Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к.Красно село, бл.207, ет.12, ап.45
38.0 м²
45 000 лв
28.12.16 г., 23:48
АПАРТАМЕНТ № 45 /четиридесет и пет/ находящ се в гр. София Столична община район "Красно село”, ж.к. "Красно село" (съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. N 459/08.02.2002г. на ДП Красно село, а съгласно договор за продажба на държавен недвижим имот от военно жилищния фонд по реда на НДИ ЖК Бъкстон) блок 207 /двеста и седем/, на 12 /дванадесети/ етаж, със застроена площ от 37.99 /тридесет и седем цяло и деветдесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от една стая кухня и сервизни помещения, при граници и съседи от север и от запад: улици, от юг: стълбище, от изток: Т. Кръстев, отгоре: покрив, отдолу: Я. Янчев, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 45 /четиридесет и пет/, с полезна площ от 3.17 /три цяло и седемнадесет стотни/ кв. м., при граници от север - мазе № 46 /четиридесет и шест/, от юг - мазе № 44 /четиридесет и четири/, от изток в стена и от запад - коридор, заедно с принадлежащите му 1,084/100 /едно цяло и осемдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното право на строеж върху терена, който апартамент съгласно Схема, представлява самостоятелен обект в сграда е идентификатор 68134.207.183.1.45 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и седем, точка, сто осемдесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр.София, п.к.1000, бл.207, ет.12, ап.45, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.207.183, предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, с брои нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 37,99 кв.м., прилежащи части: избено помещение 45 – 3.17 кв.м., 1.084/100 ид.ч. от общ.ч., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.207.183.1.46, под обекта: 68134.207.183.1.41, над обекта:няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 18.00 до 19.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 01.11.2016г., т.18, акт № 299/2016г., дв.вх.рег. № 66449/01.11.16г. в Служба по вписванията гр.София; ДАРЕНИЕ СЪС ЗАПАЗЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, вписано в Службата по вписвания-гр.София том 013, акт № 181/2002г., нот.дело 3015/01.03.2002г., дв.вх.рег. № 4396/01.03.2002г..
Още targimot.com
3 стаи
70.0 м²
680 лв
22.07.17 г., 11:05
транспорт, бъдеща метростанция в близост, с бърз достъп до всяка точка на София. Тихо, спокойно и чисто място за живеене с ... 1.08.2017г. За допълнителна информация и безплатни огледи в удобно за вас време: Мадлен Бойчева 0888 230 207; 0889 532 077
Още bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
680 лв
22.07.17 г., 20:16
с бърз достъп до всяка точка на София. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: Антре, всекидневна с трапезария и кухненска част, спалня, втора ... информация и безплатни огледи: Мадлен Бойчева 0889 532 077, 0888 230 207. Тази оферта не е предназначена за колеги
Още bazar.bg

Парцел, 3250m 2 (продажба)

София, област София - град Нора Футекова
3250.0 м²
130 000 €
6.07.17 г., 19:22
на изхода на селото в посока село Железница в близост до шосе София - Самоков. Парцела се намира в непосредствена ... информация водещия брокер Нора Футекова на тел 0883 700 207. За повече наши предложения, посетете сайта ни: www.cortaimoti.com
Още homes.bg
130 000 €
4.07.17 г., 19:43
на изхода на селото в посока село Железница в близост до шосе София - Самоков. Парцела се намира в непосредствена ... информация водещия брокер Нора Футекова на тел 0883 700 207. За повече наши предложения, посетете сайта ни: www.cortaimoti.com
Още officespace.bg

Парцел, 2500m 2 (продажба)

София, област София - град
200 000 €
4.07.17 г., 23:46
живописно място, терена е равен, открива се изглед към София и планината Витоша. Заобиколен е от асфалтов път. В близост до ... Нора Футекова на тел 0883 700 207. За повече наши предложения, посетете сайта ни: www.cortaimoti.com
Още officespace.bg
350 000 €
4.07.17 г., 19:43
област София, с. Бистрица, 10000 кв.м, Оферта *** Р-2066 *** Корта Имоти предлага на Ваше внимание парцел в село ... Бистрица, местност Цонкина махала находящ се на изхода на селото в посока село Железница в близост до шосе София - Самоков ... достъп.Предстои регулация на района.Потърсете за информация водещия брокер Нора Футекова на тел 0883 700 207. За повече наши
Още officespace.bg

