Оплакване
Описание:Отдаваме под наем офис в нова офис сграда с квадратури между 250 и 6000 кв.м. Офисите са тип 'open space'' като могат да бъдат изградени преградни стени спрямо нуждите на бъдещите ползватели. Технически характеристики на помещенията са: двоен технологичен под, структурно окабеляване, пожароизвестяване, окачен таван, алуминиева дограма, VRV система за отопление и охлаждане. 24 часова жива охрана и видеонаблюдение.Допълнителни се начислява се такса обслужването. Цените са без ДДС. Местоположение:Отлична локация на ул. Никола Габровски, в непосредствена близост до Техническия университет, бул. Г.М. Димитров. Местоположението на сградата осигурява бърза връзка с центъра на града и летище София. Сграда:Нова, представителна сграда клас 'А'. Отличава се с модерна визия и оригинална архитектура. Предимства:Модерна бизнес сграда, възможност за наемане на големи площи, отлично качество на строителството, престижна локация. Обади се СЕГА и цитирай този код:317650 С паркомясто, Асансьор, Лукс, Климатик, Интернет връзка
град София, Студентски град, 419 кв.м
419 м²
4 190 €
28.06.2018 г.
419 м²28.06.2018 г.
Ощеimoti.com
град София, Студентски град, 419 кв.м
Описание:Отдаваме под наем офис в нова офис сграда с квадратури между 250 и 6000 кв.м. Офисите са тип 'open space'' като могат да бъдат изградени преградни стени спрямо нуждите на бъдещите ползватели. Технически характеристики на помещенията са: двоен технологичен под, структурно окабеляване, пожароизвестяване, окачен таван, алуминиева дограма, VRV система за отопление и охлаждане. 24 часова жива охрана и видеонаблюдение.Допълнителни се начислява се такса обслужването. Цените са без ДДС. Местоположение:Отлична локация на ул. Никола Габровски, в непосредствена близост до Техническия университет, бул. Г.М. Димитров. Местоположението на сградата осигурява бърза връзка с центъра на града и летище София. Сграда:Нова, представителна сграда клас 'А'. Отличава се с модерна визия и оригинална архитектура. Предимства:Модерна бизнес сграда, възможност за наемане на големи площи, отлично качество на строителството, престижна локация. Обади се СЕГА и цитирай този код:317650 С паркомясто, Асансьор, Лукс, Климатик, Интернет връзка
Оплакване
Описание:Отдаваме под наем офис в нова офис сграда с квадратури между 250 и 6000 кв.м. Офисите са тип 'open space'' като могат да бъдат изградени преградни стени спрямо нуждите на бъдещите ползватели. Технически характеристики на помещенията са: двоен технологичен под, структурно окабеляване, пожароизвестяване, окачен таван, алуминиева дограма, VRV система за отопление и охлаждане. 24 часова жива охрана и видеонаблюдение.Допълнителни се начислява се такса обслужването. Цените са без ДДС. Местоположение:Отлична локация на ул. Никола Габровски, в непосредствена близост до Техническия университет, бул. Г.М. Димитров. Местоположението на сградата осигурява бърза връзка с центъра на града и летище София. Сграда:Нова, представителна сграда клас 'А'. Отличава се с модерна визия и оригинална архитектура. Предимства:Модерна бизнес сграда, възможност за наемане на големи площи, отлично качество на строителството, престижна локация. Обади се СЕГА и цитирай този код:317650 С паркомясто, Асансьор, Лукс, Климатик, Интернет връзка
град София, Студентски град, 419 кв.м
419 м²
4 190 €
8.02.2018 г.
419 м²8.02.2018 г.
