Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ кв. Красно село, ул. Чепино № 4, ап.16
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ, в гр. София, СО район „Красно село”, на ул. „Чепино” №4 (четири), изпълнена в съответсвие с одобрени архитектурни проекти от 27.11.2007г на СО – ДАГ и Разрешение за строеж №881/17.12.2007г и приета в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-831/12.08.2011г на ДНСК, кoято сграда е нанесена в КК на София с идентификатор 68134.205.588.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и пет, точка, петстотин осемдесет и осем, точка, едно) в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016г. на изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. София, п.к. 1000, Чепино № 4, застроена площ: 408 кв.м. Брой етажи: 7. Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: няма., която сграда е изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-588 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин осемдесет и осем) в квартал 18 (осемнадесети) по плана на гр. София, местността „Красно село - Стрелбище”, с площ от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв.м., при граници по скица: ул. „Чепино”, УПИ ІІ-590, УПИ ІІІ-589, УПИ VІ-587, УПИ VII – за озеленяване, магазини и трафопост, което УПИ е нанесено в КК на София с идентификатор 68134.205.588 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и пет, точка, петстотин осемдесет и осем) в гр. София, обш. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. София, п.к. 1000, Чепино № 4. Площ: 797 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м.) Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 588, квартал: 18, парцел: 1. Съседи: 68134.205.586, 68134.205.589, 68134.205.590, 68134.205.123, 68134.205.136, 68134.205.587, които имоти представляват: АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се на 1-во /първо/ подпокривно ниво на сградата на кота +14.05 /плюс четиринадесет цяло и пет стотни/ метра, със застроена площ от 94.71 /деветдесет и четири цяло и седемдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна с кухня, тераса, спалня, баня с тоалетна, при граници: ул. „Чепино”, двор, апартамент №15, стълбище, апартамент №17, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, който апартамент е нанесен в КК на София като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.205.588.1.16, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, Чепино № 4, ет.6, ап.16. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатое 68134.205.588. Предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 94,71 кв.м.. Прилежащи части: ... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.205.588.1.17, 68134.205.588.1.15. Под обекта: 68134.205.588.1.14, 68134.205.588.1.12, 68134.205.588.1.13. Над обекта: 68134.205.588.1.19, 68134.205.588.1.18. Стар идентификатор: няма .
26.01.17 г., 12:31 targimot.com
95.0 м²
148 920 лв
Помещение със статут на магазин, подходящо за разнообразна търговска дейност, офис или дрогерия. Разпределение: търговска зала (около 15 кв.м), складово помещение (около 12 кв.м), собствен санитарен възел. АКЦЕНТИ:
24.10.16 г., 14:12 mirela.bg
40.0 м²
200 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Чепино

Луксозен двустаен апартамент в комплекс "Свети Спас"/"St.Spas" във Велинград

България, Област Пазарджик, гр. Велинград, Карстов извор Клептуза, Свети Спас
Клептуза и квартал „Чепино”, с прекрасна гледка към Родопите. Комплексът е разположен във Велинград, на 36 км от Пазарджик и ... санаториума. Районът е с отлична комуникативност, тъй като отстои на 130 км от София и на 80 км от втория по големина град в
4.04.16 г., 17:26 luximoti.bg
1 стая
75.5 м²
80 000 €