Дава под наем Офис

град София, Витоша, 329 кв.м
329 м²
1,479
Вчера в 11:54
МАГАЗИН на едно ниво, с 25 метра лице, голяма стъклена витрина, кота 0. Може да се ползва и за офис, шоурум, фитнес, и др. АКТ 16, Прекрасен достъп- асфалтов път, в близост до бул. Симеоновско Шосе. Саниран
Ощеimoti.com

Дава под наем Магазин

град София, Витоша, 329 кв.м
329 м²
1,479
Вчера в 12:02
МАГАЗИН на едно ниво, с 25 метра лице, голяма стъклена витрина, кота 0. Може да се ползва и за офис, шоурум, фитнес, и др. АКТ 16, Прекрасен достъп- асфалтов път, в близост до бул. Симеоновско Шосе. Саниран
Ощеimoti.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк. Люлин, бл. 329
84 м²
88,275 лв
2017-10-12
Апартамент №92/деветдесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4361.36.5.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка тридесет и шест точка пет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на недвижимия имот - гр.София, район Люлин, ж.к.Люлин, бл.329/триста двадесет и девет/, вх.Д, ет.4/четири/, ап.92. Самостоятелният обект се намира в сграда №5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.36 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четирихиляди триста шестдесет и едно точка тридесет и шест/. Презназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, преходна дневна, кухня и други сервизни помещения, със застроена площ по акт за собственост и по скица от 83.82 кв.м /осемдесет и три цяло и осемдесет и два квадратни метра/, с прилежащи части - избено помещение №8 /осем/ и 0.872 % идеални части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти на апартамента по документ за собственост са - стълбище, Васка и Димитър Петрови, Никола Антонов Каменови ул.“302“, а по скица са - на същия етаж: 68134.4361.36.5.8, под обекта : 68134.4361.36.5.5 и над обекта : 68134.4361.36.5.9
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин, бл. 329 „А“
14 м²
27,000 лв
2016-12-15
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин бл. 329 А, ет. 1
14 м²
23,846 лв
2016-10-24
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 329
380 м²
2,000
2018-1-9
Царски Имоти представя на Вашето внимание : магазин под наем намиращ се на ул.Пиродска 3 (безистена) на 50м от бул. Мария Луиза. Описание : Магазинът е в сърцето на София. Площта му е 380кв.м и е на 2 (две) нива с обособени различни по големина по-малки помещения. Подходящ за много дейности. За повече информация и огледи позвънете : 08777 99 402, 08777 99 329 Царски Имоти предлага и допълнителни услуги: - Съдействие за одобрение на жилищен и потребителски кредит - Всички видове застраховки - Юридически и счетоводни услуги - Строително-ремонтни дейности до ключ - Обзавеждане - Мобилно пране на автомобили и мека мебел
Ощеbazar.bg
400 м²
399,999
2018-1-9
Царски Имоти представя на Вашето внимание : парцел 400кв.м. в централната част на София намиращ се на ул. 11 Август (частта м/у улици цар Симеон и Св.Св. Кирил и Методий). Върху парцела има стара къща строена през 1918г, която не се води паметник на културата ; районът е много тих и закътан, на метри от ул. Раковска. Описание: * Ток * Вода * Канализация * Виза за строеж * Перфектна документация За повече информация и огледи позвънете : 08777 99 402, 08777 99 329 Царски Имоти предлага и допълнителни услуги: -Съдействие за одобрение на жилищен и потребителски кредит -Всички видове застраховки -Юридически и счетоводни услуги -Строително-ремонтни дейности до ключ -Обзавеждане -Мобилно пране на автомобили и мека мебел
Ощеbazar.bg
40 м²
16,000 лв
2018-1-9
Царски Имоти представя на Вашето внимание : Къщичка с дворче намираща се на 2км от гр.Своге ( с. Свидня ). Описание: Малка дървена къщурка с двор 500кв.м., намираща се на склон но самия парцел е равен. Наоколо хората си живеят целогодишно и са превърнали това кътче в свой Рай. Спокойствието и гледката са неописуеми, а въздуха кристален. * Ток * Вода * На около 40мин от София * Селото е оживено и има няколко магазина За повече информация и огледи позвънете : 08777 99 402, 08777 99 329 Царски Имоти предлага и допълнителни услуги: -Съдействие за одобрение на жилищен и потребителски кредит -Всички видове застраховки -Юридически и счетоводни услуги -Строително-ремонтни дейности до ключ -Обзавеждане -Мобилно пране на автомобили и мека мебел
Ощеbazar.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8
378 м²
17,220 лв
2017-10-12
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /есто/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
Ощеtargimot.com

Парцел Банкя

Банкя улица „Цар Симеон“ № 188
959 м²
151,800 лв
2017-10-5
НЕДВИЖИМ ИМОТ, с административен адрес: гр. Банкя, Столична община, район „Банкя“, улица „Цар Симеон“ № 188 /сто осемдесет и осем/, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 329 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и девет/, от кв. 6 /шести/, по регулационния план на гр. Банкя, квартал „Градоман“ като дворищната регулация е утвърдена със Заповед № 309 от 12.07.1976 г. и Заповед № РД-09-81 от 06.02.1991 г., целият с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м., при съседи на УПИ съгласно скица № АГ 94 00-3931 от 09.04.2008 г. на СО, Район „Банкя“: улица, УПИ XV-205, УПИ VI-110, ПИ 322 за парк и паметник и ПИ 111, БЕЗ изградените в урегулирания поземлен имот два броя ГАРАЖИ, който недвижим имот съгласно Скица на поземлен имот № 21609/08.04.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2190.1004 /нула две шест пет девет, точка, две едно девет нула, точка, едно нула нула четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-22-755/13.08.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЯ, с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. Цар Симеон № 188, с площ: 970 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: 02659.2190.724, номер по предходен план: 329, квартал: 6, парцел: XVI, при съсeди: 02659.2190.743, 02659.2190.747, 02659.2190.631, 02659.2190.1005, 02659.2190.1010 , 02659.2190.725.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Позитано № 161 и № 159
109 м²
112,400 лв
2017-9-26
АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесети/ на 6 /шести/ жилищен етаж на сградата, кота + 16,85 /плюс шестнадесет цяло и осемдесет и пет стотни/ метра, с площ от 109,40 /сто и девет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кабинет, дневна, трапезария и кухня, склад, тоалетна и баня, дрешник и две тераси, при съседи: апартамент № 19 /деветнадесети/, двор, калкан, ул. Позитано, стълбищна клетка, заедно със съответното прилежащо мазе /без данни за номер и квадратура по архитектурни планове и поради липса на таблица по ценообразуване/ и съответните идеални части от сградата и от правото на строеж върху Урегулирани поземлени имоти с планоснимачни номера 327 /триста двадесет и седем/ с площ от 304 /триста и четири/ кв.м. и 328 / триста двадесет и осем/ с площ от 294 /двеста деветдесет и четири/ кв.м., находящи се в гр. София, ул. Позитано № 161 /сто шестдесет и едно/ и № 159 /сто петдесет и девет/, за които имоти е отреден /образуван/ общ УПИ II- 327, 328 /урегулиран поземлен имот втори отреден за имоти с планоснимачни номера триста двадесет и седем и триста двадесет и осем/ в кв. 74 /седемдесет и четвърти/, по плана на гр. София, м. Разсадника- Коньовица, който урегулиран поземлен имот е с площ от 598 /петстотин деветдесет и осем/ кв.м., и е при съседи за УПИ- то съгласно скица: УПИ 1-326, ул. Позитано, УПИ IV- 329, VI-331, XIII- 332, Заедно с прилежащите ПАРКОМЯСТО № 21 /двадесет и едно/, в сутерена на сградата, кота -2.98 /минус две цяло и деветдесет и осем/ метра, със застроена площ от 15,00 /петнадесет/ кв.м., заедно със съответните идеални части на сградата, при съседи: паркомясто № 17, калкан, рампа, рампа и ПАРКОМЯСТО № 22 /двадесет и две/, в сутерена на сградата, кота -2.98 /минус две цяло деветдесет и осем/ метра, със застроена площ от 15,00 /петнадесет/ кв.м., заедно със, съответните идеални части на сградата, при съседи: паркомясто № 23, двор, калкан, рампа, ул. Позитано. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Парцел Банкя

