Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ УЛ. КРЪСТЕЦ № 2-4
131.0 м²
156 600 лв
6.07.17 г., 20:37
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Кръстец 2--4
84.0 м²
99 000 лв
12.01.17 г., 17:36
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.302.1.26 /шест осем едно три четири точка пет едно три точка три нула две точка едно точка две шест/, находящ се в гр. София, ул. Кръстец 2--4, ет.5, ап. 26. Самостоятелният обект е с площ от 84.14 кв.м., намира се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.513.302. Обектът е с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1. При съседи: На същия етаж- няма; под обекта - няма; над обекта - 68134.513.302.1.29
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Кръстец 2--4
131.0 м²
126 000 лв
12.01.17 г., 17:36
Апартамент № 30, находящ се в гр. София, ул. Кръстец 2--4, УПИ II, кв. 75 А, местност Зона Б-16, ет.7, със застроена площ от 130.57 кв.м./сто и тридесет цяло и петдесет и седем/, при съседи: ул. Кръстец, двор, калкан и УПИ I-1 и УПИ X-23; Гореописаният самостоятелен обект не е заснет поотделно, същият попада в сграда с идентификатор 68134.513.302.1 /шест осем едно три четири точка пет едно три точка три нула две точка едно/, находяща се в гр. София, ул. Кръстец 2--4. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.513.302, със застроена площ от 381 кв.м., с брой етажи – 8.
Още targimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Кръстец 2--4
49.0 м²
46 080 лв
12.01.17 г., 18:25
Апартамент № 24, находящ се в гр. София, ул. Кръстец 2--4, УПИ II, кв. 75 А, местност Зона Б-16, ет. 5, със застроена площ от 48.66 кв.м./четиридесет и осем цяло и шестдесет и шест/, при съседи апартамент №23, коридор, апартамент № 25, и УПИ I-1 и УПИ X-23.
Още targimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Кръстец 2-4
49.0 м²
57 600 лв
15.11.16 г., 7:23
Апартамент № 24, находящ се в гр. София, ул. Кръстец 2--4, УПИ II, кв. 75 А, местност Зона Б-16, ет. 5, със застроена площ от 48.66 кв.м./четиридесет и осем цяло и шестдесет и шест/, при съседи апартамент №23, коридор, апартамент № 25, и УПИ I-1 и УПИ X-23.
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Клокотница 29
521.0 м²
492 000 лв
15.06.17 г., 18:50
ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ от седеметажна сграда, намираща се в гр. София, на ул. „Клокотница“ № 29 /двадесет и девет/, с ... площ 521 /петстотин двадесет и един/ кв. м., при граници: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, читалище ... . „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“ и имот пл. № 22 /двадесет и две/ Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Клокотница 29
521.0 м²
492 000 лв
15.06.17 г., 18:50
ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ от седеметажна сграда, намираща се в гр. София, на ул. „Клокотница“ № 29 /двадесет и девет/, с ... площ от 521 /петстотин двадесет и един/ кв. м., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец ... . „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“ и имот пл. № 22 /двадесет и две/ Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Клокотница" № 29
218.0 м²
247 018 лв
9.06.17 г., 18:49
плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху изнесения ... административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет/, включващи ... двадесет и един/ кв. м, при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, читалище и калкан на жилищна
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Клокотница" № 29
521.0 м²
764 173 лв
9.06.17 г., 18:48
плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху изнесения ... административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет/, включващи ... двадесет и един/ кв. м, при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, читалище и калкан на жилищна
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Клокотница" № 29
521.0 м²
604 945 лв
9.06.17 г., 18:49
плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху изнесения ... административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет/, включващи ... двадесет и един/ кв. м, при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, читалище и калкан на жилищна
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Васил Левсли" №2
146.0 м²
507 237 лв
8.04.17 г., 6:32
“, по плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
521.0 м²
955 066 лв
8.04.17 г., 6:31
“, по плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, на ул. „Клокотница“ № 29
521.0 м²
615 000 лв
13.04.17 г., 18:33
ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ от седеметажна сграда, намираща се в гр. София, на ул. „Клокотница“ № 29 /двадесет и девет/, с ... площ 521 /петстотин двадесет и един/ кв. м., при граници: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, читалище ... . „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“ и имот пл. № 22 /двадесет и две/.
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
521.0 м²
756 031 лв
8.04.17 г., 6:31
“, по плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, на ул. „Клокотница“ № 29
521.0 м²
615 000 лв
13.04.17 г., 18:34
ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ от седеметажна сграда, намираща се в гр. София, на ул. „Клокотница“ № 29 /двадесет и девет/, с ... площ от 521 /петстотин двадесет и един/ кв. м., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец ... . „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“ и имот пл. № 22 /двадесет и две/.;
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
218.0 м²
308 622 лв
8.04.17 г., 6:32
“, по плана на гр. София от 1988г., при съседи: бул. „Христо Ботев“, ул. „Клокотница“, ул. „Кръстец“, ПИ пл. № 22; Върху ... : ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI
Още targimot.com