Офис ШУМЕН

ШУМЕН ул. Съединение 71, ет.2
554 м²
480,000 лв
2018-1-17
СОС 83510.674.417.1.4, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 2, вид собств. Частна, тип За делова и административна дейност, бр. Нива 1, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-27-583/26.02.2008 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ШУМЕН, представляващ етаж втори от четириетажна административна сграда с идентификатор 83510.674.417.1.4 с разгърната застроена площ от 554 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот 83510.674.417 при съседи на сградата: на същия етаж – няма; под обекта 83510.674.417.1.3, 83510.674.417.1.2, над обекта 83510.674.417.1.57, а по констатация на място на етажа са обособени 16 помещения, стая № 16 – под балатум, PVC дограма, № 7 – подове ламинат, гипсова шпакловка с латекс, PVC, ста № 6 състояща се от три помещения – подове балатум, PVC дограма, ста № 1 – едно помещение, балатум, PVC, с метална решетка на вратата, стая № 2 – едно помещение, стая № 4 – складово помещение с под балатум, стени тапети, покрив частично пропаднал, стая № 3 под балатум, едно помещение, стая № 5 едно помещение, под мокет, PVC с вътрешни врати към стая 6, санитарен възел състоящ се от две помещения с теракота, фаянс, с PVC дограма, стая № 14 едно помещение с балатум, тапети, PVC, стая № 10 състояща се от едно помещение с вътрешна врата, стая № 11 с метална входна врата и дървена, от едно помещение с балатум, стая № 13 състояща се от едно помещение подове балатум и стая № 12 от едно помещение, подове балатум с PVC дограма. Коридора по констатация на място: подове мраморни плочи, стени източна част вътрешно по стените е изпълнена облицовка с каменни плочи, а по колони с мрамор, таван гипсова шпакловка с латекс с метална решетка от към стълбището.
Ощеtargimot.com

Офис ШУМЕН

ШУМЕН Ул. Цар Освободител 39
112 м²
105,616 лв
2018-1-3
НЕДВИЖИМ ИМОТ – ОФИС, НАХОДЯЩ СЕ НА ГАРАЖО-ОФИСЕН ЕТАЖ В ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОСТРОЕНА В УПИ 1-3046 В КВ.151 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 57 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 112,45 КВ.М. , ПРИ Г-ЦИ: ОТ СЕВЕР – УЛИЦА, ОТ ИЗТОК- КАЛКАН , ФУГА И МАГАЗИН , ЗАПАД – ОБЩО СТЪЛБИЩЕ И УЛИЦА , ОТ ЮГ – ГАРАЖИ И ДВОР, ОТ ГОРЕ – ЕТ.1, ОТ ДОЛУ – ИЗБИ И ГАРАЖИ , ЗАЕДНО С ИЗБА 2 С ПЛОЩ ОТ 5,89 КВ.М. ПРИ Г-ЦИ: ОТ СЕВЕР – УЛИЦА, ОТ ЗАПАД – ИЗБА 1 , ОТ ИЗТОК – ИЗБА 3, ОТ ЮГ- ОБЩ КОРИДОР , ЗАЕДНО С 12325/100000 ИД.Ч. ОТ ОЧС И СЪОТВЕТНИТЕ ИД.Ч. ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ, С ОПИСАНИТЕ ПО СХЕМА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.666.567.1.17 В СГРАДА 83510.666.567.1 В ПИ 83510.666.567 НА ДВЕ НИВА ЕТ.0 И ЕТ.1 , ПРИ СЪСЕДИ: ЕТ.0: НА СЪЩИЯ ЕТАЖ – 83510.666.567.1.9 ; 83510.666.567.1.10; 83510.666.567.1.11; 83510.666.567.1.12 , ПРИ СЪСЕДИ НА ЕТ.1 НА СЪЩИЯ ЕТАЖ – 83510.666.567.1.9 ; 83510.666.567.1.14 , ПОД ОБЕКТА - 83510.666.567.1.11 ; 83510.666.567.1.10; 83510.666.567.1.13; 83510.666.567.1.12, НАД ОБЕКТА - 83510.666.567.1.2 ; 83510.666.567.1.1, А ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 83510.666.567.1.17 НА ДВЕ НИВА, КАТО НИВО 2 СЕ СЪСТОИ ОТ 4 ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩО ПРЕДВЕРИЕ, СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ С ПРЕДВЕРИЕ С ВЪТРЕШНО СТЪЛБИЩЕ. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА НИВО 2 – ПОДОВЕ ПАРКЕТ, ТЕРАКОТА И МРАМОРНИ ПЛОЧКИ, СТЕНИ И ТАВАНИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С ЛАТЕКС, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ДОГРАМА ДЪРВЕНИ, ВХОДНА ВРАТА АЛУМИНИЕВА. НА НИВО 1 ПРЕДВЕРИЕ С ВЪТРЕШНО СТЪЛБИЩЕ.ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ – МРАМОРНИ ПЛОЧИ С АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, ЕЛ. И В И К.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ШУМЕН

