Продава Парцел

град София, ПЗ Хладилника, ул. Сребърна, 6700 кв.м
6700 м²
6,700,000
2018-1-17
Unique Estates представя на Вашето внимание един имот отличен за инвеституционни цели. В имота има построени две високи сгради с административно-производствено предназначение, монолитно строителство, които до този момент са в експлоатация. Сградите са свързани помежду си с топла връзка. Едната е с РЗП - 5197кв.м., а другата - 6160кв.м. Отлично местоположение - близост до МОЛ 'Парадайз'. Характеристики на застрояване: - 60% на застрояване; - 40% озеленяване; - кинт - 3,5 Предимства: Отлични показатели за строителство Добро местоположение Ток, вода, трафопост Имот без никакви тежести, възможност за бърза сделка възможност за увеличаване на парцела до 7096 кв.м.
Ощеimoti.com

Продава ПАРЦЕЛ, град София, ПЗ Хладилника

град София, ПЗ Хладилника ул. Сребърна
6700 м²
6,700,000
2018-1-10
Unique Estates представя на Вашето внимание един имот отличен за инвеституционни цели. В имота има построени две високи сгради с административно-производствено предназначение, монолитно строителство, които до този момент са в експлоатация. Сградите са свързани помежду си с топла връзка. Едната е с РЗП - 5197кв. м. , а другата - 6160кв. м. Отлично местоположение - близост до МОЛ 'Парадайз'. Характеристики на застрояване: - 60% на застрояване; - 40% озеленяване; - кинт - 3, 5 Предимства: Отлични показатели за строителство Добро местоположение Ток, вода, трафопост Имот без никакви тежести, възможност за бърза сделка възможност за увеличаване на парцела до 7096 кв. м.
Ощеimot.bg

Продажба и наем на офиси в Бизнес Център Silver

София Хладилника ул. Сребърна
2200 м²
1 лв
2016-4-2
Офис сградата е на 5 етажа в оживен и комуникативен район с постоянно усъвършенстваща се инфраструктура. Състои се от партер – магазини и 4 етажа офиси тип open-space. Бизнес центъра е в близост до мол Парадайз, станция на метрото в кв. Хладилника, която ще бъде завършена до края на 2013-та и спирка на автобус 120, 83 и 88. Сградата е нова, с акт 15, изрядни документи, качествено изпълнение и архитектурен подход с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи за ток и отопление. Разполага с подземни гаражи и подсигурени места за паркиране около сграда. Бизнес Сградата е изпълнена с централна климатизация и отопление, асансьор, видеонаблюдение, сот и компютърна мрежа. Разполага със санитарни възли на всеки етаж, както и в отделните офиси. Предлага се продажба или наем на отделни офиси, магазини, както и цял етаж или цялата сграда.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Сребърна

