Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Хага 12
41 м²
38,400 лв
2017-2-21
Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ, Частен съдебен изпълнител рег. № 853 с Район нa действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр.София, бул.”Васил Левски” № 16, ет.2, тел. (02) 952-06-21, по изпълнително дело № 20118530400673 / 2011 г. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на взискателя "ТОКУДА БАНК" АД, ЕИК 813155318, ул."Георг Вашингтон" № 21 и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 20.02.2017 г. до 20.03.2017 г. включително, приключваща в края на работното време на Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ипотекарния длъжник „ОЗИ БИЛД” ЕООД, ЕИК 175066504, находящ се в жилищна сграда, изградена в дворно място, находящо се в град София, район „Лозенец” на Столична община, с площ от 926 /деветстотин двадесет и шест/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-1483 /единадесети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин осемдесет и три/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плаана на гр.София, местността „Кръстова вада“, при съседи по скица: от юг – тупик и УПИ XXI-1361, 1920, 1921, от запад – УПИ XХI-502, 1361, от север - УПИ ХIХ-1491 и от изток – тупик а ИМЕННО: МАГАЗИН на партерния етаж, с обща площ от 40,87 /четиридесет цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., включително съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху парцела, състоящ се от: търговска зала, WC, склад и пробна, при граници и съседи: от изток – офис, от запад – западна фасадна стена, от север – склад и от юг – вход и южна фасадна стена. Подробности – в книжата по проданта. Продаваемият поземлен имот е ОЦЕНЕН на 64 000 лева. Съгласно чл.494, ал.2 ГПК НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е 38 400 (тридесет и осем хиляди и четиристотин) лева. Върху имота е вписана договорна ипотека в полза на взискателя „Токуда банк” АД: с нот. акт № 178, том 86, дв.вх.рег.№ 97316 / 2007 г., по описа на Служба по вписвания и върху него има вписана възбрана том ІХ, № 297, дв.вх. рег.№ 32365 / 03.06.2016 г., наложена по настоящето изп. дело. Няма данни за дължимите данъци и такси за същия. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят през времетраенето на публичната продан, след предварителна уговорка със съдебния изпълнител Желаещите да купят могат да се явят в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата са на разположение и в деловодството на Софийски районен съд, където се подават наддавателни предложения. Задатъкът за правоучастие в проданта в размер 10 % (десет на сто) от началната цена, от която започва наддаването, съгласно чл.489, ал.1 от ГПК, се внася предварително по специалната сметка на Частен съдебен изпълнител Александър Дачев – IBAN: BG92RZBB91551093984010, BIC RZBBBGSF при „РАЙФАЙЗЕНБАНК (България)” ЕАД. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си, заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал.4 ГПК). На 21.03.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител (чл. 492 ал. 1 ГПК). Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал. 2 от ГПК).
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Хага 12
41 м²
48,000 лв
2016-11-20
Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ, Частен съдебен изпълнител рег. № 853 с Район нa действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр.София, бул.”Васил Левски” № 16, ет.2, тел. (02) 952-06-21, по изпълнително дело № 20118530400673 / 2011 г. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на взискателя "ТОКУДА БАНК" АД, ЕИК 813155318, ул."Георг Вашингтон" № 21 и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 21.11.2016 г. до 21.12.2016 г. включително, приключваща в края на работното време на Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ипотекарния длъжник „ОЗИ БИЛД” ЕООД, ЕИК 175066504, находящ се в жилищна сграда, изградена в дворно място, находящо се в град София, район „Лозенец” на Столична община, с площ от 926 /деветстотин двадесет и шест/ кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-1483 /единадесети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин осемдесет и три/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плаана на гр.София, местността „Кръстова вада“, при съседи по скица: от юг – тупик и УПИ XXI-1361, 1920, 1921, от запад – УПИ XХI-502, 1361, от север - УПИ ХIХ-1491 и от изток – тупик а ИМЕННО: МАГАЗИН на партерния етаж, с обща площ от 40,87 /четиридесет цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., включително съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху парцела, състоящ се от: търговска зала, WC, склад и пробна, при граници и съседи: от изток – офис, от запад – западна фасадна стена, от север – склад и от юг – вход и южна фасадна стена. Административният адрес е ул. "Хага" № 12. Подробности – в книжата по проданта.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент в нова сграда до Парадайз Мол

Област София гр. София кв. "Кръстова вада" ул. Хага
117 м²
116,000
2016-3-25
Вид имот: Тристаен апартамент в сграда с Разрешение за ползване от 2014 год. Застроена площ: 117 кв.м; Изложение: юг/ запад. Разпределение: Просторна дневна с трапезария и кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна, втора тоалетна, коридор; Степен на завършеност: На замазка и шпакловка; Обзавеждане: Не; Отопление: На ток; Паркомясто/Гараж: Не, възможност за паркиране на улицата. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент на метри от Парадайз Мол

Област София гр. София кв. "Кръстова вада" ул. Хага
81 м²
81,000
2016-3-25
Представяме ви двустаен апартамент с площ 81кв.м. в сграда с разрешение за ползване от 2014 год. Апартаментът се отличава с изложение север/юг и се състои от: • Просторна дневна с трапезария и кухненски бокс; • Спалня; • Баня с тоалетна; • Коридор; Жилището се предлага на шпакловка и замазка. Отоплрнието е на ток. Има възможност за паекиране около сградата. Местоположение Районът е с перспектива и безспорни предимства, благодарение на бързия и лесен достъп както до Витоша планина така и до центъра на столицата посредством бул. Черни връх. В близост се намират Парадайс мол, метростанция Витоша, спортни центрове, места за отдих и разнообразни услуги. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Хага