2 стаи
45.0 м²
300 €
Вчера в 8:46
Дива Естейтс ви предлага двустаен обзаведен апартамент в сграда ново строителство, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, коридор, тераса. Има необходимата мека мебел и бяла техника. Настилки - ламинат и теракота. Намира се на входа на метростанция 'Люлин'.
Още bazar.bg

Рокля есенно-зимна.

гр. София, Люлин 8
30 лв
19.07.17 г., 0:59
Рокля, подходяща за есента и зимата. Страхотна кройка.
Още bazar.bg
2 стаи
20.0 м²
61 234 €
17.07.17 г., 11:13
ARCO REAL ESTATE представя: Двустаен апартамент с 65 кв.м. застроена площ в нова сграда в строеж. С АКТ 14 . Близо до Метро станция Сливница, училище, детска градина, поликлиника. Завършване 2017г. Кооперацията е с магазини и подземни гаражи на 7 етажа от които 6 жилищни. Разпределение на ап.15 - входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна. Балкон. С мазе. Завършване на шпакловка и замазка. Отопление на ток. За повече информация и огледи за клиенти на агенцията Йоланта Бикова - 0895 66 45 70 Оферта №23529
Още arcoreal.bg
2 стаи
77.0 м²
300 €
Вчера в 1:24
. . . . . . . . . . . . . ТОЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . подчертано ОБШИРЕН, но по-важното, изцяло НЕПРЕХОДЕН (с ОТДЕЛНИ кухня, хол и стая), апартамент е СЛЕД ремонт и е функционално ОБЗАВЕДЕН. Намира се между THE MALL и МЕТРОСТАНЦИЯ 'Младост 1'. И ОЩЕ НАД 800 АТРАКТИВНИ ОФЕРТИ ЗА НАЕМИ НА www.arsenal.imot.bg и тел: 02/8739639 . . 0878923547 . . 0888922919 (САМО ЗА ДИРЕКТНИ КЛИЕНТИ НА АГЕНЦИЯТА)
Още bazar.bg
2 стаи
18.0 м²
60 392 €
17.07.17 г., 11:54
ARCO REAL ESTATE представя: Двустаен апартамент с 67 кв.м. застроена площ в нова сграда в строеж. С АКТ 14 . Близо до Метро станция Сливница, училище, детска градина, поликлиника. Завършване 2017г. Кооперацията е с магазини и подземни гаражи на 7 етажа от които 6 жилищни. Разпределение на ап.7 - входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна. Балкон.Без мазе. Завършване на шпакловка и замазка. Отопление на ток. За повече информация и огледи за клиенти на агенцията Йоланта Бикова - 0895 66 45 70 Оферта №21914
Още arcoreal.bg

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район Красна поляна, ул. Троян № 16, ап.8
91.0 м²
114 240 лв
15.07.17 г., 22:03
Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 68134.1106.144.1, с магазини и подземни гаражи в София, район Красна поляна, улица "Троян" № 16 /шестнадесет/, а именно: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/ на трети етаж, с площ от 90,50 /деветдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., като съгласно удостоверение издадено от СГКК София град с изх. № 25-27259/02.04.2016г. няма данни за схема на самостоятелен обект – апартамент № 8, състоящ се от кухненски бокс, дневна, антре, баня - тоалетна, тоалетна, две спални и една тераса, при съседи: от запад - улица, от изток - апартамент № 9, от север - апартамент № 7, от юг - свободна площ, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № М6 /буква "м" шест/ с площ от 2,3 /две цяло и три десети/ кв.м., ЗАЕДНО с 7,22% /седем цяло двадесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-323 /седми за имот триста двадесет и три/ с площ от 320 /триста и двадесет/ кв.