УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ - 600 /римско шест тире арабско шестстотин/ в квартал 7 /седем/ по плана на гр. Симеоновград, община Симеоновград, одобрен със заповеди № 368/1989г. застоен и незастроен целия с площ от 1 630кв.м. /хиляда шестстотин и тридесет квадратни метра/ при неуредени регулационни сметки за 125кв.м./сто двадесет и пет квадратни метра/придаваемипо улична регулация, ВЕДНО с целите построени в него сгради, представляващи: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, от коит
Адрес: ул. Стефан Караджа № 33, Хасково
1630 м²
20 160 лв
13.08.2018 г.
Ощеtargimot.com
Адрес: ул. Стефан Караджа №33, Хасково
1630 м²
22 400 лв
1.06.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more