Продава 2-СТАЕН, град София, Карпузица

град София, Карпузица ул. Войводина могила
2 стаи
82.0 м²
71 500 €
20.07.17 г., 14:52
ПРЕКРАСЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АПАРТАМЕНТ! ПАРКОМЯСТО! СТРАХОТНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! ЛОКАЦИЯ: жилището е ситуирано на изключително тихо и спокойно място заобиколено от много зеленина , в близост бул. 'Цар Борис III', спирки на градски транспорт , в близост са едни от най-бързите и перспективни достъпи до централната част на града (бързоскоростен трамвай 5). СТРОИТЕЛСТВО: луксозна бутикова кооперация с разрешение за ползване (АКТ 16) от 2015г. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: входно антре, просторна дневна с трепезария и кухненски бокс, спалня, тераса с прекрасна панорама Витоща и баня с тоалетна . СЪСТОЯНИЕ: апартамента е напълно обзаведен и оборудван, откроява се със стилен интериор, изпълнен с висококочествени довършителни работи, мебели по поръчка, италиански фаянс от висок клас, под на ламинат. Жилището е с 5-камерна дограма' Rehau' с високоенергийно 4 сезонно К-стъкло. Блиндирана входна врата с триточково заключване. Луксозни общи части: настилка от естествен гранит, стени с покритие от латекс. Жилището е
Още imot.bg

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Войводина могила" № 53 А
209.0 м²
181 000 лв
2.06.17 г., 18:08
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Никола Козмасов Емануилов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.1896.825.2.24, с адрес на имота: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53А, ет. 7, апартамент № 24, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.2.22, № 68134.1896.825.2.21 и № 68134.1896.825.2.23, над обетка- няма, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД- 18- 69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документ за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 24А, разположена на 7- ми етаж, на кота + 16,85 метра на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53А /бивш блок А/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, коридор и тераси, при граници: стълбище, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5.9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целият с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: улица „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 188, том № 17, дело № 17646/2011 г. и Възбрана № 257, том № V от вх. рег. № 17669 в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 111 665.52 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 181 000.00 лв. /сто осемдесет и една хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 06.07.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 05.06.2017 г. и завършва на 05.07.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400909. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 06.07.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Войводина могила" № 53 Б
209.0 м²
192 000 лв
2.06.17 г., 18:07
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400908 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Димитър Огнянов Петков, а именно: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1896.825.1.23, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53Б, ет. 7, апартамент № 23, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.1.21, № 68134.1896.825.1.20 и № 68134.1896.825.1.22, над обекта- няма, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД- 18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документи за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 23Б, разположен на 7- ми етаж, на кота + 16.85 м. на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53Б /бивш блок „Б“/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, коридор, баня с тоалетна и тераси, при граници: коридор, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5,9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целия с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: ул. „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 163, том № 17, вх. рег. № 32960/29.07.2011 г. и Възбрана № 267, том № V, вх. рег. № 17668/2016 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 102355.56 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 192 000.00 лв. /сто деветдесет и две хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 06.07.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 05.06.2017 г. и завършва на 05.07.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400908. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 06.07.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com