м. в квартал 76 /седемдесет и шест/ по плана на София местността "Разсадника - Коньовица", при съседи: улица Троян, УПИ VII -289, УПИ VI-322, имот без номер от квартал 76а. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 114 240 лв. (сто и четиринадесет хиляди двеста и четиридесет лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след уговорка на тел: 0882714091 г-н Станислав Георгиев. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 5, акт № 217/2016г., дв.вх.рег. 16991/29.03.2016г.; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 091, акт № 109/2007г., дв.вх.рег. 102467/19.12.2007г. за сумата от 183 000 лева. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480400575. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8
14.0 м²
21 525 лв
13.07.17 г., 20:50
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /есто/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
Още targimot.com
2 стаи
15.0 м²
51 460 €
17.07.17 г., 12:24
ARCO REAL ESTATE представя: Двустаен, южен апартамент с 53 кв.м. застроена площ в нова сграда в строеж. С АКТ 14 . Близо до Метростанция Сливница, училище, детска градина, поликлиника. Завършване 2017г. Кооперацията е с магазини и подземни гаражи на 7 етажа от които 6 жилищни. . Сградата ще се изпълни качествено с луксозни общи части. Жилищата се предават на шпакловка и замазка. Разпределение на ап.8 - входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна. Мазе. За повече информация и огледи за клиенти на агенцията Йоланта Бикова - 0895 66 45 70 Оферта №19928
Още arcoreal.bg
3 стаи
29.0 м²
90 106 €
17.07.17 г., 11:50
ARCO REAL ESTATE представя: Тристаен апартамент в нова сграда в строеж.С АКТ 14 . Близо до Метро станция Сливница, училище, детска градина, поликлиника. Завършване 2017г. Кооперацията е с магазини и подземни гаражи на 7 етажа от които 6 жилищни. Сградата ще се изпълни качествено с луксозни общи части. Жилищата се предават на шпакловка и замазка. Разпределение на ап.17 със застроена площ 97.85 кв.м. : Входно антре. Дневна с кухненски бокс. Две самостоятелни спални. Две тераси. Мазе. Има и други свободни апартаменти. Схема на разсрочено плащане. Цената е без ДДС. За повече информация и огледи за клиенти на агенцията Йоланта Бикова - 0895664570 Оферта №21915
Още arcoreal.bg
25 лв
Вчера в 10:11
1.Нови мъжки портфейли от естествена кожа: - двуцветни, с монетник - 25лв. 2.Нови мъжки портфейли 3D Alligator от естествена кожа: - черен, кафяв - без монетник - 15лв.
Още bazar.bg
28.0 м²
24 000 €
Вчера в 2:24
Ателие находящо се в жк.Люлин 8 на партер със застроена площ 28 кв.м с изложение Ю/З с ПВЦ дограма, блиндирана входна врата. Ателието е в близост до метростанция, спирки на МГТ, магазин 'Билла', училище и детска градина. На удобно място осигураващо бърза връзка към бул.Сливница и бул.Царица Йоанна. Обади се СЕГА и цитирай този код 314472 !
Още bazar.bg

Яке с колан

гр. София, Люлин 8
30 лв
Вчера в 18:53
Якето е с дължина 77 см., ширината от рамо до рамо е 40 см, размера е S. Якето е обличано няколко пъти
Още bazar.bg

Обувки 40н

гр. София, Люлин 8
10 лв
Вчера в 8:28
Обувките са в отлично състояние. Всички са 40н. Цена 10лв всеки чифт.
