Продавам Къща с голямо дворно място

гр. Тервел, Област Добрич
25,000 лв
2018-1-17
Стара къща, разполага с 3 стаи, коридор и кухня. Има Голям двор и маза. Има и лятна пристройка. Намира се в близост до Центъра на град Тервел.
Ощеolx.bg

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул.“Хан Тервел“ № 49-53, вх.Б, ет. 4
70 м²
50,880 лв
2018-1-11
Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Хан Тервел“ № 49-53, вх.Б, на 4 етаж, а именно: ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ № 12/дванадесети/, с обща застроена площ на апартамента от 70,19кв.м./седемдесет квадратни метра и деветнадесет квадратни сантиметра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72624.606.1134.1.16/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, едно, едно, три, четири, точка, едно, точка, шестнадесет/, попадащ в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 72624.606.1134/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, едно, едно, три, четири/ по кадастралната карта на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-08-Д-927/27.08.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти на апартамента съгласно представената схема: на същия етаж - 72624.606.1134.1.17, под обекта - 72624.606.1134.1.11 и 72624.606.1134.1.12, над обекта - няма, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12, с полезна площ от 5.82кв.м., както и припадащите се 4.939% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.67кв.м. и 32.65кв.м. в идеални части от правото на собственост върху поземления имот 72624.606.1134 /номер по предходен план: 377, 376, парцел 606.378/, целият с площ от 661кв.м., по кадастралната карта на град Добрич, одобрена със Заповед № РД-18- 15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-08-Д-927/27.08.2008г. на идентификатори 72624.606.375, 72624.606.373, 72624.606.379, 72624.606.380, 72624.606.383, 72624.606.990
Ощеtargimot.com

Продажба на къща в Тервел

гр. Тервел, Област Добрич
23,123 лв
2018-1-17
Къщата се намира в близост до центъра на града ,на улица,която води до училището.Състои се от 3 стаи,кухня ,коридор и две остъклени помещения.В двора има канализация , много плодни дръвчета,два големи лешника и астми.
Ощеolx.bg

Апартамент от собственик!

гр. Тервел, Област Добрич
3 стаи
74 м²
15,000
2018-1-17
Апартамент от собственик в гр. Тервел. Намира се на център. Апартамента е одобрен за саниране! Има три стаи, баня с тоалетна, две тераси ( едната остъклена ) и маза.
Ощеolx.bg
10,000 лв
2018-1-17
Тухлена къща,със селскостопански постройки и гараж.В цената на имота се включва 2 парцела-къща и дворно място с квадратура 1 дка 50 кв и 1 дка 70 кв.Има 5 стаи и коридор,а също в къщата има килер и маза.
Ощеolx.bg

Масивна къща

обл. Добрич, гр. Тервел
85,000 лв
2018-1-5
Самостоятелна Допълнителни постройки Гараж *MАСИВНА КЪЩА със стоматобетонна конструкция; *ПАРТЕР 95м2 - гараж и самостоятелен апартамент от 2 стаи, кухня, баня-WC и мокро помещение; *I-етаж 110м2 - дневна, трапезария, кухня, баня, WC, мокро помещение и 2 тераси; *II-етаж 110м2 - 4 спални, баня, WC, 3 тераси; *СУТЕРЕН 50м2 - котелно, 2 мазета; *ПРИСТРОЙКА 70м2 - 2 стаи, навес; *ИЗЛОЖЕНИЕ - ЮИ и ЮЗ; *С външна и вътрешна мазилка, изпълнени ЕЛ, ВиК и отоплителна инсталация с радиатори без котел; с топло- и хидроизолация на покрива; *ДВОР - 510м2;
Ощеalo.bg

Къща

Добрич, гр. Тервел
120 м²
70,000 лв
2018-1-2
Покривът е изцяло ремонтиран до основи. Разполага с двор - 3 градини, престройки, гараж, парко място, работилница и маза. Къщата се намира на тихо и спокойно място. Площ на имота: жилищна сграда - 96,5кв.м., гараж-24кв.м., дворно място-960кв.м. Цената подлежи на обсъждане!!!
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, разположен в сграда 2
90 м²
22,000 лв
2017-12-18
АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се на VI /шести/ етаж, вх. Б в жилищна сграда на блок „Металик”, със застроена площ от 90.06 кв.м /деветдесет цяло и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и изба с площ от 4.14 кв.м /четири цяло и четиринадесет стотни кв. метра/ ведно с припадащите се 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място, представляващо: урегулиран поземлен имот парцел XX КОМПЛЕКСНО /двадесети/, попадащ в кв. 38 /тридесет и осми/, по ПУП на гр.Тервел. обл.Добрич, одобрен със Заповед № 92/23.03.2007 г., при граници /съседи/ на имота: изток -фасада; север - улица; юг-вх.Б, ап. 17 ; горе -таван: долу - вх. Б. ап. 15, а съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.136.2.36, с предназначение: жилище, апартамент, с адрес гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, разположен в сграда 2, в поземлен имот с идентификатор 72271.501.136, при граници и съседи: на същия етаж: 72271.501.136.2.35, под обекта: 72271.501.136.2.33, над обекта-няма.
Ощеtargimot.com

