Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. Дружба, бл.420, вх.А, ет.1, ап.2
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, на 1 /първия/ етаж, във вход „А“ на блок 420 /четиристотин и двадесет/ в ж.к. „Дружба“ в град София, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с площ от 92,53 /деветдесет и две цяло и петдесет и три стотни/ квадратни метра, при съседи: блок 421 /четиристотин двадесет и едно/, стълбище, ап. № 1 /едно/ и ап. № 3 /три/, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, с площ от 4,24 /четири цяло двадесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: коридор, мазе № 1 /едно/, коридор и коридор и ЗАЕДНО С 3,698% /три цяло шестстотин деветдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, който имот съгласно схема на СГКК – гр. София съставлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1505.2325.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и пет, точка, две хиляди триста двадесет и пет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 420, вх. А, ет. 1, ап. 2; площ: 92.53 кв.м.; местонахождение на самостоятелния обект: сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2325; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; прилежащи части: изб. пом. № 2 с площ 4.24 кв.м. и 3.698% ид. ч. общ. на сгр.; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1505.2325.1.3, 68134.1505.2325.1.1; под обекта: няма; над обекта: 68134.1505.2325.1.5.
20.12.16 г., 2:05 targimot.com
93.0 м²
69 942,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 4, бл. 420, вх. В, ет. 2
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.09.2016г. до 25.10.2016г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника БОЖИДАР СПАСОВ АТАНАСОВ и ипотекарния длъжник ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА, а именно: Апартамент № 5, находящ се в гр. София, район "Младост" - Столична община, ж.к. "Младост - 4", в жилищната сграда - блок № 420, построена върху държавна земя, вход "В", на 2 етаж, състоящ се от: стая, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 55.64 кв.м., при съседи: изток - апартамент № 7, запад - апартамент № 5, север - стълбище, юг - улица, заедно с прилежащото Избено помещение № 5, с полезна площ 11.73 кв.м., при съседи: мазе № 6, мазе № 4, коридор, улица, заедно с 2.716 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, като гореописаният апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.490.3.5, на едно ниво, намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.490, и съседите му самостоятелни обекти в сградата са: на същия етаж: 68134.4089.490.3.4, 68134.4089.490.3.6, под обекта: 68134.4089.490.3.2, над обекта: 68134.4089.490.3.8. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 86 250.00 лв. (осемдесет и шест хиляди двеста и петдесет лева). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 32, том 13, дв.вх.рег. № 21490/01.06.2009г., за сумата от 24 000 евро – главница. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20108410400955 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 288, том 9, дв.вх.рег.№ 25024/15.06.2010г., за сумата 2 161,48 лв. - главница. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20158500402303 по описа на ЧСИ Александър Бизов, рег. № 850 в КЧСИ, с район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 55, том 4, дв.вх.рег.№ 10782/01.03.2016г., за сумата 996,77 лв. - главница. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 200, том 12, вх.рег. № 44015/20.07.2016г., за сумата от 58 322,94 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 до 19.00 часа. За пазач на имота е назначена Валентина Колева Атанасова, тел.: 0889/ 88 6349. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401124 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 26.10.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
