Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Равнец" № 25
450 м²
173,775 лв
2017-10-26
1/2 /една втора/ идеална част от ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. София, Столична община, район „Надежда“, квартал „Требич“, с административен адрес ул. „Равнец“ № 25 /двадесет и пет/, със застроена площ от 132.00 /сто тридесет и два/ кв. м. и разгъната застроена площ от 450.00 /четиристотин и петдесет/ кв.м., състояща се от: приземен етаж, при разпределение както следва: гараж, три складови помещения, помещение за парно котле, коридор, тоалетна и стълбище; първи етаж, при разпределение както следва: преддверие, кухня, килер, трапезария, дневна, кабинет, мокро помещение, баня с тоалетна, коридор, с тоалетна, коридор, стълбище и тераса; втори етаж при разпределение както следва: пет спални, четири дрешника, две бани с тоалетни и четири тераси, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от дворното място, в което е построена сградата, представляващо Урегулиран поземлен имот /парцел/ № IV-498 /четвърти за имот с планоснимачен номер четиристотин деветдесет и осем/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на гр. София, местността квартал „Требич“, целият с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв. м., при съседи по документ за собственост: улица, Стоян Колев Вишков, блок на ТКЗС и парцел V, и при граници по скица: ул. „Равнец“, УПИ XVII-295а, УПИ V-295, УПИ XII-294, УПИ III-294, а съгласно копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София към Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява СГРАДА с идентификатор 68134.1332.498.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. София, Район Надежда, кв. „Требич“, ул. „Равнец“ № 25, със застроена площ от 140 кв. метра, брой етажи: 3, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1332.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. София, Район Надежда, кв. „Требич“, ул. „Равнец“ № 25, с площ от 1191 кв. метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 498, квартал: 20, парцел: IV, съседи на поземления имот: 68134.1332.2096, 68134.1332.295, 68134.1332.2070, 68134.1332.2095. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул."Равнец" № 25
450 м²
171,000 лв
2017-3-9
1/2 /една втора/ идеална част от ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. София, Столична община, район „Надежда“, квартал Требич, с административен адрес ул. „Равнец“ № 25 /двадесет и пет/, със застроена площ от 132.00 /сто тридесет и два/ кв. м. и разгъната застроена площ от 450.00 /четиристотин и петдесет/ кв.м., състояща се от: приземен етаж, при разпределение както следва: гараж, три складови помещения, помещение за парно котле, коридор, тоалетна и стълбище; първи етаж, при разпределение както следва: преддверие, кухня, килер, трапезария, дневна, кабинет, мокро помещение, баня с тоалетна, коридор, с тоалетна, коридор, стълбище и тераса; втори етаж при разпределение както следва: пет спални, четири дрешника, две бани с тоалетни и четири тераси, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от дворното място, в което е построена сградата, представляващо Урегулиран поземлен имот /парцел/ № IV-498 /четвърти за имот с планоснимачен номер четиристотин деветдесет и осем/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на гр. София, местността квартал „Требич“, целият с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв. м., при съседи по документ за собственост: улица, Стоян Колев Вишков, блок на ТКЗС и парцел V, и при граници по скица: ул. „Равнец“, УПИ XVII-295а, УПИ V-295, УПИ XII-294, УПИ III-294, а съгласно копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София към Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява СГРАДА с идентификатор 68134.1332.498.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. София, Район Надежда, кв. „Требич“, ул. „Равнец“ № 25, със застроена площ от 140 кв. метра, брой етажи: 3, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1332.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. София, Район Надежда, кв. „Требич“, ул. „Равнец“ № 25, с площ от 1191 кв. метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 498, квартал: 20, парцел: IV, съседи на поземления имот: 68134.1332.2096, 68134.1332.295, 68134.1332.2070, 68134.1332.2095. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул."Равнец" № 25
450 м²
213,750 лв
2016-12-22
1/2 /една втора/ идеална част от ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. София, Столична община, район „Надежда“, квартал Требич, с административен адрес ул. „Равнец“ № 25 /двадесет и пет/, със застроена площ от 132.00 /сто тридесет и два/ кв. м. и разгъната застроена площ от 450.00 /четиристотин и петдесет/ кв.м., състояща се от: приземен етаж, при разпределение както следва: гараж, три складови помещения, помещение за парно котле, коридор, тоалетна и стълбище; първи етаж, при разпределение както следва: преддверие, кухня, килер, трапезария, дневна, кабинет, мокро помещение, баня с тоалетна, коридор, с тоалетна, коридор, стълбище и тераса; втори етаж при разпределение както следва: пет спални, четири дрешника, две бани с тоалетни и четири тераси, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от дворното място, в което е построена сградата, представляващо Урегулиран поземлен имот /парцел/ № IV-498 /четвърти за имот с планоснимачен номер четиристотин деветдесет и осем/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на гр. София, местността квартал „Требич“, целият с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв. м., при съседи по документ за собственост: улица, Стоян Колев Вишков, блок на ТКЗС и парцел V, и при граници по скица: ул. „Равнец“, УПИ XVII-295а, УПИ V-295, УПИ XII-294, УПИ III-294, а съгласно копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София към Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява СГРАДА с идентификатор 68134.1332.498.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. София, Район Надежда, кв. „Требич“, ул. „Равнец“ № 25, със застроена площ от 140 кв. метра, брой етажи: 3, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1332.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. София, Район Надежда, кв. „Требич“, ул. „Равнец“ № 25, с площ от 1191 кв. метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 498, квартал: 20, парцел: IV, съседи на поземления имот: 68134.1332.2096, 68134.1332.295, 68134.1332.2070, 68134.1332.2095.
Ощеtargimot.com