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Люлин“ № 32 / ул.“Оборище“ №23
234 м²
49,200 лв
2017-12-5
Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. „Люлин“ № 32 по акт за собственост, а по скица с адрес: гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.“Оборище“ №23, представляващ: ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 72271.501.713.2 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 93.04 кв.м. по акт за собственост , и със застроена площ на сградата по скица от 117 кв.м., състоящ се от една стая, столова, кухня, сервизни помещения и изба № 1 с площ от 25.94 кв.м., както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 72271.501.713, с площ от 794 кв.м., а по акт за собственост с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал 45, парцел XIV и ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху 390 кв.м., при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794,72271.501.725,72271.501.714. Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. „Люлин“ № 32 по акт за собственост, а по скица с адрес: гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.“Оборище“ №23, представляващ: ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 72271.501.713.2 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 100.85 кв.м. по акт за собственост , и със застроена площ на сградата по скица от 117 кв.м., състоящо се от три стаи, столова, кухня, сервизни помещения и изба № 2 с площ от 21.24 кв.м., както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 72271.501.713, с площ от 794 кв.м., а по акт за собственост с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал 45, парцел XIV и ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху 390 кв.м., при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794,72271.501.725,72271.501.714.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул.“Хан Тервел“ № 49-53, вх.Б, ет. 4
70 м²
50,880 лв
2017-11-8
Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Хан Тервел“ № 49-53, вх.Б, на 4 етаж, а именно: ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ № 12/дванадесети/, с обща застроена площ на апартамента от 70,19кв.м./седемдесет квадратни метра и деветнадесет квадратни сантиметра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72624.606.1134.1.16/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, едно, едно, три, четири, точка, едно, точка, шестнадесет/, попадащ в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 72624.606.1134/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, едно, едно, три, четири/ по кадастралната карта на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-08-Д-927/27.08.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти на апартамента съгласно представената схема: на същия етаж - 72624.606.1134.1.17, под обекта - 72624.606.1134.1.11 и 72624.606.1134.1.12, над обекта - няма, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №12, с полезна площ от 5.82кв.м., както и припадащите се 4.939% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.67кв.м. и 32.65кв.м. в идеални части от правото на собственост върху поземления имот 72624.606.1134 /номер по предходен план: 377, 376, парцел 606.378/, целият с площ от 661кв.м., по кадастралната карта на град Добрич, одобрена със Заповед № РД-18- 15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-08-Д-927/27.08.2008г. на идентификатори 72624.606.375, 72624.606.373, 72624.606.379, 72624.606.380, 72624.606.383, 72624.606.990
Ощеtargimot.com

Къща за гости Куртеви

Добрич град Тервел
35 лв
2017-10-9
Бебешко столче за хранене Готварска печка Дъска за гладене Интернет Камина Кафе машина Кухн. бокс Миялна машина Музикална уредба Пералня Посуда Сешоар Съдомиялна ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Термокана Тостер Фризер Фритюрник Фурна Хладилник Ютия Барбекю Градина Градинска мебел Механа Паркоместа/Гараж Фитнес Rent a car Гладене Изхранване Охрана Пране Спа услуги и масажи Възможност за спорт Екопътеки Културни забележителности Лов Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Ощеvili.bg

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул."Оборище" № 23
96 м²
1,350 лв
2017-10-12
Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. "Оборище" № 23, а именно: Сграда с идентификатор 72271.501.713.4 със застроена площ 76 кв.м., по скица, а по акт за собственост с площ от 52 кв.м., строено през 1957 г., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; Сграда с идентификатор 72271.501.713.5 със застроена площ 30 кв.м., по скица, а по акт за собственост от 24 кв.м. строено през 1967 г., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по скица, а по акт за собственост: пристройка и Сграда с идентификатор 72271.501.713.3 със застроена площ 20 кв.м. по скица, а акт за собственост от 16 кв.м. , брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по скица, а по акт за собственост: гараж, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от общите части на сградите и 1/3 /една трета/ идеални части от 405 кв.м. отстъпено право на строеж върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72271.501.713 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица: 794 кв.м., а по документ с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал: 45, парцел XIV, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794, 72271.501.725, 72271.501.714.
Ощеtargimot.com