Парцел, 10000m 2 (продажба)

София, област София - град Нора Футекова
10000.0 м²
350 000 €
6.07.17 г., 19:22
област София, с. Бистрица, 10000 кв.м, Оферта *** Р-2066 *** Корта Имоти предлага на Ваше внимание парцел в село ... Бистрица, местност Цонкина махала находящ се на изхода на селото в посока село Железница в близост до шосе София - Самоков ... достъп.Предстои регулация на района.Потърсете за информация водещия брокер Нора Футекова на тел 0883 700 207. За повече наши
Още homes.bg

Парцел, 2500m 2 (продажба)

София, област София - град Нора Футекова
2500.0 м²
200 000 €
6.07.17 г., 19:22
живописно място, терена е равен, открива се изглед към София и планината Витоша. Заобиколен е от асфалтов път. В близост до ... брокер Нора Футекова на тел 0883 700 207. За повече наши предложения, посетете сайта ни: www.cortaimoti.com
Още homes.bg

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк Младост 2, бл.270, вх.1, ет.6
180.0 м²
281 250 лв
7.06.17 г., 20:07
, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост 2", целият с площ от 1557,50 кв.м., съставляващ УПИ № III-3287, от кв. 13 Б, по ... плана на гр. София, местност "Младост 2", при съседи на недвижимия имот по скица: улица, УПИ № II-1898, УПИ № VI-общ., УПИ ... № V-3288, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 270, вх. 1, ет. 6, ап. 17, състоящ се от дневна плюс
Още targimot.com
66.0 м²
32 154 лв
17.05.17 г., 20:15
, точка, едно, девет, осем, осем/, при съседи, съгласно Скица № 8764/21/02/2012г. на СГКК-София: имоти с идентификатори ра ... квартал 14 /четиринадесети/ по плана на град София, местността „ж.к. Гърдова глава”, при граници: УПИ I /едно/- за училище ... кредит от 04.10.2007 г.Възбрана № 207, т. 18, дв. вх. рег. № 47987/29.09.2014г. и Възбрана № 84, т. 4, дв. вх. рег. № 8429
Още targimot.com
46.0 м²
30 960 лв
17.05.17 г., 20:13
, точка, едно, девет, осем, осем/, при съседи, съгласно Скица № 8764/21/02/2012г. на СГКК-София: имоти с идентификатори ра ... квартал 14 /четиринадесети/ по плана на град София, местността „ж.к. Гърдова глава”, при граници: УПИ I /едно/- за училище ... кредит от 04.10.2007 г.Възбрана № 207, т. 18, дв. вх. рег. № 47987/29.09.2014г. и Възбрана № 84, т. 4, дв. вх. рег. № 8429
Още targimot.com
3 стаи
167.0 м²
2 200 €
20.04.17 г., 22:06
и 2 тераси. Месечна наемна цена: 2600 евро без ДДС и без консумативи. Апартамент, 207 м2, ет.5, състоящ се от дневна ... -посещавания и най-поддържан парк в София Борисова Градина , както и спирка на метрото. ...
Още bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
640 лв
21.04.17 г., 2:22
, поликлиника, спирки на градски транспорт с бърз достъп до всяка точка на София. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: Антре, спалня, хол ... блока. За допълнителна информация и безплатни огледи: Мадлен Бойчева 0889 532 077, 0888 230 207. Тази оферта не е предназначена за колеги
Още bazar.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ месността "Гърдова глава"
46.0 м²
32 154 лв
23.03.17 г., 19:21
-София: имоти с идентификатори ра 68134.1935.1361 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, пет, точка ... деветстотин седемдесет и пет/, от квартал 14 /четиринадесети/ по плана на град София, местността „ж.к. Еърдова глава”, при ... , съгласно Договор за ипотечен кредит от 04.10.2007 г.Възбрана № 207, т. 18, дв. вх. рег. № 47987/29.09.2014г. и Възбрана
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ месността "Гърдова глава"
66.0 м²
30 960 лв
23.03.17 г., 19:28
/02/2012г. на СГКК- София: имоти с идентификатори № 68134.1935.1361 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет ... четири и деветстотин седемдесет и пет/, от квартал 14 /четиринадесети/ по плана на град София, местността „ж.к. Гърдова ... 000 лв.- кредит, съгласно Договор за ипотечен кредит от 04.10.2007г. Възбрана № 207, т. 18, дв. вх. рег. № 47987
Още targimot.com

