Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. "Овча купел" бл. 517, вх. Ж, ет. 2, ап. 60
80 м²
9,690 лв
2017-9-28
1/10 /една десета/ идеална част от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, местност „Овча купел“, представляващ апартамент № 60 /шестдесет/ , находящ се в град София, ж.к. „Овча купел“ , в жилищната сграда бл. № 20-30, вх. В, ет. 2, построена върху държавна земя, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 79.53 /седемдесет и девет цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., при съседи на жилището: апартамент № 59, калкан, зелена площ, апартамент № 63, апартамент № 57, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/, с полезна площ 2.47 /две цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., при съседи на избеното помещение: коридор, калкан, мазе № 5, мазе № 7, ведно с 1.609 % /едно цяло и шестстотин и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, който АПАРТАМЕНТ, съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4334.354.1.176 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и четири, точка, триста петдесет и четири,точка, едно, точка, сто седемдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София-град, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, бл. 517, вх. Ж, ет. 2, ап. 60, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 79.53 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.175, имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.201, под обекта: имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.173, над обекта: имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.179, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4334.354.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. "Овча купел" бл. 517, вх. Ж, ет. 2, ап. 60
80 м²
9,690 лв
2017-6-2
1/10 /една десета/ идеална част от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, местност „Овча купел“, представляващ апартамент № 60 /шестдесет/ , находящ се в град София, ж.к. „Овча купел“ , в жилищната сграда бл. № 20-30, вх. В, ет. 2, построена върху държавна земя, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 79.53 /седемдесет и девет цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., при съседи на жилището: апартамент № 59, калкан, зелена площ, апартамент № 63, апартамент № 57, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/, с полезна площ 2.47 /две цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., при съседи на избеното помещение: коридор, калкан, мазе № 5, мазе № 7, ведно с 1.609 % /едно цяло и шестстотин и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, който АПАРТАМЕНТ, съгласно Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4334.354.1.176 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста тридесет и четири, точка, триста петдесет и четири,точка, едно, точка, сто седемдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София-град, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, бл. 517, вх. Ж, ет. 2, ап. 60, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 79.53 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.175, имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.201, под обекта: имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.173, над обекта: имот с идентификатор № 68134.4334.354.1.179, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4334.354.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. "Дружба-2", бл. 517
103 м²
105,675 лв
2016-12-2
АПАРТАМЕНТ № 51, находящ се в град София, район „Искър”, ж.к.„Дружба-2”, бл. 517, вх. „А” (стара номерация блок № 506, вх. „Б“), ет. 9, със застроена площ 103.24 кв.м., състоящ се от: три стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. "Дружба-2", бл. 517
103 м²
105,720 лв
2016-10-24
АПАРТАМЕНТ № 51, находящ се в град София, район „Искър”, ж.к.„Дружба-2”, бл. 517, вх. „А” (стара номерация блок № 506, вх. „Б“), ет. 9, със застроена площ 103.24 кв.м., състоящ се от: три стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 517

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg

Пром. помещение

град София Илиянци
32340 м²
2,983,236 лв
2017-12-13
Публична продан за период 27. 10. 2017 - 27. 11. 2017 на имот с начална тръжна цена 2 983 236 лв. с ДДС (ДДС в размер на 181 986 лв. )по изпълнително дело 4358 от 2013 при ЧСИ Стоян Якимов, с тел. за контакт: 0700 20 844. Имотът представлява: Застроен Поземлен Имот с планоснимачен номер 517 в гр. София, р-н Сердика, ул. Пробуда 14, ПЗ Илиянци-изток с площ 32 340 кв. м. заедно с построените в имота сгради: Административна сграда на 4 етажа с площ 348 кв. м. , Пристройка с площ 82 кв. м. , Столова с площ 410 кв. м. , Клуб-барака с площ 137 кв. м. и производствени сгради - главен корпус с площ 2 773 кв. м. /дължина 48м. , ширина 12м. , височина 4м. /, спомагателен корпус с площ 1 711 кв. м. , диагностичен пункт с площ 102 кв. м. , абонатна с площ 12 кв. м. , КТП с площ 53 кв. м. , парокотелно помещение с площ 424 кв. м. , метално хале с площ 20 кв. м, метално хале с площ 15 кв. м, автомивка с площ 20 кв. м.
Ощеholmes.bg