Къща за гости Рубин

Добрич град Тервел
15 лв
2017-10-9
Готварска печка Интернет Камина Кафе машина Климатик Кухн. бокс Къща без хазяи Локално парно отопление Микровълнова фурна Музикална уредба Пералня Посуда Самостоятелен сан. възел Съдомиялна ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Телефон Тостер Фурна Хладилник Ютия Градина Паркоместа/Гараж Исторически забележителности Културни забележителности Лов Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Ощеvili.bg
179 м²
99,900
2017-9-27
Прдлагам Ви за продажба заведение в гр. Тервел, близо до Градския парк и Стадиона, на 10 минути път от центъра на града. Имотът включва ресторант с площ 180 кв. м и горски масив (1500 кв. м). Сградата е проектирана като заведение, помещенията отговарят на всички съвременни изисквания. Достъпът е по асфалтов път, има партиди за ток и вода. Имотът е подходящ за развиване на еко туризъм, построяване на къщи за гости, ловен парк и др.
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18
90 м²
24,000 лв
2017-8-9
АПАРТАМЕНТ № 18, находящ се на VI /шести/ етаж, вх. Б в жилищна сграда на блок „Металик”, със застроена площ от 90.06 кв.м /деветдесет цяло и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и изба с площ от 4.14 кв.м /четири цяло и четиринадесет стотни кв. метра/ ведно с припадащите се 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 3.568 % /три цяло петстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху държавно дворно място, представляващо: урегулиран поземлен имот парцел XX КОМПЛЕКСНО /двадесети/, попадащ в кв. 38 /тридесет и осми/, по ПУП на гр.Тервел. обл.Добрич, одобрен със Заповед № 92/23.03.2007 г., при граници /съседи/ на имота: изток -фасада; север - улица; юг-вх.Б, ап. 17 ; горе -таван: долу - вх. Б. ап. 15, а съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.136.2.36, с предназначение: жилище, апартамент, с адрес гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 27, вх. Б, ет. 6, ап. 18, разположен в сграда 2, в поземлен имот с идентификатор 72271.501.136, при граници и съседи: на същия етаж: 72271.501.136.2.35, под обекта: 72271.501.136.2.33, над обекта-няма
Ощеtargimot.com

Парцел ДОБРИЧ

ДОБРИЧ ул. „Хан Тервел” № 176
3000 м²
6,500 лв
2017-8-9
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72624.603.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-343/26.02.2007г. на началника на СГКК Добрич, с площ от 3000.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с адрес гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, Промишлена зона „Запад”, ул. „Хан Тервел”, с номер по предходен план: 000364, при граници и съседи: 72624.603.285, 72624.603.213, 72624.603.81, 72624.603.152, 72624.274.87, с учредено право на строеж в полза на „Енерго –Про Мрежи” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Владислав Варненчик” 258, Варна Тауърс –Е, представлявано от Николай Йорданов Николов, Красимир Тодоров Иванов и Румен Георгиев Лалев за трафопост на площ от 4.00 кв. м. и сервитутно право на обслужване на трафопоста около него на площ от 51.00 кв. м., изразяващо се в ограничаване ползването на поземления имот в сервитутната зона и в правото на преминаване на хора и техника на приобретателя за извършване на дейности свързани с експлоатацията на енергийния обект и право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, съгласно чл. 64 от Закона за енергетиката
Ощеtargimot.com

