Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Цар Симеон Велики" № 28, вх. "г", ет. 6, ап. 100
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.3361.1.100 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и девет, точка, три хиляди триста шестдесет и едно, точка, едно, точка, сто) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 1/07.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), бул. „Цар Симеон Велики“ № 28 (двадесет и осем), вх. Г (буква „Г“), ет. 6 (шест), ап. 100 (сто), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.509.3361 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и девет, точка, три хиляди триста шестдесет и едно), с предназначение: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 105.50 кв. м. (сто и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение № 5 (пет) и таванско помещение № 20 (двадесет), стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: имот с № 68850.509.3361.1.80, 68850.509.3361.1.101, 68850.509.3361.1.81, под обекта: 68850.509.3361.1.97; над обекта: имот 68850.509.3361.1.103, който самостоятелен обект съгласно удостоверение за данъчна оценка представлява АПАРТАМЕНТ № 100 (сто), а съгласно документ за собственост е АПАРТАМЕНТ № А 1 (буква „А“, едно), на VI (шести) етаж, във вход „Г“ (буква „Г“), съгласно удостоверение за данъчна оценка, а по нотариален акт на VII (седми) етаж на жилищна сграда - блок № 1 (едно), находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 28 (двадесет и осем), построена върху общинско дворно място от 9108/13898 кв. м. (девет хиляди сто и осем квадратни метра идеални части от тринадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем квадратни метра), съгласно удостоверение за данъчна оценка съставлява урегулиран поземлен имот XVI – 4081 (шестнадесет за имот с планоснимачен номер четири хиляди осемдесет и едно), в квартал 336 (триста тридесет и шест) по план на града, при граници на имота: север – УПИ - парцел II – 9315, УПИ –парцел III – 9318, УПИ – парцел VI -9327 и бул. „Цар Симеон Велики“, от изток – ул. „Д. Стаев“, УПИ – парцел III – 9318 и УПИ – парцел IV 9321, от юг – УПИ – парцел I – 9314, УПИ – парцел III – 9318, УПИ – парцел IV – 9321, УПИ – парцел V – 9325, УПИ – парцел XVII – 9326, УПИ – парцел VI -9327, УПИ – парцел VIII – 9338 и 9328, УПИ – парцел IX – 9333 и ул. „Милин камък“, от запад – ул. „Чая“, УПИ – парцел I – 9314, УПИ – парцел II – 9315, УПИ – парцел III – 9318, УПИ – парцел XVII – 9326 и УПИ – парцел VI -9327, който апартамент е със застроена площ от 105.50 кв. м. (сто и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра) и се състои от две спални, дневна, столова с кухненски бокс, баня, тоалетна, антрета и балкони, при граници на жилището: от север – двор, от изток – двор, от юг – стълбище и апартамент на Господин Маринов Милков, от запад – стълбище, апартамент на Господин Маринов Милков, двор и апартамент на Жельо и Стефанка Кълвачеви, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 (пет) с площ от 6 кв. м. (шест квадратни метра), съгласно удостоверение за данъчна оценка, при граници на същото: от север – мазе № 6 на Пенка и Кольо Кючукови, от изток – двор, от юг – коридор, от запад – мазе № 4 на Кирил Петров и Янка Стоянова, заедно с принадлежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 20 (двадесет) с площ от 4 кв. м. (четири квадратни метра), съгласно удостоверение за данъчна оценка, при граници на тавана: от север- таван № 19 на Вълчо Киров Иванов, от изток – коридор, от юг – таван № 21 на „Водоканалпроект“, от запад –двор, както и заедно с 0.82 % (нула цяло осемдесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС и от правото на строеж върху гореописаното общинско дворно място, в което е построена жилищна сграда .
12.04.17 г., 10:48 targimot.com
106.0 м²
83 520 лв

