул.”Димчо Попов” №20.
Още targimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. Млада гвардия № 10
9 000 лв
10.03.17 г., 14:26
1/6 ид.ч. от: Поземлен имот с идентификатор № 83510.682.122 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-52/25.11.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. Млада Гвардия № 10, вид собственост - частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), площ 772 кв.м., стар номер 511026200, при съседи: 83510.682.117; 83510.682.121; 83510.682.123; 83510.682.124; 83510.682.68, ведно със сграда с идентификатор № 83510.682.122.1, функц. предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 91 кв.м. По констатация на място жилищната сграда е с тухлени стени, стоманобетонова плоча между двата етажа,външна вароциментова мазилка. В жилището на ет.1 са обособени и разположени две стаи, баня и тераса.В дворното място има направено озеленяване.Първи етаж изцяло е с дървена дограма, а ет.2 изцяло PVC и алуминиева. В подпокривното пространство на сградата има обособена таванска стая.
Още targimot.com

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Варна № 6
394.0 м²
5 713 лв
24.02.17 г., 22:56
ДВОРНО МЯСТО с площ от 394.000 кв. м (триста деветдесет и четири кв. м.), представляващо по нотариален акт за собственост - дворище планоснимачен № 254, в кв. 645 (шестстотин четиридесет и пети) по плана на гр.Шумен, представляващ самостоятелен поземлен имот по кадастралната карта на гр. Шумен с идентификатор 83510.656.158 (осемдесет и три хиляди петстоти и десет точка шестстотин петдесет и шест точка сто петдесет и осем), с адрес на имота обл. Шумен, общ. Шумен, гр.Шумен, ул.“Варна“ № 6
Още targimot.com

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. СЕВЕРНА №4, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2
42.0 м²
17 250 лв
2.03.17 г., 19:09
Апартамент № 2, на първия етаж във вход 1 от многоетажна жилищна сграда – блок ЕЖБ-1, в гр. Шумен, ул. „Северна“ № 4, със застроена площ от 41.88 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, при граници и съседи: от изток – апартамент №1, от запад – апартамент №3, от север – общо стълбище и апартамент №3, от юг – двор, от горе – втори етаж, от долу – изби, заедно с избено помещение № 2, при граници на същото: от изток – общ коридор, от запад – калкан, от север – двор, от юг – изба №1, от горе – първи етаж, от долу – земя, ведно с 651/100000 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел I (първи) в квартал 641 по плана на гр. Шумен, който имот съгласно кадастралната карта на гр. Шумен представлява: Самостоятелен обект с идентификатор 83510.656.1.1.2, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. „Северна“ № 4, вх. 1, ет. 1, ап. 2, попадащ в сграда с идентификатор 83510.656.1.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.656.1, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 41.88 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение № 2 и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници и съседи на обекта: на същия етаж – 83510.656.1.1.1, 83510.656.1.1.3, под обекта – няма, над обекта – 83510.656.1.1.5 Апартаментът е част от седеметажна панелна жилищна сграда. Пода в коридора и кухнята е теракота, а в самостоятелната стая е мокет върху бетоновата плоча. Стените са с грапава мазилка. Терасата е приобщена към кухненското помещение. Пода в банята е мозайка.
Още targimot.com

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул."Август Попов" № 37
43.0 м²
32 400 лв
16.02.17 г., 18:37
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Още targimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН кв.Дивдядово, ул.“Тодор Петков“№17
382.0 м²
134 238 лв
9.02.17 г., 18:37
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
Още targimot.com

Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ №22, ВХ.3, АП.99
80.0 м²
48 750 лв
7.02.17 г., 18:53
Апартамент, находящ се в гр. Шумен, ул. „Владайско Въстание“ №22, вх. 3, ап. 99, разположен на осми етаж в жилищна сграда ЕЖБ-6, построена върху държавен УПИ I в кв. 330 по плана на гр. Шумен, който апартамент се състои от три стаи и кухня със застроена площ 79.90 кв.м., при граници: от изток – апартамент 100, от запад – стълбище и апартамент 98, от север – дворно място и апартамент 100, от юг – дворно място и апартамент 98, от горе – покрив, от долу – седми етаж, заедно с избено помещение №23 „б“, при граници: от изток – изба №24 б, от запад – изба №22 б, от север – дворно място, от юг – общ коридор и изба №24 б, от горе – първи жилищен етаж, от долу – земя, заедно с 989/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и 330/100 000 ид.ч. от правото на строеж. А по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен представлява: Самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.138.1.99, гр. Шумен, ул. Владайско въстание № 22, вх. 3, ет. 8, ап. 99, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 79.9 кв.м., при граници: на същия етаж – 83510.671.138.1.98, 83510.671.138.1.100, под обекта – 83510.671.138.1.86, над обекта - няма. Апартамента се състои от три стаи, кухня, отделно баня и тоалетна, остъклена тераса към кухнята. Подове – теракот и паркет, стаите са с мазилка и латекс, санитарните възли – фаянс и теракот. Дограмите са PVC и дървени, сградата е панелна с метална входна врата.
Още targimot.com

Търговско помещение до бул. Сливница

Област София гр. София кв. "Банишора" ул. Шумен
60.0 м²
52 000 €
23.01.17 г., 19:48
Търговско помещение със статут на аптека в кв. Банишора, в непосредствена близост до бул. „Сливница”. Имотът е действащ от около 6 години и разполага с всички необходими документи за дейността си, които са в срок. Помещението се намира в тухлена сграда с Разрешение за ползване от 2001г. Районът е комуникативен, в близост до главните пътни артерии ул. „Козлодуй”, ул.„Опълченска”. Посредством бул.„Инж. Иван Иванов", бул. „Константин Величков”, бул. „Кн. Мария Луиза” се стига до важни точки от града. В удобна близост се намират хипермаркет „Кауфланд”, супермаркети, търговски услуги. Отоплението е на ТЕЦ. Има възможност за паркиране пред аптеката. Помещението се намира на партерен етаж с излаз към прилежащата улица. Имотът се предлага със следните довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: теракота • витрини • оборудвано санитарно помещение на теракота и фаянс • охранителна щора Имотът разполага с функционално разпределение: • голямо помещение с възможност за преграждане • санитарен възел • два отделни входа Предлага се с наличното обзавеждане, включващо • стелажи • рафтове • шкафове • реклами Помещението се намира в добре уреден и развит район, в съседство до главни пътни артерии. В близост до имота се намират медицински центрове. На територията на квартала е разположена Пета градска болница и 7-ма поликлиника. Районът се обслужва от автобусен и метрополитен транспорт. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. „Петко Д. Петков“ №16
776.0 м²
168 750 лв
17.01.17 г., 18:52
ДВОРНО МЯСТО от 1660 кв. м., представляващо парцел – VIII – 802, в квартал 69 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен, ул. „Петко Д. Петков“ №16, заедно с подобренията и насажденията, при граници: от две страни улици, дв. пл. №801 и дв. пл. № 803, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа – еднофамилна, със застроена площ 408 кв. м., за който имот е издадена скица №4376 от 15.08.2006 г. на АК СК – Шумен на поземлен имот с идентификатор №83510.682.492, по кадастрална карта на гр. Шумен, общ. Шумен, при съседи: 83510.682.497, 83510.682.491, 83510.682.493, 83510.682.469 и 83510.682.496 и с идентификатор на сградата №83510.682.492.1.
Още targimot.com

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Август Попов“№37
43.0 м²
40 500 лв
21.12.16 г., 20:23
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Още targimot.com
1 2