Къща Хаджидимово

Хаджидимово
120.0 м²
140 902 лв
17.07.17 г., 22:24
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120,00кв.м., построена в УПИ ХІV-968, квартал първи, по плана на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №165/1997г. на кмета на общ. Хаджидимово с площ за имота от 514,00кв.м., при съседи на имота: УПИ – парцел ХІІІ, УПИ – парцел ІІ, УПИ – парцел І и улица, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото. -Сградата на първо ниво се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня преходна от дневната, дрешник, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната.. Второ ниво се състои от: четири стаи, три бани с тоалетни, две от които изградени в едната стая от юг а другата в стаята от северозапад, антре, дрешник и две тераси, едната по цялата фасада от юг с достъп от трите стаи и втората от запад с достъп от стаята от северозапад По данни на длъжника сградата е изградена през 2008г. Сградата е в много добро общо състояние. Начална цена 140 902лв./сто и четиридесет хиляди деветстотин и два лева./
Още targimot.com

Къща Хаджидимово

Хаджидимово
80.0 м²
13 425 лв
6.07.17 г., 17:51
ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ - парцел V, имот планоснимачен №444, кв.43 по плана на гр.Хаджидимово, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград, с площ от 1150кв.м., при граници на парцела по скица: от изток-улица, запад- УПИ XVII, УПИ XVI, север - УПИ IV, УПИ XX, юг - УПИ VI, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП 80.00кв.м., ведно с общите части на сградата и правото на строеж.
Още targimot.com

Къща Хаджидимово

Хаджидимово УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 46
156 495 лв
7.04.17 г., 17:14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VIII /осми/, имот планоснимачен номер 501 /петстотин и едно/ от квартал 8 /осми/ по сега действащия план на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със заповед № 70/1991 г. на кмета на Общината, с площ от 900 /деветстотин/ квадратни метра, при съседи за имота: от изток УПИ /парцел/ VII /седми/ на Костадин Георгиев, от запад УПИ /парцел/ IX /девети/ на Костадин Шкетрев, от север УПИ /парцел/ VI /шести/ на Мария Вангелова и от юг улица, ведно с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 190.40 кв.м. /сто и деветдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 413.60 кв.м. /четиристотин и тринадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, изградена съгласно одобрени архитектурни проекти от 19.04.2007 г. и Разрешение за строеж № 22/16.05.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Хаджидимово, с административен адрес на имота: град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, улица „Македония”. В северозападната част на имота има изградени два навеса, ползвани за автомивка, които не са предмет на публичната продан. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 156 495,00 лв. / сто петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и пет лева /.
Още targimot.com

Къща Хаджидимово

Хаджидимово
80.0 м²
14 820 лв
9.03.17 г., 18:51
ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ - парцел V, имот планоснимачен №444, кв.43 по плана на гр.Хаджидимово, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград, с площ от 1150кв.м., при граници на парцела по скица: от изток-улица, запад- УПИ XVII, УПИ XVI, север - УПИ IV, УПИ XX, юг - УПИ VI, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП 80.00кв.м., ведно с общите части на сградата и правото на строеж.
Още targimot.com

Къща Хаджидимово

Хаджидимово
120.0 м²
138 284 лв
14.03.17 г., 18:50
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120,00кв.м., построена в УПИ ХІV-968, квартал първи, по плана на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №165/1997г. на кмета на общ. Хаджидимово с площ за имота от 514,00кв.м., при съседи на имота: УПИ – парцел ХІІІ, УПИ – парцел ІІ, УПИ – парцел І и улица, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото. -Сградата на първо ниво се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня преходна от дневната, дрешник, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната.. Второ ниво се състои от: четири стаи, три бани с тоалетни, две от които изградени в едната стая от юг а другата в стаята от северозапад, антре, дрешник и две тераси, едната по цялата фасада от юг с достъп от трите стаи и втората от запад с достъп от стаята от северозапад По данни на длъжника сградата е изградена през 2008г. Сградата е в много добро общо състояние. Начална цена 138 284лв./сто тридесет и осем хиляди двеста осемдесет и четири лева./
Още targimot.com