Ощеimoti.com
град София, Студентски град, 419 кв.м
Описание:Отдаваме под наем офис в нова офис сграда с квадратури между 250 и 6000 кв.м. Офисите са тип 'open space'' като могат да бъдат изградени преградни стени спрямо нуждите на бъдещите ползватели. Технически характеристики на помещенията са: двоен технологичен под, структурно окабеляване, пожароизвестяване, окачен таван, алуминиева дограма, VRV система за отопление и охлаждане. 24 часова жива охрана и видеонаблюдение.Допълнителни се начислява се такса обслужването. Цените са без ДДС. Местоположение:Отлична локация на ул. Никола Габровски, в непосредствена близост до Техническия университет, бул. Г.М. Димитров. Местоположението на сградата осигурява бърза връзка с центъра на града и летище София. Сграда:Нова, представителна сграда клас 'А'. Отличава се с модерна визия и оригинална архитектура. Предимства:Модерна бизнес сграда, възможност за наемане на големи площи, отлично качество на строителството, престижна локация. Обади се СЕГА и цитирай този код:317650 С паркомясто, Асансьор, Лукс, Климатик, Интернет връзка
Оплакване
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа 4 /четири/, съгласно удостоверение за административен адрес ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55 /петдесет и пети/, по плана на селото, утвърден със Заповед 03873/1964г. и изменен със Заповед 108/15.07.1969г., при граници и съседи по скица: улица, УПИ XI 419 /единадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, УПИ III 486 /трети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и шести/, УПИ VI 485 /шести отреден за имота планоснимачен номерчетиристотин осемдесет и пети/ и УПИ VII 484 /седми отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и четири/, заедно с построенна в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 137,69 /сто тридесет и седем цяло шестдесет и девет стотни/ кв. м. и разгърната застроена площ от 259,66 /двеста петдесет и девет цяло шестдесет и шест стотни/, с разпределение на кота - 0.30 /минус нула точка и тридесет стотни/ - котелно, пералня, с разпределение на кота +/- 0.00 /плюс минус нула точка нула нула/ - антре, тоалетна, фитнес, баня, дневна, кухня столова и покрита тераса, с разпределение на кота + 3.00 /плюс три точка нула нула/ - спалня с баня и тоалетна, спалня с баня и тоалетна, спалня с дрешник и баня и тоалетна, спалня, коридор и баня, както и всички настоящи и бъдещи подробрения и прирещения в имота. За повече информация : ЧСИ Стоян Атанасов Лазаров Телефон 0700 11 927 Факс: 0700 11 927 Мобилен: 0894746491 Email: office(at)stoyanlazarov(dot)eu И на посочения телефон в обявата.
с. Нови хан, София област
260 м²
234 000 лв
30.11.2018 г.
260 м²30.11.2018 г.
Ощеbazar.bg
с. Нови хан, София област
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа 4 /четири/, съгласно удостоверение за административен адрес ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55 /петдесет и пети/, по плана на селото, утвърден със Заповед 03873/1964г. и изменен със Заповед 108/15.07.1969г., при граници и съседи по скица: улица, УПИ XI 419 /единадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, УПИ III 486 /трети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и шести/, УПИ VI 485 /шести отреден за имота планоснимачен номерчетиристотин осемдесет и пети/ и УПИ VII 484 /седми отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и четири/, заедно с построенна в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 137,69 /сто тридесет и седем цяло шестдесет и девет стотни/ кв. м. и разгърната застроена площ от 259,66 /двеста петдесет и девет цяло шестдесет и шест стотни/, с разпределение на кота - 0.30 /минус нула точка и тридесет стотни/ - котелно, пералня, с разпределение на кота +/- 0.00 /плюс минус нула точка нула нула/ - антре, тоалетна, фитнес, баня, дневна, кухня столова и покрита тераса, с разпределение на кота + 3.00 /плюс три точка нула нула/ - спалня с баня и тоалетна, спалня с баня и тоалетна, спалня с дрешник и баня и тоалетна, спалня, коридор и баня, както и всички настоящи и бъдещи подробрения и прирещения в имота. За повече информация : ЧСИ Стоян Атанасов Лазаров Телефон 0700 11 927 Факс: 0700 11 927 Мобилен: 0894746491 Email: office(at)stoyanlazarov(dot)eu И на посочения телефон в обявата.
Оплакване
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа № 4 /четири/, съгласно удостоверение за административен адрес № ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55 /петдесет и пети/, по плана на селото, утвърден със Заповед № 03873/1964г. и изменен със Заповед № 10
Адрес: с. Нови хан, ул. Първа № 4, Софийски градски
260 м²
234 000 лв
3.12.2018 г.
