30.0 м²
420 лв
5.07.17 г., 18:41
Давам под наем едностаен, офис , ателие -30 кв.м. срещу Мол София за 420 лв. Допълнителна информация Вид офис 1-стаен Вид строителство ЕПК Етаж 1 Квадратура 30 кв. м Екстри Вода , Интернет , Ток
Още bezplatno.net

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 4, бл. 420, вх. В, ет. 2
56.0 м²
86 250 лв
24.10.16 г., 14:43
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.09.2016г. до 25.10.2016г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника БОЖИДАР СПАСОВ АТАНАСОВ и ипотекарния длъжник ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА, а именно: Апартамент № 5, находящ се в гр. София, район "Младост" - Столична община, ж.к. "Младост - 4", в жилищната сграда - блок № 420, построена върху държавна земя, вход "В", на 2 етаж, състоящ се от: стая, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 55.64 кв.м., при съседи: изток - апартамент № 7, запад - апартамент № 5, север - стълбище, юг - улица, заедно с прилежащото Избено помещение № 5, с полезна площ 11.73 кв.м., при съседи: мазе № 6, мазе № 4, коридор, улица, заедно с 2.716 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, като гореописаният апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.490.3.5, на едно ниво, намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.490, и съседите му самостоятелни обекти в сградата са: на същия етаж: 68134.4089.490.3.4, 68134.4089.490.3.6, под обекта: 68134.4089.490.3.2, над обекта: 68134.4089.490.3.8. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 86 250.00 лв. (осемдесет и шест хиляди двеста и петдесет лева). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 32, том 13, дв.вх.рег. № 21490/01.06.2009г., за сумата от 24 000 евро – главница. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20108410400955 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 288, том 9, дв.вх.рег.№ 25024/15.06.2010г., за сумата 2 161,48 лв. - главница. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20158500402303 по описа на ЧСИ Александър Бизов, рег. № 850 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 55, том 4, дв.вх.рег.№ 10782/01.03.2016г., за сумата 996,77 лв. - главница. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 200, том 12, вх.рег. № 44015/20.07.2016г., за сумата от 58 322,94 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 до 19.00 часа. За пазач на имота е назначена Валентина Колева Атанасова, тел.: 0889/ 88 6349. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401124 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 26.10.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com
3 стаи
133.0 м²
82 500 €
19.07.17 г., 1:04
град София, Овча купел, пресечка на ул. Монтевидео, 133 кв.м, 5-ти ет. от 5, Тухла 2008 г., сега на намалена цена= 82 ... последен етаж с голяма тераса с гледка към София и Витоша. ***Локация- квартал Овча Купел, до Нов Български Университет, лесно ... едновременно към София и към Витоша планина. ***Обща площ на апартамента 133 кв. м. (96 кв.м. застроена площ без общите части
Още bazar.bg
744.0 м²
330 000 €
18.07.17 г., 21:28
ски курорт Банско, на 57 км от град Благоевград, на по 167 км от летищата в София и Пловдив и на 113 км от Кавала ... ., завършена през 1912 г. и нова къща от 420 кв.м. (2008 г.), както и механа от 164 кв.м. (2013 г.). Към новата къща има
Още bazar.bg

Офис СОФИЯ

СОФИЯ жк "Хаджи Димитър", ул "Венко Наков" № 6, бл. 129А
79.0 м²
86 243 лв
30.06.17 г., 18:58
26 А (двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със ... заповед № РД – 09- 50 – 162/25.03.1999г и заповед № РД – 09 50-651/27.09.2004г, целият с площ от 3 420 /три хиляди ... – Жилищен блок 1 (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко
Още targimot.com
256.0 м²
250 000 €
12.07.17 г., 3:55
центъра на София (14 км.). Единственият жилищен проект, изграждащ се в близост до южния склон на Природен парк Витоша ... окабеляване за интернет. Отоплението е посредством термопомпа. Предлаганият имот се състои от: Двор (420 кв. м): озеленен двор
Още bazar.bg

