Магазин ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 18,ЕТ.0,ОБ.5
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
12.01.17 г., 15:03 targimot.com
74.0 м²
22 800,00 лв

Търговска площ, 70m 2 (под наем)

гр.Харманли, общ. Харманли
Предлагаме ви търговско помещение в центъра на гр.Харманли , с лице на главна улица, с площ:70 кв.м. със складово помещение и голяма витрина , собствен санитарен възел. Пълно окабеляване , паркинг пред имота. ОБЯВА НОМЕР: 17615
27.12.16 г., 20:56 officespace.bg
300,00 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Съборна 9
виж сканирано обявление
21.12.16 г., 12:36 targimot.com
627.0 м²
49 520,00 лв

Тристаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ БУЛ.БЪЛГАРИЯ №66-74, БЛ.3, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.32
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ!
15.12.16 г., 21:11 targimot.com
81.0 м²
34 080,00 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №8А
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ!
15.12.16 г., 18:50 targimot.com
266.0 м²
44 880,00 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ЦАР САМУИЛ №4
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ!
15.12.16 г., 13:42 targimot.com
78.0 м²
24 120,00 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. "Чавдар Войвода" № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.17.252.1.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се на първи етаж на сграда № 1 (едно), представляваща сграда с идентификатор № 77181.17.252.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при граници и съседи на обекта: на същия етаж - няма, над обекта - СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.3 и СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.2, по обекта - няма, ВЕДНО с прилежащото СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 14,30 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), целия застроен и незастроен с площ от 276 кв.м. (двеста седемдесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 77181.17.253, ПИ с идентификатор № 77181.17.478, ПИ с идентификатор № 77181.17.255, ПИ с идентификатор № 77181.17.232 и ПИ с идентификатор № 77181.17.251
14.12.16 г., 22:01 targimot.com
77.0 м²
18 000,00 лв
Банка ДСК продава 3 гаража находящи се в гр. Харманли, пл. Възраждане 1. Лице за контакт: Деян Върбанчовски, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 061, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена за всеки един от гаражите, окончателната продажна цена ще бъде определена на база постъпилите предложения от купувачите.
9.12.16 г., 16:23 bazar.bg
21.0 м²
6 000,00 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. "СТАДИОНСКА" № 11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.20.233.1.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр.Харманли, п.к.6450, ул.„Стадионска” № 11, ет.2, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 77181.20.233.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.20.233 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три/, с предназначение - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 76.00 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, с прилежащи части: ..., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77181.20.233.1.1, над обекта: няма, стар идентификатор: няма;СГРАДА с идентификатор 77181.20.233.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр.Харманли, п.к. 0, ул.„Стадионска” № 11, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.20.233 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три/, със застроена площ: 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1, с предназначение - Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, /а съгласно нот. акт за собственост № 12, т.8, вх.рег.№ 1879, д.1537 от 07.07.2008 г. - при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 77181.20.234, 77181.20.236, улици, които сгради са в режим на търпимост, съгласно разпоредбите на & 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, видно от удостоверение № 232 от 09.04.2008 г. на Община Харманли
8.12.16 г., 21:53 targimot.com
76.0 м²
18 000,00 лв

Едностаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.Г.М.ДИМИТРОВ №30,БЛ.217,ВХ.А,ЕТ.3,ЕТ.14
1/6 ИД.Ч -ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
23.11.16 г., 19:16 targimot.com
40.0 м²
3 000,00 лв
Къща с голям двор 4800 кв.м в село на 10 км от Харманли. тел.00359899855101 www.roni.bg
21.11.16 г., 6:34 bazar.bg
160.0 м²
9 600,00 €

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 79
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
25.10.16 г., 18:40 targimot.com
104.0 м²
31 800,00 лв

Двустаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ жк. Тракия, блок 5А, вх. А, ет. 5, ап. 26
виж сканирано обявление
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
61.0 м²
15 000,00 лв

Едностаен апартамент ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.Г.М.ДИМИТРОВ №30,БЛ.217,ВХ.А,ЕТ.3,АП.14
1/6 ИД.Ч.- ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
24.10.16 г., 14:47 targimot.com
40.0 м²
3 750,00 лв

Къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Съборна 9
виж сканирано обявление
24.10.16 г., 14:28 targimot.com
627.0 м²
61 900,00 лв

Магазин ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР №60А
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
97.0 м²
20 250,00 лв