Още bazar.bg
3 стаи
101.0 м²
460 €
Днес в 8:45
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sfa 61166 Тел: 0882 817 488, 02 425 68 50 Отговорен брокер: Бойчо Соколов Тристаен апартамент, завършен с висококачествени материали, ново строителство (2016) без компромиси в качеството. В апартамента не е живяно. Има опция да се преустрои в четиристаен апартамент. Описваният апартамент (101 кв.м.) е с изложение юг, запад, север и предлага прекрасна гледка към околните сгради, зеленина и планината. Разпределя се между: Просторен хол с кухненски бокс с балкон; Две спални с един общ балкон; Две бани с тоалетна; Килер. Намира се на 3/5 етаж. Стаите са завършени с подове ламинат и теракот, стени латекс, ПВЦ дограма. Имотът включва мазе 4.5 кв.м. и паркомясто за една кола. Отоплението е с печки на електричество. Пълното обзавеждане и оборудване може да разгледате на снимките. Има опция допълнителните подобрения, които да се приспаднат от наема. Имотът се намира в близост до разнообразие от магазини, кафенета, училище, полицейски участък, болница, детска градина, мол, хипермаркет, спирки на автобуси 108, 111, 42, 82, 108 и 309, тролей 6, метростанции Сливница и Люлин и други удобства и услуги. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Наемане на имота Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. Допълнителни услуги С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
Още bazar.bg
68.0 м²
48 800 €
18.07.17 г., 20:19
Подходящ за всякаква търговска дейност, отлични комуникации,две просторни помещения,санитарен възел, в близост до Billa, Technopolis, МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН. Ново строителство с АКТ 16 от 2009г. Подходящо за офис,магазин или за живеене. Обезопасен с метални ролетни щори,достъп до вътрешен двор.Теракот,Окачени тавани,Готов за нанасяне !!! Агенция 'Венера+' се ангажира с организиране целия процес на продажба на имота, включително проверка на собствеността, изготвяне на предварителен договор и подготвяне нотариалното изповядване на сделката, съдейства за кредитиране на сделката при избора на най-добри условия за клиента, съобразено с неговите възможности и желания.
Още bazar.bg
144.0 м²
800 лв
Днес в 11:10
Ч.Л. Етаж от нова къща. На 5-7 мин. пеша от Метростанция Сливница. Не е живяно на етажа. Има възможност да се раздели на два самостоятелни двустайни апартамента. Луксозно завършен. Почти необзаведен /с опция за обзавеждане по желание на наемателите/. Състои се от: Голяма стая и преход към голяма кухня /мивка, кухненски шкафове, легло, печка/, голям балкон лоджия, баня с тоалетна 2 броя, две самостоятелни стаи, в едната от които има монтиран кухненска мивка с шкафове, които могат да се махнат и да станат две спални помещения с балкон лоджия към двете стаи. Коридор, самостоятелен вход. Ламинат, таракота и фаянс. Тихо, зелено и чисто. Поддържан двор. Възможност за ползване и на двора. Отдава се дългосрочно. За огледи: 0878427521 Делчева
Още bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
67 999 €
Днес в 10:56
ОФ.26602 ОТЛИЧНА ЛОКАЦИЯ!!! ДО МЕТРОСТАНЦИЯ 'ЛЮЛИН', ЦЯЛОСТЕН КАЧЕСТВЕН РЕМОНТ КЪМ МЕС. МАРТ. 2017 ГОД. НОВА КРАСИВА БАНЯ, ТОАЛЕТНА. С ТЕЦ. СЕВЕРОИЗТОК-ЮГОЗАПАД. ГОТОВ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЖИВЕЕНЕ. ПОДЪРЖАНИ ОБЩИ ЧАСТИ. В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ. СЪСТОИ СЕ ОТ: Кухня с кухн. бокс и трапезария- усвоен балкон, хол, спални-2 бр., баня с тоалетна, тоалетна, коридор, мокро помещение. Всички стени са шпакловани с латекс. ПВЦ дограма. Хола и едната спалня са с изход на тераса/остъклена/ с югозападно изложение. Другата спалня и кухнята са с североизточно изложение. Банята и тоалетната са с нов фаянс и терикот. Целия апартамент е саниран. Обявената цена е за ЧЛ, работим с колеги. За контакти: Зоя Георгиева - тел.02/4928535 (вътр.217) и тел. 0889/166788. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстван е за кредит! Вижте още подобни имоти на www.imotidoverie.com!
