Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ бл.512 вх. А ет.7
АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/, с описание по схема, издадена от Служба по геодезия картография и кадастър, с идентификатор: 68134.4083.127.10.20, по кадастраланата карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-15/06/03/2009 на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на имота: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 1а, бл. 512, вх. 1, ет. 7, ап. 20. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4083.127.10.21 ;68134.4083.127.10.19, под обекта: 68134.4083.127.10.17, над обекта: 8134.4083.127.10.23, находящ се в гр. София, комплекс Младост 1а /едно буква а/, в жилищната сграда-блок №512 /петстотин и дванадесет/, стар №4а-г /четири буква а тире буква г/, вход А, на 7 /седми/ етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65,66 /шестдесет и пет цяло и шестдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседи: изток - тревна площ, запад -коридор, север - апартамент №19, юг - апартамент №21, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №20/ двадесет/, с полезна площ от 3.42 /три цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи: изток - тревна площ, запад - мазе №21, север - тревна площ, юг - коридор, заедно с 3.444% /три цяло и четиристотин четиридесет и четири хилядни върху сто/ идеални части насградата и толкова идеаелни части от правото на строеж върху мястото. Подови настилки - всички стаи: балатум и мокет; баня: теракот и фаянс; стени и таван - шпакловка и латекс, тапет; дограма - дървена; метална входна врата. Телефон за контакт - 0886970005 - Елена Георгиева
8.02.17 г., 17:17 targimot.com
66.0 м²
100 200 лв
Отдавам под наем голям представителен офис, находящ се на ул. Никола Габровски в ж.к. Дианабад, близо до спортен комплекс Диана. Намира се в отлично поддържана жилищно административна сграда, с удобен достъп от бул. Д-р Г. М. Димитров и бул. Симеоновско шосе. Офисът е разположен на целия 1-ви етаж над партер и разполага с два входа. Помещенията са просторни и функционални, могат да бъдат комфортно обособени четиридесет работни места. Офисът включва десет работни помещения с различна квадратура (от 20 до 40 кв. м), кухня, две бани с тоалетни, гардеробно помещение, складово помещение и четири балкона. Предлага се с обзавеждането, което е показано на снимките. Разполага със СОТ и видеонаблюдение, направено е окабеляване за Интернет, телефон и телевизия. Има възможност за поставяне на реклама към ул. Никола Габровски. Таксата за поддръжка е 5 евро на месец. В нея са включени всички разходи за поддръжка и управление на сградата и общите части. Наемната цена е без ДДС.
24.10.16 г., 13:33 mirela.bg
512.0 м²
4 €

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110
магазин № 3 /три/, находящ се на партерния етаж в сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица ... III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София ... , местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ по нотариален акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, а
27.03.17 г., 20:34 targimot.com
31.0 м²
75 874 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110
магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда с административен адрес в гр. София, СО - район ... трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността ... „Жилищна група - „Южен парк““, с площ съгласно доказателствен акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, и с площ
27.03.17 г., 20:31 targimot.com
23.0 м²
54 766 лв

Къща СОФИЯ

СОФИЯ град София, Столична община, район „Кремиковци“, квартал „Враждебна“, на улица „58 /петдесет и осма/“ № 33
Централен, ул. Любен Каравелов No 2, находящи се в град София, Столична община, район „Кремиковци“, квартал „Враждебна ... геодезия, картография и кадастър – служба София, презаверена на 06.02.2015г., с трайно предназначение на територията ... четиринадесет, петстотин и петнадесет и петстотин и шестнадесет/, от изток - урегулиран поземлен имот XIV – 512
5.01.17 г., 15:11 targimot.com
114.0 м²
126 000 лв

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Вежен № 20
ВТОРИЯТ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в гр. София, СО – район Лозенец, на ул. Вежен № 20 /двадесет ... – 510 от кв. 232 по плана на гр. София, м-т Лозенец I част, целият с площ от 600,00 кв. м., при съседи по нотариален ... при съседи по скица: ул. Вежен, УПИ VIII – 506, УПИ VIII – 508, УПИ XV – 509, УПИ XVI – 512 и УПИ VI – 511.
28.11.16 г., 18:37 targimot.com
93.0 м²
180 300 лв