Парцел Нови Искър

Нови Искър ул Кестен № 16
3661.0 м²
72 705 лв
23.06.17 г., 19:17
пет стотни) кв.м.; Двуетажна административно – жилищна сграда със застроена площ от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м ... . София, акт №112, том LI, дв.вх.рег.№53416/18.07.2008г. за сума в размер на 90 000 euro; Имоът е възбранен:1. Възбрана в ... /2010г. по описа на Мариян Петков, вписана в СВ - гр. София, акт№97, том 13, дв.вх.рег.№35184/06.08.2010г. за сума в
Още targimot.com
744.0 м²
330 000 €
20.04.17 г., 12:47
ски курорт Банско, на 57 км от град Благоевград, на по 167 км от летищата в София и Пловдив и на 113 км от Кавала ... ., завършена през 1912 г. и нова къща от 420 кв.м. (2008 г.), както и механа от 164 кв.м. (2013 г.). Към новата къща има
Още bazar.bg

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Венко Наков" №6, бл.129А
3420.0 м²
107 803 лв
21.04.17 г., 18:35
(двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със заповед ... № РД – 09- 50 – 162/25.03.1999г и заповед № РД – 09 50-651/27.09.2004г, целият с площ от 3 420 /три хиляди четиристотин и ... (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко Наков
Още targimot.com
140.0 м²
19 950 €
20.04.17 г., 13:13
къща с тиха локация в красиво планинско село, на 80 км от София и на 13 км от най-стария ски курорт в нашата страна Боровец ... . Къщата е построена с бетонна плоча и тухли, с обща площ от 140 кв.м. и двор от 420 кв.м. Квадратурата е практично
Още bazar.bg
120.0 м²
21 178 €
20.04.17 г., 18:02
, пред него има гараж Имотът се продава чрез Боривой Ангелов Миланов синдик с начална цена 41 420 лв. Търгът ще се проведе ... от 10.00 часа до 11.00 часа на 27.04.2017 год. в гр. София, ул. 202 4/зад бензиностанция Шел /. От същото място може да
Още bazar.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ жк. "Овча купел", бл.245, вх.Б
201.0 м²
210 707 лв
21.04.17 г., 20:00
(двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със заповед № РД ... – 09- 50 – 162/25.03.1999г и заповед № РД – 09 50-651/27.09.2004г, целият с площ от 3 420 /три хиляди четиристотин и ... (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко Наков“ № 6
Още targimot.com
6537.0 м²
700 000 лв
31.03.17 г., 18:30
близост до центъра на града, на 200 м от детелината на пътя София Видин. Централното местоположение на обекта позволява ... с площ 250 м2; ет.1 сладкарски цех с площ 640 м2, миялно помещение и складове с площ 420 м2, цех за закуски и
Още bazar.bg
700 000 лв
3.04.17 г., 15:40
София – Видин. Централното местоположение на обекта позволява бърз и ефективен разнос на съхранявани и произвеждани стоки ... площ 640 м2, миялно помещение и складове с площ 420 м2, цех за закуски и експедиция с площ 655 м2, магазин за хляб с площ
Още officespace.bg
530.0 м²
241 900 €
28.02.17 г., 23:35
нови къщи. РЗП е 530 кв.м., от които 420 кв.м. жил. площ + 80 кв.м. гараж и сервизни помещ., построени в УПИ от 970 ... дрешник. Къщата се продава необзаведена и е за освежителен ремонт. През последните 2-3 години в София (и някои от
Още bazar.bg
340.0 м²
1 800 €
13.01.17 г., 12:31
кв. Лозенец, представителен апартамент, намиращ се в близост до Сити Център София, с площ от 340м2, ет.6/от 7. Сградата ... гледка към Витоша. За повече информация и огледи се обръщайте към Надя Антова-088/9999 413, 0888/788 420
Още bazar.bg
420.0 м²
267 000 €
18.01.17 г., 18:10
Сити Сайт Естейтс предлага на Вашето внимание триетажна къща в кв. Драгалевци, 420 кв.м. Разпределение: На 1-ви етаж ... , столова, хол, тоалетна, лятна тераса свързана с барбекю и прекрасен изглед към София, и зимна градина. На 3-ти етаж
Още bazar.bg
100.0 м²
8 900 €
5.01.17 г., 19:43
дефиле. Най-близки градове са Ловеч и Троян, a столицата на България – София е само на 100 км , по магистралата ... на Стара планина . Селото се намира само на 100 км от София в полите на Средна Стара Планина като своеобразен център ... Off road Мотори и ATV четириколки. Населеното място е разположен в красиво балканско дефиле, на 420 метра надморска
Още bulgarianproperties.bg
3407.0 м²
500 €
22.12.16 г., 20:45
Промишлен терен, ток, вода и канализация на границата на имота. На 420 м. от старият главен път Варна-София и на 5800 м ... . от АМ"Хемус" (Варна-София). На 47 км. от Варна посока София. Лице на главен път Ветрино-Провадия - 37 м. Съществуващо
Още mirela.bg
210.0 м²
35 000 €
16.12.16 г., 8:16
Имотът се продава или заменя за апартамент в гр. София. Чудесна тухлена три етажна къща в центъра на град Вършец ... стопани. Подходяща за живеене, къща за гости или хотел, изрядни документи и само на 90 км. от град София. Къщата е с два ... ), канализация. Дворът е 420 кв. м. засаден с няколко дръвчета, асми. Подовата настилката на входното антре, санитарните
Още bazar.bg