Продава Офис, 135 m2

София, Лозенец
135 м²
167,205
2017-12-15
Продава офис в София, бул. Черни връх с АКТ 16 (с Разрешение за ползване), находящ се на девети етаж в търговско-административна и жилищна сграда, разположена само на 50 м. от метростанция "Джеймс Баучер", срещу хотел "Кемпински-Зографски", в близост до Южен парк. Етаж: от 9 до 11; Квадратура: 135.28 кв.м.; Конструкция: тухла; Асансьор: хидравличен; Кабелна телевизия, Интернет и телефон Предимства на местоположението на сградата: • Бърз достъп до центъра на столицата София - само 5 мин с автомобил или метро • 50 м от метростанция "Джеймс Баучер" • близо до MALL CITY CENTER на бул. Арсеналски и MALL PARADISE CENTER на бул. Хенрих Ибсен (бивша ул. Сребърна) • близо до пазара на бул. Черни връх • близо до много административни сгради, седем банкови офиса, детски градини, учебни и здравни заведения (Клинична болница Лозенец и модерната МБАЛ „Токуда”), близо до множество ресторанти, басейни, тенис кортове, спортни зали, хотели , близо до Американското посолство и Южен парк.
Ощеimoti365.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, ж.к.Банишора, бл.57
62 м²
75,000 лв
2017-10-19
АПАРТАМЕНТ № 16 (шестнадесет), находящ се в гр. София, м. „Банишора”, ул. „Беласица” № 31 (тридесет и едно), в сградата на ЕС „Сребърна” – допълнителна секция към блок № 57 (петдесет и седем), вход „Г”, на VІ (шести) етаж, състоящ се от две стаи, кухня, баня, клозет, входно антре и един балкон със застроена площ от 62.23 (шестдесет и две цяло и двадесет и три стотни) кв.м., при съседи: изток + калкан с ЕТ „Сребърна”, вх.В, запад – апартамент, собственост на Микаела Евгениева Джамбазка и стълбище, север – улица „Беласица” и юг – двор на сградата, заедно с мазе № 1 (едно), с полезна площ от 3.53 (три цяло и петдесет и три стотни) кв.м., при съседи: изток – калкан на ЕС „Сребърна”, вх. В, запад – мазе № 2, собственост на Иванка Тодорова Димова и Никола Енчев Димов, север – коридор и юг – двор на сградата, заедно с мазе № 1 (едно), с полезна площ от 3.53 (три цяло и петдесет и три стотни) кв.м., при съседи: изток – калкан на ЕС „Сребърна”, вх. В, запад – мазе № 2, собственост на Иванка Тодорова Димова и Никола Енчев Димов, север – коридор и юг – двор на сградата, заедно с принадлежащите му 3,480 % /три цяло и четиристотин и осемдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно място, съставляващо парцел VІ (шести) от кв.16 (шестнадесет), м. „Банишора” по плана запад – зелена площ, север – ул. „Беласица” и юг – двор на сградата.
Ощеtargimot.com
1236 м²
55,620 лв
2016-10-27
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 28.10.2016г. до 28.11.2016г. – края на работния ден ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на ЙОРДАН ЕМИЛОВ ЯНЕВ от гр. София - ДЛЪЖНИК, а именно: Недвижим имот, находящ се в град София, община Столична, район Триадица, местност „Кръстова вада“, представляващ поземлен имот с проектен планоснимачен номер 2460 /две хиляди четиристотин и шестдесет/, с площ от 1 236 кв.м. /хиляда двеста тридесет и шест квадратни метра/, който имот е идентичен с частта от имот стар планоснимачен номер 4217 /четири хиляди двеста и седемнадесет/ от кадастрален лист 594 /петстотин деветдесет и четири/, която попада в имот планоснимачен номер 328 /триста двадесет и осем/ от актуалния кадастрален план, при граници на процесния имот: имот планоснимачен номер 652 и останалата част от имот планоснимачен номер 328. Имотът папада в квартал 1 /първи/ за парк, спорт и атракционни обекти. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 55 620, 00 /петдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет/ лева, представляващи 80% от началната цена при първа продан на имота. Тежести за имота: Имотът е придобит от длъжника въз основа на Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 49, том 1, вх. рег. № 2283, дело 49/2015г. от 19.03.2015г. на нотариус Пиринка Петрова, рег. № 157 на НК. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1. Възбрана по настоящото изпълнително дело вписана в служба по вписвания София като акт № 88, том 11, вх. рег. № 38571 от 28.06.2016г.; 2. Договорна ипотека № 88, том 1, рег. № 4239, дело № 82/19.05.2015г. на нотариус Пиринка Петрова, рег. № 157 на НК, вписана в служба по вписвания София като акт № 145, том 12, вх. рег. № 28027/19.05.2015г. за сумата от 8 500, 00 евро. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе. Достъпът до имота е от ул. „Сребърна“, по ул. „Никола Крушкин – Чолака“ и след това по ул. „Мичман Тодор Саев“. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 29.11.2016 г. /вторник/ в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
Ощеtargimot.com