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. Цар Симеон Велики № 288, ет.9
1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.520.574.5.71, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-73/19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 52 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 288, ет.9, с предназначение: жилище, апартамент № 71, в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.520.574, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.520.574.5.72, 68850.520.574.5.70, под обекта: 68850.520.574.5.63, над обекта: 68850.520.574.5.79
12.04.17 г., 15:25 targimot.com
52.0 м²
11 250 лв

Продава 2-СТАЕН, град Стара Загора, Център

град Стара Загора, Център бул. Цар Симеон Велики
Продава 2+Б М, 50 кв. м, етаж 2/5 , разпределение:- дневна с кухненски бокс, спалня, баня и санитарен възел, терасата е усвоена към дневната. Стаите са шпакловани, настилките са гранитогрес и естествен дъбов паркет, PVC дограма, качествена блиндирана входна врата. Жилището се продава само с поръчковото обзавеждане. Отлична инвестиция за отдаване под наем, подходящ е за офис, адвокатска кантора, счетоводна къща и др. За повече информация и огледи 0888/448432, 0877/887325
3.04.17 г., 15:38 imot.bg
2 стаи
50.0 м²
42 000 €

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Цар Симеон Велики" № 28, вх. "г", ет.6, ап. 100
12.01.17 г., 12:05 targimot.com
106.0 м²
92 640 лв

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Цар Симеон Велики" № 127, ет.0
5.01.17 г., 14:56 targimot.com
182.0 м²
588 060 лв

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. Цар Симеон Велики № 288, ет.9
1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.520.574.5.71, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-73/19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 52 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 288, ет.9, с предназначение: жилище, апартамент № 71, в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.520.574, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.520.574.5.72, 68850.520.574.5.70, под обекта: 68850.520.574.5.63, над обекта: 68850.520.574.5.79
12.12.16 г., 19:29 targimot.com
52.0 м²
11 250 лв

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. Цар Симеон Велики № 288, ет.9, ап. 71
½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.520.574.5.71, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-73/19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 52 кв.м, находящ се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 288, ет.9, с предназначение: жилище, апартамент № 71, в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.520.574, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.520.574.5.72, 68850.520.574.5.70, под обекта: 68850.520.574.5.63, над обекта: 68850.520.574.5.79
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
52.0 м²
12 000 лв

Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Цар Симеон Велики" № 127, ет. 0
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
182.0 м²
735 075 лв

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА бул. "Цар Симеон Велики" № 28, вх. Г, ет. 6, ап. 100
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
106.0 м²
115 800 лв
, изложение - север, юг. Апартаментът е на втори етаж. За повече информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ ПРОДАВА ЧЕТИРИСТАЕН ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ с квадратура от 96.25 кв.м. ЧИСТА ПЛОЩ в Стара Загора, състоящ се от
20.04.17 г., 22:20 bazar.bg
4 стаи
96.0 м²
51 500 €
зона на бул. Цар Симеон Велики. Подробности само в офиса на АУГУСТА ИМОТИ. АУГУСТА ИМОТИ предлага БЕЗПЛАТНО 100 ... 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
20.04.17 г., 12:22 alo.bg
60.0 м²
400 лв

2 с бокс, НС, офис, бул. Цар Симеон Велики

Център гр. Стара Загора обл. Стара Загора
НС офис с акт 16 в престижен бизнесцентър с лице на бул. Цар Симеон Велики. ЛУКС, с 2 климатика, поръчкова кухня, 2 ... ! АУГУСТА ИМОТИ ПРОДАВА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
10.03.17 г., 15:36 alo.bg
80.0 м²
44 000 €

Продава МАГАЗИН, град Стара Загора, Център

град Стара Загора, Център бул.Цар Симеон Велики
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА:ЦЕНАТА Е С ВКЛЮЧЕН 20% ДДС!!!ЛУКС, висок партерен магазин с лице на бул. Цар Симеон Велики ... !!!Услугата не е обвързана с покупка на недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРЕДЛАГА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
1.03.17 г., 0:51 imot.bg
70.0 м²
125 000 €