Вила Осоица

Осоица с.Осоица, община Горна Малина, област София
120.0 м²
39 600 лв
8.02.17 г., 0:14
(седемнадесет) по плана на село Осоица, община Горна Малина, област София, целият имот с площ от 980 (деветстотин и осемдесет) кв.м ... имот III-208 (трети за имот двеста и осем) и урегулиран поземлен имот IV-207 (четвърти за имот двеста и седем), заедно с ... сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Осоица, община Горна Малина, област София, след предварително обаждане на тел: 0876 84 99 82.
Още targimot.com
3 стаи
109.0 м²
150 000 €
1.12.16 г., 19:00
МЕТРА ОТ МЕТРОСТАНЦИЯ И НА 400 МЕТРА ОТ МОЛ СОФИЯ. Апартаментът е ситуиран на 2 от 6 жилищен етаж в нов тухлен блок от ... : Жулиета Кръстева 02/4218401(вътр. 207); 0889/305618. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ при кандидатстване за кредит! Вижте още подобни имоти на www. imotidoverie. com!
Още bazar.bg

Вила Осоица

Осоица с.Осоица, община Горна Малина, област Софийска
120.0 м²
49 500 лв
24.11.16 г., 1:23
(седемнадесет) по плана на село Осоица, община Горна Малина, област София, целият имот с площ от 980 (деветстотин и осемдесет) кв.м ... имот III-208 (трети за имот двеста и осем) и урегулиран поземлен имот IV-207 (четвърти за имот двеста и седем), заедно с ... това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Осоица, община Горна Малина, област София, след предварително обаждане на тел: 0876 84 99 82.
Още targimot.com
4 стаи
165.0 м²
199 000 €
17.11.16 г., 10:44
ОБЗАВЕДЕН С ДИЗАЙНЕРСКИ МЕБЕЛИ! В БЛИЗОСТ ДО МЕТРО, ПАРК И МОЛ СОФИЯ. Апартаментът е ситуиран на 6/6 жилищен етаж в нова ... за Ч.Л. Работим и с колеги. За контакти: тел.02/4218401(вътр. 207); 0889/305618 и мейл:***. Професионално съдействие от
Още bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
88 900 €
10.11.16 г., 14:14
до два големи парка, в район с множество училища и детски градини, Мол София и Кино Арена Запад. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: Входно ... с чип достъп. За контакти: Жулиета Кръстева 02/4218401(вътр. 207); 0889/305618. Професионално съдействие от ИМОТИ
Още bazar.bg
3 стаи
68.0 м²
86 990 €
10.11.16 г., 16:30
Константин Величков . В близост до два големи парка, в район с множество училища и детски градини, Мол София и Кино Арена ... проектиран от архитект с изпипване на всеки един детайл в него. За контакти: Жулиета Кръстева 02/4218401(вътр. 207); 0889
Още bazar.bg

Къща

България София-град гр. София Център
7 стаи
474 550 €
14.09.16 г., 10:17
, включващ къща на три етажа с обща площ от 474 кв.м. и двор от 207 кв.м. Характеризира се с много комуникативна локация в ... непосредствена близост до Метростанция Лъвов Мост, Централна гара, Мол София, Гара Сердика, булевард Витоша. В близост
Още domaza.bg

Триетажна къща с магазини до Метростанция Лъвов Мост

Област София гр. София "Център" бул. Сливница
474.0 м²
474 550 €
4.08.16 г., 16:12
Атрактивен имот, включващ къща на три етажа с обща площ от 474 кв.м. и двор от 207 кв.м. Характеризира се с много ... комуникативна локация в непосредствена близост до Метростанция Лъвов Мост, Централна гара, Мол София, Гара Сердика, булевард
Още bulgarianproperties.bg
167.0 м²
2 200 €
1.07.16 г., 7:58
без ДДС и без консумативи. Апартамент, 207 м2, ет.5, състоящ се от дневна, кухня, трапезария, коридор, 3 спални, 2 бани ... точки в столицата е бърза и удобна. На 500м. разстояние се намира, може би най-посещавания и най-поддържан парк в София – „Борисова Градина”, както и спирка на метрото.
Още homes.bg