Магазин ТРЯВНА

ТРЯВНА ул."Васил Априлов" 2
СУПЕРМАРКЕТ находящ се в жилищен блок в гр.Трявна, квартал „Светушка“, ул.„Васил Априлов“ №2 със застроена площ 394 кв.м., при граници: изток-външна стена, запад-външна стена и стълбище за жилищния блок, север-външна стена и стълбище, юг-външна стена, отгоре- частично жилища, отдолу-хлебопекарна, барче и магазин, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху земята, представляваща УПИ І от квартал 69 по ПУП на гр.Трявна.
8.11.16 г., 17:38 targimot.com
394.0 м²
35 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Трявна Васил Априлов