ШУМЕН ул.”Д-р Петър Берон”№64.
70 м²
58,000 лв
2018-1-8
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификтор №83510.661.134.1.2, състоящ се от три стаи, хол, ниша, санитарни помещения, две тераси и коридор със самостоятелен вход, ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ИЗБАТА, състояща се от две помещения и стълбище със самостоятелен вход от запад, МАСИВЕН ГАРАЖ с идентификатор №83510.661.134.2, долепен до северната страна на жилищната сграда със застроена площ от 25,00 кв.м. по нот.акт за учредяване на дог.ипотека, а 16,00 кв.м. по кадастрална скица; СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с идентификатор № 83510.661.134.4, пристроено към сградата със застроена площ от 13,00 кв.м. по нот.акт.за учредяване на договорна ипотека, а 14,00 кв.м. по кадастрална скица, ЗАЕДНО с ½ идеална част от от ДВОРНОТО МЯСТО с идентификатор №83510.661.134 от 410 кв.м. по нот.акт за учредяване на договорна ипотека и 427 кв.м. по кадастрална карта, съставляващо НУПИ №5925 в квартал 11 по плана гр.Шумен, ул.”Д-р Петър Берон”№64.
Ощеtargimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Тодор Петков“№17
382 м²
97,200 лв
2017-12-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Продавам апартамент

Шумен ул. Съединение
3 стаи
94 м²
1 лв
2017-12-12
Продавам апартамент 2 +1 в кв. Добруджа и на 4 етаж от 6 етажен блок. Коридор , кухня с тераса , хол , спалня , баня и тоалетна и мазе.Банята не е за ремонт. Източно изложение.
Още555.bg