Продава ПРОМ. ПОМЕЩЕНИЕ, град Добрич, Промишлена зона - Запад

град Добрич, Промишлена зона - Запад ул.Хан Тервел
1994 м²
441,559 лв
2017-7-20
Имот на публична продан с начална цена 441 559. 84 лв. с ДДС (ДДС в размер на 14 034. 84 лв. ) за периода от 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 по изпълнително дело 516 от 2016 при ЧСИ Лучия Тасева, тел. за контакт: 058/600 313. Имота представлява: 1. ПИ с идент. 72624. 603. 244 по кад. карта на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, Промишлена зона Запад , по ул. Хан Тервел , /с начин на ползване за друг вид производствен складов обект/, с площ от 5 647 кв. м. с построената в имота: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 72624. 603. 244. 1 с площ от 966 кв. м. 2. ПИ с идент. 72624. 603. 237 по кад. карта на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, Промишлена зона Запад , по ул. Хан Тервел , /с начин на ползване за друг вид производствен складов обект/, с площ от 5116 кв. м. с построената в имота: СГРАДА с идентификатор 72624. 603. 237. 1 с площ от 974 кв. м. 3. ПИ с идент. 72624. 603. 240 по кад. карта на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, Промишлена зона Запад , по ул. Хан Тервел , /с начин н
Ощеimot.bg
100 м²
35,000 лв
2017-7-20
Продавам първи етаж от двуетажен блок,който има и приземен етаж ползван като маза,но с възможност да се пригоди за живеене( блок с общо 3 етажа ).Апартамента е с вътрешна изолация, ПВЦ дограма и локално парно.Състои се от две спални,кухня с трапезария,мокро помещение,баня и голям коридор,който може да се приспособи като помещение.Къщата се продава с гараж, и двор, в който има постройка от две стаи+баня.Телефон за контакт 0899 99 39 66 - Ковачев
Ощеbazar.bg

Продавам къща

Добрич, гр. Тервел
62 м²
70,000 лв
2017-7-20
Къщата е строена през 1974г., на три етажа, със сменен покрив/брамак/, с дюшемета във всяка стая, с две бани и тоалетни, с гараж, с две тераси, маркиза, оранжерия и овошки и няколко кошера пчели.
Ощеbazar.bg

Обзаведена къща в град Тервел

Област Добрич Тервел
13,000
2017-6-20
Ощеroni.bg

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Люлин“ № 32 / ул.“Оборище“ №23
234 м²
47,280 лв
2017-6-2
Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. „Люлин“ № 32 по акт за собственост, а по скица с адрес: гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.“Оборище“ №23, представляващ: ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 72271.501.713.2 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 93.04 кв.м. по акт за собственост , и със застроена площ на сградата по скица от 117 кв.м., състоящ се от една стая, столова, кухня, сервизни помещения и изба № 1 с площ от 25.94 кв.м., както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 72271.501.713, с площ от 794 кв.м., а по акт за собственост с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал 45, парцел XIV и ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху 390 кв.м., при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794,72271.501.725,72271.501.714. Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. „Люлин“ № 32 по акт за собственост, а по скица с адрес: гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.“Оборище“ №23, представляващ: ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 72271.501.713.2 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 100.85 кв.м. по акт за собственост , и със застроена площ на сградата по скица от 117 кв.м., състоящо се от три стаи, столова, кухня, сервизни помещения и изба № 2 с площ от 21.24 кв.м., както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 72271.501.713, с площ от 794 кв.м., а по акт за собственост с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал 45, парцел XIV и ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху 390 кв.м., при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794,72271.501.725,72271.501.714.
Ощеtargimot.com

Къща ТЕРВЕЛ

ТЕРВЕЛ ул. „Люлин“ № 32 / ул.“Оборище“ №23
234 м²
47,280 лв
2017-6-2
Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. „Люлин“ № 32 по акт за собственост, а по скица с адрес: гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.“Оборище“ №23, представляващ: ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 72271.501.713.2 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 93.04 кв.м. по акт за собственост , и със застроена площ на сградата по скица от 117 кв.м., състоящ се от една стая, столова, кухня, сервизни помещения и изба № 1 с площ от 25.94 кв.м., както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 72271.501.713, с площ от 794 кв.м., а по акт за собственост с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал 45, парцел XIV и ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху 390 кв.м., при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794,72271.501.725,72271.501.714. Недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул. „Люлин“ № 32 по акт за собственост, а по скица с адрес: гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.“Оборище“ №23, представляващ: ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 72271.501.713.2 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/19.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 100.85 кв.м. по акт за собственост , и със застроена площ на сградата по скица от 117 кв.м., състоящо се от три стаи, столова, кухня, сервизни помещения и изба № 2 с площ от 21.24 кв.м., както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 72271.501.713, с площ от 794 кв.м., а по акт за собственост с площ от 795 кв.м., с номер по предходен план: 365, квартал 45, парцел XIV и ½ /една втора/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху 390 кв.м., при съседи: 72271.501.712, 72271.501.794,72271.501.725,72271.501.714.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Тервел