Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Хубча, бл. 95, вх. Д
86.0 м²
86 756 лв
24.10.16 г., 14:18
МАГАЗИН ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, находящ се гр. София, СО – район „Красно село“, ул. „Хубча“, блок 195 / сто деветдесет и пет /, вход „Д“, партер, съгласно Удостоверение № 94 – 16423 – 10 – 6237 /26.03.2013г., издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър – София – град за гореописания недвижим имот няма одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, а по описание от нотариален акт за Учредяване на договорна ипотека върху невдижим имот № 192, том III, рег. № 1924, дело № 543 от 2007г., вписан като акт с № 73 в том № 038 с дв. вх. Рег. № 44803 от 28.06.2007г. в книгите по вписвания към Служба по вписвания – гр. София -МАГАЗИН ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, находящ се гр. София, СО – район „Красно село“, ул. „Хубча“, блок 195 / сто деветдесет и пет /, вход „Д“, партер със застроена площ от 85,85 / осемдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв. метра, състоящ се от търговско, складово и сервизно помещение, зала, складови, сервизни и комуникативни помещения, при граници съгласно Удостоверение № ОИ 92-00-6/25.01.2001г. на СО – район „Красно село“: юг – магазин, стълбище и асансьор на вход „Д“ в блок 195 / сто деветдесет и пет/, север – магазин, запад – ул. „Княгиня Клементина“, изток – ул. „Хубча“, ЗАЕДНО със съоветните идеалнии части от общите части на сградата и заедно с припадаите му се идеални части от правото на строеж върху мястото, обозначено по документ за собственост като имот № 1341 / хиляда триста четиридесет и едно / в квартал 312 / триста и дванадесет / по плана на гр. София, местност „Красно село – Плавателен канал“. Телефон за контакт - 088970005 - Елена Георгиева
Още targimot.com
2 стаи
72.0 м²
93 000 €
21.04.17 г., 1:39
потенциала да се превърне в емблема на квартала. Разположена в един от най-търсените южните райони на гр. София ж.к. Красно ... . Княгиня Клементина , ул. Хубча , ул. Пчела , ул. Царица Елеонора и др. Защо да закупите апартамент в тази жилищна сграда ... ? Отлично местоположение в търсената южна зона на София с бърз достъп до центъра Добре уреден квартал с множество удобства и развита инфраструктура Качествено ...
Още bazar.bg

Комплекс Apartment в Sofia

България София-град гр. София Красно Село
2 стаи
73 500 €
22.10.16 г., 10:18
потенциала да се превърне в емблема на квартала. Разположена в един от най-търсените южните райони на гр. София – ж.к ... достига до ул. „Ген. Стефан Тошев” и ул. „Тодор Каблешков” , бул. „Братя Бъкстон”, ул. „Княгиня Клементина”, ул. „Хубча ... ”, ул. „Пчела”, ул. „Царица Елеонора” и др. • Отлично местоположение в търсената южна зона на София с бърз достъп до
Още domaza.bg

Сграда в Красно село

Област София гр. София кв. "Красно село" ул. Пирински проход
73 500 €
29.07.16 г., 16:11
Клементина”, ул. „Хубча”, ул. „Пчела”, ул. „Царица Елеонора” и др. • Отлично местоположение в търсената южна зона на София с ... . София – ж.к. Красно село, тази забележителна сграда предлага усещане за спокойствие, уединеност и комфорт. Проектът
Още bulgarianproperties.bg