Къща Хаджидимово

Хаджидимово УЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 46
200 182 лв
16.02.17 г., 18:01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VIII /осми/, имот планоснимачен номер 501 /петстотин и едно/ от квартал 8 /осми/ по сега действащия план на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със заповед № 70/1991 г. на кмета на Общината, с площ от 900 /деветстотин/ квадратни метра, при съседи за имота: от изток УПИ /парцел/ VII /седми/ на Костадин Георгиев, от запад УПИ /парцел/ IX /девети/ на Костадин Шкетрев, от север УПИ /парцел/ VI /шести/ на Мария Вангелова и от юг улица, ведно с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 190.40 кв.м. /сто и деветдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 413.60 кв.м. /четиристотин и тринадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, изградена съгласно одобрени архитектурни проекти от 19.04.2007 г. и Разрешение за строеж № 22/16.05.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Хаджидимово, с административен адрес на имота: град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, улица „Македония”. В северозападната част на имота има изградени два навеса, ползвани за автомивка, които не са предмет на публичната продан. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 200 182,50 лв. / двеста хиляди сто осемдесет и два лева и петдесет стотинки /.
Още targimot.com
290.0 м²
75 000 €
9.02.17 г., 14:06
Продавам две къщи разположени в общ двор, намират се в село Копривлен, община Хаджидимово. Селото се намира в подножието на източните склонове на Пирин, на 7 км от гр. Гоце Делчев. Достъпът до имота е по асфалтиран път. Къщите са масивни, двуетажни. Възможно е да се преобразуват в семеен хотел. Едната къща е със застроена площ от 64.60 кв. м и разгърната застроена площ от 220 кв. м. На първоното ниво са разположени дневна, кухня, спалня и баня с тоалетна. На второто има три спални и баня с тоалетна. Втората къща, която е и по-малка, е със застроена площ от 35 кв. м и разгърната площ от 70 кв. м. На първо ниво се намира дневната с кухненски бокс и трапезария, и баня с тоалетна. Вторият етаж се състои от емпоре, спалня и баня с тоалетна. Къщите се предлагат с обзавеждането, показано в галерията със снимки. В двора, който е равен и ограден, има допълнителни постройки, които се използват за склад. Къщите са свързани с водопроводна и канализационна мрежа. На разположение съм за подробности, свързани с презентацията на имота и за предоставяне на нужната документация.
Още mirela.bg

Къща Абланица

Абланица с. Абланица, общ. Хаджидимово
90.0 м²
40 500 лв
24.01.17 г., 18:54
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел II /втори/, отреден за имоти с планоснимачни номера № 372 /триста седемдесет и две/ и № 373 /триста седемдесет и три/ в квартал 18 /осемнадесети/ по сега действащия план на с. Абланица, общ. Хаджидимово, утвърден със Заповед № 389/1973г. с площ на урегулирания имот от 684 кв.м /шестстотин осемдесет и четири квадратни метра/ при уредени регулационни сметки и при съседи на имота: север-улица, юг – УПИ VI-387, запад – УПИ I – 374 на Сейди Бабучев и изток – УПИ III – 371 на Атем Гегов, ведно с ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 кв.м /деветдесет квадратни метра/, построена в северната част на описания имот откъм съседа „улица”, ведно с ГАРАЖА със застроена площ от 30 кв.м /тридесет квадратни метра/ и СТОПАНСКАТА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 30 кв.м /тридесет квадратни метра/ и двете сгради изградени в описания имот.
Още targimot.com

Къща Хаджидимово

Хаджидимово гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово
72.0 м²
45 180 лв
7.12.16 г., 19:34
Предмет на публичната продан са: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ПАРЦЕЛ ІІ /втори/ с пл. № 54 /петдесет и четвърти/ в квартал 6 /шести/ по плана на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със Заповед № 70/1991 год. на Кмета на Общината, с площ за урегулирания имот от 585 кв.м. /петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, при съседи за имота по скица: от изток- УПИ ІІІ-55 /парцел трети за имот планоснимачен номер петдесет и пети/, от запад - УПИ І-59 /парцел първи за имот планоснимачен номер петдесет и девети/-собственост на Божик Мандажиев, от север – улица, от юг – УПИ ХІІІ – 66 /парцел тринадесети с планоснимачен номер шестдесет и шести – собственост на Кирил Монев, ВЕДНО с построената в същия имот МАСИВНА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/ и МАСИВНА СГРАДА – ГАРАЖ със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ в размер на 58 500 /петдесет и осем хиляди и петстотин/ лева. Имотът е разположен в края на града, в непосредствена близост до църквата. Пътят до обекта е асфалтиран. Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени носещи стени и стоманобетонова плоча за пода на първи и втори етажи и гредоред на тавана на втория етаж. Външните стени на сградата са на пръскана мазилка и цокъл от бучарда. Покривът е дървен, скатен с керемиди. Стълбищната клетка е стоманобетонова с мозайка по стъпала и мазилка и дървена обшивка по стени. Строителството на сградата е извършено през 1973 г. Първия жилищен етаж се състои от две стаи, коридор и санитарен възел. Пода в стаите е на дюшеме, циментова замазка и мозайка, а стените са на мазилка. Дограмата е ПВЦ, вратите са шпервани. Във втория етаж са обособени две стаи, коридор и санитарен възел. Пода в стаите е на дюшеме, а стените са на гипскартон и дървена обшивка. Санитарните помещения са с луксозен фаянс и теракот. Дограмата е ПВЦ, вратите са дървени. Дворното място е с равнинен характер, Имотът е в квартал с изградена инженерна инфраструктура, включваща водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
Още targimot.com
290.0 м²
80 000 €
27.11.16 г., 23:55
Продавам две къщи разположени в общ двор, намират се в село Копривлен, община Хаджидимово. Селото се намира в подножието на източните склонове на Пирин, на 7 км от гр. Гоце Делчев. Достъпът до имота е по асфалтиран път. Къщите са масивни, двуетажни. Възможно е да се преобразуват в семеен хотел. Едната къща е със застроена площ от 64.60 кв. м и разгърната застроена площ от 220 кв. м. На първоното ниво са разположени дневна, кухня, спалня и баня с тоалетна. На второто има три спални и баня с тоалетна. Втората къща, която е и по-малка, е със застроена площ от 35 кв. м и разгърната площ от 70 кв. м. На първо ниво се намира дневната с кухненски бокс и трапезария, и баня с тоалетна. Вторият етаж се състои от емпоре, спалня и баня с тоалетна. Къщите се предлагат с обзавеждането, показано в галерията със снимки. В двора, който е равен и ограден, има допълнителни постройки, които се използват за склад. Къщите са свързани с водопроводна и канализационна мрежа. На разположение съм за подробности, свързани с презентацията на имота и за предоставяне на нужната документация. Оферта: 277116 АКТ 16; ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 99.60 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1995 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, гледка към планината, гледка към гората; СПАЛНИ: 7; БАНИ: 4; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: няма; ПРЕХОД: непреходен; ДОГРАМА: PVC; Вторичен пазар; С довършителни работи; С обзавеждане; Водопровод; Канализация; Електрификация; Целогодишно ползване; Непреходен Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG. ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
Още bazar.bg

Земеделска земя, 1200m 2 (продажба)