Още bazar.bg
3 стаи
67.0 м²
83 999 €
Вчера в 6:44
Продава се тристаен апартамент в тухлена сграда от 2015 г. в жк. Люлин 8. Жилището има следното разпределение: просторен коридор , дневна с отделена кухня, с кокетна тераса с гледка към Витоша, две непреходни спални, баня с тоалетна. Апартаментът е напълно завършен и полу обзаведен само кухнята и родителската спалня. Намира се на последен етаж , с леки скосявания. Спалните са светли с прозорци на Velux. Изложение югоизток. Към апартамента има мазе от 4,46 кв.м. , идеални части от замята и парко място в двора на сградата. Входа е с контролиран достъп. Чист и поддържан. Сградата се намира до метро станция Сливница 3 мин., близо до 56 СУ Проф. К. Иречек , 139 ДГ Панорама , Медицински център, Хипермаркет Била, спирка на градски транспорт. Чудесен имот както за живеене, така и за инвестиция. С наематели! За информация и огледи: Емилия Владимирова, тел: 0878 30 33 24
Още bazar.bg
3 стаи
87.0 м²
635 лв
19.07.17 г., 1:47
ЛУКСОЗЕН, ПРОСТОРЕН и КОМФОРТЕН тристаен апартамент на етаж втори жилищен /първи над магазини/ от четири в нова модерна тухлена сграда от 2015 год. Под десет минути пешеходно разстояние до метростанция Сливница. Застроена площ на апартамента е деветдесет кв.м. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: голям хол с кухненски бокс, преход към стая, голяма самостоятелна стая, баня с тоалетна, входно антре, тераса пред хола и стаята, тераса пред самостоятелната стая. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: хол и две стаи на висок клас ламинат, кухненски бокс и коридор на теракота, баня с тоалетна на теракота и фаянс. СТЕНИ: на латекс; масивни интериорни врати, блиндирана метална входна врата, петкамерна ПВЦ дограма. Сградата е цялостно санирана по евростандарт. ОТОПЛЕНИЕ: ЛО на ток с нов климатик. ИЗЛОЖЕНИЕ: хол и стая на СЗ, самостоятелна стая на Запад. ОБЗАВЕЖДАНЕ: в момента е полуобзаведен и офертната цена е съобразена с този факт.Апартамента може да бъде и луксозно обзаведен с качествени мебели и висок клас бяла техника /с петгодишна гаранция/ към оборудвания кухненски бокс. С цялото това оборудване и обзавеждане цената е само седемстотин и четиридесет и пет лв./380 Е/ наем. Включено в цената и паркиране на самостоятелно паркомясто във вътрешният двор. За ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ и ОГЛЕДИ: GSM 0894591331, оферта 8977
Още bazar.bg
1 стая
33.0 м²
420 лв
18.07.17 г., 22:59
ЛУКСОЗНО и КОМФОРТНО, ЕДНОПРОСТРАНСТВЕНО жилище на партерен етаж от четири етажа в нова тухлена сграда от 2015 год. На пет минути пеша от/до Метростанция Сливница. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: голямо еднопространствено помещение с обособен спален кът, всекидневен кът, кухненски бокс и трапезария, баня с тоалетна. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: основното помещение на гранитогрес, баня и тоалетна на фаянс и теракота. СТЕНИ: латекс, петкамерна ПВЦ дограма, метална входна врата. Сградата е цялостно и качествено санирана по евростандарт. ОТОПЛЕНИЕ: ЛО на ток с климатик. ИЗЛОЖЕНИЕ: на СИ. Апартамента е луксозно обзаведен с качествени мебели и висок клас уреди бяла техника /с пет годишна гаранция /към оборудвания кухненски бокс. За ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ и ОГЛЕДИ: GSM 0894591331, оферта 8976
Още bazar.bg
3 стаи
85.0 м²
62 790 €
Вчера в 6:45
НОВ ПАНЕЛ ЗА РАЙОНА - ОТ КРАЯ НА 80-те// НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ. СЪВСЕМ БЛИЗО ДО МЕТРОТО / И ДО ДВЕТЕ СПИРКИ -'ЛЮЛИН' И 'СЛИВНИЦА'/, БИЛЛА, ЗАД 56-ТО УЧИЛИЩЕ, ТОПМЯСТО ЗА РАЙОНА, КОМУНИКАТИВНО, СЪЩЕВРЕМЕННО ТИХО. АПАРТАМЕНТЪТ Е НЕПРЕХОДЕН, ВЪТРЕШЕН, ЗАПАЗЕН /С ДЪРВЕНА ДОГРАМА/, СЪСТОИ СЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ - ГОЛЯМ ХОЛ + 2 /ДВЕ/ СПАЛНИ - МОКЕТ, ТАПЕТИ; КУХНЯ-БАЛАТУМ, КУХНЕНСКИ ШКАФОВЕ; БАНЯ// WC + ОТДЕЛНО ТОАЛЕТНА - СТАРИ ФАЯНС. ПЛОЧКИ /ЗАПАЗЕНИ/; МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ, МЕТАЛНА ВХОДНА ВРАТА. 2/ДВА8 БАЛКОНА- ЛОДЖИИ. ИЗЛОЖЕНИЕ: ЮГ// СЕВЕР. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕДИ: СТОЯН ДИМИТРОВ - 0887-24-6321; ЦЕЦКА СТОЙЧЕВА - 0877-03-5544. СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ - 0894-30-0764, 02// 989-2980.