Продава МАГАЗИН, град Стара Загора, Център

град Стара Загора, Център бул.Цар Симеон Велики
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА:ЛУКС, партерен магазин с голямо лице на бул. Цар Симеон Велики, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО подходящ за банков офис ... !!!Услугата не е обвързана с покупка на недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРЕДЛАГА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
25.02.17 г., 2:45 imot.bg
198.0 м²
263 000 €
, изложение - север, юг. Апартаментът е на втори етаж. За повече информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ ПРОДАВА ЧЕТИРИСТАЕН ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ с квадратура от 96. 25 кв. м. ЧИСТА ПЛОЩ в Стара Загора, състоящ се
3.02.17 г., 17:13 bazar.bg
4 стаи
96.0 м²
51 500 €

Офис в бизнесцентър с лице на бул. Цар Симеон Велики

Широк център гр. Стара Загора обл. Стара Загора
, телевизор, СОТ и други екстри. Имота е изцяло южен, с голяма рекламна площ към бул. Цар Симеон Велики, в предпочитан район ... ПРОДАВА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
8.02.17 г., 14:42 alo.bg
120.0 м²
450 лв
, изложение - север, юг. Апартаментът е на втори етаж. За повече информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ ПРОДАВА ЧЕТИРИСТАЕН ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ с квадратура от 96.25 кв.м. ЧИСТА ПЛОЩ в Стара Загора, състоящ се от
4.01.17 г., 19:09 bazar.bg
4 стаи
96.0 м²
51 500 €

Продава 4-СТАЕН, град Стара Загора, Център

град Стара Загора, Център Банка ДСК
тавани, ремонтиран покрив. За повече информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ ПРОДАВА АПАРТАМЕНТ ТРИ + КУХНЯ в ТОП ЦЕНТЪР на Стара Загора, малка кооперация! Жилището се състои от кухня
26.12.16 г., 20:13 imot.bg
4 стаи
100.0 м²
40 200 €

Продава 2-СТАЕН, гр. Стара Загора, МБАЛ Иван Рилски

гр. Стара Загора, МБАЛ Иван Рилски
, лукс баня,газ,статут на офис, възможност за разполагане на голяма рекламна площ на терасата към бул.'Цар Симеон Велики ... !АУГУСТА ИМОТИ ПРЕДЛАГА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
18.12.16 г., 18:36 bazar.bg
2 стаи
76.0 м²
57 000 €
информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ дава под наем магазин с лице на главен булевард и с голяма витрина в град Стара Загора. Имотът е разположен
15.12.16 г., 12:31 bazar.bg
120.0 м²
1 450 лв
стоки, офис, щоурум. Централна климатична система. За повече информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ дава под наем търговско помещение с лице на главен булевард и с голяма витрина в град Стара Загора. Имотът е
15.12.16 г., 12:31 bazar.bg
250.0 м²
2 400 лв

Двустаен, 67m 2 (продажба)

Широк център, Стара Загора
Стара Загора, близо до бул. „Цар Симеон Велики”, на минути от центъра на града. Сграда: Нова сграда с достатъчно ... Асансьор Портиер/Охрана Нова сграда, четири изложения, парк! Сградата е разположена в Стара Загора, близо до магазин
9.12.16 г., 3:04 homes.bg
67.0 м²
34 000 €