Уютен и светъл двустаен апартамент в нова сграда в тих и спокоен квартал

Област София гр. София кв. "Карпузица" ул. Войводина могила
76.0 м²
280 €
24.03.17 г., 20:03
Предлагаме на вашето внимание чудесно предложение за наемане на изключително топъл и светъл двустаен апартамент с уникална гледка към планината Витоша. Жилището е част от нова, модерна сграда (2009 година), намираща се на тиха и спокойна улица в София, квартал Карпузица, в близост до бул. „Цар Борис ІІІ” , посредством който до центъра на града се стига лесно и удобно. В съседство се намира и бул. „Никола Петков”, който комуникира удобно с Околовръстен път и бул. „България” и бъдеща спирка на метро. Апартаментът е разположен на 1-ви жилищен етаж в тухлена сграда с асансьор, луксозни и отлично поддържани общи части. Отоплението се извършва посредством електрически радиатори, топлата вода е осигурена с електрически бойлер. Имотът е с обща площ от 76 кв.м., които са разпределени в: • Антре с коридор • Просторeн хол с кухненски бокс и трапезарна част • Самостоятелна непреходна спалня • Баня с тоалетна • Килер • Две тераса, едната с разкошна гледка към планината Витоша, другата с гледка към отлично поддържан вътрешен двор Строителството и използваните материали са безкомпромисни. Апартаментът е завършен с качествени материали по дизайнерски проект. Имотът е изцяло окабелен за интернет и кабелна телевизия. Дава се под наем с обзавеждането и оборудването, видни на снимките. Жилището е разположено на около 17 км от летище София и на 2 км от автогара Овча Купел. В района има: магазини, кафене, училище, църква, полицейски участък, болница, детска градина, мол, хипермаркет, редовен трамваен и автобусен транспорт и други удобства. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Продава 2-СТАЕН, град София, Овча купел

град София, Овча купел ул. Войводина могила
2 стаи
79.0 м²
74 900 €
25.02.17 г., 20:29
НОВ! НЕПРЕХОДЕН, 2-стаен апартамент в тих район и сграда с Разрешение за ползване от 2011 г. Старата част на Овча купел, в близост до градският транспорт на бул. Цар Борис III и бул. Никола Петков. Етаж 2 над МАГАЗИНИ от 6. Застроена площ 64кв. м. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: просторен хол с кухненски бокс и трапезарна част, спалня, баня с тоалетна, тераса лоджия пред стаята. Мазе. ПВЦ дограма, интериорни врати, блиндирана входна врата и ПВС на банята. НАСТИЛКИ: стени и тавани ЛАТЕКС, подове ЗАМАЗКА. ОТОПЛЕНИЕ: Локално, газ - има изградена вътрешна инсталация. ИЗЛОЖЕНИЕ: Запад. Към апартамента има мазе 3, 67 кв. м. и възможност за закупуване на надземен гараж - 12500 Е, подземен гараж-10000 Е или паркомясто - 5400 Е. В сградата се продават още: офиси, двустайни, тристайни и четиристайни жилища. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ: 0893410306. Оферта А2137-1.
Още imot.bg

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Войводина могила" №53 Б ет.7
209.0 м²
188 800 лв
24.02.17 г., 14:41
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400908 Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Димитър Огнянов Петков, а именно: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1896.825.1.23, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53Б, ет. 7, апартамент № 23, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.1.21, № 68134.1896.825.1.20 и № 68134.1896.825.1.22, над обекта- няма, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД- 18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документи за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 23Б, разположен на 7- ми етаж, на кота + 16.85 м. на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53Б /бивш блок „Б“/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, коридор, баня с тоалетна и тераси, при граници: коридор, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5,9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целия с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: ул. „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 163, том № 17, вх. рег. № 32960/29.07.2011 г. и Възбрана № 267, том № V, вх. рег. № 17668/2016 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 102355.56 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 188 800.00 лв. /сто осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 29.03.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 28.02.2017 г. и завършва на 28.03.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400908. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 29.03.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Войводина могила" №53 А
209.0 м²
176 000 лв
24.02.17 г., 16:52
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400909 Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Никола Козмасов Емануилов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.1896.825.2.24, с адрес на имота: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53А, ет. 7, апартамент № 24, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.2.22, № 68134.1896.825.2.21 и № 68134.1896.825.2.23, над обетка- няма, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД- 18- 69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документ за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 24А, разположена на 7- ми етаж, на кота + 16,85 метра на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53А /бивш блок А/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, коридор и тераси, при граници: стълбище, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5.9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целият с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: улица „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 188, том № 17, дело № 17646/2011 г. и Възбрана № 257, том № V от вх. рег. № 17669 в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 111 665.52 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 176 000.00 лв. /сто седемдесет и шест хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 29.03.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 28.02.2017 г. и завършва на 28.03.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400909. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 29.03.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com
2097.0 м²
105 000 €
20.02.17 г., 14:10
Чудесен парцел с правилна форма, без денивелация. Достъпът е целогодишен, по асфалтова улица. На втора линия от бул. Цар Борис ІІІ. Районът е застроен с нови къщи. В съседство се намира Немският колеж. Парцелът е ограден, има трафопост и стара къща на един етаж /за събаряне/, със площ 64 м2. Подходящ е за строителство на една или няколко еднофамилни къщи или обществен обект - хотел, учебно заведение, клиника и др. Градоустройствената зона е СМФ2 при следните параметри на застрояване:
Още mirela.bg