24.10.16 г., 14:43 targimot.com
56.0 м²
86 250,00 лв
Предлагам под наем триетажна къща в кв. Гео Милев, близо до бул. Шипченски проход, Министерство на външните работи, няколко посолства и недалеч от Цариградско шосе. Парк Борисовата градина е на около 500 м. Къщата е построена през 2000 г. Дворът е с площ 300 кв. м, озеленен и много добре поддържан. На първия етаж е разположена дневна с трапезария, кухня, спалня и баня с тоалетна. От него има излаз към малък двор с кът за барбекю. Вторият етаж се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, и баня с тоалетна. На третия етаж има две спални, мокро помещение, две бани (към едната има джакузи) и тераса. Последният етаж представлява просторно мансардно помещение, което включва дневна зона със спален кът и баня с тоалетна. На сутерена има котелно помещение, механа и склад. Направена е външна изолация. Към къщата има гараж. Къщата се предлага обзавеждането, което виждате на снимките, по желание на наемателите допълнително ще бъде закупени допълнителни мебели. Имотът разполага със СОТ, прокаран е интернет и телевизия, които влизат в наемната цена. На разположение съм за подробности по презентацията на имота.
24.10.16 г., 13:42 mirela.bg
420.0 м²
1 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 420
Сити Сайт Естейтс предлага на Вашето внимание триетажна къща в кв. Драгалевци, 420 кв.м. Разпределение: На 1-ви етаж ... , столова, хол, тоалетна, лятна тераса свързана с барбекю и прекрасен изглед към София, и зимна градина. На 3-ти етаж
Вчера в 18:10 bazar.bg
420.0 м²
267 000,00 €
кв. Лозенец, представителен апартамент, намиращ се в близост до Сити Център София, с площ от 340м2, ет.6/от 7. Сградата ... гледка към Витоша. За повече информация и огледи се обръщайте към Надя Антова-088/9999 413, 0888/788 420
13.01.17 г., 12:31 bazar.bg
340.0 м²
1 800,00 €
чертите на древна София. Днес това е едно от благоприятните за живеене места в столицата. Районът е с изградена инфраструктура ... . Гараж 40 кв.м. Двор 420 кв.м. Къщата е газифицирана. Нова дограма със стъклопакет. Изолация на цялата къща. Бетонен покрив ... , канализация. Предстоящо изгражане на метростанция по линия на трети лъч на метрото. Лесен достъп, 3.5 км. от центъра на София. Посетете ни на www.proestate.bg . Оферта 787
12.01.17 г., 14:00 bazar.bg
444.0 м²
220 000,00 €
дефиле. Най-близки градове са Ловеч и Троян, a столицата на България – София е само на 100 км , по магистралата ... на Стара планина . Селото се намира само на 100 км от София в полите на Средна Стара Планина като своеобразен център ... Off road Мотори и ATV четириколки. Населеното място е разположен в красиво балканско дефиле, на 420 метра надморска
5.01.17 г., 19:43 bulgarianproperties.bg
100.0 м²
8 900,00 €
оферта 11879 ХУБАВА КЪЩА НА ИЗГОДНА ЦЕНА! Продавам масивна къща 150 кв.м. заедно с двор 420 кв.м. до София (15 км., 26
23.12.16 г., 12:15 bazar.bg
150.0 м²
35 000,00 €
Промишлен терен, ток, вода и канализация на границата на имота. На 420 м. от старият главен път Варна-София и на 5800 м ... . от АМ"Хемус" (Варна-София). На 47 км. от Варна посока София. Лице на главен път Ветрино-Провадия - 37 м. Съществуващо
22.12.16 г., 20:45 mirela.bg
3407.0 м²
500,00 €
, изрядни документи и само на 90 км. от град София. Къщата е с два входа, функционално, идентично разпределение с по две ... добро състояние, снабден с електричество, вода (водопровод), канализация. Дворът е 420 кв. м. засаден с няколко дръвчета
16.12.16 г., 8:16 bazar.bg
210.0 м²
35 000,00 €
Апартамент с панорама в централната част на София. С тераса на всяко помещение. Състои се от голяма дневна около 40м2 с ... уточнения с купувача. Отопление - ТЕЦ. Контролиран достъп. В цената влиза подземно паркомясто 24м2 . За контакти М. Атанасова 0888 420 590 С КЛЮЧ
13.12.16 г., 9:22 bazar.bg
2 стаи
95.0 м²
94 999,00 €