Панорамно жилище с три спални в кв. "Бояна"

Област София гр. София кв. "Бояна" ул. Бял равнец
156.14 м²
130,000
2016-6-16
Просторен апартамент с три спални на тихата улица „Бял Равнец” в кв. „Бояна”. Имотът е част от сграда с Разрешение за ползване от 2009 г. В съседство се намира ул. „Панорамен път”, ул. „Беловодски път”. Основните пътни връзки са бул. „Цар Борис III”, бул. „България” и Околовръстен път. Кварталът предразполага към здравословна жилищна атмосфера, целогодишен достъп с планината и красиви гледки. Имотът е с асфалтов достъп. Отоплението е посредством индивидуално газово котле за сградата. Има двоен надземен гараж с директен достъп от улицата на цена от 20 000 €. Жилитщето заема втори надпартерен етаж от общо три за сградата. Изложението е югозапад/североизток. От имота се разкрива красива панорама към Витоша и града. Имотът се предлага на „шпакловка и замазка” с поставена ПВЦ дограма в цвят махагон. Жилището е просторно и светло. Състои се от: • дневна с трапезария и кухненски бокс • три спални • две бани с тоалетни • три тераси Имотът предоставя чудесни условия за инвестиции в собствена интериорна среда, изцяло съобразена със стиловите предпочитания на бъдещите си собственици. Апартаментът се намира в престижен и предпочитан за живеене район. Близостта на планината, красивите панорами и лесните връзки с града са предпоставка за чудесна инвестиция. „Бояна” разполага с всичко необходимо за едно комфортно ежедневие - супермаркети, магазини, търговски услуги, банкови представителства, учебни заведения, пощенска станция и здравна служба. В близост се намира вилна местност „Гърдова Глава” и кв. „Княжево”. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Мезонет с три спални в кв. "Бояна"