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул."Никола Поп Тодоров"№10
59 м²
22,400 лв
2017-11-27
Недвжим имот представляващ еднотажна жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 83510.680.452.2 със застроена площ 59 кв.м., селскостопанска сграда едноетажна с №83510.680.452.3 със застроена площ от 119 кв.м., селскостопанска сграда №83510.680.452.4 с площ 42 кв.м. построени в поземлен имот УПИ X-1380 в кв. 115 с адм. адрес ул. НИКОЛА ПОП ТОДОРОВ № 10 с идентификатор №83510.680.452, съгласно описание по изпълнителен лист от 23.11.2016 г по Решение № 825/08.11.2011 г. по гр. Дело № 1658/2009 г. на РС – Шумен, а съгласно КК на града с идентификатор 83510.680.626.2 с площ 119 кв.м. № 15-67126/17.02.2017 г. издадена он СГКК-Шумен издадена въз основа на документ с вх. № 01-44535/16.02.2017 г. и удостоверение № 29-92518/30.11.2016 г. на осн. Чл. 55, ал.3, т.3 от ЗКИР и заявление вх. № 01-371456/29.11.2016 г. ,съгласно цитираното по горе удостоверение за произход на имоти /обекти/ от КК на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510 общ. Шумен, ПИ 83510.680.627 /парцел УПИ /X- 627 от кв. 115 по плана на кв. Дивдядово, ПИ 83510.680.626 /парцел/ XV-626, кв.115 по плана на кв. Дивдядово са образувани при разделянето на ПИ с идентификатор 83510.680.452 /парцел/ УПИ X-1380 от кв. 115 по плана на кв. Дивдядово. По одобрена КК сграда с идентификатор 83510.680.626.2 с площ 119 кв.м., построена в ПИ 83510.680.626 с предназначение за сграда – селскостопанска сграда, а по констатация на място сградата е масивна на един етаж с тухлена зидария, покрив дървена конструкция с керемиди, метална дограма с входове за сградата от изток и запад, сградата се състои от едно помещение без обособени санитарни възли.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул."Цар Иван Александър"№15, вх.1, ет.1, ап.2
105 м²
27,787 лв
2017-11-28
1/3 ид.ч. от недвижим имот АПАРТАМЕНТ №2, който съгласно схема на КК представлява самостоятелен обект в сграда с № 83510.664.398.1.2 при съседи: 83510.664.398.1.1, под обекта - 83510.664.398.1.15, над обекта -83510.664.398.1.3, а по нот.акт ап.2 с площ от 105.39 кв.м. при граници:от изток – калканен зид, от запад – стълбище и ап.1, от север и юг – двор, от горе- етаж 2, ведно с изба №8 с площ от 7.60 кв.м., при граници: от изток – изба 9, от запад – изба 7, от север- общ коридор, от юг – двор, от горе-ет.1, от долу – земя, заедно с избено помещение №10 с площ 12.20 кв.м. в същата сграда, при граници: от изток –калканен зид, от запад- общ коридор и изба №9, от север – гараж №6, от юг – двор, от горе –първи жилищен етаж,отдолу-земя, заедно със съответните ид.ч. от ОЧС и правото на строеж учредено в УПИ I кв. 139. Жилището се състои от четири стаи, кухня, коридор, тоалетна и баня с предверие, две тераси. Състояние: подове – теракота, паркет дъб, ламиниран паркет,стени и тавани – гипсова шпакловка, латекс, санитарен възел – теракота и фаянс, дограма – дървена и PVC, тераса – остъклена с PVC дограма, под – теракота, добро състояние. 1/3 ИД.Ч. от недвижим имот, който съгласно схема на АКК-Шумен е с № 83510.664.398.1.15 при съседи: на същия етаж 83510.664.398.1.14, 83510.664.398.1.16, над обекта 83510.664.398.1. 2, а по нот.акт представлява ГАРАЖ №5 с площ 13.20 кв.м, при граници: от изток – гараж 6, от запад – гараж 4, от север – дворно място и от юг – общ коридор, от горе – първи етаж и от долу –земя, заедно със съответните ид.ч. от ОТЧ и от правото на строеж върху държавен УПИ I в кв.139 по плана на гр. Шумен, общ. Шумен с идентификатор 83510.664.398, ул. Цар Иван Александър № 15, вх.1 при граници: от изток – ул. Кубрат, от запад – УПИ XIII и XIV и ул. Хан Аспарух, от север – ул. Цар Иван Александър, от юг – улица, при граници на сградата: от изток – калкан, от три страни двор, с идентификатор 83510.664.398.1.
Ощеtargimot.com