Още bazar.bg
3 стаи
85.0 м²
62 790 €
Вчера в 6:08
Оф.31045.ТОП МЯСТО НА 3 мин.ОТ МЕТРОТО,НОВ ПАНЕЛ,ЕТАЖ 8 ОТ 9,ВЪТРЕШЕН,НЕПРЕХОДЕН,ПО БДС МНОГО ПОДЪРЖАН.Разпределение:антре,куня,хол,две непреходни стаи,баня с тоалетна,отделна тоалетна,мокро помещение,два вътрешни балкона лоджии,един пред кухнята,остъклен с винкел и втори пред едната стая,с излаз и от хола и мазе.Състояние:настилки-мокет и балатум,стени-тапети,дограма-дървена,баня-стар фаянс и теракота,тоалетна-мозайка и боя,три входни врати.Вътрешен апартамент,слънчев и топъл,подържан,заключващ се вход с нови ВиК щрангове и ремонтиран покрив.Отлична локация-до училище,детска градина и спирка на тролей 6,на 3 мин.от Метростанция Сливница,на 5-6 мин.от Метростанция Люлин,Била и Технополис,около блока много зеленина и детски площадки.БЕЗПЛАТНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА КРЕДИТ.Петрова-0889 52 52 52;Боцева-0898 94 94 94.
Още bazar.bg
3 стаи
84.0 м²
67 999 €
Днес в 14:49
ОФ. 26602 ОТЛИЧНА ЛОКАЦИЯ!!! ДО МЕТРОСТАНЦИЯ 'ЛЮЛИН', ЦЯЛОСТЕН КАЧЕСТВЕН РЕМОНТ КЪМ МЕС. МАРТ. 2017 ГОД. НОВА КРАСИВА БАНЯ, ТОАЛЕТНА. С ТЕЦ. СЕВЕРОИЗТОК-ЮГОЗАПАД. ГОТОВ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЖИВЕЕНЕ. ПОДЪРЖАНИ ОБЩИ ЧАСТИ. В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ. СЪСТОИ СЕ ОТ: Кухня с кухн. бокс и трапезария- усвоен балкон, хол, спални-2 бр. , баня с тоалетна, тоалетна, коридор, мокро помещение. Всички стени са шпакловани с латекс. ПВЦ дограма. Хола и едната спалня са с изход на тераса/остъклена/ с югозападно изложение. Другата спалня и кухнята са с североизточно изложение. Банята и тоалетната са с нов фаянс и терикот. Целия апартамент е саниран. Обявената цена е за ЧЛ, работим с колеги. За контакти: Зоя Георгиева - тел. 02/4928535 (вътр. 217) и тел. 0889/166788. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстван е за кредит! Вижте още подобни имоти на www. imotidoverie. com!
Още imot.bg
2 стаи
31.0 м²
85 855 €
17.07.17 г., 11:15
ARCO REAL ESTATE представя: Голям двустаен апартамент с 87 кв.м. застроена площ в нова сграда с АКТ 14 . Близо до Метро станция Сливница, училище, детска градина, поликлиника. Завършване 2017г. Кооперацията е с магазини и подземни гаражи на 7 етажа от които 6 жилищни. Разпределение на ап.20 - входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна. Голяма тераса с панорама. С мазе. Завършване на шпакловка и замазка. Отопление на ток. За повече информация и огледи за клиенти на агенцията Йоланта Бикова - 0895 66 45 70 Оферта №23530
Още arcoreal.bg
1 2 3 4 5 6