с.Гайтаниново, общ. Хаджидимово
1200.0 м²
12 000 €
31.10.16 г., 3:54
Ток Вода Асфалтиран път Земеделска земя в еко селище "ОМАЯ" , разположено на 19 км. южно от гр. Гоце Делчев, близо до границата с Гърция в красивата Пирин планина. Нетрадиционното ваканционно селище 'Омая' се е разпростряло на територия от 500 дка, има 2 езера, басейн и 6 къщи, cътворени от камък, глина и дърво. Земеделската земя граничи с язовира в селището. Равен терен, подходящ за развитие на селски и еко туризъм. Отлична инвестиция!
Още homes.bg
290.0 м²
75 000 €
28.10.16 г., 16:44
Продавам две къщи разположени в общ двор, намират се в село Копривлен, община Хаджидимово. Селото се намира в подножието на източните склонове на Пирин, на 7 км от гр. Гоце Делчев. Достъпът до имота е по асфалтиран път. Къщите са масивни, двуетажни. Възможно е да се преобразуват в семеен хотел. Едната къща е със застроена площ от 64.60 кв. м и разгърната застроена площ от 220 кв. м. На първоното ниво са разположени дневна, кухня, спалня и баня с тоалетна. На второто има три спални и баня с тоалетна. Втората къща, която е и по-малка, е със застроена площ от 35 кв. м и разгърната площ от 70 кв. м. На първо ниво се намира дневната с кухненски бокс и трапезария, и баня с тоалетна. Вторият етаж се състои от емпоре, спалня и баня с тоалетна. Къщите се предлагат с обзавеждането, показано в галерията със снимки. В двора, който е равен и ограден, има допълнителни постройки, които се използват за склад. Къщите са свързани с водопроводна и канализационна мрежа. На разположение съм за подробности, свързани с презентацията на имота и за предоставяне на нужната документация.
Още mirela.bg

Къща Хаджидимово

Хаджидимово
80.0 м²
18 525 лв
26.10.16 г., 11:43
ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ - парцел V, имот планоснимачен №444, кв.43 по плана на гр.Хаджидимово, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград, с площ от 1150кв.м., при граници на парцела по скица: от изток-улица, запад- УПИ XVII, УПИ XVI, север - УПИ IV, УПИ XX, юг - УПИ VI, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП 80.00кв.м., ведно с общите части на сградата и правото на строеж.
Още targimot.com

Земеделска земя, 1200m 2 (продажба)

с.Гайтаниново, общ. Хаджидимово
12 000 €
10.09.16 г., 17:10
Земеделска земя в еко селище "ОМАЯ" , разположено на 19 км. южно от гр. Гоце Делчев, близо до границата с Гърция в красивата Пирин планина. Нетрадиционното ваканционно селище 'Омая' се е разпростряло на територия от 500 дка, има 2 езера, басейн и 6 къщи, cътворени от камък, глина и дърво. Земеделската земя граничи с язовира в селището. Равен терен, подходящ за развитие на селски и еко туризъм. Отлична инвестиция!
Още officespace.bg

Земеделска земя, 3252m 2 (продажба)

с.Ново Лески, общ. Хаджидимово
35 000 €
21.07.16 г., 17:56
Имотът се намира в местността "Варади" на главен път за ГКПП Илинден-Ексохи
Още officespace.bg

Самостоятелна сграда-механа,ре сторант и 2 жилищни

Благоевград и област Хаджидимово Копривлен УКВ-то
10 стаи
700.0 м²
196 000 лв
2.04.16 г., 4:17
Къщата се намира на пътя за Драма на 10км от кпп-Илиндени на 8км от гр.Гоце Делчев и в подножието на Пирин-а.Къщата е измазана отвън,покрита и с алуминиева дограма,оформен двор и ограда.Вътре е с локално парно,ел инсталация на тухла.Самата сграда е градеж тип сандвич-тухла ,изолация.тухла- всички външни стени.Наединия жилещен етаж има 60кв.м. тераса с изглед към Пирин планина.Първия и втория етаж със статут механа и ресторант с всичките им прилежащи помещения за целта.Сградата е с акт 16.
Още 555.bg

Оферта за нова година

Благоевград и област Хаджидимово Тешово няма 6
7 стаи
500.0 м²
20 лв
31.03.16 г., 10:19
Предлагаме къща за гости в с.Тешово на 24км от Гоце Делчев.Къщата се състои от 7 стаи,2 бани с тоалетни.Локално отопление,цифров а тв.барбекю и др.за повече инф.*** ova-kashta.weebl y.com
Още 555.bg