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул."Чумерна"№7
403 м²
4,680 лв
2017-11-22
½ ид.ч. от недвижим имот представляващ паянтова жилищна сграда от 90 кв.м. и масивна жилищна сграда от 45.60 кв.м. заедно с дворното място представляващо парцел V-1489 в кв. 561-а по плана гр. Шумен при граници: улици, парцели VI-1532,VIII-1486, III-1485,1485-А и IV-1484 съгласно нот. акт № 145 том 1/13.01.1997, а съгласно КК на гр. Шумен съставляващ ПИ с идентфикатор 83510.658.341 с площ 403 кв.м с НТП за ниско застрояване при граници: 83510.658.339; 83510.658.345, 83510.658.340 и две страни улици, ведно с построените в имота сгради: сграда 83510.658.341.1 с площ 97 кв.м с НТП друг вид сграда за обитаване и сграда 83510.658.341.2 друг вид сграда за обитаване на един етаж с площ от 41 кв.м, а по констатация на място сграда 1 е паянтова със съборен покрив и частично самосрутили се стени, сградата е в силно влошено състояние и е негодна за обитаване,без ел. и В и К. Сграда № 2 с тухлени стени, покрив – дървена конструкция с керемиди, дървена дограма в лошо състояние, с частично пропукани стени и покрив. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯ САМО ДВОРНОТО МЯСТО!!!
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Съединение" № 82
125 м²
160,000 лв
2017-11-20
Първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, с два входа през стълбищна клетка, четири стаи, вестибюл, входно антре, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 125 кв.м. с идентификатор на обекта № 83510.667.195.1.1, попадащ в сграда с идентификационен номер 83510.667.195.1, в поземлен имот с идентификационен номер 83510.667.195 при съседни самостоятелни обекти над обекта № 83510.667.195.2.2, построена в дворно място с площ 300 кв.м., съставляващо УПИ VII - 4466 от квартал 255 „а“ по плана на гр. Шумен, улица „Съединение“ № 82, при граници ул. „Съединение“, УПИ VI - 4467, УПИ IX - 4465, УПИ XII - 4463 с идентификатор на поземлен имот № 83510.667.195 при съседи: 83510.667.192, 83510.667.196, 83510.675.280 и 83510.667.244, заедно с 1/2 идеална част от дворното място, избите, тавана, стълбището както и от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, a по констатации на място: сградата е на два етажа с два входа, от които единият е само за първия етаж по външно каменно стълбище, с входна алуминиева врата и допълнително остъкление, предверие с преграда към стая /вестибюл/ през алумниева врата със стъклопакет, състои се от вестибюл, югоизточна стая, югозападна стая и вътерешен коридор, подове, ламинаран паркет, стени и тавани латекс, вътрешни дървени интериорни врати, алуминиева дограма. Вътрешен коридор, свързващ северната и южната страна от първия етаж, от вестибюл през вътерешна врата се преминава към коридор в северната част на етажа, в която са разположени североизтична стая, коридор, баня, тоалетна, килер, кухня, а на помещенията – стени, тавани, латекс, подове, ламиниран паркет, бяна и тоалетна, теракота и фаянс. За северната част на първия етаж е оформен отделен вход от двора, с вътрешно стълбище, осигуряващо достъп до изби, първи и втори етажи и таван. Сградата е масивна, с тухлени стени, вътрешна и външна мазилка, покрив, дървена конструкция с керемиди, изградени ел. и В и К. Избите представляват помещения с външни каменни стени и вътрешно преградни стени. Таванът представлява необосoбено подпокривно пространство, дървена конструкция, с керемиди, без инсталации. Сградата е със застроена площ 134 кв. м, от които на всеки етаж по 9 кв.м. вътрешно стълбище, представляващо обща част на сградата, избени помещение с площ 125 кв. м., тавански помещения с площ 125 кв м. Прилежащ терен към сградата 218 кв м. /сградата от юг е изградена по улична регулационна граница, а от запад на имотна граница/. Незастроена част от имота – 105 кв. м. /разлика между площ на имота 323 кв. м по КК и 218 кв. м. прилежащ терен към сградата/. В момента първи етаж към сградата функционално е разделен на северна и южна части, като северната част се използва като адвокатска кантора, а южната - кантора на ЧСИ. Налице е разминаване в площта на УПИ с идентификатор 83510.667.195 по акт за собственост и нотариален акт за ипотека - 300 кв.м., а по КК на гр. Шумен - 323 кв. м.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул."Генерал Драгомиров"№30, вх.5, ет.1, ап.90