Област София гр. София кв. "Бояна" ул. Бял равнец
173 м²
950
2016-4-18
Мезонет с три спални на ул. „Бял Равнец” до ул. „Панорамен път” в кв. „Бояна”. Районът предоставя спокойна жилищна среда, изпълнена с красиви гледки и същевременно осигуряваща удобни комуникации с града. Основните пътни артерии са бул. „Цар Борис III”, Околовръстен път и бул. „България”, посредством които връзката с централните и периферни части на града се извършва лесно. Жилището е част от модерна сграда с Разрешение за ползване от 2009 г, разполагаща с асансьор. Отоплението се извършва посредством индивидуално за сградата котле на газ. Имотът се предлага с надземен гараж, включен в наемната цена, разполагащ с директен достъп от улицата и с електрическа ролетна врата с дистанционно управление. Мезонетът заема трети и четвърти надпартерни етажа от общо четири за сградата. Изожението е юг/запад/север. От имота се разкрива панорамна гледка към Витоша, Копитото и над околността. Имотът се откроява със стилен интериор, изпълнен от висококачествени довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: стаи и дневна- ламинат; коридор и кухненски бокс- теракота • ПВЦ дограма с цвят махагон • оборудвани санитарни помещения със санитария на „Видима Идеал”, бани с тоалетни на испански фаянс и теракота, едната оборудвана с вана, другата с душ кабина • безжична СОТ инсталация • окабеляване за интернет и кабелна телевизия Общата квадратура на имота е 173 кв.м, чисто застроената площ е 154 кв.м. Към жилището има тераса с площ от 40 кв.м, която не е включена в общата квадратура. Мезонетът е със следното разпределение на жилищното пространство: • входно антре • тоалетна за гости • просторна и светла дневна с трапезария и кухненски бокс • тераса с гледка и към София и към планината • масивна стълба • детска спалня с тераса • голяма спалня с дрешник и голяма баня с тоалетна • баня с тоалетна • стая за гости с дрешник и тераса Имотът се отличава с елегантно обавеждане и модерно оборудване. На разположение на бъдещите наематели ще останат: • мека мебел • ниска маса • маса за хранене с шест стола • вградена кухня с бар-плот • фурна с котлони „Eurolux” • пералня „Ariston” • съдомиялна „Eurolux” • хладилник „Ariston” • легла • LCD телевизор „Samsung” • вградени гардероб • нощни шкафчета • осветителни тела „Бояна” е предпочитан квартал, поради спокойната жилищна атмосфера в полите на планината и удобния достъп до града. Обитателите се радват на чист въздух, прекрасни гледки и зеленина. Районът предоставя всичко необходимо за едно съвременно ежедневие, на удобни разстояния се намират магазини, ресторанти и заведения, здравна служба, офиси в сферата на услугите и комуникациите. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Панорамен мезонет в кв. "Бояна"

