Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк. Люлин, бл. 502
42.0 м²
37 575 лв
23.06.17 г., 20:46
Самостоятелен обект в сграда - Апартамент №41 (четиридесет и едно), с идентификатор №68134.4361.204.6.41 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка двеста и четири точка шест точка четиридесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК-град София, находящ се в град София, област София (столица), Столична община, район "Люлин", ж.к."Люлин", ул."Райко Даскалов", блок №502 (петстотин и две), вход "А", на шестия етаж, който самостоятелен обект се намира в сграда №6 (шест), разположена в поземлен имот с идентификатор №68134.4361.204 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка двеста и четири ), с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1 (едно), с площ от 42.43 (четиридесет и две цяло четиридесет и три стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж - обект с идентификатор №68134.4361.204.6.40 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка двеста и четири точка шест точка четиридесет ), под обекта - обект с идентификатор №68134.4361.204.6.34 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка двеста и четири точка шест точка тридесет и четири), над обекта - обект с идентификатор №68134.4361.204.6.48 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка двеста и четири точка шест точка четиридесет и осем), а съгласно доказателствен нотариален акт имотът представлява Апартамент №41 (четиридесет и едно), находящ се в град София, Столична община, район "Люлин", ж.к."Люлин", в жилищната сграда - блок №502 (петстотин и две), вход "А", на шестия етаж, състоящ се от :стая, дневна, кухненски бокс и обслужващи помещения, със застроена площ от 42.43 (четиридесет и две цяло четиридесет и три стотни) кв.метра, при граници : изток - зелена площ, запад - коридор, север - апартамент №40 (четиридесет), юг-разделителна стена с вход "Б" - апартамент №91 (деветдесет и едно), отгоре - апартамент №48 (четиридесет и осем), отдолу-апартамент №34 (тридесет и четири), заедно с 1.048 % (едно цяло четиридесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото - държавна земя
Още targimot.com
1 стая
44.0 м²
7 лв
6.10.16 г., 16:25
Частно лице дава под наем гарсониера, бл. 99, вх. А, без посредник, депозит, , Иванов
Още 555.bg

Къща Панчарево

Панчарево ул. "Вукова Кория" № 1
1100.0 м²
502 097 лв
13.07.17 г., 18:37
„Българо – Американска Кредитна банка“ АД, а именно: Урегулиран Поземлен имот, находящ се в гр. София, СО р-н ... , отреден за имот с планоснимачен номер петстотин шестдесет и четири буква А/ от квартал № 8 /осем/ по плана на гр. София, м ... квартал № 8 /осем/ по плана на гр. София, м. с. „Панчарево – Вукова Кория“ с площ съгласно представен докумет за собственост
Още targimot.com
92.0 м²
168 000 лв
21.07.17 г., 16:26
Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ ... ФЕРАНДИС, находящи се в жилищна сграда, изградена в дворно място, находящо се в град София, район „Лозенец” на Столична ... гр.София, местността „Кръстова вада“, при съседи по скица: от юг – тупик и УПИ XXI-1361, 1920, 1921, от запад – УПИ XХI-502
Още targimot.com
191 985 €
4.07.17 г., 22:08
;Парцел №8 - 2940 кв.мxD;xA;Парцел №11 - 2939 кв.мxD;xA;Максималната квадратура,която може да се закупи е 39 502 кв.м.Имотът ... се намира на 2км от детелината на магистрала Варна-София при с.Слъчево.Обединеният имот е подходящ за логистичен център
Още officespace.bg

Парцел, 12799m 2 (продажба)

с.Слънчево, общ. Аксаково
12799.0 м²
191 985 €
7.07.17 г., 3:46
;Парцел №8 - 2940 кв.мxD;xA;Парцел №11 - 2939 кв.мxD;xA;Максималната квадратура,която може да се закупи е 39 502 кв.м.Имотът ... се намира на 2км от детелината на магистрала Варна-София при с.Слъчево.Обединеният имот е подходящ за логистичен център
Още homes.bg

