Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88
95.0 м²
120 000 лв
18.04.17 г., 20:01
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се състои от търговска зала, склад и баня с тоалетна, при граници на магазина: от север – ЖСК, от изток – апартамент №1 и стълбище, от юг – вход за жилищна сграда и от запад – улица, заедно с прилежащите му 8,117 % идеални части от общите части на сградата, с обща площ на магазина с включени общи части от 108,47 кв.м, както и заедно с 8,117% идеални части от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот /дворно място/, в което е построена жилищната сграда, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68850.503.127.1.1, под обекта: 68850.503.127.1.22, 68850.503.127.1.18, 68850.503.127.1.17, над обекта: 68850.503.127.1.4, 68850.503.127.1.2
Още targimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88
9400.0 м²
126 240 лв
24.01.17 г., 15:17
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се състои от търговска зала, склад и баня с тоалетна, при граници на магазина: от север – ЖСК, от изток – апартамент №1 и стълбище, от юг – вход за жилищна сграда и от запад – улица, заедно с прилежащите му 8,117 % идеални части от общите части на сградата, с обща площ на магазина с включени общи части от 108,47 кв.м, както и заедно с 8,117% идеални части от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот /дворно място/, в което е построена жилищната сграда, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68850.503.127.1.1, под обекта: 68850.503.127.1.22, 68850.503.127.1.18, 68850.503.127.1.17, над обекта: 68850.503.127.1.4, 68850.503.127.1.2
Още targimot.com

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88,
95.0 м²
157 800 лв
4.11.16 г., 10:55
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се състои от търговска зала, склад и баня с тоалетна, при граници на магазина: от север – ЖСК, от изток – апартамент №1 и стълбище, от юг – вход за жилищна сграда и от запад – улица, заедно с прилежащите му 8,117 % идеални части от общите части на сградата, с обща площ на магазина с включени общи части от 108,47 кв.м, както и заедно с 8,117% идеални части от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот /дворно място/, в което е построена жилищната сграда, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68850.503.127.1.1, под обекта: 68850.503.127.1.22, 68850.503.127.1.18, 68850.503.127.1.17, над обекта: 68850.503.127.1.4, 68850.503.127.1.2
Още targimot.com
2 стаи
64.0 м²
8 280 лв
21.04.17 г., 1:49
Гълъбово с адрес: гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов 2 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Гергана ... : АПАРТАМЕНТ под 15, находящ се в гр. Гълъбово, обл.Стара Загора кв. Строител блок 42, етаж трети, построен върху общинска ... Илчева рег. 765гр. Стара Загораул. Поп Минчо Кънчев 71 Телефон ЧСИ: 42250113 Е-майл ЧСИ: *** всеки работен ден от 9ч. до 17ч.'
Още bazar.bg