Област София гр. София кв. "Бояна" ул. Бял равнец
173 м²
147,500
2016-3-25
Мезонет с три спални на ул. „Бял Равнец” до ул. „Панорамен път” в кв. „Бояна”. Районът се характеризира с близостта си до планината, красивите панорами и удобните връзки с централна София. Основните пътни артерии са бул. „Цар Борис III” и Околовръстен път, които се намират в удобна близост. Жилището е част от модерна сграда с Разрешение за ползване от 2009 г. Отоплението се извършва посредством индивидуално за сградата котле на газ. Имотът се предлага с надземен гараж с директен достъп от улицата и с електрическа ролетна врата с дистанционно управление. Продажната цена на гаража е 25 000 €. Мезонетът заема трети и четвърти надпартерни етажа от общо четири за сградата, която разполага с асансьор. Изожението е юг/запад/север. От имота се разкрива панорамна гледка към Витоша, Копитото и над околността. Имотът се откроява със стилен интериор, изпълнен от висококачествени довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: стаи и дневна- ламинат; коридор и кухненски бокс- теракота • ПВЦ дограма с цвят махагон • оборудвани санитарни помещения със санитария на „Видима Идеал”, бани с тоалетни на испански фаянс и теракота, едната оборудвана с вана, другата с душ кабина • безжична СОТ инсталация • окабеляване за интернет и кабелна телевизия Общата квадратура на имота е 173 кв.м, чисто застроената площ е 147 кв.м. Мезонетът е със следното разпределение на жилищното пространство: • входно антре • тоалетна за гости • просторна и светла дневна с трапезария и кухненски бокс • тераса с гледка и към София и към планината • масивна стълба • детска спалня с тераса • голяма спалня с дрешник и голяма баня с тоалетна • баня с тоалетна • стая за гости с дрешник и тераса Имотът се отличава с елегантно обавеждане и модерно оборудване. На разположение на бъдещите собственици ще останат: • мека мебел • ниска маса • маса за хранене с шест стола • вградена кухня с бар-плот • фурна с котлони „Eurolux” • пералня „Ariston” • съдомиялна „Eurolux” • хладилник „Ariston” • легла • LCD телевизор „Samsung” • вградени гардероб • нощни шкафчета • осветителни тела „Бояна” е предпочитан квартал, поради спокойната жилищна атмосфера в полите на планината и удобния достъп до града. Обитателите се радват на чист въздух, прекрасни гледки и зеленина. Районът предоставя всичко необходимо за едно съвременно ежедневие, на удобни разстояния се намират магазини, ресторанти и заведения, здравна служба, офиси в сферата на услугите и комуникациите. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Равнец
300 м²
380,000
2017-8-23
Просторна къща - последна от тип 'редова' със самостятелен двор, прекрасна гледка към София и практично разпределение. Една градска къща! Разположена е на ул. Бял равнец, в близост до Панорамен път, в предпочитаната част на квартал Бояна с канализация, ГАЗ, целогодишен достъп и всички комуникации. Къщата е завършена с много добро и удобно разпределение, като е помислено за всеки детайл, който би улеснил нейното ползване и би създал уют и комфорт. Разпределението е интересно и много раздвижено - на полунива. Състои се от: Приземен етаж - гараж, перално помещение, сервизни помещения, лятна кухня с излаз към двора, където би могло да се оформи барбекю зона и външен дневен кът; Първи етаж - разчупена дневна с бар и камина, преход с няколко стъпала към трапезарна част и кухненски бокс, оборудван с висок клас техника, три тераси; Втори етаж - основна спалня с модерна баня и 2 тераси; Втори етаж (второ полуниво) - втора спалня с гардеробна, баня с тоалетна и тераса; мансарден етаж, който може да се ползва самостоятелно - ателие с баня и тоалетна и прекрасна тераса с гледка към града с мокър бар и санитарен възел. Голяма част от мебелите са по индивидуален проект и могат да се договорят. Качествено изпълнение на довършителните работи, както и на всички инсталации и материали в къщата. Подовете са естествени материали (тиков паркет/дюшеме), шлайфан бетон, санитарните помещения са с качествен фаянс и инсталации, уредите са висок клас. Една удобна къща! Бързи огледи. За повече информация и огледи, ви очакваме на 02/963 31 51; 0888551425; 0888639540; 0888335059
Ощеbazar.bg

Апартамент

България София-град гр. София Бояна
4 стаи
159,000
2016-10-28
За повече информация, моля свържете се с: Реф. номер: Sve 47554 Константин Калъчев Мобилен : 0882 817 443 Тел : 02 425 68 05 Skype: bulgarianproperties.bg *** Мезонет с три спални на ул. „Бял Равнец” до ул. „Панорамен път” в кв. „Бояна”. Районът се характеризира с близостта си до планината, красивите панорами и удобните връзки с централна София. Основните пътни артерии са бул. „Цар Борис III” и Околовръстен път, които се намират в удобна близост. Жилището е част от модерна сграда с Разрешение за ползване от 2009 г. Отоплението се извършва посредством индивидуално за сградата котле на газ. Имотът се предлага с надземен гараж с директен достъп от улицата и с електрическа ролетна врата с дистанционно управление. Продажната цена на гаража е 25 000 €. Мезонетът заема трети и четвърти надпартерни етажа от общо четири за сградата, която разполага с асансьор. Изожението е юг/запад/север. От имота се разкрива панорамна гледка към Витоша, Копитото и над околността. Имотът се откроява със стилен интериор, изпълнен от висококачествени довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: стаи и дневна- ламинат; коридор и кухненски бокс- теракота • ПВЦ дограма с цвят махагон • оборудвани санитарни помещения със санитария на „Видима Идеал”, бани с тоалетни на испански фаянс и теракота, едната оборудвана с вана, другата с душ кабина • безжична СОТ инсталация • окабеляване за интернет и кабелна телевизия Общата квадратура на имота е 173 кв.м, чисто застоената площ е 154 кв.м. Към жилището има тераса с площ от 40 кв.м, която не е включена в общата квадратура. Мезонетът е със следното разпределение на жилищното пространство: • входно антре • тоалетна за гости • просторна и светла дневна с трапезария и кухненски бокс • тераса с гледка и към София и към планината • масивна стълба • детска спалня с тераса • голяма спалня с дрешник и голяма баня с тоалетна • баня с тоалетна • стая за гости с дрешник и тераса Имотът се отличава с елегантно обавеждане и модерно оборудване. На разположение на бъдещите собственици ще останат: • мека мебел • ниска маса • маса за хранене с шест стола • вградена кухня с бар-плот • фурна с котлони „Eurolux” • пералня „Ariston” • съдомиялна „Eurolux” • хладилник „Ariston” • легла • LCD телевизор „Samsung” • вградени гардероб • нощни шкафчета • осветителни тела „Бояна” е предпочитан квартал, поради спокойната жилищна атмосфера в полите на планината и удобния достъп до града. Обитателите се радват на чист въздух, прекрасни гледки и зеленина. Районът предоставя всичко необходимо за едно съвременно ежедневие, на удобни разстояния се намират магазини, ресторанти и заведения, здравна служба, офиси в сферата на услугите и комуникациите. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеdomaza.bg