260 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Адрес: с. Нови хан, ул. Първа № 4, Софийски градски
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа № 4 /четири/, съгласно удостоверение за административен адрес № ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55 /петдесет и пети/, по плана на селото, утвърден със Заповед № 03873/1964г. и изменен със Заповед № 10
Оплакване
Оферта 419 Представяме на вашето внимание тристаен апартамент в центъра на София. Намира се в близост до паметника на Патриарх Евтимий. Апартаментът се намира на партерен етаж и се състои от три самостоятелни стаи, кухня, килер, баня и тоалетна. Подовите настилки в стаите са дюшеме, а в кухнята- ламиниран паркет.Към апартамента има мазе и таванско помещение. Жилището е добре поддържано. Може да се използва както за живеене така също и за офис . Дограмата навсякъде е PVC. Има централно отопление.Радиаторите са чугунени. Височината на помещенията е 3,1м.
София, Център, бул. П.Евтимий
80 м²
140 000 €
28.06.2018 г.
80 м²28.06.2018 г.
Ощеimoti.net
София, Център, бул. П.Евтимий
Оферта 419 Представяме на вашето внимание тристаен апартамент в центъра на София. Намира се в близост до паметника на Патриарх Евтимий. Апартаментът се намира на партерен етаж и се състои от три самостоятелни стаи, кухня, килер, баня и тоалетна. Подовите настилки в стаите са дюшеме, а в кухнята- ламиниран паркет.Към апартамента има мазе и таванско помещение. Жилището е добре поддържано. Може да се използва както за живеене така също и за офис . Дограмата навсякъде е PVC. Има централно отопление.Радиаторите са чугунени. Височината на помещенията е 3,1м.
Оплакване
Ви предлага офис в центъра на София! 65 квадратни метра. еднопространствено помещение с възможност за обособяване на втора стая. 8,5€/кв.м без ДДС, такса подръжка 1,5€. Охрана. модерна сграда, носеща отпечатъка на модерната архитектура. Номер на оферта:1 419. За повече информация се обадете на 0897 823 706.
Местонахождение,София,Център
65 м²
553 €
13.06.2018 г.
65 м²13.06.2018 г.
Ощеcompassproperty.eu
Местонахождение,София,Център
Ви предлага офис в центъра на София! 65 квадратни метра. еднопространствено помещение с възможност за обособяване на втора стая. 8,5€/кв.м без ДДС, такса подръжка 1,5€. Охрана. модерна сграда, носеща отпечатъка на модерната архитектура. Номер на оферта:1 419. За повече информация се обадете на 0897 823 706.
Оплакване
Инвест Пропъртис предлага на вниманието Ви самостоятелна, монолитна офис сграда в топ център на София. Ситуирана е на тиха улица, в непосредствена близост до бул.Мария Луиза, метростанция Сердика, сред много институции, учреждения, банки и др. На пешеходно разстояние се намират още Министерски съвет, Президентството, ЦУМ, бул.Витоша, както и много други емблематични сгради и знакови локации. Луксозно реновирана, аристократична сграда със стилни и изключително добре подържани фасада и вътрешно пространство. Разполага с обширен собствен вътрешен двор, оформен като частен паркинг с 8 места и 3 гаража. Общата площ на имота е 900 кв.м, разпределени между 5 етажа, всеки от които с площ от 180 кв.м. Всеки етаж е със следното разпределение: седем просторни, самостоятелни помещения, две сервизни стаи. Последният етаж, представлява отворено пространство, open space . Височина -3,3 метра. Системи и инсталации: охранителна инсталация,контролиран достъп, структурн окабеляване, фиброоптична свързаност с интернет доставчик, климатици. Настилката във всички помещения е естествен паркет. Подходяща е за офис сграда, учебно заведение, посолство, медицински обект, адвокатски кантори и др. Дължим месечен наем за паркоместата-80 Евро и за гаражите- 100 Евро. Не се начислява ДДС, както и такся поддръжка. За контакти: Кирилова 0894 419 037 Необзаведен, С гараж, С паркомясто, Лукс, Климатик, Окабеляване, Интернет връзка, Саниран
град София, Център, бул. Княгиня Мария Луиза, 900 кв.м
900 м²
6 300 €
14.06.2018 г.