65 м²
42,000 лв
2017-10-19
АПАРТАМЕНТ №90 СОС №83510.658.19.1.90, находящ се в гр. Шумен, ул.”ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ”№30, вх.5, ет.1, ап. 90, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по документ 64.68 кв.м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , състоящ се от две стаи кухня и сервизни помещения при г-ци: от ляво – ап.89; от дясно – ап.91, от горе – ап.93, от долу – изби, заедно с изба 10 с площ от 4,98 кв.м. , при г-ци: от ляво – изба 9; от дясно – изба 11; от долу – земя ; от горе – ет.1 , заедно с 93 140/ 100 000 ид.ч. от ОЧС И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО ОТ 70,56 КВ.М., самостоятелния обект попада в Сграда №83510.658.19.1, гр. Шумен, ул.”ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ”№30, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Друг вид сграда за обитаване, брой етажи 5, брой самост.обекти 15, застроена площ 237 кв.м., построена в Поземлен имот №83510.658.19, гр. Шумен, ул.”ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ”, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 5196 кв.м., квартал 571, парцел 1, при граници на апартамента: на същия етаж – 83510.658.19.1.89 и 83510.658.19.1.91 , над обекта 83510.658.19.1.93. Сградата е стоманобетонова – панелна, на пет етажа, с по три апартамента на всеки етаж във всеки вход. Довършителни работи в общите части: подове – обикновена мозайка, стени и тавани – мазилка, латекс, дограма – метална и дървена, ел. В и К, асансьор. Кухнята и терасата пред нея на юг са функционално свързани, като вратопрозорецът между тях е демонтиран, терасата е остъклена с PVC дограма. Терасата към стаята е остъклена с винкелова конструкция, на едната стая е монтиран PVC вратопрозорец. Довършителни работи в жилището: подове – теракота и ламиниран паркет, стени – гипсова шпакловка и латекс, санитарен възел – теракота и фаянс, PVC и дървена дограма, ел. В и К. Жилището видимо е обитаемо и е в добро състояние.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул."Света гора"№4, вх.1, ет.7, ап.28
76 м²
33,000 лв
2017-10-20
АПАРТАМЕНТ №28, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ШУМЕН, УЛ.”СВЕТА ГОРА”№4, ВХОД 1, НА 7 ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 75,68 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ СТАИ, ТРАПЕЗАРИЯ С НИША, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ВЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №28, ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН №83510.660.163.11.28, НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.660.163.11, ПОПАДАЩА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.660.163 И С 1232/1000 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И СЪЩИТЕ ЧАСТИ ОТ ОТСТЪПЕНОТО ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН №83510.660.163, ПРИ СЪСЕДИ ЗА АПАРТАМЕНТА: 83510.660.163.11.27 НА СЪЩИЯ ЕТАЖ. СГРАДАТА Е СТОМАНОБЕТОНОВА – ПАНЕЛНА, НА СЕДЕМ ЕТАЖА, С ПО ЧЕТИРИ АПАРТАМЕНТА НА ВСЕКИ ЕТАЖ ВЪВ ВСЕКИ ВХОД. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ: ПОДОВЕ – ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА, СТЕНИ И ТАВАНИ – МАЗИЛКА, ЛАТЕКС, ДОГРАМА – МЕТАЛНА И ДЪРВЕНА, ЕЛ. В и К, АСАНСЬОР. ЖИЛИЩЕТО ВИДИМО Е НЕОБИТАЕМО, В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ – ТЕЧОВЕ ОТ КОМИНСКИ ТЕЛА, МЕХАНИЧНО ДЕФОРМИРАНА ДОГРАМА, ЧАСТИЧНО ОТЛЕПЕНИ ТАПЕТИ, ЖИЛИЩЕТО Е ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ.
Ощеtargimot.com

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Август Попов“№37
43 м²
26,244 лв
2017-10-19
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул."Генерал Тошев"№1, вх.2, ет.3, ап.28
103 м²
69,000 лв
2017-10-13
ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ № 28, в гр. Шумен, на ул. „Генерал Тошев“ № 1, вход 2, етаж 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.73.2.28, с площ 103.43 кв.м, в сграда 83510.671.73.2, в ПИ 83510.671.73 по КК и КР на град Шумен. Имотът включва избено помещение № 7 с площ 6.41 кв.м, заедно с 975/100000 идеални части от общите части на сградата и право на строеж, учредено върху 115.30 кв.м РЗП, в 305 по плана на град Шумен.Съседи: на същия етаж 83510.671.73.2.27, под обекта -83510.671.73.25 и 83510.671.73.2.26, над обекта – 83510.671.73.2.30. По констатации на място: сградата е ст.бетонова – панелна, на осем етаж, с обикновена мозайка по подове в общите части, дървена дограма, входната врата е алуминиева с ограничен достъп. Жилището се състои от коридор, четири стаи, кухня, баня, тоалетна, тераси. Довършителни работи: подове – настилка теракота, мокет, стени тавани – гипсова шпакловка, латекс, кухня – теракота и фаянс, между тераса и кухнята е оформен барплот, терасата е настилка теракота и остъклена с PVC дограма, втората тераса не е остъклена, две бани и тоалетни – теракота и фаянс, дограма – PVC и дървена, входна врата метална. Жилището видимо не са обитава вв момента и е в добро състояние.
Ощеtargimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Тодор Петков“№17
382 м²
108,000 лв
2017-9-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Тодор Петков“№17
382 м²
108,000 лв
2017-9-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.”Генерал Драгомиров”№44, вх.3, ет.2, ап.44
45 м²
24,780 лв
2017-9-12
АПАРТАМЕНТ №57 на втори етаж, вход 3, в гр.Шумен, в жилищна сграда на ул.”Генерал Драгомиров”№44, построена в УПИ І – ЖС в квартал 569А по плана на гр.Шумен, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 44,56 кв.м., заедно с ИЗБА №7, както и 943/100000 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Ощеtargimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН кв. "Макак", ул. "Янко Христов" № 33
87 м²
36,700 лв
2017-9-8
, съставляващо УПИ XII-19 в квартал 2 по плана на гр. Шумен, общ. Шумен, кв. „Макак“, ул. „Янко Христов“ № 33, който имот съгласно кадастрална скица № 2902/15.06.2006г., издадена от Агенция по кадастъра – СК – Шумен, е с идентификатор 83510.678.149, с площ по скица 1314 кв.м., при граници и съседи: имоти с идентификатори 83510.678.148, 83510.678.159, 83510.678.151, 83510.678.248, 83510.678.150, с идентификатор 83510.678.149.1, със застроена площ от 87 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.2, със застроена площ от 42 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.3, със застроена площ от 20 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.4, със застроена площ от 38 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.5, със застроена площ от 63 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.6, със застроена площ от 26 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.7, със застроена площ от 34 кв.м.; с идентификатор 83510.678.149.8, със застроена площ от 9 кв.м. Дворното място с идентификатор 83510.678.149 е оградено и в малка част около жилищната сграда е облагородено с трайна настилка от бетон. Изграден е кладенец с бетонна плоча. Жилищната сграда с идентификатор 83510.678.149.1 е едноетажна, с частичен сутерен и използваемо подпокривно пространство. Конструкцията е монолитна стоманобетонна, тухлена зидария. Покривната конструкция е дървена, с покривно покритие от керемиди. Сградата се състои от преддверие, санитарен възел, дневна с кухненски бокс, две спални и вътрешно стълбище към подпокривното пространство. Изградено е локално парно с алуминиеви радиатори във всички жилищни помещения. Сграда с идентификатор 83510.678.149.4 се използва за гараж. Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Подход се осъществява от дворното място и от улица – през метална портална врата. Сграда с идентификатор 83510.678.149.5 се използва за живеене, развита на един етаж, тухлена с дървен покрив и използваемо подпокривно пространство. Подход се осъществява от дворното място. Състои се от коридор, две стаи и санитарен възел. Помещенията са на циментова замазка, дограмата е дървена. Сграда с идентификатор 83510.678.149.6 е с монолитна стоманобетонна конструкция, на един етаж. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Сграда с идентификатор 83510.678.149.7 е едноетажна, конструкцията е монолитна стоманобетонна. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Подът е на бетонна плоча, а стените и таванът са измазани. Било е санитарен възел, по време на огледа - стопанска постройка. Сграда с идентификатор 83510.678.149.8 е тухлена, на един етаж. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Използва се за баня.
Ощеtargimot.com