Къща

България София-град гр. София Бояна
5 стаи
485,000
2016-8-1
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в Domaza. Референтен номер: Sve 2138 Тел: 0882 817 443, 02 425 68 05 Отговорен брокер: Константин Калъчев *** Уникална къща, съчетаваща традиции и лукс, с чудесно местоположение в кв. „Бояна”. Имотът се намира до ул. „Бял Равнец” и частно училище „Света София”. „Бояна” е един от най-престижните и предпочитани за обитаване квартали. Районът е спокоен, застроен е предимно с еднофамилни къщи с привлекателна визия с поддържани дворове, разполага с вилни зони и затворени комплекси. Жителите се наслаждават целогодишно на красиви панорамни гледки, досег с природни дадености и чист въздух. В удобна близост се намират големите пътни артерии - бул. „Цар Борис III”, бул. „България” и Околовръстен път, посредством които комуникацията с града се извършва лесно и удобно. Имотът е с Разрешение за ползване от 2008 г., газифициран, с канализация и с целогодишен достъп. Отоплението е посредством индивидуално газово котле с монтирани радиатори във всяко помещение на „De Dietrich”. Имотът е с изложение юг/запад/изток. Състои се от: • озеленен двор с алеи • автоматична напоителна система • барбекю • закрит кът с мебели от ковано желязо • два гаража с директен достъп от ул.”Сребриста липа” • баня с тоалетна • дрешник • перално помещение • складово помещение • фитнес • сауна • входно антре • голяма дневна с камина • кухня с трапезария • тераса • родителска спалня с дрешник • баня и тоалетна • детска стая с баня и тоалетна • стая • две тераси • студио с кухненски бокс • тераса • баня и тоалетна Къщата се отличава с луксозно изпълнение на всички довършителни работи като са използвани материали от най-висок клас. Елегантният интериор създава усещане за домашен комфорт с препратки към класически линии в дизайна. • стени: латекс, тапети и облицовка от камък • подови настилки: гранитогрес, немско дъбово дюшеме и мокет • корнизи: ковано желязо и дърво • парапети: ковано желязо • немска петкамерна дограма „НИКА” с индивидуална ключалка на всяка отваряема част • луксозно изпълнени бани с тоалетни на теракота и фаянс, оборудвани с душ кабини и вана Имотът се предлага с модерно оборудване и елегантно обзавеждане от естествени материали, направени по поръчка от Италия. • мека кожена мебел • камина „Laudel” с френска горивна камера • маса от масивно дърво и мрамор • стол от естествена кожа и дърво • шкаф от масив за чаши • маса за хранене от масив с шест стола • вградена кухня от масив • абсорбатор ”Faber” • готварска фурна с ретро дизайн ”Nardi” • котлони „АЕG” • съдомиялна „АЕG” • пералня „АЕG” • сушилня ”Siemens” • плотове с покритие от керамични плочи • пет телевизора LCD на “Philips” и „LG” • мебели от ковано желязо в двора • фитнес уреди • легла • финландска сауна • гардероби • осветителни тела • завеси „Бояна” се намира само на 7 км южно от центъра на града, в полите на планина Витоша. Спокойствието и уюта в комбинация с красивата природа са предпоставка за повече инвестиции през последните години. Районът благоприятства от забележителности и история, тук се разположени резиденция „Бояна”, Национален исторически музей, Боянската църква, Боянски водопад. На територията на района се намират редица съвременни удобства и услуги, които улесняват ежедневието на жителите. В квартала има детски учебни заведения, средо които и частни, магазини, хипермаркети, ресторанти и популярни заведения. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеdomaza.bg

