Не е намерено нищо
Оплакване
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 77195.707.95 (седемседет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и седем точка деветдесет пет) по кадастралната карта на град Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрена със заповед № РД-18-63 от 05.10.2006 г. на ИД на АК – София, с адрес на поземления имот: гр. Хасково, п.к.6300, ул. ПЛОВДИВСКА, с площ от 4 000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове спорт, номер по предходен план: квартал 764,
Адрес: ул.Пловдивска, Хасково
4000 м²
323 980 лв
11.12.2018 г.
4000 м²11.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Чифликът е в Смолянския регион на площ от 95,866 дка (95 866 кв.м), от които 2 дка (2000 кв.м) урегулиран поземлен имот (дворно място) със стара жилищна постройка и разрушена от времето друга. До тях са стари плодни овошки и каменна чешма с питейна вода. Имотът е снабден с електричество. Чифликът се простира от подножието на Родопски масив, където тече река, до върха. На територията на имота се редуват ниви, ливади, пасища, широколистни и иглолистни гори в земеделски земи, поточета, извори. От двете страни са естествени граници - дерета. В този масив през първата половина на миналия век е действал чифлик, част от сградите и сега стоят. Захранен е с питейна вода. Около къщата са останали овощни дървета от тогавашната градина. Сега тази част от масива е урегулиран поземлен имот. Семействата, живели в чифлика, са произвеждали всичко за своето съществуване. Развивали са, по данни на местните жители, животновъдство и растениевъдство. Познавайки добре планината, те са умеели да вземат всичко, което тя им дава. Изложението на масива е южно. Комуникациите до имота са много добри. Асфалтовият път, който минава до масива, е добре поддържан през цялата година. В района има свободна евтина работна ръка. Чифликът е в землището на община с център с.Баните - утвърден балнеологичен курорт. Най-близки големи градове са Смолян, Пловдив и Кърджали, с които има ежедневни автобусни връзки. Най-къс е маршрутът от Пловдив до Чифлика, през Лъки и с. Манастир. Земите в чифлика са с разнообразен ландшафт. Групите земни участъци са с различен начин на трайно ползване и са се оформили в продължение на повече от век под въздействието на целенасочена човешка дейност. Запазени са оригиналите на документи за сделки с имоти от Чифлика и за богатата му история. Чифликът е снабден с електричество от трафопост, а питейна вода - от водопроводната мрежа на съседното село. Има и местни водоизточници – извори (“врисове”), един от които е “непресъхващ”. Друг от изворите е свързан с легенда. Говори се, че местна дълголетница е пиела вода само от този извор, без да носи вкъщи. Долна граница на чифлика е пълноводна река. До най-горната част на Чифлика достига полски път. На около 100 м е пътя Пловдив-Смолян (през Загражден), по който минава маршрута на ежедневните автобусни връзки с Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. Действа автобусна спирка. В чифлика са отглеждани разнообразни земеделски култури. Има условия за скотовъдство, пчеларство, билкосъбиране и други стопански дейности. Развит е риболовът и ловът на едър дивеч. В непосредствено съседство с чифлика има действащ рибарник (за пъстърва). Местоположението и многото слънчеви дни през годината са благоприятни предпоставки за организиране на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Чифликът е потенциална туристическа дестинация в рамките на европейския туристически маршрут “Пътят на Орфей” - един от трите маршрута (“Античният път на виното“, „Пътят на Дионисий“ и „Пътят на Орфей“), които ще съвместят културно-историческите и природни богатства на общините в Южния централен район (Пловдив и няколко общини в България и Гърция) за създаване на общ туристически продукт. Маршрутът “Пътят на Орфей” започва от Пловдив по направлението Асеновград - Бачково и при разклона за с. Югово се разделя на три клона: - "Зимен" клон - през с. Нареченски бани, Чепеларе, Пампорово, Смолян, Рудозем и продължава в Гърция до Беломорието; - "летен" клон 1 минава на 2 км до чифлика - през Лъки, с.Манастир, с.Давидково и с.Баните към Смолян и продължава в Гърция; - "летен" клон 2 минава в непосредствена близост до Чифлика - през с.Белица (с възможност за посещение на Кръстова гора), с.Загражден, с.Давидково, с.Баните, Смолян, Рудозем, с. Чепинци и продължава в Гърция - Кавала и Солун. Селото до Чифлика е естествен етнографски резерват на автентични традиционни носии, родопски говор, кулинарни специалитети, занаяти - тъкачество на халища, губери, козяци и ямболки, и друг традиционен поминък. От значение за развитието на туризма е близостта на балнеологичния курорт Баните, зарибения микроязовир, ловното стопанство “Кормисош” (едно от легендарните места за лов и фотолов в Европа, където туристите могат да видят мечки и други диви животни), ски-курорта Пампорово и откритите наоколо скални светилища на траките и тракийски могилни некрополи. От чифлика се открива великолепна панорама към върховете на южните Родопи. Има природни и културни предпоставки за организиране на програми за редукция на телесното тегло с диетично хранене, беседи, физкултура, включване в селскостопанска работа в чифлика, туристически преходи из разнообразния, живописен и обширен ландшафт на чифлика: до местната "дъща" (тепавица), до микроязовира и съседните върхове (от някои се вижда Бяло море) и хижи, до ловното стопанство "Кормисош" и Кръстова гора, до близките села с колоритни родопски вечери, екскурзии до балнеологичния курорт Баните или организиране на ежедневни балнеологични процедури и други туристически продукти на селския, планинския и екологичния туризъм. Разнообразието, красотата и уникалността на пейзажа са предпоставки за организиране на пленери на художници и фотографи. Релефът е терасовиден, изложението – предимно юг-югозапад. В горната част на чифлика има участъци, подходящи за игрища, за спорт на открито и хеликоптерна площадка. Ливадата край реката – “Дългата ливада”, за която има писменно становище за смяна на статута, е с лице на общинския път и в съседство с рибарника. Мястото е привлекателно за излети и за жителите на близките селища. За това е подходящо за изграждане на комплекс от обществено-обслужващи и курортни сгради. Географските дадености на Чифлика - масив от 96 дка с естествени граници (дерета и река), разнообразието на пейзажа, екологично чистият район с прекрасен панорамен изглед към съседните върхове и селища, наличието на водоснабдяване, електрификация и целогодишни транспортни комуникации, са предпоставки за осъществяването на ексклузивен проект със съвременни удобства сред много зеленина и простор. Има природни дадености за производство на екологични хранителни продукти - растителни и животински, търсени на Европейския пазар. Терените в състава на Чифлика са подходящи и за изграждане на туристически обекти, ваканционни комплекси, собствено имение, ловен център, и т.н. Въпрос на бизнес фантазия, космополитностност и предприемчивост. Една изгодна бизнес инвестиция с отлични възможности за бърза възвращаемост сред девствената природа - това е Чифликът.
Имоти, Чифлик в Смолянско Планински
96 м²
132 000 €
27.11.2017 г.
96 м²27.11.2017 г.
Още1001line.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече