Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район "Овча купел", ул. "761-ва"
68 м²
69,105 лв
2016-10-31
АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/, разположен на четвърти жилищен етаж, на кота +8.55 /осем цяло и петдесет и пет стотни/ метра, в изградената в степен на завършеност „груб строеж" в описаното по-долу дворно място, масивна жилищна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Константин Пашев“, със застроена площ на апартамента от 68.37 /шестдесет и осем цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., и състоящ се от: входно предверие, коридор, баня с тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс, стая и две тераси, при съседи: двор, улица, апартамент № 23 /двадесет и три/, коридор и апартамент № 21 /двадесет и едно/, заедно с припадащите се на апартамента: 2.27% /две цяло и двадесет и седем стотни процента/ идеални части ст общите части на жилищната сграда и заедно с припадащите му се също толкова процента идеални части от правото на строеж върху дворно място, върху което сградата е построена, цялото с площ 930 /деветстотин и тридесет/ квадратни метра и съставляващо урегулиран поземлен имот XI-960, 961/единадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и деветстотин шестдесет и едно/ от квартал № 519 /петстотин и деветнадесет/ по плана на град София, местността „Овча купел", при съседи: от две страни-улици, УПИ Х-960, 571 /десети отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и петстотин седемдесет и едно/ и УПИ XII-903, 904 /дванадесети отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и три и деветстотин и четири/, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4333.960.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, ет. 4, ап. 22, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.960, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 68.37 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68134.4333.960.1.55
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 761
2 стаи
57 м²
57,000
Днес в 20:30
ОТ СТРОИТЕЛ,без комисионно възнаграждение!Изгражда се нова модерна сграда на 70 метра от бул.\' Черни връх\' 180- тихо място с директен достъп от булеварда, по нова асфалтирана улица, която ще бъде изградена от строителя. Етап след aкт 14. Сградата ще бъде свързана с асфалтова улица с булеварда, с централна канализация и газификация. Сградата ще бъде с частично окачена фасада/ всички бели елементи на фасадата/,партер облицован с еталбонд, частично мазилка. Общите части ще бъдат с гранит и инокс,асансьор \' Орона\', Испански електрически, в апартаментите ще има изводи за климатици сплит система,за да не се окачват по фасадата на сградата.В сградата ще има 34бр. 2 ст и 3 ст. апартаменти, 6 жилищни етажа. Описаният апартамент 7 е на ет.2 Апартаментите са огледални от 2-те страни на стълбището с малка разлика в квадратурата,северно изложение, средни вътрешни с открита панорама към София, тъй като пред парцела има масивни сгради ниско строителство.Състоят се от 1 непр. спалня и дневна с кухненски бокс с излаз на тераса, баня с тоалетна и склад със застроена площ 49.60 кв.м и 56.76 кв.м с идеални части. Има избор на апартаменти, изложения и етажи, но цените варират според етажа и изложението. Сградата ще бъде с акт 16 края на 2018г. Предвидени са надземни покрити и подземни паркоместа. За огледи информация Румяна Василева 0899 761 443
Ощеbazar.bg
3 стаи
95 м²
180,000
2018-1-8
Просторен, светъл апартамент в сърцето на столицата на площад Славейков. Имотът представлява забележително съчетание от престижна локация и европейската градска архитектура от 40-те години, която съхранява духа на стара София. Сградата се намира във вътрешен двор и по този начин е изолирана от шума на оживения площад. РЗП 95: входно антре; хол от две части с балкон; две просторни стаи и трета в подпокривното пространство, свързана чрез стълба с апартамента; самостоятелна кухня с балкон; баня; тоалетна. Покривът е ремонтиран. Апартаментът е с високи тавани, самостоятелен на етаж, изложението му е много добро (обхваща всички посоки). Всичко това, заедно с липсата на съседи, го прави светъл и тих през целия ден. Има възможност за паркиране в двора на кооперацията. За контакти Татяна Владикова 0888/916 761, 0887504128
Ощеbazar.bg
4 стаи
95 м²
180,000
2018-1-8
Просторен, светъл апартамент в сърцето на столицата на площад Славейков. Имотът представлява забележително съчетание от престижна локация и европейската градска архитектура от 40-те години, която съхранява духа на стара София. Сградата се намира във вътрешен двор и по този начин е изолирана от шума на оживения площад. РЗП 95: входно антре; хол от две части с балкон; две просторни стаи и трета в подпокривното пространство, свързана чрез стълба с апартамента; самостоятелна кухня с балкон; баня; тоалетна. Покривът е ремонтиран. Апартаментът е с високи тавани, самостоятелен на етаж, изложението му е много добро (обхваща всички посоки). Всичко това, заедно с липсата на съседи го прави светъл и тих през целия ден. Има възможност за паркиране в двора на кооперацията. Контакт: Татяна Владикова, тел. 0888 916 761, 0887504128
Ощеbazar.bg

Къща Нови Искър

Нови Искър с. Негован ул. Могилата № 1
213 м²
121,837 лв
2017-12-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-415 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и петнадесет), с идентификатор 51250.5713.415, находящ се в град София, Столична община, район Нови Искър, квартал № 32 (тридесет и две), по плана на град Нови Искър, село Негован, ул. Могилата № 4, с площ по скица - 637 (шестстотин тридесет и седем) квадратни метра, а по скица № 76209/17.12.2013г. с площ от 599 кв.м. /петстотин деветдесет и девет/, при граници по скица: улица, УПИ IХ-418, УПИ V-761, УПИ VI-762, УПИ VII-413 и УПИ II-414, а по скица № 76209/17.12.2013г., съседи: 51250.5713.414, 51250.5713.413, 51250.5713.762, 51250.5713.761, 51250.5713.418, 51250.5713.192, заедно с построената в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 51250.5713.415.1, в груб строеж, със застроена площ съгласно акт за собственост от 213.40 (двеста и тринадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, а съгласно скица № 76204/17.12.2013г. с площ от 219 /двеста и деветнадесет/ кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 29 от 10.03.1994г., издадено от Гл.арх. на ТОА Нови Искър и Удостоверение за степен на завършеност на сграда ТИ-278/17.07.2009г., състояща се от: НА СУТЕРЕННО НИВО на кота -2.30 (две цяло и тридесет стотни) метра - четири броя мазета, стълбище и стълбищна площадка, и два броя стълбища; ПАРТЕР - на кота 0.00 (нула) - състоящ се от: стълбище и стълбищна площадка, антре, две стълбища, два броя домашен килер, два гаража, две бани с тоалетна, дневна с балкон, кухня със столова, спалня, и две детски стаи с балкон; ПЪРВИ ЕТАЖ на кота +2.80 (плюс две цяло и осемдесет стотни) метра, състоящ се от стълбище, коридор, две спални с общ балкон, две спални с общ балкон, две антрета, две бани, две тоалетни, две спални, два хола с два балкона и две столови с кухненски боксове; ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО на кота +5.60 (плюс пет цяло и шестдесет стотни) метра.
Ощеtargimot.com

Къща Нови Искър

Нови Искър с. Негован, ул. Могилата № 1
213 м²
135,375 лв
2017-8-25
урегулиран поземлен имот III-415 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и петнадесет) находящ се в град София, Столична община, район „Нови Искър“, квартал № 32 (тридесет и две), по плана на град Нови Искър, село Негован, ул. „Могилата“ №1, с площ по скица от 637 (шестстотин тридесет и седем) квадратни метра, при граници по скица: улица, УПИ IХ-418, УПИ V-761, УПИ VI-762, УПИ VII-413 и УПИ II-414, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда, изградена на етап „груб строеж“, със застроена площ от 213.40 (двеста и тринадесет цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, съгласно Разрешение за строеж № 29 от 10.03.1994г., издадено от Гл.арх. на ТОА Нови Искър и Удостоверение за степен на завършеност на сграда ТИ-278/17.07.2009г., състояща се от: на сутеренно ниво на кота -2.30 (две цяло и тридесет стотни) метра - четири броя мазета, стълбище и стълбищна площадка, и два броя стълбища; партер - на кота 0.00 (нула) - състоящ се от: стълбище и стълбищна площадка, антре, две стълбища, два броя домашен килер, два гаража, две бани с тоалетна, дневна с балкон, кухня със столова, спалня, и две детски стаи с балкон; първи етаж на кота +2.80 (плюс две цяло и осемдесет стотни) метра, състоящ се от стълбище, коридор, две спални с общ балкон, две спални с общ балкон, две антрета, две бани, две тоалетни, две спални, два хола с два балкона и две столови с кухненски боксове; подпокривно пространство на кота +5.60 (плюс пет цяло и шестдесет стотни) метра.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ СО, Район Надежда, ул. Еделвайс 13
133 м²
90,300 лв
2017-7-12
1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, град София, район „Надежда“, улица „Еделвайс“ №13 (тринадесет), съставляващ по скица имот с планоснимачен №763 (седемстотин шестдесет и три), с площ по нотариален акт от 315.00 (триста и петнадесет) квадратни метра, а по скица - с площ от 301.00 (триста и един) квадратни метра, който имот, заедно с имот с планоснимачен №762 (седемстотин шестдесет и две) образуват парцел V-762, 763 (пети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин шестдесет и две и седемстотин шестдесет и три), от нов квартал №52 (петдесет и втори), стари квартали №№33 и 52 (тридесет и три и петдесет и две), по плана на град София, местността „Надежда-ІV (четвърта) част“, нанесен в кадастрален лист 176 (сто седемдесет и шест), съгласно дворищна регулация, утвърдена със заповед №РД-50-09-293 от 25.09.1985 година и заповед №РД-09-50-479 от 27.09.1996 година, при граници на имота по скица: от две страни-улици, имот с планоснимачен №762 (седемстотин шестдесет и две) и имот с планоснимачен №765 (седемстотин шестдесет и пет), и при граници на парцела по скица: от две страни-улици, парцел ХІІІ-761 (тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин шестдесет и едно) и парцел ІV-765 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин шестдесет и пет)-общински, който урегулиран поземлен имот, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1384.763 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка седемстотин шестдесет и три), с адрес съгласно скица: град София, район „Надежда“, ул.“Еделвайс“ №13 (тринадесет), с площ 305 (триста и пет) кв.метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ м.), стар идентификатори: няма, номер по предходен план: 763 (седемстотин шестдесет и три), квартал: 52 (петдесет и две), при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.1384.2076 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди седемдесет и шест),68134.1384.2078 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди седемдесет и осем),68134.1384.2036 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди тридесет и шест),68134.1384.762 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка седемстотин шестдесет и две), заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от построената в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 60.00 (шестдесет) квадратни метра и разгъната застроена площ от 133.00 (сто тридесет и три) квадратни метра, състояща се от: сутерен, на кота -2.38 (минус две цяло тридесет и осем стотни) метра, със застроена площ от 60.00 (шестдесет) квадратни метра, на който са разположени: гараж, склад, склад под стълбите, мокро помещение и антре със стълбищна клетка, първи етаж, на кота ±0.00 (плюс минус нула) метра, със застроена площ от 60.00 (шестдесет) квадратни метра, на който са разположени: дневна със столова и кухненски бокс, тоалетна, входно антре със стълбищна клетка и две тераси, втори етаж, на кота +2.75 (плюс две цяло седемдесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 73.80 (седемдесет и три цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, на който са разположени: две спални, детска стая, баня с тоалетна, антре със стълбищна клетка и два балкона, и тавански етаж, на кота +5.50 (плюс пет цяло и петдесет стотни) метра, с декларирана площ от 68.00 (шестдесет и осем) квадратни метра, на който са разположение: две тавански и две складови помещения и антре със стълбищна клетка, която двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, представлява сграда с идентификатор 68134.1384.763.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка седемстотин шестдесет и три точка едно), с адрес съгласно скица: град София, район „Надежда“, ул.“Еделвайс“ №13 (тринадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1384.763 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка седемстотин шестдесет и три), застроена площ 63 (шестдесет и три) кв.метра, брой етажи: 2 (два), предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за идеалната част от имота е в размер на 90 300 лв. (деветдесет хиляди и триста лева).
Ощеtargimot.com
2 стаи
94 м²
92,600
2017-2-16
Апартаментът се намира на много комуникативно място, в близост до метрото театър София . Сградата е нова, луксозна с Разрешение за ползване от 2014г. и голям асансьор. Апартаментът е на шпакловка и замазка. Състои се от входно антре с ниша за вграден гардероб и блиндирана входна врата; хол с кухненски бокс, френски прозорци (запад и север), непреходна спалня с балкон (запад) и ниша за гардероб. Отопление: ТЕЦ. Възможност за наемане на паркомясто. Прилежащо мазе. Цената е с включено ДДС. За контакти Татяна Владикова 0888/916 761, 0887504128
Ощеbazar.bg
300,000
2016-7-15
Предлагаме на Вашето внимание 15 000 кв. м. парцел в началото на гр. Лясковец, на околовръстен път. Земята е с издадено разрешително за строеж на 5 000 кв. м. Лице 140 м. Посочената цена е за 10 000 кв. м. от парцела като на място може да се договори не само цялата цена, но и допълнителни парцели при интерес от купувача. Много подходящ за изграждане на производствена или търговска база. Парцела се намира на 500 м от главен път София - Варна., на 3 км от гр. Лясковец и на 7 км от гр. Велико Търново. Ref. No. 761
Ощеofficespace.bg