Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Суходолска” № 165
Поземлен имот с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., по нотариален акт, а по скица 405 /четиристотин/ кв.м., съставляващ имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/ от кв. 8 /осми/ по плана на гр. София местността „Факултета” идентичен с имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/, нанесен в кадастрален лист 354, заснет през 1981г. по плана на гр. София м. „Барите 2” /втора част/, при съседи по нотариален акт: улица”Суходолска”, наследници на Анна Пулева, Бонка Листенкова, улица и Николай Стойчев, заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., състояща се от две стаи, кухня, баня - тоалетна, антре, тераса и мазе под кухнята, заедно с пристройката към жилищната сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м., състояща се от две спални, антре баня и тоалетна. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
12.01.17 г., 18:51 targimot.com
90.0 м²
51 000,00 лв
Предлагам за продажба тристаен апартамент в жилищна сграда панелно строителство, построена през 1985 г. Апартаментът е с традиционното за този тип строителство функционално разпределение. Състои се от антре, просторен хол, дневна, две самостоятелни спални с нормална големина, отделна кухня с усвоен балкон, баня с тоалетна, втора тоалетна, втори балкон тип лоджия пред една от спалните с достъп и от дневната. Като цяло жилището има нужда от по-съвременен ремонт. Цената подлежи на договаряне. В непосредствена близост има детска ясла, детска градина и две училища. Недалеч е и супермаркет на една от големите търговски вериги. Междублоковите пространства в района са озеленени, с обособени зони за площадки и възможности за паркиране. Към апартамента има прилежащо мазе.
22.12.16 г., 19:41 mirela.bg
87.86 м²
53 000,00 €

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска 2, бл. 8, вх. В
Предишни търгове на този имот
14.12.16 г., 18:35 targimot.com
49.0 м²
53 370,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. София, р-н “Красна поляна“, ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129, вх. 1, ет. 1, състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 61,82 кв.метра, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 12,75 кв.метра и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 6,84 кв.метра
22.11.16 г., 13:31 targimot.com
62.0 м²
57 975,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска-2, блок 49
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1105.11.10.2 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно, точка, едно нула, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в сграда № 10 /десет/ по кадастралната схема, представляващ АПАРТАМЕНТ №2 /две/, на 1 /първи/ етаж, с административен адрес гр. София, Столична община, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска-2 /две/, блок 49 /четиридесет и девет/, вх. 1 /едно/ по кадастралната схема, а по документ за собственост - вход "А", със застроена площ от 46,73 кв.м. /четиридесет и шест цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, дневна - хол, кухна, антре, баня - тоалентна, при съседи по документ за собственост: изток - апартамент №9, запад - апартамент №1, север - зелена площ; юг - зелена площ; отгоре - апартамент №4, отдолу - мазета, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1105.11.10.9, 68134.1105.11.10.1, под обекта - няма, над обекта: 68134.1105.11.104; заедно с МАЗЕ №2 /ДВЕ/ с площ от 6.12 кв.м. /шест цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, при граници: изток - зелена площ, запад - държавни маза, север - шахта, юг - зелена площ, ЗАЕДНО с 4.571 % /четири цяло петстотин седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1105.11 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно/.
19.11.16 г., 15:10 targimot.com
47.0 м²
53 000,00 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска № 34А
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, ул. Суходолска № 34 "а" /тридесет и четири "а"/ с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. по нотариален акт, а по скица от 448 /четиристотин четиридесет и осем/ кв.м., съставляващ съгласно Заповед РД- 09-50-101 от 12.03.2012г., урегулиран поземлен имот ІІІ- 289 /трети за имот планоснимачен номер двеста осемдесет и девет/ от кв. 5 /пет/ по плана на гр. София, местност "Факултета", при граници на имота по нотариален акт/ Ирина Абаджиева, Михаил Христов и улица, а съгласно скицата границите са: урегулиран поземлен имот VІІ- 291 /седми за имот планоснимачен номер двеста и едно/, урегулиран поземлен имот ІV- 449/четвърти за имот планоснимачен номер четирстотин четиридесет и девет/, урегулиран поземлен имот ІІ- 288 /втори за имот планоснимачен номер двеста осемдесет и осем/, урегулиран поземлен имот VІ- 290 /шести за имот планоснимачен номер двеста и деветдесет/
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
420.0 м²
19 136,00 лв

Къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Суходолска" № 165
Поземлен имот с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., по нотариален акт, а по скица 405 /четиристотин/ кв.м., съставляващ имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/ от кв. 8 /осми/ по плана на гр. София местността „Факултета” идентичен с имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/, нанесен в кадастрален лист 354, заснет през 1981г. по плана на гр. София м. „Барите 2” /втора част/, при съседи по нотариален акт: улица”Суходолска”, наследници на Анна Пулева, Бонка Листенкова, улица и Николай Стойчев, заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., състояща се от две стаи, кухня, баня - тоалетна, антре, тераса и мазе под кухнята, заедно с пристройката към жилищната сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м., състояща се от две спални, антре баня и тоалетна. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
24.10.16 г., 14:24 targimot.com
90.0 м²
56 000,00 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Суходолска" № 167
Поземлен имот с площ от 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м. съставляващ имот планоснимачен номер 50 /петдесет/ от кв. 8 /осми/ по плана на гр. София местността „Факултета” идентичен с имот планоснимачен номер 50 / петдесет /, нанесен в кадастрален лист 354, заснет през 1981г. по плана на гр. София м. „Барите 2” /втора част/, находящо се в гр. София ул. „Суходолска” № 167, при съседи: Бончо Колев, Георги Кичев, Анка Сейкова и улица. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
24.10.16 г., 13:51 targimot.com
440.0 м²
13 600,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София ул. Суходолска

Парцел, 7600m 2 (продажба)

жк. Красна Поляна, София Офис консултант
АГЕНЦИЯ СОФИЯ ПРЕДЛАГА имот в регулация в непосредствена близост до ул.“Суходолска“и нови сгради.Ъглов имот с правилна ... производствени бази. Отлично местоположение с целогодишен достъп, близост до Околовръстен път и автомагистрала Люлин , добра комуникация до центъра на София.
12.01.17 г., 4:46 homes.bg
7600.0 м²
350 000,00 €

Парцел, 7600m 2 (продажба)

жк. Красна Поляна, София
АГЕНЦИЯ СОФИЯ ПРЕДЛАГА имот в регулация в непосредствена близост до ул.“Суходолска“и нови сгради.Ъглов имот с правилна ... производствени бази. Отлично местоположение с целогодишен достъп, близост до Околовръстен път и автомагистрала Люлин , добра комуникация до центъра на София.
11.01.17 г., 15:47 officespace.bg
350 000,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

жк. Западен Парк, София
. Настилки - естествен паркет и мозайка. Апартаментът е в близост до бул. Ал. Стамболийски, супермаркети, детска градина, училище и метростанция. Ориентир: ул. Суходолска ... 591833; Продава Двустаен Апартамент София - Западен парк 46500 € Продава се двустаен, непреходен апартамент, състоящ се
9.12.16 г., 0:02 homes.bg
60.0 м²
46 500,00 €
в гр. София, р-н Красна поляна , ж.к. 3ападен парк , ул. Суходолска , бл. 129, вх. 1, ет. 1, състоящ се от две стаи
20.10.16 г., 15:48 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
57 975,00 лв

Парцел, 7620m 2 (продажба)

жк. Красна Поляна, София
“Л.Каравелов”, на ул. Суходолска. Парцелът е в регулация, попада в устройствена зона – Ж м (Жилищно + Промишлено). Има лице ... подходящи за изграждането на промишлена сграда и производства, същевременно е изключително близко до центъра на София.
21.06.16 г., 10:10 homes.bg
7620.0 м²
350 000,00 €
ул. Суходолска и Околовръстен път –на втора линия на Околовръстен път. По общия градоустройствен план имота попада в ... Квадратура: 8 300 кв.м. Район: гр. София, Суходол - Околовръстен път. Отличен поземлен имот, намиращ се на светофара на
16.06.16 г., 14:21 officespace.bg
581 000,00 €

Парцел, 8300m 2 (продажба)

Околовръстен път, София
ул. Суходолска и Околовръстен път –на втора линия на Околовръстен път. По общия градоустройствен план имота попада в ... Квадратура: 8 300 кв.м. Район: гр. София, Суходол - Околовръстен път. Отличен поземлен имот, намиращ се на светофара на
28.04.16 г., 11:55 homes.bg
8300.0 м²
581 000,00 €