Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Сердика, кв. "Орландовци", ул. "Войвода" (бивша ул. "Народна победа") № 7
Жилище, заемащо ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Сердика”, квартал „Орландовци”, ул. „Войвода” (бивша улица „Народна победа”) № 7 (седем), състоящо се от: две стаи, дневна, трапезария, тоалетна, баня и тоалетна и коридори, със застроена площ от 99,91 (деветдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни) квадратни метра, Заедно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ от 303 (триста и три) квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 489 (четиристотин осемдесет и девет) в квартал 2 (втори) по плана на град София, местност „Централни гробища”, при граници на имота: от изток – имот с планоснимачен номер 488 (четиристотин осемдесет и осем), от запад – имот с планоснимачен номер 490 (четиристотин и деветдесет), от север – имот с планоснимачен номер 499 (четиристотин деветдесет и девет) и от юг – улица „Войвода” (бивша улица „Народна победа”), съгласно документ за собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София под № 109, том 49 по описа за 2005 год., а по Скица на поземлен имот № 38354/13.06.2012 год. на Служба по ГКК-гр.София и Удостоверение с изх. № 94-31498-22-10-10781/18.06.2012г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68134.510.489 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), с адрес на поземления имот: град София, Столична община, район „Сердика”, ул. „Войвода” № 7 (седем), с площ от 315 (триста и петнадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 489 (четиристотин осемдесет и девет), квартал 1 (едно), при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.510.490 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин и деветдесет), 68134.510.5031 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, пет хиляди тридесет и едно), 68134.510.1668 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, хиляда шестстотин шестдесет и осем), 68134.510.500 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), 68134.510.499 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и девет), 68134.510.498 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и осем).
12.04.17 г., 3:18 targimot.com
100.0 м²
61 020 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, местността "ГТЗ - зона Г - 14", УЛ. "СЕРДИКА" № 15
21.95 % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор 68134.401.264 при съседи: 68134.401.261, 68134.401.265, 68134.401.348, 68134.401.263, 68134.401.262 без построеното в него, цялото с площ от 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м., съгласно скица N:Ц - 14/07.04.2000г. издадена от общинска администрация на столичен район "Оборище", а съгласно нотариален акт N:39, том LXL нотариално дело 17941/1995г. по описа на I Нотариус про Софийски Районен съд с площ 479 кв.м., съставляващо имот пл N:10 от квартал 17, по плана на гр.София, местността "ГТЦ - зона Г - 14", при съседи съгласно скицата, улица, имот пл.N:11, имот пл.N:7, имот пл.8 и имот пл.N:9. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
12.01.17 г., 18:26 targimot.com
454.0 м²
20 000 лв

Продава 3-СТАЕН, град София, Сердика

град София, Сердика ул. Батолова воденица
Саниран, с външна топлоизолация, сменена дограма с ПВЦ, сменени щрангове. Просторен, светъл тристаен апартамент в панелен блок от 1984 г. Намира се на тихо място, пред блока има голяма градинка с детска площадка и голям паркинг. Състой се от южна дневна, преходна южна стая, втора стая на изток, г-образен коридор, кухня, баня, тоалетна, мокро, 2 тераси пред дневната и южната стая, остъклена тераса пред кухнята. Жилището е в добро състояние, под на естествен паркет и теракот, баня и тоалетна на теракот и фаянс. ПВЦ дограма, външна топлоизолация. За повече информация и огледи Захари Цветков 0882 599 944
26.12.16 г., 18:21 imot.bg
3 стаи
88.0 м²
69 200 €

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Сердика, кв. "Орландовци", ул. "Войвода" (бивша ул. "Народна победа") № 7
Жилище, заемащо ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Сердика”, квартал „Орландовци”, ул. „Войвода” (бивша улица „Народна победа”) № 7 (седем), състоящо се от: две стаи, дневна, трапезария, тоалетна, баня и тоалетна и коридори, със застроена площ от 99,91 (деветдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни) квадратни метра, Заедно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ от 303 (триста и три) квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 489 (четиристотин осемдесет и девет) в квартал 2 (втори) по плана на град София, местност „Централни гробища”, при граници на имота: от изток – имот с планоснимачен номер 488 (четиристотин осемдесет и осем), от запад – имот с планоснимачен номер 490 (четиристотин и деветдесет), от север – имот с планоснимачен номер 499 (четиристотин деветдесет и девет) и от юг – улица „Войвода” (бивша улица „Народна победа”), съгласно документ за собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София под № 109, том 49 по описа за 2005 год., а по Скица на поземлен имот № 38354/13.06.2012 год. на Служба по ГКК-гр.София и Удостоверение с изх. № 94-31498-22-10-10781/18.06.2012г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68134.510.489 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), с адрес на поземления имот: град София, Столична община, район „Сердика”, ул. „Войвода” № 7 (седем), с площ от 315 (триста и петнадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 489 (четиристотин осемдесет и девет), квартал 1 (едно), при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.510.490 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин и деветдесет), 68134.510.5031 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, пет хиляди тридесет и едно), 68134.510.1668 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, хиляда шестстотин шестдесет и осем), 68134.510.500 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), 68134.510.499 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и девет), 68134.510.498 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и осем)
9.11.16 г., 21:19 targimot.com
100.0 м²
76 275 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Сердика 15
21.95 % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор 68134.401.264 при съседи: 68134.401.261, 68134.401.265, 68134.401.348, 68134.401.263, 68134.401.262 без построеното в него, цялото с площ от 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м., съгласно скица № Ц - 14/07.04.2000г. издадена от общинска администрация на столичен район "Оборище", а съгласно нотариален акт №39, том LXL нотариално дело 17941/1995г. по описа на I Нотариус при Софийски Районен съд с площ 479 кв.м., съставляващо имот пл № 10 от квартал 17, по плана на гр.София, местността "ГТЦ - зона Г - 14", при съседи съгласно скицата, улица, имот пл.№ 11, имот пл.№ 7, имот пл.№8 и имот пл.№ 9. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
2.11.16 г., 10:09 targimot.com
454.0 м²
25 000 лв
Предлагам магазин в ж.к. "Сердика", до бул. "Ак. Иван Евстратиев Гешов" и бул. "Цар Борис ІІІ". Намира се на партерно ниво в малка офис-сграда, ново строителство със собствен двор. Магазинът е със самостоятелен вход. Мястото е комуникативно, в близост до градски транспорт и непосредствено до Бизнес Център Сердика. Имотът се състои от едно просторно търговско помещение (39 кв.м) и санитарен възел. Направено е пълно окабеляване. Без такса поддръжка общи части. Предлага се без обзавеждане. Пред сградата има възможност за свободно паркиране. Подходящо за фризьорски салон.
24.10.16 г., 14:02 mirela.bg
39.0 м²
260 €

Уникален офис до Мол Сердика

България, Област София, гр. София, кв. Оборище, ул Оборище, Мол Сердика
Отлично предложение за изключително луксозен офис под наем, характеризиращ се с топ локация в квартал Оборище, близо до центъра на града и на две минути от Мол Сердика. Имотът е разположен на първи етаж в шестетажна тухлена сграда с асансьор, строена през 2005 година. Характеризира се с обща площ от 291 кв.м., от които чистата площ е 240 кв.м. Имотът е от ново висококачествено строителство. Завършен е с врати Дорма, закалени стъкла, 2 вида италиански гранитогрес, дограма Алумил, чилър Venco, топло и хидроизолация, подменена ел.инсталация, трифазен ток. Разполага с изградена климатична система с конвектори ( топлинна инсталация и вентилация). Освен с климатизация е оборудван и с ТЕЦ. Окабелен е за телефон, кабелна телевизия, интернет и СОТ. Имотът разполага и с чудесна зимна градина. Намира се на уникално място, в непосредствена близост до центъра с всички удобства и обществени институции, места за отдих и развлечения. Кварталът е оживен, предлагайки отлични предпоставки за успешно развитие на вашия бизнес. Летището е на 8 км оттук. Обявената цена не включва ДДС. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
16.06.16 г., 13:56 luximoti.bg
1 800 €

Тристаен апартамент в нова сграда

България, Област София, гр. София, кв. Редута, ул. Асенова крепост, Мол "Сердика"
Просторен имот, който е разположен в тихия и богато озеленен квартал „Редута”, на ъгъла на улиците „Царичина” и „Асенова крепост”. За районът е характерни ниското строителство и спокойна жилищна атмосфера, създадена от тихите и зелени улички в околността. Апартаментът се намира в нова сграда, издържана в духа на съвременното разбиране за удобство и комфорт. Разполага с: • Разрешение за ползване от 2010 година • луксозни общи части- гранит и ковано желязо • портиерна • видеонаблюдение и контролиран достъп • открит паркинг • гаражи • отоплението е на газ, като бъдещите собственици следва да си закупят котле Жилището е разположено на четвърти етаж от общо пет. Изложението е южно. Имотът се предлага на степен на завършеност „шпакловка и замазка”, като разполага с: • поставена петкамерна ПВЦ дограма „Rehau”- с ниско емисионно КА стъкло • корейска блиндирана входна врата- тристранно заключване • възможност за избор на интериорни врати- от фирмата „Стил-М” • окабеляване за климатични тела, СОТ, Интернет • възможност за свързване към сателитна или конвенционална телевизия • допълнителна топлоизолация на северната стена • поставена допълните шумоизолация на една от вътрешните стени • тераси- на италиански гранитогрес, с парапети от ковано желязо Имотът е с максимално оползотворено вътрешно пространство и удобно вътрешно разпределение: • входно антре • голяма дневна с трапезария и кухненски бокс • две непреходни спални • баня с тоалетна • килер • гардероб • мокро помещение • балкон с излаз от дневната и една от спалните Квартал „Редута” е спокойно и предпочитано място за живеене, поради отдалечеността от шума и забързаното ежедневие. Същевременно достъпа до всички централни точки се извършва бързо и лесно, както с автомобил, така и с градски транспорт. В близост се намират спирки на автобуси и трамвай, както и важни пътни артерии като „Ситняково” и „Ботевградско шосе”. В района са разположени също Мол „Сердика”, парк „Гео Милев и зала „Фестивална”.
28.03.16 г., 17:58 luximoti.bg
2 стаи
152.0 м²
130 416 €

Тристайно жилище в квартал "Редута"

България, Област София, гр. София, кв. Редута, ул. Асенова крепост, Мол "Сердика"
Тристаен имот, който се намира в квартал „Редута”, на ъгъла на улиците „Царичина” и „Асенова крепост”. Районът се характеризира с ниско строителство и спокойна жилищна атмосфера, създадена от тихите и зелени улички в околността. Апартаментът се намира в нова сграда, която разполага с: • Разрешение за ползване от 2010 година • луксозни общи части- гранит и ковано желязо • портиерна • видеонаблюдение и контролиран достъп • открит паркинг • гаражи • отоплението е на газ, като бъдещите собственици следва да си закупят котле Жилището е разположено на трети етаж. Изложението е юг/югозапад. Имотът е на степен на завършеност „шпакловка и замазка”, като разполага с: • поставена петкамерна ПВЦ дограма „Rehau”- с ниско емисионно КА стъкло • корейска блиндирана входна врата- тристранно заключване • възможност за избор на интериорни врати- от фирмата „Стил-М” • окабеляване за климатични тела, СОТ, Интернет • възможност за свързване към сателитна или конвенционална телевизия • допълнителна топлоизолация на северната стена • поставена допълните шумоизолация на една от вътрешните стени • тераса- на италиански гранитогрес, с парапети от ковано желязо Имотът разполага с добре обособено вътрешно пространство и просторни помещения. Състои се от: • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • две непреходни спални • баня с тоалетна • тоалетна за гости • голяма тераса с излаз от дневната и една от спалните- възможно е изграждане на лятна градина и бабрбекю Квартал „Редута” е спокойно и предпочитано място за живеене, поради отдалечеността от шума и забързаното ежедневие. Същевременно достъпа до всички централни точки се извършва бързо и лесно, както с автомобил, така и с градски транспорт. В близост се намират спирки на автобуси и трамвай, както и важни пътни артерии като „Ситняково” и „Ботевградско шосе”. В района са разположени също Мол „Сердика”, парк „Гео Милев и зала „Фестивална”.
28.03.16 г., 17:58 luximoti.bg
2 стаи
126.0 м²
139 500 €

Модерен тристаен апартамент с гараж

България, Област София, гр. София, кв. Подуяне, ул Кутловица, Сердика център
Отлично предложение за наем на модерно обзаведен тристаен апартамент в комуникативен район с удобен транспорт до всяка точка на столицата - с кола, посредством бул. Ситняково или с градски транспорт (автобусна линия 305, 413, 9 и трамваи 20, 23). Имотът се разполага в удобна близост до Сердика Център, Частна болница Вита, Национален Военно-исторически Музей, частна гимназия. Комуникативното местоположение се допълва от близостта до летище София - 5.6 км (12 мин). Районът гарантира лесна достъпност до всички части на столицата. Комфортното жилище се намира на 7/8 етаж в тухлена кооперация, строена през 1996 година, с асансьор. Характеризира се с изложение изток/запад и предлага красива панорама към града и планината. Апартаментът се състои от просторна и светла, напълно обзаведена кухня; голям слънчев хол с големи прозорци и гледка към оживения бул. „Ситняково“ и Търговски Център „Седика“; две спални, едната, от които е идеална за детска стая или кабинет; баня с тоалетна; отделна тоалетна с мивка. Балконите и от двете страни на апартамента са усвоени. Имотът се предлага за продажба в отлично състояние. Подовите настилки са от изключително качествени дъбов паркет за допълнителна топлина на целия дом и от теракот. Вратите са италиански, изработени по поръчка. В кухнята ще откриете стабилна маса и 6 стола от дървен материал, готварска и микровълнова печка, хладилник, фризер. Двете витрини са в комплект с двукрилен шкаф, който разполага с 4 чекмеджета, от дървен материал. Голямо многоъгълно огледало, отразяващо както кухненското помещение, така и хола, краси стената в помещението. Комфортното обзавеждане в хола включва малка, правоъгълна холна масичка, диван и две канапета, които внасят комфортно и приятно усещане. Мраморната камина носи чувство на уют и задушевност. Другите мебели, които допълват помещението са изработени от дървен материал – скрин, витрина, два шкафа с чекмеджета. Първата спалня е обзаведена с мебели по поръчка от дървен материал - спалня, 2 бр. нощни шкафчета, 2 бр. нощни лампи, голям трикрилен гардероб. В близост до прозореца е позиционирана тоалетка, в комплект със стол и голямо правоъгълно огледало. Втората спалня разполага с единично легло, малка масичка (дърво и стъкло), стол и голям трикрилен гардероб. Банята с тоалетна е с подови настилки теракот в светли тонове, придаващи усещане за простор. Оборудването включва вана, мивка и тоалетна. Крайната цена на имота включва мазе 4-5 кв.м. Има възможност да наемете гараж 20 кв.м за една кола за 50 евро. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
1.04.16 г., 12:22 luximoti.bg
2 стаи
140.0 м²
500 €

Обзаведен апартамент в кв. "Редута"

България, Област София, гр. София, кв. Редута, ул. Ул Христо Максимов, Мол "Сердика"
Стилно обзаведен апартамент под наем, разположен в тихият квартал „Редута” на улица „Христо Максимов”. В близост се намира парк „Гео Милев”, озеленени градинки с детски кътове, магазини, училище, детска градина, пощенска служба и един от най-посещаваните и големи търговски центрове в София- „Serdika Center”. Отличната инфраструктурна обезпеченост на района и бързата комуникация, която осигурява с центъра на града, го правят предпочитано място за живеене. Имотът се намира в нова сграда от 2008 година. Отоплението е на ТЕЦ, като за по-голямо удобство са поставени и климатици „Toshiba”. В наемната цена на жилището се включва използването на: • подземен гараж с топла връзка до фоайето на сградата • СОТ • кабелна телевизия Апартаментът е разположен на втори етаж. Изложението е юг/запад. Имотът е качествено завършен: • стени- декоративни тапети • подови настилки- паркет, гранитогрес • масивни интериорни врати с брави „Olivari” • алуминиеви радиатори • климатици „Toshiba” • луксозно завършена и оборудвана баня с тоалетна и вана Апартаментът се състои от: • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • една спалня • две тераси • баня с тоалетна и вана Жилището се отдава напълно обзаведено и оборудвано, готово за нанасяне без допълнителни инвестиции: • поръчкови мебели „Valiano” • електроуреди с марките „Samsung”, „Sony”, „Siemens”, „Electrolux”, „LG” и „Bosch”- фурна, керамични котлони, перална машина, миялна машина, телевизор • озвучителна система • градински мебели на терасата Имотът е разположен в спокоен район в удобна близост до центъра на София. Тази комбинация позволява на обитателите на квартала да се наслаждават на тиха и сигурна домашна среда, без да са изолирани от динамиката на града. По булевардите „Ситняково” и „Цариградско шосе” комуникацията с всички ключови точки в столицата се осъществява бързо и лесно.
1.04.16 г., 12:24 luximoti.bg
1 стая
70.0 м²
550 €

Офис сграда на ул. "Оборище"

България, Област София, гр. София, кв. Оборище, ул Оборище, до мол "Сердика Ценър София"
Модерна офис сграда с лице на ул. „Оборище” до ул. „Буная”. Имотът се намира в комуникативен и оживен район, в близост до Сердика Център София, бул. „Ситняково”, ул. „Черковна”, бул. „Мадрид”. Поради близостта на кв. "Оборище" до центъра, достъпът до желани точки се извършва бързо и лесно както пеша, така и с градски транспорт и автомобил. Сградата е нова със съвременна визия, разполага с Разрешение за ползване от 2010 г. Отоплението е на ТЕЦ, има изградена централна климатична система без чилъри. Посочената наемна цена не включва ДДС. Има покрит паркинг в двора за 6 коли. Сградите са две, свързани помежду си, с обща площ от 780 кв.м. За наем се предлага първата сграда с площ от 500 кв.м с всички изложения и следното разпределение: • главен вход • кафе • абонатна • две офис помещения • преддверия • санитарен възел • склад • сървърно помещение • вход на сутерен • две офис помещения • приемна • главен вход • преддверие • секретарски офис • стълба • преддверие • две стаи • преддверие • два санитарни възела Имотът е с атрактивна визия, постигната е модерна градска среда с висококачествено изпълнение на довършителните работи: • стени-латекс • под-ламинат и гранитогрес • стълби-гранит и стъкло • санитарни помещения-италиански фаянс и теракота със санитария на „Roca” • петкамерна ПВЦ дограма • окачени тавани • СОТ инсталация, интернет и кабелна телевизия Офис помещенията се предлагат без обзавеждане и оборудване, предоставяйки тази възможност на бъдещите си наематели според предпочитанията и вида на бизнеса им. Оригинална визия с чудесна локация, отлична предпоставка за успешна бизнес дейност. Сградата е с висока степен на функционалност и предлага различни възможности за наемане. С лесен и бърз достъп до главни пътни артерии, комуникациите с желани точки се извършват за минути. В съседство се намират Военна академия „Г.С. Раковски”, Национален военноисторически музей, множество банкови представителства, офиси в сферата на услугите и комуникациите, бизнес центрове и магазини. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
31.03.16 г., 17:21 luximoti.bg
8 стаи
600.0 м²
4 200 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София ул. Сердика
продажба обзаведен тристаен апартамент, разположен в широкия център на София, на ул. Черковна . Достъпът до идеалния ... център на София е изключително бърз и лесен. Апартаментът се намира на 1-ви етаж в тухлена сграда и има изложение юг ... централната локация и близостта до Южен парк и Сердика Мол. Зелените пространства между сградите създава усещане за
20.04.17 г., 22:06 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
89 800 €
ЕРА София Тренд отдава под наем офис разположен на втори надпартерен етаж от пет етажна сграда със смесено ... почистване на общите части е 5лв. Районът е изключително развит и комуникативен. Сградата се намира на ъгъла на ул. 'Черковна ... ' и ул. 'Оборище', в близост до спирки на градски транспорт. В района е зелена зона за паркиране. В непосредствена
20.04.17 г., 13:01 bazar.bg
30.0 м²
200 €
град София, Център, ул. Сердика, 104 кв. м, 3-ти ет. от 4, Телефон, Лок. отопл. , Тухла 1940 г. , Инвест Пропъртис Ви ... 'Сердика' и множество спирки на градски транспорт. Непосредствено до античната крепост на Сердика -един от най-древните ... археологически обекти в София. ЖИЛИЩЕ С ПОТЕНЦИАЛ! Имотът се намира в поддържана масивна сграда с отлични общи части и
21.04.17 г., 19:10 imot.bg
3 стаи
50.0 м²
114 400 €
), на 3 етаж, след основен ремонт. Намира се в най-хубавата част на центъра на София на ъгъла на ул. Лавеле и ул. Денкоглу в ... метростанция Сердика . Сградата е представителна, реновирана с поддържани общи части и домофонна система. Апартаментът е
20.04.17 г., 23:48 bazar.bg
110.0 м²
800 €

