Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Теофил Ганев“ № 5А и № 5Б
72 м²
59,040 лв
2017-4-6
МАГАЗИН № 5, находящ се в гр. София, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Теофил Ганев“ № 5А и № 5Б , на 1 партерен етаж, със застроена площ от 91,52 кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад и тоалетна.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Теофил Ганев“ № 5А и № 5Б
72 м²
73,800 лв
2016-12-14
МАГАЗИН № 5, находящ се в гр. София, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Теофил Ганев“ № 5А и № 5Б , на 1 партерен етаж, със застроена площ от 91,52 кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад и тоалетна.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Теофил Ганев“ № 5А и № 5Б
92 м²
73,884 лв
2016-10-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, общ. Столична, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Теофил Ганев“ № 5А и № 5Б, целият с площ от 3890 кв.м., съгласно Виза за проучване и проектиране № ГР-70-00-634 от 18.07.2007г. на СО, ДАГ и одобрен Архитектурен / технически/ проект от 25.09.2007г., на масивна жилищна сграда с три секции, разпределени както следва: секция „А“, състояща се от сутерен – подземен паркинг, магазини, два жилищни и един подпокривен етаж; секция „Б“, състояща се от сутерен – подземен паркинг, магазини, осем жилищни и един подпокривен етаж; секция „В“, състояща се от сутерен – подземен паркинг, магазин и четири офис-етажа и една отделна Офис – сграда – състояща се от сутерен – склад, магазин – шоурум и три офис – етажа, с обща разгъната застроена площ от 8570,33 кв.м., а именно: МАГАЗИН № 5, находящ се в секция „Б“ /буква „бе“/, на 1 /първи/ партерен етаж, кота +-0,00 м., със застроена площ от 91,52 кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад и тоалетна.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Теофил Ганев