Офис

България София-град гр. София Лозенец
101,168
2016-8-1
Продава офис в София, бул. Черни връх с АКТ 16 (с Разрешение за ползване), находящ се на партера на търговски център, находящ се търговско-административна и жилищна сграда, разположена на ул. Златен рог , само на 50 м. от метростанция "Джеймс Баучер", срещу хотел "Кемпински-Зографски", в близост до Южен парк. • Бърз достъп до центъра на столицата София - само 5 мин с автомобил или метро • 50 м от метростанция "Джеймс Баучер" • близо до MALL CITY CENTER на бул. Арсеналски и MALL PARADISE CENTER на бул. Хенрих Ибсен (бивша ул. Сребърна) • близо до пазара на бул. Черни връх • близо до много административни сгради, седем банкови офиса, детски градини, учебни и здравни заведения (Клинична болница Лозенец и модерната МБАЛ „Токуда”), близо до множество ресторанти, басейни, тенис кортове, спортни зали, хотели , близо до Американското посолство и търговските улици на столицата • близо до Южен парк • по пътя към ски-курорта “Алеко”, разположен в планината Витоша под връх "Черни връх" • Търговска част със самостоятелен вход, стълбище и асансьор, свързващи магазините от трите нива на търговския център - сутерен, партер и първи етаж, както и допълнително външно стълбище от ул. Златен рог към сутеренното ниво. • Жилищна част с апартаменти от втори до шести етаж (сутерен, партер и 1 ви етаж - магазини). • Административна част с офиси от втори до девети етаж. • Жилищната, административната и търговска част на сградата разполагат със самостоятелни входове и асансьори. • Второ сутеренно ниво с подземни паркоместа, с директен достъп до подземните паркоместа с асансьор • Фасада – търговски център – сутерен, партер, 1-ви етаж - стъкло - удароустойчив триплекс с идеална прозрачност • Фасада – административна част - окачена фасада – Еталбонд – два цвята - тъмносин и сребрист, дограма – алуминиева 5-камерна с нискоемисионно стъкло • Фасада – жилищна част от 2-ри до 6-ти етаж - Еталбонд със сребрист цвят на окачена конструкция и силикатна мазилка, алуминиева 5-камерна с нискоемисионно стъкло 2-4-ти жилищен етаж, дограма на 5-6 етаж – 5-камерна алуминиева с рефлекторни стоп-рей стъкла и фасада със сребрист еталбонд за 5-6 ти етажи • Партер – окачена конструкция – еталбонд • Общи части – - луксозно фоайе - настилка – гранит - парапети за общи части – инокс • Степен на завършеност – апартаменти и офиси: - входна врата - луксозна метална блиндирана - под - циментова замазка - стени - гипсова шпакловка - тавани - гипсова шпакловка - парапети за тераси – инокс и стъкло - под на тераси - гранитогрес • Дограма – алуминиева петкамерна с нискоемисионно стъкло от 2-4-ти жилищен етаж, дограма на 5-6 етаж – 5-камерна алуминиева с рефлекторни стоп-рей стъкла • Домофони за всички апартаменти • Структурно окабеляване- интернет, телефон, кабелна телевизия • Изградена вградена прахосмукачна система за офисите • Аварийно захранване с електричество • Степен на завършеност - магазини: - витрини - удароустойчив триплекс с идеална прозрачност и защитно фолио на вътрешните витрини - стени – гипскартон - тавани – гипскартон на конструкция • Общи части: - настилка гранит • Хидравлични асансьори с: - луксозна кабина - електронен дисплей - достъп до подземните гаражи - 3 отделни асансьора за търговската, административната и жилищната част • Осигурена сервизна и гаранционна поддръжка
Ощеdomaza.bg