Земеделска земя, 3252m 2 (продажба)

с.Ново Лески, общ. Хаджидимово
3252.0 м²
35 000 €
30.03.16 г., 16:29
Асфалтиран път Имотът се намира в местността "Варади" на главен път за ГКПП Илинден-Ексохи
Още homes.bg
3 стаи
192.0 м²
13 700 €
25.03.16 г., 14:28
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна възрожденска къща с равен двор с изглед към планините и местната църква. На първи етаж има две помещения. На втория етаж са разположени три самостоятелни стаи, едната от които е с оджак и голям чардак. Имотът се намира на десетина километра от популярния балнео курорт Огняново и близо до Лещен и Ковачица. Къщата е с прокаран ток, външна чешма и тоалетна. На 15м от къщата има канализационен колектор. Селото отстои на около 55км от ски курорта Банско. Почитателите на беломорските плажове ще стигнат за по-малко от час до Кавала (Гърция).
Още icbproperties.com
2 стаи
80.0 м²
17 400 €
25.03.16 г., 14:53
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се къща с дворно място в с. Тешово близо до гръцката граница и на 25км от град Гоце Делчев. Къщата е двуетажна. Дворното място е около 400 кв.м., със самостоятелен вход. Имотът се намира на уникално място и е с неповторим изглед. Къщата е в сравнително добро състояние, но се нуждае от модернизация. Селцето е тихо и с невероятна природа.
Още icbproperties.com
1 стая
50.0 м²
135 €
25.03.16 г., 14:36
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Ваканционното селище се намира на няколко километра от границата с Гърция, разположено в планински район сред приказната природа на югоизточните склонове на Пирин между селата Нова Ловча и Гайтаниново в историко-географската област Мървашко и Природен парк Славянка – Али Ботуш на 19километра южно от град Гоце Делчев, по средата между Банско и Бяло море. Нетрадиционно по своя замисъл и изпълнение селището се е разпростряло на територия от 500 дка, в която има и две езера от по 70дка с концесия за 20 години, басейн и седем уникални къщи с общо 16места, изградени само от естествени материали като камък, глина и дърво. Със своето вътрешно обзавеждане те предлагат всички удобства на съвремието, граничещо с лукса. Една от къщичките е с четири места, две са за по трима гости, а другите три са за по двама. Еко селището разполага и с две заведения за хранене, съобразени с капацитета на комплекса (едното заведение е с 14 места, а другото е с 8 места), кафе бар 70 м2 с външен открит басейн 100 м2. Около изградените къщички около 15 дка са аранжирани като парк с изградена система за капково напояване. В комплекса има обширен открит паркинг. Водоемите са зарибени с пъстърва, европейски сом, лин и щука, които всеки гост дори и да не е рибар може сам да си улови и да му бъдат приготвени в ресторанта. Планината наоколо предлага различни горски пешеходни и вело маршрути и дава шанс на градския човек да опознае билките, да си набере горски плодове и гъби които да му бъдат приготвени още същия ден. Комплексът разполага със собствен трафопост 100квА и мощен дизелов агрегат за аварийно захранване. Водата е от собствен каптиран извор и водопровод ф90 до имота, изграден с право на преминаване през общинска земя. Канализацията е заустена в собствено пречиствателно съоръжение. Земята е 350дка, като освен изградените вече къщички още 41дка от нея е със сменено предназначение за изграждането на 20броя къщи, други 20дка са отредени за 7 броя къщи. И за двата имота със сменено предназначение има издадени визи за проектиране а други 10 дка са предвидени за едноетажна хотелска част от 20 стаи с РЗП 1000м2, за която има изготвен работен проект. Цени за една нощувка: Къща за двама души: 260лв.* Двyстайна къща: 400лв.* Ползване на допълнително легло: 50лв. Ползване на детско креватче: 20лв. *В цената е включена закуска. Настаняване след 14.00ч. Освобождаване на къщите до 12.00ч.
Още icbproperties.com