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Венко Наков" № 6, бл. 129 А
79.0 м²
119 782 лв
4.11.16 г., 18:46
А (двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със ... заповед № РД – 09- 50 – 162/25.03.1999г и заповед № РД – 09 50-651/27.09.2004г, целият с площ от 3 420 /три хиляди ... блок 1 (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко
Още targimot.com
3000.0 м²
135 000 €
25.10.16 г., 13:19
420 м2 РЗП Авто сервиз с три сервизни клетки. В две от клетките има канали, третата клетка е пригодена за авто крик ... . Божурище на главния път София - Брезник преди село Гурмазово. С възможност за закупуване. ОТ СОБСТВЕНИК!!
Още bazar.bg
420.0 м²
75 000 лв
24.10.16 г., 13:53
Продавам идеална част в квартал Драгалевци 420 кв.м. На главно, но спокойно място. Има възможност за строеж 60 или 65 ... кв.м. Много добра цена за идеална част в тази част на София. Само сериозни запитвания. Крайна цена. Земеделска земя В
Още imoti.zele.bg

Къща

България Софийска област с. Панчарево
3 стаи
315 000 €
1.08.16 г., 18:11
Панчарево – местност „Детски мир”. В близост се намира Англо-американското училище, комплексите „София Вилидж” и ... „Маунтин Вю”, бизнес парк „София”, кабинков лифт „Симеоново”, аерогара „София” и язовир Искър. Районът осигурява отлични ... . ПРОДАДЕНА Двор: 420 кв.м. РЗП: 244.69кв.м. Приземен етаж с площ 76.20 кв.м.- коридор; тоалетна; техническо помещение
Още domaza.bg

Комплекс Shop ? Sofia

България София-град гр. София Враждебна
65 628 €
1.08.16 г., 17:15
бизнес райони и се застроява интензивно с бизнес сгради. Близостта до Аерогара София създава допълнително удобство за ... първа линия на булевард „Ботевградско шосе” • Лесен достъп до центъра на София • Близост до Околовръстен път • Близост до ... Аерогара София • Спирки на градски транспорт в близост • Лесен за намиране адрес Удобства • Лице 150 метра на булевард
Още domaza.bg

Къща

България Софийска област с. Панчарево
3 стаи
315 000 €
1.08.16 г., 18:06
намира Англо-американското училище, комплексите „София Вилидж” и „Маунтин Вю”, бизнес парк „София”, кабинков лифт „Симеоново ... ”, аерогара „София” и язовир Искър. Районът осигурява отлични условия за живот- тиха и спокойна атмосфера, същевременно ... площ 92.30 кв.м.- коридор; три спални; две бани с тоалетни; тераса. ПРОДАДЕНА Двор: 420 кв.м. РЗП: 244.69кв.м. Приземен
Още domaza.bg