Тристаен, 105m 2 (под наем)

Оборище, София Антонио Петров
Тристаен апартамент, находящ се в централната част на София, улица ОБОРИЩЕ. Жилището се състои от просторна дневна, две ... общи части, жилището е изцяло с южно изложение. Жилището се намира на ул. Оборище, срещу 164 испанска езикова гимназия ... 'Мигел де Сервантес'. В непосредствена близост до магазини, заведения, театри, спирки на градски транспорт, мол Сердика
10.04.17 г., 12:14 homes.bg
105.0 м²
445 €

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Васил Левсли" №2
седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
8.04.17 г., 6:32 targimot.com
146.0 м²
507 237 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
521.0 м²
955 066 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
521.0 м²
756 031 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
8.04.17 г., 6:32 targimot.com
218.0 м²
308 622 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ кв. Орландовци, ул. Кестен № 32
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, р-н ,,Сердика’’, ул. ,,Кестен ... буква „а”/ по плана на гр. София, , м. „Орландовци – Малашеци”, при съседи на дворното място: ул. „Димитър Тошков”, ул. „23 ... седемдесет и пет стотни/кв. м. при съседи: изток – калкан, запад стълбище, магазин № 2 и магазин № 3, север – ул. Димитър
12.04.17 г., 1:58 targimot.com
51.0 м²
50 025 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Будапеща 92
АПАРТАМЕНТ № 1.1 (едно точка едно), находящ се в град София, Столична община, район „Сердика“, на улица „Будапеща“ № 92 ... , район „Сердика“, ул. „Будапеща“ № 92 (деветдесет и две), етаж 1 (едно), апартамент 1.1 (едно точка едно), като ... , отреден за имот с планоснимачен номер четири), от квартал 53 (петдесет и три), по плана на гр. София, местност „Зона В – 15
18.04.17 г., 20:20 targimot.com
51.0 м²
88 800 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. Сливен № 19-21
ОФИС СГРАДА на два етажа, представляваща ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, находяща се в гр. София, район Сердика, ул. Сливен № 19 ... планоснимачни номера седем, осем/, кв. 9а /девет буква а/, по плана на град София, местността "ГГЦ-Зона В-17", целият с ... площ от 572 /петстотин седемдесет и два/ кв. м., при съседи: ул. "Сливен, УПИ VII-9, УПИ IV-4, УПИ V-5,6.
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
135.0 м²
82 800 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Яворова чука № 3, ет.5, ап.3
административен адрес на самостоятелния обект: гр.София, район Сердика, ул.„Яворово чука” № 3 (три), ет.5 (пет), ап. РП 3 ... „Сердика”, ул.„Яворова чука” № 3 (три), с площ на поземления имот от 270 (двеста и седемдесет) кв.м., с трайно ... , точка, три, девет, седем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София
7.04.17 г., 17:11 targimot.com
109.0 м²
185 213 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Яворова чука № 3, ет.2, ап.1
административен адрес на самостоятелния обект: гр. София, район „Сердика”, ул.„Яворова чука” № 3 (три), ет.2 (две), ап.1 ... /23.11.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика”, ул ... , Столична община, област София (столица), одобрена със Заповед № РД-18-53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК с
7.04.17 г., 17:14 targimot.com
102.0 м²
215 633 лв
), на 3 етаж, след основен ремонт. Намира се в най-хубавата част на центъра на София на ъгъла на ул. Лавеле и ул. Денкоглу в ... метростанция Сердика . Сградата е представителна, реновирана с поддържани общи части и домофонна система. Апартаментът е
27.03.17 г., 18:07 bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
800 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. Иван Йосифов
, картография и кадастър – гр. София, с адрес на поземления имот: град София, район „Сердика“, ул. „Иван Йосифов“, с площ от 1 248 ... УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X (десети), находящ се в град София, община Столична, район „Сердика“, от квартал 892 ... (осемстотин деветдесет и втори) по плана на град София, местност „Фондови жилища“, одобрен с Протокол № 32 от 10.12.2001 г
31.03.17 г., 18:14 targimot.com
1248.0 м²
727 200 лв
Продавам тристаен апартамент на ул. Трапезица, в идеалния център на града, с гледка към Статуята на Света София и на 10 ... м от метростанция ”Сердика”. В близост са още църквата Света Неделя, съсредоточени са много административни сгради, вкл
4.04.17 г., 6:04 alo.bg
107.0 м²
160 000 €
), на 3 етаж, след основен ремонт. Намира се в най-хубавата част на центъра на София на ъгъла на ул. Лавеле и ул. Денкоглу в ... метростанция Сердика . Сградата е представителна, реновирана с поддържани общи части и домофонна система. Апартаментът е
27.03.17 г., 18:07 bazar.bg
4 стаи
110.0 м²
800 €
ул. Георги С. Раковски, Просторен 4-стаен в сърцето на Стара София, с великолепно разпределено пространство. Светло ... забележителности на Столицата, както и близостта до МС Сердика и възлови транспортни точки, са го превърнали в едно от ... най-предпочитаните места за живеене в Центъра на София. Имотът е в безупречно състояние. Предлага се с трайно
14.03.17 г., 15:12 alo.bg
136.0 м²
169 900 €

Магазин в топ-център

област Софийска , гр. София, Център
предлагам помещение под наем в центъра на София, ул Трапезица 4, до изхода на метростанция Сердика, срещу Булбанк, в
10.03.17 г., 14:35 pozvanete.bg
600 лв
цената е без ДДС, който се начислява допълнително. Местоположение:Намира се в центъра на София, в близост до бул. Дондуков ... и ул. Г. С. Раковски. Сграда:Нова, тухлена сграда с луксозни, общи части в отлично състояние. Предимства:Ново жилище с ... луксозно обзавеждане, в отлично състояние, не е живяно до сега в него. Топ локация в центъра на София, в близост до
10.03.17 г., 12:59 bazar.bg
3 стаи
120.0 м²
600 €
сграда от 1922г., паметник на архитектурата, находяща се на ул. Сердика, в непосредствена близост до най-скъпата и ... представителна част на София - Президенството, Министерски съвет, площад Св.Неделя , хотел Шератон и Парламента. Входът е
13.03.17 г., 16:23 bazar.bg
3 стаи
79.0 м²
131 800 €
Продавам тристаен апартамент на ул. Трапезица, в идеалния център на града, с гледка към Статуята на Света София и на 10 ... м от метростанция 'Сердика'. В близост са още църквата Света Неделя, съсредоточени са много административни сгради, вкл
22.03.17 г., 4:38 bazar.bg
3 стаи
107.0 м²
160 000 €
. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в центъра на София, в близост до бул. Дондуков и ул. Г. С. Раковски. ПРЕДИМСТВА: Ново жилище с ... луксозно обзавеждане, в отлично състояние, не е живяно до сега в него. Топ локация в центъра на София, в близост до ... метростанция Сердика. Свободен за нанасяне! Обади се СЕГА и цитирай този код 325419!
1.03.17 г., 23:45 homes.bg
120.0 м²
600 €