Офис

България София-град гр. София Лозенец
3 стаи
235,623
2016-8-1
Продава офис на три нива в София, бул. Черни връх, находящ се на партер, минус първи и първи етажи в търговски център, находящ се търговско-административна и жилищна сграда, разположена на ул. Златен рог , само на 50 м. от метростанция "Джеймс Баучер", срещу хотел "Кемпински-Зографски", в близост до Южен парк. Етаж: партер/1/-1 Квадратура: 201,31 кв.м. Вход външен за сградата + вход вътрешен, откъм търговска част Разполага със самостоятелен санитарен възел и две паркоместа пред него Конструкция: тухла Асансьор: хидравличен Кабелна телевизия, Интернет и телефон Предимства на местоположението на сградата: • Бърз достъп до центъра на столицата София - само 5 мин с автомобил или метро • 50 м от метростанция "Джеймс Баучер" • близо до MALL CITY CENTER на бул. Арсеналски и MALL PARADISE CENTER на бул. Хенрих Ибсен (бивша ул. Сребърна) • близо до пазара на бул. Черни връх • близо до много административни сгради, седем банкови офиса, детски градини, учебни и здравни заведения (Клинична болница Лозенец и модерната МБАЛ „Токуда”), близо до множество ресторанти, басейни, тенис кортове, спортни зали, хотели , близо до Американското посолство и търговските улици на столицата • близо до Южен парк • по пътя към ски-курорта “Алеко”, разположен в планината Витоша под връх "Черни връх" Сградата е с модерна архитектура и луксозно завършване, състои се от: • Търговска част със самостоятелен вход, стълбище и асансьор, свързващи магазините от трите нива на търговския център - сутерен, партер и първи етаж, както и допълнително външно стълбище от ул. Златен рог към сутеренното ниво. • Жилищна част с апартаменти от втори до шести етаж (сутерен, партер и 1 ви етаж - магазини). • Административна част с офиси от втори до девети етаж. • Жилищната, административната и търговска част на сградата разполагат със самостоятелни входове и асансьори. • Второ сутеренно ниво с подземни паркоместа, с директен достъп до подземните паркоместа с асансьор • Фасада – търговски център – сутерен, партер, 1-ви етаж - стъкло - удароустойчив триплекс с идеална прозрачност • Фасада – административна част - окачена фасада – Еталбонд – два цвята - тъмносин и сребрист, дограма – алуминиева 5-камерна с нискоемисионно стъкло • Фасада – жилищна част от 2-ри до 6-ти етаж - Еталбонд със сребрист цвят на окачена конструкция и силикатна мазилка, алуминиева 5-камерна с нискоемисионно стъкло 2-4-ти жилищен етаж, дограма на 5-6 етаж – 5-камерна алуминиева с рефлекторни стоп-рей стъкла и фасада със сребрист еталбонд за 5-6 ти етажи • Партер – окачена конструкция – еталбонд • Общи части – - луксозно фоайе - настилка – гранит - парапети за общи части – инокс • Степен на завършеност – апартаменти и офиси: - входна врата - луксозна метална блиндирана - под - циментова замазка - стени - гипсова шпакловка - тавани - гипсова шпакловка - парапети за тераси – инокс и стъкло - под на тераси - гранитогрес • Дограма – алуминиева петкамерна с нискоемисионно стъкло от 2-4-ти жилищен етаж, дограма на 5-6 етаж – 5-камерна алуминиева с рефлекторни стоп-рей стъкла • Домофони за всички апартаменти • Структурно окабеляване- интернет, телефон, кабелна телевизия • Изградена вградена прахосмукачна система за офисите • Аварийно захранване с електричество • Степен на завършеност - магазини: - витрини - удароустойчив триплекс с идеална прозрачност и защитно фолио на вътрешните витрини - стени – гипскартон - тавани – гипскартон на конструкция • Общи части: - настилка гранит • Хидравлични асансьори с: - луксозна кабина - електронен дисплей - достъп до подземните гаражи - 3 отделни асансьора за търговската, административната и жилищната част • Осигурена сервизна и гаранционна поддръжка
Ощеdomaza.bg