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "ВОЙВОДИНА МОГИЛА" 53Б, ЕТ. 7
209.0 м²
236 000 лв
14.12.16 г., 21:32
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400908 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Димитър Огнянов Петков, а именно: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1896.825.1.23, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53Б, ет. 7, апартамент № 23, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.1.21, № 68134.1896.825.1.20 и № 68134.1896.825.1.22, над обекта- няма, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД- 18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документи за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 23Б, разположен на 7- ми етаж, на кота + 16.85 м. на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53Б /бивш блок „Б“/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, коридор, баня с тоалетна и тераси, при граници: коридор, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5,9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целия с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: ул. „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 163, том № 17, вх. рег. № 32960/29.07.2011 г. и Възбрана № 267, том № V, вх. рег. № 17668/2016 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 102355.56 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 236 000.00 лв. /двеста тридесет и шест хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 17.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 16.12.2016 г. и завършва на 16.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400908. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 17.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com
1280.0 м²
130 000 €
Вчера в 3:39
ул. Голяма могила. Теренът е с 30 м лице, правоъгълна форма и съвсем лека денивелация. От мястото се разкрива много ... красива гледка към цяла София! Изградени са комуникациите - ток, вода и газ. Имотът е подходящ за построяване както на
Още bazar.bg
1981.0 м²
198 100 €
21.07.17 г., 15:10
, Киноцентър III-част, ул. Голама могила. Предназначение: ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЗАСТРОЯВАНЕ, Зона - Жм3 Показатели на застрояване ... панорамна гледката към София и към Витоша от всяка точка на имота. За оглед и более подробна информация относно процедурата на
Още bazar.bg
12 лв
21.07.17 г., 10:10
. Сградата се намира в с. Чепинци - София, Северна дъга, ул. Голяма Могила 1. Цена: 12 лв. на легло Тел. за връзка: 0888684293; 0887683710 Сайтове за информация: *** ***
Още bazar.bg
22 011 €
4.07.17 г., 12:52
Поземлен имот с площ 2001 кв.м. находящ се в гр. София район Овча купел, местност Средна могила, намира се до ... продължението на ул. Бели брод- продължението към Валого. На 150 метра от имота 20 кв. електропровод и на 120 метра каптаж ... : не МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Овча купел, местност Средна могила. Обади се СЕГА и цитирай този код 332176!
Още officespace.bg

Парцел Нови Искър

Нови Искър В.з. Русия, м. Вировете, с. Войнеговци
623.0 м²
10 500 лв
18.05.17 г., 18:57
поземления имот по скица: с.Войнеговци, п.к.1756, ул.,,Горски дом’’, местност ,,Поленска могила’’, с площ от 623 (шестстотин ... , находящ се в с.Войнеговци, Столична Община, област София, Район ,,Нови Искър’’, в.з.,,Русия’’, м.,,Вировете’’, без определен ... . София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД –18 – 4/11.01.2012г. на
Още targimot.com

Двустаен, 60m 2 (продажба)

София, област София - град
60.0 м²
47 976 €
25.03.17 г., 4:31
се очаква до края на 2017г. В сградата се предлагат и други апартаменти. Ориентир: ул. Войводина могила ... Асансьор 592396; Продава Двустаен Апартамент София - Карпузица 47976 € БЕЗ комисионна от купувача! Двустаен апартамент
Още homes.bg

Едностаен, 40m 2 (продажба)