Магазин ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО №18,ЕТ.0,ОБЕКТ 5
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
74.0 м²
28 500,00 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. "Чавдар Войвода" № 44
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.17.252.1.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9 / 23.03.2006 г. на ИД на АК, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), находящ се на първи етаж на сграда № 1 (едно), представляваща сграда с идентификатор № 77181.17.252.1 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две, точка, едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), находящ се в град Харманли, община Харманли, област Хасково, с административен адрес на имота: ул."Чавдар Войвода" № 44 (четиридесер и четири), ет. 1 (първи), при граници и съседи на обекта: на същия етаж - няма, над обекта - СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.3 и СОС с идентификатор № 77181.17.252.1.2, по обекта - няма, ВЕДНО с прилежащото СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 14,30 кв.м. (четиринадесет цяло и тридесет квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.17.252 (седем, седем, едно, осем, едно, точка, едно, седем, точка, две, пет, две), целия застроен и незастроен с площ от 276 кв.м. (двеста седемдесет и шест квадратни метра), с предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 77181.17.253, ПИ с идентификатор № 77181.17.478, ПИ с идентификатор № 77181.17.255, ПИ с идентификатор № 77181.17.232 и ПИ с идентификатор № 77181.17.251
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
77.0 м²
22 500,00 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ ул. Дунав 2
виж сканирано обявление
24.10.16 г., 14:12 targimot.com
86.0 м²
22 874,00 лв

Етаж от къща ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ „Стадионска” № 11, ет.2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.20.233.1.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр.Харманли, п.к.6450, ул.„Стадионска” № 11, ет.2, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 77181.20.233.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.20.233 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три/, с предназначение - Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 76.00 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, с прилежащи части: ..., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77181.20.233.1.1, над обекта: няма, стар идентификатор: няма;СГРАДА с идентификатор 77181.20.233.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр.Харманли, п.к. 0, ул.„Стадионска” № 11, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.20.233 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, двадесет, точка, двеста тридесет и три/, със застроена площ: 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1, с предназначение - Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, /а съгласно нот. акт за собственост № 12, т.8, вх.рег.№ 1879, д.1537 от 07.07.2008 г. - при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 77181.20.234, 77181.20.236, улици, които сгради са в режим на търпимост, съгласно разпоредбите на & 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, видно от удостоверение № 232 от 09.04.2008 г. на Община Харманли
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
76.0 м²
18 000,00 лв
Имот на публична продан за периода 17. 10. 2016 - 17. 11. 2016 по изпълнително дело 918/2015 при ЧСИ Захари Запрянов, тел. за контакт 038/626444. Имотът се намира на ул. Съборна 9
11.10.16 г., 14:49 bazar.bg
256.0 м²
44 300,00 лв
Предлагаме Ви УПИ с площ от 472кв.м., лицето на парцела граничи с асфалтиран път. Разрешено е ниско застрояване до 10м. В парцела има стара къща.Наоколо има застроени къщи.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в центъра на гр.Харманли. В близост се намират училища, паркове, магазини за хранители и битови стоки, банки офиси и др.ПРЕДИМСТВА: В центъра на града; Подходяща за целогодишно живеене ; С централна канализация;Обади се СЕГА и цитирай този код 229340!
29.08.16 г., 12:40 address.bg
472.0 м²
12 820,00 €
ИМОТ: Двуетажна тухлена, обзаведена къща с площ от 146 квадратни метра и дворно място с площ от 500 квадратни метра, гараж - 17 кв.м. и допълнителни постройки.Къщата е със следното разпределение: на първи етаж - голяма спалня,дневна, кухня, баня и тоалетна; на втори етаж - 2 спални, трапезария, кухня, баня и тоалетна, по 2 панорамни тераси на етаж. Таванският етаж е с площ от 66 квадратни метра, която може да се използва с различно предназначение -ателие, фитнес, спалня, кабинет и т.н. Прокаран е и трифазен ток, на всеки етаж си има самостоятелна партида. Къщата е подходяща за целогодишно живеене. СГРАДА: Масивна тухлена сграда, построена през 1990г.Къщата е свързана с централната градска канализация и освен питейна вода има и сонда за поливна вода. Има инсталиран СОТ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В близост до центъра, изключително тих и спокоен район, с много красива панорама към града. ПРЕДИМСТВА: В близост до центъра;подходяща за целогодишно живеене ;с централна канализация;СОТ. Обади се СЕГА и цитирай този код 158664!
28.08.16 г., 16:07 address.bg
146.0 м²
35 000,00 €
АДРЕС – максимален избор, най-добри цени! Предлагаме ви складова база за местни продукти намираща се в гр. Харманли. СГРАДА:Монолитна сграда рзп.780кв.м към нея има и жилищна част. ПРЕДИМСТВА: Комукативно място готово за нанасяне веднага.
28.08.16 г., 15:58 address.bg
780.0 м²
46 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Харманли
1 2 3