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. "ПОРЕК" № 29
1005 м²
12,202 лв
2017-8-29
Поземлен имот с идентификатор 83510.677.54, находящ се в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, местност „Порек“, ул.„ПОРЕК“ № 29, вид собственост - частна, вид територия - земеделска, Начин на трайно ползване - за вилна сграда, площ 1005 кв.м., при граници: съседни имоти с идентификатори 83510.677.451, 83510.677.55, 83510.674.398, 83510.677.53 По скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър в имота е нанесена сграда с идентификатор 83510.677.54.1, с площ от 15 кв.м., която по констатация на място не съществува. Същата е декларирана в Община Шумен, но не е предмет на делба, опис и публична продан.
Ощеtargimot.com

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Варна № 6
394 м²
1,034 лв
2017-8-10
ДВОРНО МЯСТО с площ от 394.000 кв. м (триста деветдесет и четири кв. м.), представляващо по нотариален акт за собственост - дворище планоснимачен № 254, в кв. 645 (шестстотин четиридесет и пети) по плана на гр.Шумен, представляващ самостоятелен поземлен имот по кадастралната карта на гр. Шумен с идентификатор 83510.656.158 (осемдесет и три хиляди петстоти и десет точка шестстотин петдесет и шест точка сто петдесет и осем), с адрес на имота обл. Шумен, общ. Шумен, гр.Шумен, ул.“Варна“ № 6.
Ощеtargimot.com

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Август Попов" №37
43 м²
29,160 лв
2017-8-17
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2 с идент.№83510.660.645.6.21 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвиден за изграждане на сутеренен етаж от предвидената за застрояване пететажна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със застр.площ от 42,53кв.м. , ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ СГРАДА – 0,02439 ид.части от общите части на сградата, на които съответстват 6,83кв.м. Припадащи се квадрати от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху 49.36кв.м., намиращ се в „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ с идент.№83510.660.645.6 по кадастралната карта на гр.Шумен, предвидена за застрояване съгласно одобрен /съгласуван на 15.12.2008г. с акт на главния архитект на общ.Шумен инвестициониен проект и подробните устройствени планове за регулация и за застрояване на находящия се в урбанизирана територия в гр.Шумен, ул.“Август Попов“№37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО с обща площ 652кв.м. С начин на трайно ползване:“за ниско застрояване до десет метра“, КОЙТО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР по кадастралната карта на гр.Шумен представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №хІІ-645 в квартал №72 по плана на гр.Шумен, КАКТО И 14/652 ид.части от ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПОДРОБНООПИСАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83510.660.645 по кадастралната карта на гр.Шумен.
Ощеtargimot.com
600 м²
8,999 лв
2017-7-19
ПРОМОЦИЯ!!! Цялата градина за 17999 лв. Продава се овощна градина с нова телена ограда и плодородни дървета (кайсия, сливи, вишнап, череша, орех и др.) на улица Порек в местността Илчов Баир, граничещ с Природен Парк Шуменско Плато, гр. Шумен. В регулация и ПРОКАРАНА ВОДА, в близост до стъпалата към Паметника. Продава се половината градина 600кв.м при цена 8999 лв или цялата - 1,2 декара за 20000 лв (стара цена). До градината се стига по стабилизиран път, а в пределите и се намира малка полу разрушена постройка за съхранение на инструменти. Имота е подходящ за построяване на къща за отдих или вила с чист въздух и чудесен изглед към централната част на града. Прегледайте и другата ми обява. Благодаря!
Ощеbazar.bg

Къща ШУМЕН

ШУМЕН кв. "Макак", ул. "Янко Христов" № 33
87 м²
78,068 лв
2017-7-20
, съставляващо УПИ XII-19 в квартал 2 по плана на гр. Шумен, общ. Шумен, кв. „Макак“, ул. „Янко Христов“ № 33, който имот съгласно кадастрална скица № 2902/15.06.2006г., издадена от Агенция по кадастъра – СК – Шумен, е с идентификатор 83510.678.149, с площ по скица 1314 кв.м., при граници и съседи: имоти с идентификатори 83510.678.148, 83510.678.159, 83510.678.151, 83510.678.248, 83510.678.150, Дворното място с идентификатор 83510.678.149 е оградено и в малка част около жилищната сграда е облагородено с трайна настилка от бетон. Изграден е кладенец с бетонна плоча. Жилищната сграда с идентификатор 83510.678.149.1 е едноетажна, с частичен сутерен и използваемо подпокривно пространство. Конструкцията е монолитна стоманобетонна, тухлена зидария. Покривната конструкция е дървена, с покривно покритие от керемиди. Сградата се състои от преддверие, санитарен възел, дневна с кухненски бокс, две спални и вътрешно стълбище към подпокривното пространство. Изградено е локално парно с алуминиеви радиатори във всички жилищни помещения. Сграда с идентификатор 83510.678.149.4 се използва за гараж. Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Подход се осъществява от дворното място и от улица – през метална портална врата. Сграда с идентификатор 83510.678.149.5 се използва за живеене, развита на един етаж, тухлена с дървен покрив и използваемо подпокривно пространство. Подход се осъществява от дворното място. Състои се от коридор, две стаи и санитарен възел. Помещенията са на циментова замазка, дограмата е дървена. Сграда с идентификатор 83510.678.149.6 е с монолитна стоманобетонна конструкция, на един етаж. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Сграда с идентификатор 83510.678.149.7 е едноетажна, конструкцията е монолитна стоманобетонна. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Подът е на бетонна плоча, а стените и таванът са измазани. Било е санитарен възел, по време на огледа - стопанска постройка. Сграда с идентификатор 83510.678.149.8 е тухлена, на един етаж. Фасадата е изпълнена от вароциментена мазилка без топлоизолация. Използва се за баня.
Ощеtargimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. " Тодор Петков" №17
382 м²
120,000 лв
2017-6-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с административен адрес гр.Шумен, ул.“Тодор Петков“№17, с площ от 624кв.м. по кадастралната скица, бивш УПИ ХVІ – 359 в квартал 21 по плана на гр.Шумен, ЗАЕДНО с попадащите в поземления имот сгради:СГРАДА със застроена площ от 129кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА, състояща се от:Първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 140,66кв.м. По констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от входно антре, кухня, дневна, спалня, килер, санитарен възел и покрито предверие, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, Втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект със застр.площ от 113.03лв. по констативния акт за установяване годността за приемане на строежа с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от дневна, трапезария, кехненски бокс, две спални, коридор, санитарен възел и покрити тераси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот; СГРАДА със застроена площ от 143кв.м. по кадастралната скица, на един етаж, с предназначение селскостопанска сграда.
Ощеtargimot.com

Къща ШУМЕН

ШУМЕН ул. Никола Поп Тодоров № 10
59 м²
21,600 лв
2017-6-26
Недвжим имот представляващ еднотажна жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 83510.680.452.2 със застроена площ 59 кв.м., селскостопанска сграда едноетажна с №83510.680.452.3 със застроена площ от 119 кв.м., селскостопанска сграда №83510.680.452.4 с площ 42 кв.м. построени в поземлен имот УПИ X-1380 в кв. 115 с адм. адрес ул. НИКОЛА ПОП ТОДОРОВ № 10 с идентификатор №83510.680.452, съгласно описание по изпълнителен лист от 23.11.2016 г по Решение № 825/08.11.2011 г. по гр. Дело № 1658/2009 г. на РС – Шумен, а съгласно КК на града с идентификатор 83510.680.626.2 с площ 119 кв.м. № 15-67126/17.02.2017 г. издадена он СГКК-Шумен издадена въз основа на документ с вх. № 01-44535/16.02.2017 г. и удостоверение № 29-92518/30.11.2016 г. на осн. Чл. 55, ал.3, т.3 от ЗКИР и заявление вх. № 01-371456/29.11.2016 г. ,съгласно цитираното по горе удостоверение за произход на имоти /обекти/ от КК на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510 общ. Шумен, ПИ 83510.680.627 /парцел УПИ /X- 627 от кв. 115 по плана на кв. Дивдядово, ПИ 83510.680.626 /парцел/ XV-626, кв.115 по плана на кв. Дивдядово са образувани при разделянето на ПИ с идентификатор 83510.680.452 /парцел/ УПИ X-1380 от кв. 115 по плана на кв. Дивдядово. По одобрена КК сграда с идентификатор 83510.680.626.2 с площ 119 кв.м., построена в ПИ 83510.680.626 с предназначение за сграда – селскостопанска сграда, а по констатация на място сградата е масивна на един етаж с тухлена зидария, покрив дървена конструкция с керемиди, метална дограма с входове за сградата от изток и запад, сградата се състои от едно помещение без обособени санитарни възли.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Шумен, ул.