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, СО - район "Красна поляна", имот с планоснимачен №646
7052.0 м²
303 000 лв
30.06.17 г., 13:23
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, СО-район "Красна поляна", цялото с площ от 7 052 (седем хиляди и петдесет и два ... пл.№ 80, имот с пл.№ 497, имот с пл.№ 498, имот с пл.№ 502, имот без пл. номер, имот с пл.№ 496, имот без пл. номер ... съгласно данни кадастрална скица, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София - поземлен имот с
Още targimot.com
178 347 €
4.07.17 г., 22:08
за складова дейност.Максималната квадратура,която може да се закупи е 39 502 кв.м.Имотът е подходящ за логистичен ... център.Намира се на 2км от детелината на магистрала Варна - София СГРАДА: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ПРЕДИМСТВА: Обади се СЕГА и цитирай този код 99340
Още officespace.bg

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок В, ет.2, ап. № В-04. Сградата е без разрешение за ползване!
82.0 м²
96 945 лв
21.06.17 г., 20:29
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... планоснимачен номер петстотин и едно) от квартал 183А (сто осемдесет и три, буква „А”) по плана на град София, район
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок В, ет.1, ап. № В-03. Сградата е без разрешение за ползване!
83.0 м²
98 727 лв
21.06.17 г., 20:35
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... планоснимачен номер петстотин и едно) от квартал 183А (сто осемдесет и три, буква „А”) по плана на град София, район
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок В, ет.1, ап. № В-02. Сградата е без разрешение за ползване!
82.0 м²
97 315 лв
21.06.17 г., 20:36
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... планоснимачен номер петстотин и едно) от квартал 183А (сто осемдесет и три, буква „А”) по плана на град София, район
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 32-А, блок Б, ет.1, ап. № Б-03. Сградата е без разрешение за ползване!
104.0 м²
115 867 лв
21.06.17 г., 20:37
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... , буква „А”) по плана на град София, район „Витоша”, местността „ж.к. Гърдова глава”, с площ от 830 (осемстотин и тридесет
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 32-А, блок Б, партер, ап. № № Б-01. Сградата е без разрешение за ползване!
82.0 м²
88 672 лв
21.06.17 г., 20:32
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... , буква „А”) по плана на град София, район „Витоша”, местността „ж.к. Гърдова глава”, с площ от 830 (осемстотин и тридесет
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 32-А, блок Б, ет.2, ап. № Б-08. Сградата е без разрешение за ползване!
132.0 м²
147 837 лв
21.06.17 г., 20:11
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... , буква „А”) по плана на град София, район „Витоша”, местността „ж.к. Гърдова глава”, с площ от 830 (осемстотин и тридесет
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 32-А, блок Б, ет.1, ап. № Б-05. Сградата е без разрешение за ползване!
132.0 м²
147 837 лв
21.06.17 г., 20:10
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... , буква „А”) по плана на град София, район „Витоша”, местността „ж.к. Гърдова глава”, с площ от 830 (осемстотин и тридесет
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок В, партер, ап. № № В-01. Сградата е без разрешение за ползване!
71.0 м²
84 186 лв
21.06.17 г., 20:34
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... планоснимачен номер петстотин и едно) от квартал 183А (сто осемдесет и три, буква „А”) по плана на град София, район
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, СО - район "Красна поляна", поземлен имот с пл.№ 646
7052.0 м²
378 750 лв
15.05.17 г., 18:16
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, СО-район "Красна поляна", цялото с площ от 7 052 (седем хиляди и петдесет и два ... пл.№ 80, имот с пл.№ 497, имот с пл.№ 498, имот с пл.№ 502, имот без пл. номер, имот с пл.№ 496, имот без пл. номер ... съгласно данни кадастрална скица, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София - поземлен имот с
Още targimot.com

