Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Феликс Каниц" № 9, ет. 1
96 м²
28,080 лв
2017-5-10
8/22 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73198.505.9 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, девет ) ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда представляващ Самостоятелен обект в сграда – Апартамент с идентификатор № 73198.505.9.1.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, девет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК . Адрес на имота: гр. Троян, ул. „Феликс Каниц“ № 9, ет. 1 с площ от 95.50 /деветдесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., заедно с прилежащите му 1/2 /една втора/ идеални части от мазе с площ 43 /четиридесет и три/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 73198.505.9.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, девет, точка, едно/. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1079/2014г.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Феликс Каниц" № 9, ет. 1
96 м²
30,000 лв
2016-11-22
8/22 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73198.505.9 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, девет ) ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда представляващ Самостоятелен обект в сграда – Апартамент с идентификатор № 73198.505.9.1.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, девет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК . Адрес на имота: гр. Троян, ул. „Феликс Каниц“ № 9, ет. 1 с площ от 95.50 /деветдесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., заедно с прилежащите му 1/2 /една втора/ идеални части от мазе с площ 43 /четиридесет и три/ кв.м., 1/2 /една втора/ идеални части от таван – подпокривно пространство, както и 1/2 /една втора/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор 73198.505.9.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, девет, точка, едно/. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1079/2014г.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Троян, Феликс Каниц