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Венко Наков" № 6, бл. 129 А
А (двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със ... заповед № РД – 09- 50 – 162/25.03.1999г и заповед № РД – 09 50-651/27.09.2004г, целият с площ от 3 420 /три хиляди ... блок 1 (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко
4.11.16 г., 18:46 targimot.com
79.0 м²
119 782,00 лв
Триетажна къща в кв. Овча Купел с жилищна площ 336 кв.м. и двор площ 420 кв.м. Състой се от два етажа и сутерен ... спокойствие лесен достъп, 3. 5 км. от центъра на София и Гараж 42кв.м. Обади се СЕГА и цитирай този код 224799!
28.10.16 г., 20:25 bazar.bg
336.0 м²
220 000,00 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска № 34А
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, ул. Суходолска № 34 "а" /тридесет и четири "а"/ с площ от 420 ... осемдесет и девет/ от кв. 5 /пет/ по плана на гр. София, местност "Факултета", при граници на имота по нотариален акт
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
420.0 м²
19 136,00 лв

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ ул. "Йордан Митрев" № 1
е идентичен с ипотекирания в полза на „Банка ДСК” ЕАД гр. София недвижимия имот, съгласно законна ипотека, вписана Акт ... № 110, том 1, вх. Рег. № 3834, партиден № 25307, 420/ 30.08.2007 г. в Служба по Вписванията при РС Кюстендил/: 1 / 10
28.10.16 г., 13:36 targimot.com
55.0 м²
21 780,00 лв
Предлагаме офис под наем на много комуникативно място - близо до северната тангента, до изхода от гр. София по улица ... . Изложение: изток и запад. Състои се от еднопространствено складово помещение с площ 420 кв.м. и офис на част - на две нива
27.10.16 г., 20:48 bazar.bg
450.0 м²
945,00 €
къща с тиха локация в красиво планинско село, на 80 км от София и на 13 км от най-стария ски курорт в нашата страна Боровец ... . Къщата е построена с бетонна плоча и тухли, с обща площ от 140 кв.м. и двор от 420 кв.м. Квадратурата е практично
12.10.16 г., 10:17 bazar.bg
140.0 м²
19 950,00 €
разположен в парк на площ от 110 дка. В него се отглеждат 420 животни и птици от 74 вида, сред които много екзотични ... хълмиста равнина и предпланината на Стара планина. На 150 км на запад е София, на 30 км на юг е Троян, на 30 км на север е
12.10.16 г., 3:45 bazar.bg
1800.0 м²
1 800 000,00 €
. заедно с парцел 420 кв.м. до София, с. Власдая. Къщата се намира на много тихо и спокойно място, в близост до центъра ... на селото и училището. Транспортът до София (5 км от града) е много бърз с автомобил - 5-10 минути, има редовен градски
11.10.16 г., 18:10 bazar.bg
200.0 м²
154 900,00 €
ски курорт Банско, на 57 км от град Благоевград, на по 167 км от летищата в София и Пловдив и на 113 км от Кавала ... ., завършена през 1912 г. и нова къща от 420 кв.м. (2008 г.), както и механа от 164 кв.м. (2013 г.). Към новата къща има
11.10.16 г., 11:45 bazar.bg
744.0 м²
330 000,00 €
Триетажна къща в кв. Овча Купел с жилищна площ 336 кв.м. и двор площ 420 кв.м. Състой се от два етажа и сутерен ... спокойствие лесен достъп, 3. 5 км. от центъра на София и Гараж 42кв.м.Обади се СЕГА и цитирай този код 224799!
29.08.16 г., 12:22 address.bg
336.0 м²
220 000,00 €

Къща

България Софийска област с. Панчарево
Панчарево – местност „Детски мир”. В близост се намира Англо-американското училище, комплексите „София Вилидж” и ... „Маунтин Вю”, бизнес парк „София”, кабинков лифт „Симеоново”, аерогара „София” и язовир Искър. Районът осигурява отлични ... . ПРОДАДЕНА Двор: 420 кв.м. РЗП: 244.69кв.м. Приземен етаж с площ 76.20 кв.м.- коридор; тоалетна; техническо помещение
1.08.16 г., 18:11 domaza.bg
3 стаи
315 000,00 €

Къща

България Софийска област с. Панчарево
намира Англо-американското училище, комплексите „София Вилидж” и „Маунтин Вю”, бизнес парк „София”, кабинков лифт „Симеоново ... ”, аерогара „София” и язовир Искър. Районът осигурява отлични условия за живот- тиха и спокойна атмосфера, същевременно ... площ 92.30 кв.м.- коридор; три спални; две бани с тоалетни; тераса. ПРОДАДЕНА Двор: 420 кв.м. РЗП: 244.69кв.м. Приземен
1.08.16 г., 18:06 domaza.bg
3 стаи
315 000,00 €

Комплекс Shop ? Sofia

България София-град гр. София Враждебна
бизнес райони и се застроява интензивно с бизнес сгради. Близостта до Аерогара София създава допълнително удобство за ... първа линия на булевард „Ботевградско шосе” • Лесен достъп до центъра на София • Близост до Околовръстен път • Близост до ... Аерогара София • Спирки на градски транспорт в близост • Лесен за намиране адрес Удобства • Лице 150 метра на булевард
1.08.16 г., 17:15 domaza.bg
65 628,00 €

Склад, 450m 2 (под наем)

Чепинци, София
Предлагаме офис под наем на много комуникативно място - близо до северната тангента, до изхода от гр. София по улица ... . Изложение: изток и запад. Състои се от еднопространствено складово помещение с площ 420 кв.м. и офис на част - на две нива
21.07.16 г., 19:18 officespace.bg
945,00 €
път Е773 (София-Бургас), минаващ през гр. Нова Загора и на 25 км от автомагистрала „Тракия“. Намира се в съседство с ЖП ... .; склад 8 от 420 кв.м. и вместимост 740т.; склад 9 от 735 кв.м. и вместимост 1400т; навес, кантар и лаборатория – 130 кв.м ... РЗП 420 кв.м. и вместимост 740т.. Разполага с действащи редлери за вход на зърнени култури, изхода на същите става чрез
20.07.16 г., 16:33 alo.bg
10140.0 м²
350 000,00 лв
София – Видин. Централното местоположение на обекта позволява бърз и ефективен разнос на съхранявани и произвеждани стоки ... площ 640 м2, миялно помещение и складове с площ 420 м2, цех за закуски и експедиция с площ 655 м2, магазин за хляб с площ
19.07.16 г., 16:15 alo.bg
6680.0 м²
700 000,00 лв