Парцел СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Георги Байданов №2А
7116 м²
36,450 лв
2018-1-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.5205, с площ от 7116 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, находящ се в град Стара Загора, община Стара Загора, улица „Георги Байданов” № 2А , при съседи на ПИ: 68850.522.5441, 68850.522.5576, 68850.522.5577, 68850.522.5448, 68850.522.5439, 68850.522.6058, 68850.522.5458, 68850.522.5459
Ощеtargimot.com

Парцел СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Георги Байданов №2А
7116 м²
40,500 лв
2017-9-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.5205, с площ от 7116 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, находящ се в град Стара Загора, община Стара Загора, улица „Георги Байданов” № 2А , при съседи на ПИ: 68850.522.5441, 68850.522.5576, 68850.522.5577, 68850.522.5448, 68850.522.5439, 68850.522.6058, 68850.522.5458, 68850.522.5459
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Георги Байданов № 34
88 м²
64,800 лв
2016-10-24
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Стара Загора, ул. Георги Байданов