Тристаен апартамент Божурище

Божурище гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“ №2, ет.2, ап.3, бл.19
90.0 м²
68 000 лв
19.04.17 г., 18:30
Апартамент, находящ се в гр.Божурище, община Божурище, област София, ул. “Ангел Кънчев“ №2 (две), представляващ ... . 56 (петдесет и шести) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София. На основание чл.494 ал.2 ГПК ... продан по посочено по-горе местонахождение в гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“ №2, ет.2, ап.3, бл.19, след предварително обаждане на тел: 0878 801 502 - лице за контакт Любомир Спасов.
Още targimot.com

Къща Панчарево

Панчарево р-н Панчарево кв. "Панчарево"
296.0 м²
502 097 лв
24.02.17 г., 13:54
– Американска Кредитна банка“ АД, а именно: Урегулиран Поземлен имот, находящ се в гр. София, СО р-н „Панчарево“, кв ... с планоснимачен номер петстотин шестдесет и четири буква А/ от квартал № 8 /осем/ по плана на гр. София, м. 'Зона за ... / по плана на гр. София, м. с. „Панчарево – Вукова Кория“ с площ съгласно представен докумет за собственост 1100 /хиляда
Още targimot.com

Парцел, 13719m 2 (продажба)

с.Слънчево, общ. Аксаково
13719.0 м²
178 347 €
8.03.17 г., 1:09
складова дейност.Максималната квадратура,която може да се закупи е 39 502 кв.м.Имотът е подходящ за логистичен център.Намира ... се на 2км от детелината на магистрала Варна - София СГРАДА: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ПРЕДИМСТВА: Обади се СЕГА и цитирай този код 99340
Още homes.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Хага 12
41.0 м²
38 400 лв
21.02.17 г., 18:28
Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ ... 175066504, находящ се в жилищна сграда, изградена в дворно място, находящо се в град София, район „Лозенец” на Столична община ... , местността „Кръстова вада“, при съседи по скица: от юг – тупик и УПИ XXI-1361, 1920, 1921, от запад – УПИ XХI-502, 1361
Още targimot.com

Тристаен апартамент Божурище

Божурище гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“№ 2, ет.2,ап.3,бл.19
90.0 м²
85 000 лв
23.01.17 г., 17:54
Апартамент, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, област София, ул. “Ангел Кънчев“ №2 (две), представляващ ... . 56 (петдесет и шести) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София. На основание чл.485 ГПК определената ... продан, посочено по-горе по местонахождението му в гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“№ 2, ет.2,ап.3,бл.19, след предварително обаждане на тел: 0878 801 502 - лице за контакт Любомир Спасов.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк Лозенец, ул. Свети Наум № 10, вх. Б, ет. 4
147.0 м²
290 250 лв
13.01.17 г., 0:06
Възбрана в полза на Министерството на финансите на Р.България, вписана в СВ - гр. София, акт № 195, том 1/1992г. за сумата ... от 59 711 лв. Върху имота е учредена Договорна ипотека в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт № 90 ... " ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт № 21, том 12, дв. вх. рег. № 27207/06.06.2014 г. за сумата от 238 548,16 лв
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок В, ет.партер, ап. № В-01. Сградата е без разрешение за ползване!
71.0 м²
70 154 лв
22.12.16 г., 0:52
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... планоснимачен номер петстотин и едно) от квартал 183А (сто осемдесет и три, буква „А”) по плана на град София, район
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок Б, партер, ап. № Б-01. Сградата е без разрешение за ползване!
82.0 м²
73 893 лв
22.12.16 г., 0:52
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... , буква „А”) по плана на град София, район „Витоша”, местността „ж.к. Гърдова глава”, с площ от 830 (осемстотин и тридесет
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Витоша, местност Гърдова глава, ул. Студен кладенец № 34, блок В, ет.1, апартамент № В-02. Сградата няма разрешение за ползване!
82.0 м²
81 096 лв
22.12.16 г., 0:57
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул ... . - края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ... планоснимачен номер петстотин и едно) от квартал 183А (сто осемдесет и три, буква „А”) по плана на град София, район
Още targimot.com