София, област София - град
40.0 м²
32 144 €
25.03.17 г., 4:31
врата. Към апартамента има мазе. Акт 16 се очаква до края на 2017г. В сградата се предлагат и други апартаменти. Ориентир: ул. Войводина могила ... Асансьор 592398; Продава Едностаен Апартамент София - Карпузица 32144 € БЕЗ комисионна от купувача! Едностаен
Още homes.bg

Четиристаен, 144m 2 (продажба)

София, област София - град
144.0 м²
115 056 €
25.03.17 г., 4:31
врата. Към апартамента има мазе. Акт 16 се очаква до края на 2017г. В сградата се предлагат и други апартаменти. Ориентир: ул. Войводина могила ... Асансьор 592395; Продава Четиристаен Апартамент София - Карпузица 115056 € БЕЗ комисионна от купувача! Четиристаен
Още homes.bg

Двустаен, 60m 2 (продажба)

София, област София - град
60.0 м²
47 976 €
25.03.17 г., 4:31
се очаква до края на 2017г. В сградата се предлагат и други апартаменти. Ориентир: ул. Войводина могила ... Асансьор 592393; Продава Двустаен Апартамент София - Карпузица 47976 € БЕЗ комисионна от купувача!Двустаен апартамент в
Още homes.bg

Двустаен, 62m 2 (продажба)

София, област София - град
62.0 м²
52 087 €
25.03.17 г., 4:32
се очаква до края на 2017г. В сградата се предлагат и други апартаменти. Ориентир: ул. Войводина могила ... Асансьор 592397; Продава Двустаен Апартамент София - Карпузица 52087 € БЕЗ комисионна от купувача! Двустаен апартамент
Още homes.bg
200.0 м²
220 000 €
10.11.16 г., 4:18
кала Ди-актуални оферти, атрактивни цени! Къщата се намира на ул. Голяма могила. На асфалтов път, с фантастичен изглед ... към София, който ще се запази и за в бъдеще, тъй като всички съседни имоти вече са застроени. Двор-890 кв. м. С градска
Още bazar.bg
326.0 м²
72 000 €
24.10.16 г., 13:42
Продаваме парцел подходящ за жилищно застрояване, лице 14, 5м, височина 14м намира се на ул. Войводина могила до община ... , продава се или се заменя за тристаен апартамент в софия. направена частично изменение на регулация, обособен парцел с
Още grad.bg

Къща

България София-град гр. София Бояна
360 000 €
1.08.16 г., 18:03
Наво, модерна къща в кв.Бояна, строена 2011г. Намира се на тихо място, ул. Голяма могила,асфалтов целогодишен достъп ... част и трапезария. Цялата дневна част е с панорамни прозорци към София и Витоша планина. От хола се излиза директно на ... двора; Кабинет/или спалня за гости/ с изглед към цяла София; баня и тоалетна. ПЪРВИ ЕТАЖ: Една самостоятелна спалня с
Още domaza.bg

Парцел, 2000m 2 (продажба)

кв. Бояна, София
500 000 €
15.07.16 г., 21:35
Регулация, Ток, Вода.Киноцентър ІІІ , в местност Тричкова могила, на продължението на ул. Йордан Бакалов, до ... . Лице към улицата 50м.. страхотна панорама към Витоша и София, имота се състои от два парцела по 1 дка., попадат в зона ОЗ1
Още officespace.bg

Парцел, 2000m 2 (продажба)

кв. Бояна, София
2000.0 м²
500 000 €
7.05.16 г., 12:47
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Регулация, Ток, Вода.Киноцентър ІІІ , в местност Тричкова могила, на продължението ... на ул. Йордан Бакалов, до Ботаническата градина. На 60м. от Околовръстния път (и спирката на рейс №111) с директна ... връзка към същия по ул.Йордан Бакалов. Лице към улицата 50м.. страхотна панорама към Витоша и София, имота се състои от два
Още homes.bg
86.0 м²
100 000 €
29.04.16 г., 18:19
"Цар Борис III" и околовръстен път. Отопление газ. Адрес: ул. "Войводина могила" 53 Б. ivan mutafchiev обл. София / град София 0988930997 Запитване Печат
Още imoti.bg