Къща

България София-град гр. София Бояна
5 стаи
485,000
2016-8-1
За повече информация, моля свържете се с: Реф. номер: Sve 2138 Константин Калъчев Мобилен : 0882 817 443 Тел : 02 425 68 05 Skype: bulgarianproperties.bg *** Уникална къща, съчетаваща традиции и лукс, с чудесно местоположение в кв. „Бояна”. Имотът се намира до ул. „Бял Равнец” и частно училище „Света София”. „Бояна” е един от най-престижните и предпочитани за обитаване квартали. Районът е спокоен, застроен е предимно с еднофамилни къщи с привлекателна визия с поддържани дворове, разполага с вилни зони и затворени комплекси. Жителите се наслаждават целогодишно на красиви панорамни гледки, досег с природни дадености и чист въздух. В удобна близост се намират големите пътни артерии - бул. „Цар Борис III”, бул. „България” и Околовръстен път, посредством които комуникацията с града се извършва лесно и удобно. Имотът е с Разрешение за ползване от 2008 г., газифициран, с канализация и с целогодишен достъп. Отоплението е посредством индивидуално газово котле с монтирани радиатори във всяко помещение на „De Dietrich”. Имотът е с изложение юг/запад/изток. Състои се от: • озеленен двор с алеи • автоматична напоителна система • барбекю • закрит кът с мебели от ковано желязо • два гаража с директен достъп от ул.”Сребриста липа” • баня с тоалетна • дрешник • перално помещение • складово помещение • фитнес • сауна • входно антре • голяма дневна с камина • кухня с трапезария • тераса • родителска спалня с дрешник • баня и тоалетна • детска стая с баня и тоалетна • стая • две тераси • студио с кухненски бокс • тераса • баня и тоалетна Къщата се отличава с луксозно изпълнение на всички довършителни работи като са използвани материали от най-висок клас. Елегантният интериор създава усещане за домашен комфорт с препратки към класически линии в дизайна. • стени: латекс, тапети и облицовка от камък • подови настилки: гранитогрес, немско дъбово дюшеме и мокет • корнизи: ковано желязо и дърво • парапети: ковано желязо • немска петкамерна дограма „НИКА” с индивидуална ключалка на всяка отваряема част • луксозно изпълнени бани с тоалетни на теракота и фаянс, оборудвани с душ кабини и вана Имотът се предлага с модерно оборудване и елегантно обзавеждане от естествени материали, направени по поръчка от Италия. • мека кожена мебел • камина „Laudel” с френска горивна камера • маса от масивно дърво и мрамор • стол от естествена кожа и дърво • шкаф от масив за чаши • маса за хранене от масив с шест стола • вградена кухня от масив • абсорбатор ”Faber” • готварска фурна с ретро дизайн ”Nardi” • котлони „АЕG” • съдомиялна „АЕG” • пералня „АЕG” • сушилня ”Siemens” • плотове с покритие от керамични плочи • пет телевизора LCD на “Philips” и „LG” • мебели от ковано желязо в двора • фитнес уреди • легла • финландска сауна • гардероби • осветителни тела • завеси „Бояна” се намира само на 7 км южно от центъра на града, в полите на планина Витоша. Спокойствието и уюта в комбинация с красивата природа са предпоставка за повече инвестиции през последните години. Районът благоприятства от забележителности и история, тук се разположени резиденция „Бояна”, Национален исторически музей, Боянската църква, Боянски водопад. На територията на района се намират редица съвременни удобства и услуги, които улесняват ежедневието на жителите. В квартала има детски учебни заведения, средо които и частни, магазини, хипермаркети, ресторанти и популярни заведения. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеdomaza.bg

