Тристаен апартамент ЦАРЕВО

ЦАРЕВО кв.“Василико“, ул.“Крайбрежна“ № 39, комплекс „Русалка“, ет.5, ап. ат.1
123 м²
65,331 лв
2017-6-9
Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Царево, в кв.“Василико“, община Царево, област Бургас, с идентификатор на сградата 48619.505.536.1 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и пет точка петстотин тридесет и шест точка едно), построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 48619.505.536 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и пет точка петстотин тридесет и шест) по кадастралната карта на гр.Царево, кв.“Василико“, обл.Бургаска, одобрена със Заповед РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп.директор на АК, с площ на имота от 443.00 (четиристотин четиридесет и три) кв.м, с трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), със стар идентификатор: квартал 82 (осемдесет и втори), УПИ XIX (деветнадесети), при съседи: имоти 48619.505.361, 48619.505.537, 48619.505.466, 48619.505.362, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48619.505.536.1.12 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петстотин и пет точка петстотин тридесет и шест точка едно точка дванадесет) по кадастралната карта на гр.Царево, с адрес: кв.“Василико“, ет.5 (пет), ап. ат.1 (едно), с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: под обекта: 48619.505.536.1.9, 48619.505.536.1.10, 49619.505.536.1.11, с площ по скица: 123.00 (сто двадесет и три) кв.м, неразделна част от самостоятелния обект са 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни) кв.м общи части, като Самостоятелният обект е идентичен с АТЕЛИЕ №1 (едно) по архитектурен проект, находящо се на пети етаж от сградата, със застроена площ на ателието от 122.82 (сто двадесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от дневна-трапезария, кухненски бокс, две спални, баня със санитарен възел, две тераси, при граници: изток – външен зид, юг – външен зид, запад – външен зид, север – калканен зид, ведно с 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата или обща площ на апартамента от 131.98 (сто тридесет и едно цяло и деветдесет и осем стотни) кв.м заедно със съответното право на строеж върху терена, с адрес на имота: гр.Царево, кв.“Василико“, ул.“Крайбрежна“ № 39, комплекс „Русалка“, ет.5, ап. ат.1,
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Царево, Крайбрежна
5700 м²
320,000
2018-1-13
Код:1192809 Местоположение: Урегулиран поземлен имот с одобрен проект за строителство на 'Вилни сгради с апартаменти', в землището на гр.Царево, на първа линия море. Царево е известен с чистите морски води и много жълта пясъчна ивица. Красиви хотели и ваканционни селища привличат туристи от цял свят. Характеристики: Парцелът е разположен в землището на гр.Царево, в местността 'Дядова Ильова Бахча'. В съседство се намират Попският плаж и къмпинг 'Арапя'. Изградени и действащи хотелски комплекси придават на района облик на развиващо се селище, с непрекъснато подобряваща се инфраструктура. Парцелът е с правилна правоъгълна форма, с размери 100/57 метра., ориентиран с широката си част към морския бряг. Има одобрен ПУП - ПРЗ за 'Ваканционно селище' с параметри: - плътност - 40% - Кинт. - 0,8 За имота има одобрен проект за 'Вилни сгради с апартаменти за сезонно обитаване' и издадено Строително разрешение от 2007год. По проект се предвижда изграждането на 5 триетажни сгради, всяка достигаща кота корниз 7,00метра, басейн за деца и възрастни и открит бар. Застроена площ - 2210кв.м. Разгърната застроена площ - 6396кв.м. Одобрен проект за изграждане на крайбрежна пешеходна алея. Предимства: Урегулиран поземлен имот, с одобрен ПУП - ПРЗ и проект, на брега на морето. Брокер за контакти:Гери Бакалова, тел.0894610432
Ощеbazar.bg

Поземлен имот

гр.Царево
5700 м²
320,000
2016-10-24
Местоположение: Урегулиран поземлен имот с одобрен проект за строителство на "Вилни сгради с апартаменти", в землището на гр.Царево, на първа линия море. Царево е известен с чистите морски води и много жълта пясъчна ивица. Красиви хотели и ваканционни селища привличат туристи от цял свят. Характеристики: Парцелът е разположен в землището на гр.Царево, в местността "Дядова Ильова Бахча". В съседство се намират Попският плаж и къмпинг "Арапя". Изградени и действащи хотелски комплекси придават на района облик на развиващо се селище, с непрекъснато подобряваща се инфраструктура. Парцелът е с правилна правоъгълна форма, с размери 100/57 метра., ориентиран с широката си част към морския бряг. Има одобрен ПУП - ПРЗ за "Ваканционно селище" с параметри: - плътност - 40% - Кинт. - 0,8 За имота има одобрен проект за "Вилни сгради с апартаменти за сезонно обитаване" и издадено Строително разрешение от 2007год. По проект се предвижда изграждането на 5 триетажни сгради, всяка достигаща кота корниз 7,00метра, басейн за деца и възрастни и открит бар. Застроена площ - 2210кв.м. Разгърната застроена площ - 6396кв.м. Одобрен проект за изграждане на крайбрежна пешеходна алея. Предимства: Урегулиран поземлен имот, с одобрен ПУП - ПРЗ и проект, на брега на морето.
Ощеforos.bg