Продава ПАРЦЕЛ, град Стара Загора, Метро

град Стара Загора, Метро Каците
обслужващо производствена зона. За повече информация, скици и други въпроси заповядайте в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А - Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... ПРОДАВА ПАРЦЕЛ от 5100 кв. м. , ПЕРСПЕКТИВЕН ЗА ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ БИЗНЕС В СТАРА ЗАГОРА!!! КЛЮЧОВА локация и лице от 30 м ... . Инфраструктурата обслужва промишлени нужди. Според новия устройствен план на Стара Загора статута на парцела е за смесена
7.12.16 г., 19:04 imot.bg
5100.0 м²
51 000 €
: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... ТОП център на Стара Загора. ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ!!!Чиста застроена площ 49. 75кв. м. и общи части 11. 12кв. м. = 61кв. м
7.12.16 г., 19:03 imot.bg
61.0 м²
47 900 €
бул. Цар Симеон Велики , на минути от центъра на града. Сграда: Нова сграда с достатъчно отстояние от съседните ... Нова сграда, четири изложения, парк! Сградата е разположена в Стара Загора, близо до магазин Billa, с бърз достъп до ... е идеална за живеене или отдаване под наем! Местоположение: Двустайни и тристайни апартаменти в Стара Загора, близо до
7.12.16 г., 17:09 imot.bg
2 стаи
67.0 м²
34 000 €
бул. Цар Симеон Велики , на минути от центъра на града. Сграда: Нова сграда с достатъчно отстояние от съседните ... Нова сграда, четири изложения, парк! Сградата е разположена в Стара Загора, близо до магазин Billa, с бърз достъп до ... е идеална за живеене или отдаване под наем! Местоположение: Двустайни и тристайни апартаменти в Стара Загора, близо до
7.12.16 г., 17:10 imot.bg
3 стаи
105.0 м²
46 000 €
тавани, ремонтиран покрив. За повече информация 0889 350 585 или в нашия офис на адрес: бул. Цар Симеон Велики 168А, Бизнес Център ЛИНК, ет 3, офис 33. ... МСЛ ИМОТИ ПРОДАВА АПАРТАМЕНТ ТРИ + КУХНЯ в ТОП ЦЕНТЪР на Стара Загора, малка кооперация! Жилището се състои от кухня
1.12.16 г., 1:42 bazar.bg
4 стаи
100.0 м²
41 000 €

Двустаен, 67m 2 (продажба)

Широк център, Стара Загора
Стара Загора, близо до бул. „Цар Симеон Велики”, на минути от центъра на града. Сграда: Нова сграда с достатъчно ... Луксозен имот Асансьор Нова сграда, четири изложения, парк! Сградата е разположена в Стара Загора, близо до магазин
3.11.16 г., 13:33 homes.bg
67.0 м²
34 000 €

2 стаи с бокс,НС,лукс сграда до БОРУЙ

Широк център гр. Стара Загора обл. Стара Загора
. Предпочитан бизнесцентър на бул. Цар Симеон Велики в източната част на града, в район с магазини, детски градини ... покупка на недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРОДАВА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
20.07.16 г., 16:54 alo.bg
60.0 м²
250 лв
Загора непосредствено до Общината.Адресът на имота е бул."Цар Симеон Велики" 105. Офисът се съ с тои от просторна ... centre of Stara Zagora close to the Town Hall.Athe address of the property is 105 "Tsar Simeon Veliki" Street. The office ... Отдава се под наем,офис с площ 170 кв.м в сградата на Бизнес Център"Европа",намиращ се в супер центъра на град Стара
16.06.16 г., 15:12 bezplatno.net
170.0 м²
480 €

Парцел, 12000m 2 (продажба)

кв. Зора, Стара Загора
парцела има ток и вода. За повече информация заповядайте в офиса на Дедов Имоти на бул. Цар Симеон Велики 162 или на тел 0886 792 701 Красимир Кирчев . ... Дедов Имоти Продава апетитен парцел до регулация от 12 дка. с 60 метра лице на главен път Стара Загора-Нова Загора. В
21.06.16 г., 5:45 homes.bg
12000.0 м²
420 000 €
площ към бул.'Цар Симеон Велики', подходящ и за кантора, застрахователи, представителство, фриз.салони, козметика ... недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРОДАВА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
5.06.16 г., 5:32 bazar.bg
75.0 м²
500 лв