Апартамент

България София-град гр. София Бояна
4 стаи
169,000
2016-8-1
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в Domaza. Референтен номер: Sve 47554 Тел: 0882 817 443, 02 425 68 05 Отговорен брокер: Константин Калъчев *** Мезонет с три спални на ул. „Бял Равнец” до ул. „Панорамен път” в кв. „Бояна”. Районът се характеризира с близостта си до планината, красивите панорами и удобните връзки с централна София. Основните пътни артерии са бул. „Цар Борис III” и Околовръстен път, които се намират в удобна близост. Жилището е част от модерна сграда с Разрешение за ползване от 2009 г. Отоплението се извършва посредством индивидуално за сградата котле на газ. Имотът се предлага с надземен гараж с директен достъп от улицата и с електрическа ролетна врата с дистанционно управление. Продажната цена на гаража е 25 000 €. Мезонетът заема трети и четвърти надпартерни етажа от общо четири за сградата, която разполага с асансьор. Изожението е юг/запад/север. От имота се разкрива панорамна гледка към Витоша, Копитото и над околността. Имотът се откроява със стилен интериор, изпълнен от висококачествени довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: стаи и дневна- ламинат; коридор и кухненски бокс- теракота • ПВЦ дограма с цвят махагон • оборудвани санитарни помещения със санитария на „Видима Идеал”, бани с тоалетни на испански фаянс и теракота, едната оборудвана с вана, другата с душ кабина • безжична СОТ инсталация • окабеляване за интернет и кабелна телевизия Общата квадратура на имота е 173 кв.м, чисто застроената площ е 154 кв.м. Към жилището има тераса с площ от 40 кв.м, която не е включена в общата квадратура. Мезонетът е със следното разпределение на жилищното пространство: • входно антре • тоалетна за гости • просторна и светла дневна с трапезария и кухненски бокс • тераса с гледка и към София и към планината • масивна стълба • детска спалня с тераса • голяма спалня с дрешник и голяма баня с тоалетна • баня с тоалетна • стая за гости с дрешник и тераса Имотът се отличава с елегантно обавеждане и модерно оборудване. На разположение на бъдещите собственици ще останат: • мека мебел • ниска маса • маса за хранене с шест стола • вградена кухня с бар-плот • фурна с котлони „Eurolux” • пералня „Ariston” • съдомиялна „Eurolux” • хладилник „Ariston” • легла • LCD телевизор „Samsung” • вградени гардероб • нощни шкафчета • осветителни тела „Бояна” е предпочитан квартал, поради спокойната жилищна атмосфера в полите на планината и удобния достъп до града. Обитателите се радват на чист въздух, прекрасни гледки и зеленина. Районът предоставя всичко необходимо за едно съвременно ежедневие, на удобни разстояния се намират магазини, ресторанти и заведения, здравна служба, офиси в сферата на услугите и комуникациите. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеdomaza.bg

Парцел, 521m 2 (продажба)

гр.Божурище, общ. Божурище
45,000
2016-4-4
кв.Толева махала, зад "Ауди-Порше София Запад". На 2(два) километра от София, зад спирка "Начало на Толева махала" на авт.№ 54. На ул."Ванда" и ул."Жълт равнец". Правилна форма - с лице на асфалтирана улица 23м., и с 23м. дълбочина. Ток. Вода. Канал вкаран в парцела. Парцела се намира в район с постоянно живеещи там съседи. Последна линия на регулация. Параметри за жилищно застрояване - пл.40%, кинт 1, к.к.10м. "СТОРНО“ ще Ви предостави пълно обслужване до финализиране на сделката, проверка на собствеността, безплатно съдействие при нужда от кредитиране. За още атрактивни оферти със актуални снимки посетете www.stornobg.com
Ощеofficespace.bg