900 м²14.06.2018 г.
Ощеimoti.com
град София, Център, бул. Княгиня Мария Луиза, 900 кв.м
Инвест Пропъртис предлага на вниманието Ви самостоятелна, монолитна офис сграда в топ център на София. Ситуирана е на тиха улица, в непосредствена близост до бул.Мария Луиза, метростанция Сердика, сред много институции, учреждения, банки и др. На пешеходно разстояние се намират още Министерски съвет, Президентството, ЦУМ, бул.Витоша, както и много други емблематични сгради и знакови локации. Луксозно реновирана, аристократична сграда със стилни и изключително добре подържани фасада и вътрешно пространство. Разполага с обширен собствен вътрешен двор, оформен като частен паркинг с 8 места и 3 гаража. Общата площ на имота е 900 кв.м, разпределени между 5 етажа, всеки от които с площ от 180 кв.м. Всеки етаж е със следното разпределение: седем просторни, самостоятелни помещения, две сервизни стаи. Последният етаж, представлява отворено пространство, open space . Височина -3,3 метра. Системи и инсталации: охранителна инсталация,контролиран достъп, структурн окабеляване, фиброоптична свързаност с интернет доставчик, климатици. Настилката във всички помещения е естествен паркет. Подходяща е за офис сграда, учебно заведение, посолство, медицински обект, адвокатски кантори и др. Дължим месечен наем за паркоместата-80 Евро и за гаражите- 100 Евро. Не се начислява ДДС, както и такся поддръжка. За контакти: Кирилова 0894 419 037 Необзаведен, С гараж, С паркомясто, Лукс, Климатик, Окабеляване, Интернет връзка, Саниран
Оплакване
Имот, предмет на предстояща публична продан за периода 07.12.2018-07.01.2019 г. с начална тръжна цена 234000 лева по ИД 219/2017 г. при ЧСИ Стоян Атанасов Лазаров 927 (тел: 0700/11927 0894746491). Имотът представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа 4, съгласно удостоверение за административен адрес ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55, по плана на селото, утвърден със Заповед 03873/1964г. и изменен със Заповед 108/15.07.1969г., заедно с построенна в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 137,69 кв. м., с разпределение на кота - 0.30 - котелно, пералня, с разпределение на кота +/- 0.00 - антре, тоалетна, фитнес, баня, дневна, кухня столова и покрита тераса, с разпределение на кота + 3.00 - спалня с баня и тоалетна, спалня с баня и тоалетна, спалня с дрешник и баня и тоалетна, спалня, коридор и баня, както и всички настоящи и бъдещи подробренияи прирещения в имота. За огледи време на проданта - пазач на имота Стефан Ангелов Асенов.
с. Нови хан, София област
260 м²
234 000 лв
31.05.2018 г.
260 м²31.05.2018 г.
Ощеbazar.bg
с. Нови хан, София област
Имот, предмет на предстояща публична продан за периода 07.12.2018-07.01.2019 г. с начална тръжна цена 234000 лева по ИД 219/2017 г. при ЧСИ Стоян Атанасов Лазаров 927 (тел: 0700/11927 0894746491). Имотът представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа 4, съгласно удостоверение за административен адрес ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55, по плана на селото, утвърден със Заповед 03873/1964г. и изменен със Заповед 108/15.07.1969г., заедно с построенна в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 137,69 кв. м., с разпределение на кота - 0.30 - котелно, пералня, с разпределение на кота +/- 0.00 - антре, тоалетна, фитнес, баня, дневна, кухня столова и покрита тераса, с разпределение на кота + 3.00 - спалня с баня и тоалетна, спалня с баня и тоалетна, спалня с дрешник и баня и тоалетна, спалня, коридор и баня, както и всички настоящи и бъдещи подробренияи прирещения в имота. За огледи време на проданта - пазач на имота Стефан Ангелов Асенов.