Банкя улица „Цар Симеон“ № 188
959 м²
189,750 лв
2017-7-27
НЕДВИЖИМ ИМОТ, с административен адрес: гр. Банкя, Столична община, район „Банкя“, улица „Цар Симеон“ № 188 /сто осемдесет и осем/, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 329 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и девет/, от кв. 6 /шести/, по регулационния план на гр. Банкя, квартал „Градоман“ като дворищната регулация е утвърдена със Заповед № 309 от 12.07.1976 г. и Заповед № РД-09-81 от 06.02.1991 г., целият с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м., при съседи на УПИ съгласно скица № АГ 94 00-3931 от 09.04.2008 г. на СО, Район „Банкя“: улица, УПИ XV-205, УПИ VI-110, ПИ 322 за парк и паметник и ПИ 111, БЕЗ изградените в урегулирания поземлен имот два броя ГАРАЖИ, който недвижим имот съгласно Скица на поземлен имот № 21609/08.04.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2190.1004 /нула две шест пет девет, точка, две едно девет нула, точка, едно нула нула четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-22-755/13.08.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЯ, с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. Цар Симеон № 188, с площ: 970 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: 02659.2190.724, номер по предходен план: 329, квартал: 6, парцел: XVI, при съсeди: 02659.2190.743, 02659.2190.747, 02659.2190.631, 02659.2190.1005, 02659.2190.1010 , 02659.2190.725.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8
14 м²
21,525 лв
2017-7-13
МАГАЗИН № 8 (осем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-851 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин петдесет и едно) от квартал 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. София, местност „Люлин 3“, с площ от 378 (триста седемдесет и осем) квадратни метра, при съседи на УПИ: от север - УПИ VI (шести)- за ЖС, магазин и подземен гараж, от изток - улица, от юг - УПИ IV-945 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и пет), от запад- УПИ ІІІ (трети) - за ЖС, ТП и озеленяване, на първи етаж, на кота +2,00 /плюс два/ м, с административен адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329 „А“, съгласно Удостоверение с изх. № 68-00-864/03.07.2014 г. на „ГИС-София“, със застроена площ от 14,49 (четиринадесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: от две страни – вътрешен коридор, магазин № 9 /девет/ и магазин № 7 (седем), заедно с 2,664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на търговската част на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно кадастрална схема магазин № 8 (осем) представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.38.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 3“, бл. 329А, етаж 1, обект 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /есто/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.38, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 14,49 кв. м /четиринадеест цяло и четиридесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части: 2.664 % (две цяло шестотин шестдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.
Ощеtargimot.com

Парцел Банкя

Банкя улица „Цар Симеон“ № 188
959 м²
178,500 лв
2017-5-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, с административен адрес: гр. Банкя, Столична община, район „Банкя“, улица „Цар Симеон“ № 188 /сто осемдесет и осем/, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 329 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и девет/, от кв. 6 /шести/, по регулационния план на гр. Банкя, квартал „Градоман“ като дворищната регулация е утвърдена със Заповед № 309 от 12.07.1976 г. и Заповед № РД-09-81 от 06.02.1991 г., целият с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м., при съседи на УПИ съгласно скица № АГ 94 00-3931 от 09.04.2008 г. на СО, Район „Банкя“: улица, УПИ XV-205, УПИ VI-110, ПИ 322 за парк и паметник и ПИ 111, БЕЗ изградените в урегулирания поземлен имот два броя ГАРАЖИ, който недвижим имот съгласно Скица на поземлен имот № 21609/08.04.2013 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2190.1004 /нула две шест пет девет, точка, две едно девет нула, точка, едно нула нула четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-22-755/13.08.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЯ, с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. Цар Симеон № 188, с площ: 970 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: 02659.2190.724, номер по предходен план: 329, квартал: 6, парцел: XVI, при съсeди: 02659.2190.743, 02659.2190.747, 02659.2190.631, 02659.2190.1005, 02659.2190.1010 , 02659.2190.725.
Ощеtargimot.com
2 стаи
66 м²
89,000
2017-4-20
Царски Имоти представя на Вашето внимание царско предложение : 2ст. Апартамент намиращ се на ул. Боряна срещу Украинското посолство. След основен ремонт което включва : ламинат (висок клас) ; 5-камерна дограма марка Ролпласт ; окачени тавани с включена шумоизолация и лед осветление. Всички външни стени са изолирани отвън и отвътре. Скрито окабеляване за СОТ, интернер, телевизия. - Отопление : всяка стая е с отделен климатик, а банята е с подово отопление. - Коридор : ламинат (висок клас), красив фототапет, гардероб за обувки който се прибира плътно до стената ; на тавана е скрит бойлера за топла вода. - Хол + кухненски бокс : а) Кухненския бокс е изработен по поръчка в цветовата гама на апартамента ; всички електроуреди са Бош и са още в гаранция. б) Хол : поръчков диван ; телевизор 40 инча; фототапет (Ню Йорк) ; вентилационна система предназначена за пушачи - Тераса : остъклена ; подът е с плочки ; климатик ; хубава гледка към София - Спалня : креват, гардероб и има излаз към терасата - Баня : вентилация ; нов водопровод ; окачен таван ; подово отопление За повече информация и огледи позвънете : 08777 99 402, 08777 99 329
Ощеbazar.bg