Тристаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО кв.“Василико“, ул.“Крайбрежна“ № 39, комплекс „Русалка“, ет.5, ап. ат.1
123.0 м²
65 331 лв
9.06.17 г., 20:31
Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Царево, в кв.“Василико“, община Царево, област Бургас, с идентификатор на сградата 48619.505.536.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и пет точка петстотин тридесет и шест точка едно), построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 48619.505.536 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и пет точка петстотин тридесет и шест) по кадастралната карта на гр.Царево, кв.“Василико“, обл.Бургаска, одобрена със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АК, с площ на имота от 443.00 (четиристотин четиридесет и три) кв.м, с трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), със стар идентификатор: квартал 82 (осемдесет и втори), УПИ XIX (деветнадесети), при съседи: имоти 48619.505.361, 48619.505.537, 48619.505.466, 48619.505.362, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.505.536.1.12 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и пет точка петстотин тридесет и шест точка едно точка дванадесет) по кадастралната карта на гр.Царево, с адрес: кв.“Василико“, ет.5 (пет), ап. ат.1 (едно), с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: под обекта: 48619.505.536.1.9, 48619.505.536.1.10, 49619.505.536.1.11, с площ по скица: 123.00 (сто двадесет и три) кв.м, неразделна част от самостоятелния обект са 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни) кв.м общи части, като Самостоятелният обект е идентичен с АТЕЛИЕ №1 (едно) по архитектурен проект, находящо се на пети етаж от сградата, със застроена площ на ателието от 122.82 (сто двадесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от дневна-трапезария, кухненски бокс, две спални, баня със санитарен възел, две тераси, при граници: изток – външен зид, юг – външен зид, запад – външен зид, север – калканен зид, ведно с 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата или обща площ на апартамента от 131.98 (сто тридесет и едно цяло и деветдесет и осем стотни) кв.м заедно със съответното право на строеж върху терена, с адрес на имота: гр.Царево, кв.“Василико“, ул.“Крайбрежна“ № 39, комплекс „Русалка“, ет.5, ап. ат.1,
Още targimot.com

Продава парцел в Ахтопол с пълно проектиране

Ахтопол Бургас и област Царево Крайбрежна
65 197 лв
2.04.16 г., 3:34
Упи на втора линия от плажната ивица. Разрешение за строеж на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване - v-та категория. С цялостно проектиране - архитектура, конктрукции,геод езия, електро, вик, овк, тте. Документи за енергийна ефективност. Предварителни договори с експлоатационнит е дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура. Решение по овос. Възможна замяна за апартамент в Бургас.
Още 555.bg

Поземлен имот

гр.Царево
5700.0 м²
320 000 €
24.10.16 г., 14:25
на гр.Царево, на първа линия море. Царево е известен с чистите морски води и много жълта пясъчна ивица. Красиви хотели и ... . Разгърната застроена площ - 6396кв.м. Одобрен проект за изграждане на крайбрежна пешеходна алея. Предимства: Урегулиран поземлен имот, с одобрен ПУП - ПРЗ и проект, на брега на морето.
Още foros.bg

Едностаен, 44m 2 (продажба)

гр.Царево, област Бургас
44.0 м²
29 000 €
30.06.16 г., 5:28
Климатик Паркомясто Номер на офертата: СА01325 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Студио в новопостроена сграда в град Царево, кв ... . В близост е до спортен и учебен център, до пешаходната крайбрежна алея и спирка на градски транспорт. СГРАДА
Още homes.bg