Оплакване
Инвест Пропъртис предлага на вниманието Ви самостоятелна, монолитна офис сграда в топ център на София. Ситуирана е на тиха улица, в непосредствена близост до бул.Мария Луиза, метростанция Сердика, сред много институции, учреждения, банки и др. На пешеходно разстояние се намират още Министерски съвет, Президентството, ЦУМ, бул.Витоша, както и много други емблематични сгради и знакови локации. Луксозно реновирана, аристократична сграда със стилни и изключително добре подържани фасада и вътрешно пространство. Разполага с обширен собствен вътрешен двор, оформен като частен паркинг с 8 места и 3 гаража. Общата площ на имота е 900 кв.м, разпределени между 5 етажа, всеки от които с площ от 180 кв.м. Всеки етаж е със следното разпределение: седем просторни, самостоятелни помещения, две сервизни стаи. Последният етаж, представлява отворено пространство, open space . Височина -3,3 метра. Системи и инсталации: охранителна инсталация,контролиран достъп, структурн окабеляване, фиброоптична свързаност с интернет доставчик, климатици. Настилката във всички помещения е естествен паркет. Подходяща е за офис сграда, учебно заведение, посолство, медицински обект, адвокатски кантори и др. Дължим месечен наем за паркоместата-80 Евро и за гаражите- 100 Евро. Не се начислява ДДС, както и такся поддръжка. За контакти: Кирилова 0894 419 037 Необзаведен, С гараж, С паркомясто, Лукс, Климатик, Окабеляване, Интернет връзка, Саниран
град София, Център, бул. Княгиня Мария Луиза, 900 кв.м
900 м²
6 300 €
1.05.2018 г.
900 м²1.05.2018 г.
Ощеimoti.com
град София, Център, бул. Княгиня Мария Луиза, 900 кв.м
Инвест Пропъртис предлага на вниманието Ви самостоятелна, монолитна офис сграда в топ център на София. Ситуирана е на тиха улица, в непосредствена близост до бул.Мария Луиза, метростанция Сердика, сред много институции, учреждения, банки и др. На пешеходно разстояние се намират още Министерски съвет, Президентството, ЦУМ, бул.Витоша, както и много други емблематични сгради и знакови локации. Луксозно реновирана, аристократична сграда със стилни и изключително добре подържани фасада и вътрешно пространство. Разполага с обширен собствен вътрешен двор, оформен като частен паркинг с 8 места и 3 гаража. Общата площ на имота е 900 кв.м, разпределени между 5 етажа, всеки от които с площ от 180 кв.м. Всеки етаж е със следното разпределение: седем просторни, самостоятелни помещения, две сервизни стаи. Последният етаж, представлява отворено пространство, open space . Височина -3,3 метра. Системи и инсталации: охранителна инсталация,контролиран достъп, структурн окабеляване, фиброоптична свързаност с интернет доставчик, климатици. Настилката във всички помещения е естествен паркет. Подходяща е за офис сграда, учебно заведение, посолство, медицински обект, адвокатски кантори и др. Дължим месечен наем за паркоместата-80 Евро и за гаражите- 100 Евро. Не се начислява ДДС, както и такся поддръжка. За контакти: Кирилова 0894 419 037 Необзаведен, С гараж, С паркомясто, Лукс, Климатик, Окабеляване, Интернет връзка, Саниран
Оплакване
Асансьор Имот за продажба в Драгалевци. Предлагаме Ви тристаен апартамент в София със собствена малка градина в затворен комплекс с поддържана градина и детски площадки. Готов да бъде завършен, апартаментът се намира в новопостроена сграда, която има подземен паркинг, поддръжка на градината и охрана и е в близост до супермаркет, главни булеварди и мол Парадайс. Моля, цитирайте кода на офертата: 419. - See more at: ***#sthash.lvTiJSUk.dpuf
Драгалевци, София
117 м²
153 000 €
3.03.2018 г.
117 м²3.03.2018 г.
Ощеhomes.bg
Драгалевци, София
Асансьор Имот за продажба в Драгалевци. Предлагаме Ви тристаен апартамент в София със собствена малка градина в затворен комплекс с поддържана градина и детски площадки. Готов да бъде завършен, апартаментът се намира в новопостроена сграда, която има подземен паркинг, поддръжка на градината и охрана и е в близост до супермаркет, главни булеварди и мол Парадайс. Моля, цитирайте кода на офертата: 419. - See more at: ***#sthash.lvTiJSUk.dpuf
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече