Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Сердика, кв. "Орландовци", ул. "Войвода" (бивша ул. "Народна победа") № 7
100.0 м²
61 020 лв
12.04.17 г., 3:18
Жилище, заемащо ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Сердика”, квартал „Орландовци”, ул. „Войвода” (бивша улица „Народна победа”) № 7 (седем), състоящо се от: две стаи, дневна, трапезария, тоалетна, баня и тоалетна и коридори, със застроена площ от 99,91 (деветдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни) квадратни метра, Заедно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ от 303 (триста и три) квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 489 (четиристотин осемдесет и девет) в квартал 2 (втори) по плана на град София, местност „Централни гробища”, при граници на имота: от изток – имот с планоснимачен номер 488 (четиристотин осемдесет и осем), от запад – имот с планоснимачен номер 490 (четиристотин и деветдесет), от север – имот с планоснимачен номер 499 (четиристотин деветдесет и девет) и от юг – улица „Войвода” (бивша улица „Народна победа”), съгласно документ за собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София под № 109, том 49 по описа за 2005 год., а по Скица на поземлен имот № 38354/13.06.2012 год. на Служба по ГКК-гр.София и Удостоверение с изх. № 94-31498-22-10-10781/18.06.2012г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68134.510.489 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), с адрес на поземления имот: град София, Столична община, район „Сердика”, ул. „Войвода” № 7 (седем), с площ от 315 (триста и петнадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 489 (четиристотин осемдесет и девет), квартал 1 (едно), при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.510.490 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин и деветдесет), 68134.510.5031 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, пет хиляди тридесет и едно), 68134.510.1668 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, хиляда шестстотин шестдесет и осем), 68134.510.500 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), 68134.510.499 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и девет), 68134.510.498 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и осем).
Още targimot.com

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, местността "ГТЗ - зона Г - 14", УЛ. "СЕРДИКА" № 15
454.0 м²
20 000 лв
12.01.17 г., 18:26
21.95 % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор 68134.401.264 при съседи: 68134.401.261, 68134.401.265, 68134.401.348, 68134.401.263, 68134.401.262 без построеното в него, цялото с площ от 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м., съгласно скица N:Ц - 14/07.04.2000г. издадена от общинска администрация на столичен район "Оборище", а съгласно нотариален акт N:39, том LXL нотариално дело 17941/1995г. по описа на I Нотариус про Софийски Районен съд с площ 479 кв.м., съставляващо имот пл N:10 от квартал 17, по плана на гр.София, местността "ГТЦ - зона Г - 14", при съседи съгласно скицата, улица, имот пл.N:11, имот пл.N:7, имот пл.8 и имот пл.N:9. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Продава 3-СТАЕН, град София, Сердика

град София, Сердика ул. Батолова воденица
3 стаи
88.0 м²
69 200 €
26.12.16 г., 18:21
Саниран, с външна топлоизолация, сменена дограма с ПВЦ, сменени щрангове. Просторен, светъл тристаен апартамент в панелен блок от 1984 г. Намира се на тихо място, пред блока има голяма градинка с детска площадка и голям паркинг. Състой се от южна дневна, преходна южна стая, втора стая на изток, г-образен коридор, кухня, баня, тоалетна, мокро, 2 тераси пред дневната и южната стая, остъклена тераса пред кухнята. Жилището е в добро състояние, под на естествен паркет и теракот, баня и тоалетна на теракот и фаянс. ПВЦ дограма, външна топлоизолация. За повече информация и огледи Захари Цветков 0882 599 944
Още imot.bg

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Сердика, кв. "Орландовци", ул. "Войвода" (бивша ул. "Народна победа") № 7
100.0 м²
76 275 лв
9.11.16 г., 21:19
Жилище, заемащо ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Сердика”, квартал „Орландовци”, ул. „Войвода” (бивша улица „Народна победа”) № 7 (седем), състоящо се от: две стаи, дневна, трапезария, тоалетна, баня и тоалетна и коридори, със застроена площ от 99,91 (деветдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни) квадратни метра, Заедно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ от 303 (триста и три) квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 489 (четиристотин осемдесет и девет) в квартал 2 (втори) по плана на град София, местност „Централни гробища”, при граници на имота: от изток – имот с планоснимачен номер 488 (четиристотин осемдесет и осем), от запад – имот с планоснимачен номер 490 (четиристотин и деветдесет), от север – имот с планоснимачен номер 499 (четиристотин деветдесет и девет) и от юг – улица „Войвода” (бивша улица „Народна победа”), съгласно документ за собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София под № 109, том 49 по описа за 2005 год., а по Скица на поземлен имот № 38354/13.06.2012 год. на Служба по ГКК-гр.София и Удостоверение с изх. № 94-31498-22-10-10781/18.06.2012г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68134.510.489 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), с адрес на поземления имот: град София, Столична община, район „Сердика”, ул. „Войвода” № 7 (седем), с площ от 315 (триста и петнадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 489 (четиристотин осемдесет и девет), квартал 1 (едно), при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.510.490 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин и деветдесет), 68134.510.5031 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, пет хиляди тридесет и едно), 68134.510.1668 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, хиляда шестстотин шестдесет и осем), 68134.510.500 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин осемдесет и девет), 68134.510.499 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и девет), 68134.510.498 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, четиристотин деветдесет и осем)
Още targimot.com

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Сердика 15
454.0 м²
25 000 лв
2.11.16 г., 10:09
21.95 % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор 68134.401.264 при съседи: 68134.401.261, 68134.401.265, 68134.401.348, 68134.401.263, 68134.401.262 без построеното в него, цялото с площ от 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м., съгласно скица № Ц - 14/07.04.2000г. издадена от общинска администрация на столичен район "Оборище", а съгласно нотариален акт №39, том LXL нотариално дело 17941/1995г. по описа на I Нотариус при Софийски Районен съд с площ 479 кв.м., съставляващо имот пл № 10 от квартал 17, по плана на гр.София, местността "ГТЦ - зона Г - 14", при съседи съгласно скицата, улица, имот пл.№ 11, имот пл.№ 7, имот пл.№8 и имот пл.№ 9. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com
39.0 м²
260 €
24.10.16 г., 14:02
Предлагам магазин в ж.к. "Сердика", до бул. "Ак. Иван Евстратиев Гешов" и бул. "Цар Борис ІІІ". Намира се на партерно ниво в малка офис-сграда, ново строителство със собствен двор. Магазинът е със самостоятелен вход. Мястото е комуникативно, в близост до градски транспорт и непосредствено до Бизнес Център Сердика. Имотът се състои от едно просторно търговско помещение (39 кв.м) и санитарен възел. Направено е пълно окабеляване. Без такса поддръжка общи части. Предлага се без обзавеждане. Пред сградата има възможност за свободно паркиране. Подходящо за фризьорски салон.
Още mirela.bg
6 стаи
37.0 м²
400 000 €
17.07.17 г., 12:20
един от най-големите лайфстайл центрове в София- Мол Сердика, в който има множество магазини и над десет заведения за ... кръстовището на ул.Каймакчалан и ул. Лисец. Мястото е с изградена инфраструктура и отлично позиционирано от гледна точка ... на комуникации и достъпност в София. В непосредствена близост са спирки на градския транспорт. Срещу сградата се намира
Още arcoreal.bg

Продава, Склад, 88 кв.м.

София (град), Център
5.0 м²
65 000 €
17.07.17 г., 12:29
ARCO REAL ESTATE продава, склад с парко място, преустроен на жилище с офисна част в абсолютния център на София, на ул ... климатик но може да се ползува ТЕЦ. Има парко място във вътрешен двор с подход от към ул. Сердика. За контакт Илияна Илиева, тел. 0894550679 Оферта №19058 ... . Сердика. Сградата е четириетажна, тухлена, строена между 60-те и 70-те години. Като разпределение представлява антре от
Още arcoreal.bg
4 стаи
29.0 м²
304 000 €
17.07.17 г., 12:19
най-големите лайфстайл центрове в София- Мол Сердика, в който има множество магазини и над десет заведения за хранене. В ... кръстовището на ул.Каймакчалан и ул. Лисец. Мястото е с изградена инфраструктура и отлично позиционирано от гледна точка на ... комуникации и достъпност в София. В непосредствена близост са спирки на градския транспорт. Срещу сградата се намира един от
Още arcoreal.bg
96.0 м²
40 000 лв
Вчера в 10:37
). Имотът представлява:АВТОМИВКА /бивш гараж и работилница/ находящ се в гр. София, Район Сердика, при Столична Община в ... жилищната сграда на ул. Христо Батанджиев 70, представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор
Още bazar.bg
2 стаи
76.0 м²
83 777 €
20.07.17 г., 8:57
Красив, светъл и кокетен апартамент, намиращ се в един от най-престижните и аристократични райони на град София ... . Сградата се намира на изключително комуникативно място, в непосредствена близост до самото начало/край на красивата ул ... . Оборище, Мол Сердика, на пешеходно разстояние до парка Заимов, парка на Военната академия, градинката на Докторски паметник
Още bazar.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Сливен №21
166.0 м²
242 426 лв
20.07.17 г., 16:23
МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в град София, зона В17, Столична община, район Сердика, ул „Сливен“ № 21 на първи етаж ... имота: гр. София, район Сердика, ул. Сливен № 19-21, ет. 1, предствлващ самостоятелен обект в сграда № 1 разположен в ... четиридесет стотни) кв. м., състоящ се от магазинно помещение и санитарен възел, при съседи: ул. “Сливен”, рампа, вход за
Още targimot.com
700.0 м²
1 200 000 €
18.07.17 г., 20:24
София. Разположен на ул. Екзарх Йосиф , хотелът се намира на крачки от емблематични сгради като ЦУМ, Централни Хали ... носел името Сердика. Днес той е запазил историческото минало в античните крепостни останки, умело съчетани с
Още bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
240 000 €
Вчера в 9:30
Явлена предлага луксозно тристайно жилище в идеалния център на София, на 1 мин от метростанция Сердика. Апартаментът се ... намира на ъгъла на ул. Мария Луиза и ул. Цар Симеон. Състои се от 2 големи спални, хол с кухня и трапезария , коридор и
Още bazar.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Цветан Минков № 10, тел. 0876 835 655-ПЧСИ Валентин Василев
254.0 м²
293 250 лв
Вчера в 19:24
магазин, находящ се в гр. София, Столична община, район „Сердика“, ул. „Цветан Минков“ № 10 (десет), на партер ... планоснимачен номер шест), в квартал 63 (шестдесет и трети), по плана на град София, Столична община, район „Сердика“, местност
Още targimot.com
3 стаи
12.0 м²
86 830 €
17.07.17 г., 10:37
ARCO REAL ESTATE предлага за продажба тристаен апартамент на ул. Балкан ,в централната зона на София, на 5 минути от ... метростанция 'Сердика. Много добро и просторно жилище, което се състои от дневна, кухня, две големи спални, баня и
Още arcoreal.bg

Многостаен, 208m 2 (под наем)

жк. Гео Милев, София
208.0 м²
800 €
10.07.17 г., 23:41
Асансьор 592973; Под Наем Многостаен Апартамент София - Гео Милев 800 € Чудесен многостаен апартамент 192кв.м чиста ... търговски център Galaxy, нов търговски център Фантастико, МОЛ Сердика , парк Гео Милев, поликлиника, спирки автобуси и ... . паркоместа в двора на кооперацията. Гараж под наем по допълнително договаряне. Ориентир: ул. Христо Максимов
Още homes.bg
190.0 м²
285 000 €
7.07.17 г., 1:50
сграда, в непосредствена близост до бул. “Ситняково“ и ул.“Оборище“ в София. Мястото е с изградена инфраструктура и ... СофияСердика Център. В района също така има училища, детски градини, банки и хипермаркети. Районът е много ... отлично позиционирано от гледна точка на комуникации, и достъпност в София. Сградата ще бъде построена в съответствие със
Още homes.bg

Тристаен, 115m 2 (продажба)

Център, София Зоя Манолова
115.0 м²
240 000 €
6.07.17 г., 18:22
Асансьор Явлена предлага луксозно тристайно жилище в идеалния център на София, на 1 мин. от метростанция Сердика ... . Апартаментът се намира на ъгъла на ул. "Мария Луиза" и ул. "Цар Симеон". Състои се от 2 големи спални, хол с кухня и
Още homes.bg
105.0 м²
800 €
4.07.17 г., 13:11
”, бул.„ Княз Ал. Дондуков”, ул. „Московска”. Имотът е част от сграда от 50-те години на миналия век. Местоположението е ... града и само на кратки пешеходни разстояния се стига до паметник „Васил Левски”, храм „Света София”, библиотека „Св. Кв ... „Св. Климент Охридски” и „Сердика”. В съседство се намират престижни учебни заведения, магазини, галерии. Районът
Още bulgarianproperties.bg

Мезонет, 198m 2 (продажба)

жк. Гео Милев, София
198.0 м²
236 000 €
6.07.17 г., 4:51
Асансьор Портиер/Охрана 562504; Продава Мезонет София - Гео Милев 236000 € Чудесен многостаен апартамент 192кв.м чиста ... до търговски център Galaxy, МОЛ Сердика, парк Гео Милев и автобусни спирки. Изложение – изток, юг. Апартаментът е след ... възможност за гараж под наем. Мазе от 6 кв.м Ориентир: ул. Хр. Максимов
Още homes.bg

Мезонет, 180m 2 (под наем)

жк. Гео Милев, София
180.0 м²
880 €
7.07.17 г., 1:38
разпръскване на мъгла в горещите летни дни. В близост има магазини училища и детски градини, моловете Сердика и Скай сити на 10 минути пеша. Ориентир: ул. Едисон ... Асансьор 591544; Под Наем Мезонет София - Гео Милев 880 € Чисто нов мезонет-пентхаус - разположен на 4 ти и 5 ти етаж ... на 360 градуса и гледка над цяла София. Чип карта на входа на кооперацията и собствен двор, асансьор, система за
Още homes.bg

Двустаен, 76m 2 (продажба)

Оборище, София Цветелина Ганева
76.0 м²
87 000 €
4.07.17 г., 14:08
на красивата ул. Оборище, Мол Сердика, на пешеходно разстояние до парка Заимов, парка на Военната академия, градинката ... тераса с гледка към ул. Оборище и Мол Сердика, отделна напълно оборудвана кухня, спалня и баня с тоалетна. Апартаментът е ... райони на град София. Сградата се намира на изключително комуникативно място, в непосредствена близост до самото начало/край
Още homes.bg

Къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. Орландовци, ул. Димитър Гущанов 10
63.0 м²
46 800 лв
6.07.17 г., 17:52
регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г.; с адрес на сградата: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов ... АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10 (десет); площ: 705 (седемстотин и ... : СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ от ДВУЕТАЖНА СГРАДА-БЛИЗНАК, находяща се в гр. София, Столична община, Район “Средика”, на улица
Още targimot.com

Мезонет, 208m 2 (под наем)

жк. Гео Милев, София
208.0 м²
800 €
10.07.17 г., 23:41
Асансьор 592974; Под Наем Мезонет София - Гео Милев 800 € Чудесен многостаен апартамент 192кв.м чиста жилищна площ, тип ... център Galaxy, нов търговски център Фантастико, МОЛ Сердика , парк Гео Милев, поликлиника, спирки автобуси и трамвай ... двора на кооперацията. Гараж под наем по допълнително договаряне. Ориентир: ул. Христо Максимов
Още homes.bg
89.0 м²
133 500 лв
16.06.17 г., 20:08
: АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, находящ се в град София, Столична община, район „Сердика“, улица „Струга“ № 40 /четиридесет ... / на V /пети/ етаж в сградата на ЖСК „Робертино“, блок „А“, вход „Б“ /с адрес по удостоверение за данъчна оценка – ул ... / от квартал /седем/ нов по плана на град София, местност „Банишора“. Върху изнесения на публична продан имот има
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ УЛ. "Карлово" 11-13
140.0 м²
268 500 лв
15.06.17 г., 20:09
АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесет), находящ се в град София, Столична община, район "Сердика", на ул. "Карлово" № 11-13 ... две тераси, при съседи: от изток - ул. „Карлово", от запад - двор, от север - апартамент № 16 (шестнадесет), стълбище и ... номера единадесет и дванадесет), от квартал 43 (четиридесет и трети) по плана на град София, местността "ГГЦ-Зона В-17
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ кв. Орландовци, ул. Кестен № 32
51.0 м²
40 020 лв
26.06.17 г., 20:28
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, р-н ,,Сердика’’, ул. ,,Кестен ... буква „а”/ по плана на гр. София, , м. „Орландовци – Малашеци”, при съседи на дворното място: ул. „Димитър Тошков”, ул. „23 ... седемдесет и пет стотни/кв. м. при съседи: изток – калкан, запад стълбище, магазин № 2 и магазин № 3, север – ул. Димитър
Още targimot.com
80.0 м²
131 800 €
3.06.17 г., 4:31
сграда от 1922г, паметник на архитектурата, находяща се на ул. Сердика, в непосредствена близост до най-скъпата и ... представителна част на София - Президенството, Министерски съвет, площад”Св. Неделя”, хотел „Шератон” и Парламента. Входът е
Още alo.bg

бул. Ал. Стамболийски офис наем

Център гр. София обл. София
300.0 м²
2 100 €
3.06.17 г., 15:00
се близо до метростанция Сердика, пешеходната зона на ул. Пиротска и пл. Света Неделя. Сградата има окабеляване за ... Свободни офис площи на партерен и първи надпартерен етажи в представителна сграда в идеалния център на София. Намират
Още alo.bg