Дава под наем Офис

град София, Център, ул. Стефан Караджа, 365 кв.м
365 м²
4,000
2018-1-18
Самостоятелен етаж в реновирана офис сграда в сърцето на София, до жълтите павета. Сградата е представителна. Офис площите са разположени на първи етаж над магазините и представляват кабинети (работни помещения), коридор, сървърно помещение и други обслужващи помешения. Офисът е основно ремонтиран след последните наематели. Особености: нови инсталации, окабеляване в двойни подове, климатици във всички помещения, отваряеми прозорци, обособен светъл кухненски бокс, санитарни възли. Подовата настилка в стаите е мокет, а в коридора- гранитогрес. Сградата е топлофицирана, има асансъор и място за жива охрана. Обявеният наем е без ДДС. Необзаведен
Ощеimoti.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Стефан Караджа № 11
133 м²
203,110 лв
2017-10-25
МАГАЗИН за хранителни стоки и кулинарни изделия с кухня е идентификатор 68134.103.1.2.101 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" едно нула едно) съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с предназначение „За търговска дейност”, находящ се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б” на етаж 0 /нула/ в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-466521, изд. па 17.12.2014 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър - Служба по геодезия, картография и кадастър, град София), който магазин е с разгъната застроена площ от 133.15 /сто тридесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра, на две нива, свързани помежду си с вътрешна стълба и кухненски асансьор и има следното разпределение: първо ниво на партерен стаж, състоящо се от търговска зала, офис, баня-тоалетна, кухненски асансьор, вътрешна стълба, със застроена площ на това ниво от 44,80 /четиридесет и четири цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при граници на това ниво по документ за собственост: от изток - стълбище, от запад - апартамент № 3 /три/ на Илич Йотов Казашки от вход „А", от север - апартамент на Вера Миткова Зарева, от юг - улица „Стефан Караджа” и при граници на това ниво съгласно схема ни самостоятелен обект: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” едно), самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.19 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка" две „точка" едно девет) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.20 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" две нула) и второ ниво, на сутеренния етаж на горепосочената жилищна сграда, състоящо се от помещение за персонала, помещение за топла и студена кухня, помещение за подготовка, със застроена площ на това ниво от 88,35 /осемдесет и осем цяло и тридесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници на това ниво по документ за собственост: мазе от вход „А", асансьорна шахта от вход „А", коридор на мазета от вход „А", мазе № 3 /три/ от вход „А", собственост на „Ди Финдиген” ЕАД, коридор на мазетата от вход „Б", мазе от вход „Б", улица „Стефан Караджа" и при граници на това ниво съгласно схема на самостоятелен обект: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.1 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно „точка” две „точка” едно), самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.19 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” едно девет) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.20 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” две нула), над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.6 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно „точка” две „точка" шест) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.23 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" две три), заедно със склад сухи продукти /бивше избено помещение 10 (десет)/, с площ от 10 (десет) квадратни метра, при граници: от изток - мазе на семейство Готови, от запад – мазе, от север - коридор, от юг - двор и улица „Стефан Караджа”, заедно с хладилен склад /бивше избено помещение № 22 (двадесет и две)/, с площ от 10 (десет) квадратни метра, при граници: от изток - стълбище, от запад - мазе на „Ди Финдиген" ЕАД, от север - двор, от юг - коридор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, който имот е с идентификатор 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно)., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), находящо се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б”, в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/, със застроена площ от 4.90 (четири цяло и деветдесет стотни) квадратни метра, при съседи по нотариален акт за собственост: от изток - коридор, от запад - двор, от север - разделителна стена с вход “Б” и от юг - мазе заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ по акт за собственост от 1626.00 (хиляда шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, представляващ по кадастрална карта и регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър поземлен имот, с идентификатор № 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно), с номер по предходен план УПИ Х /десети/ и XI /единадесети/ от квартал № 462 /четиристотин шестдесет и втори/ по плана на град София, местност „Центъра“ и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), находящо се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б”, в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/, без посочена площ по документ за собственост, с декларирана застроена площ от 5.47 (пет цяло и четиридесет и седем стотни) квадратни метра, при съседи по нотариален акт за собственост: от изток - коридор, от запад – Ц. Георгиева – преди, а сега – мазе на „Ди Финдиген“ ЕАД, от север -коридор и от юг - мазе преди на И. Димитров, а сега - мазе на „Ди Финдиген“ ЕАД ,заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ по акт за собственост от 1626.00 (хиляда шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, представляващ по кадастрална карта и регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър поземлен имот, с идентификатор № 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно), с номер по предходен план УПИ Х /десети/ и XI /единадесети/ от квартал № 462 /четиристотин шестдесет и втори/ по плана на град София, местност „Центъра“./
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Стефан Караджа № 11
164 м²
253,888 лв
2017-7-13
МАГАЗИН за хранителни стоки и кулинарни изделия с кухня е идентификатор 68134.103.1.2.101 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" едно нула едно) съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с предназначение „За търговска дейност”, находящ се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б” на етаж 0 /нула/ в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-466521, изд. па 17.12.2014 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър - Служба по геодезия, картография и кадастър, град София), който магазин е с разгъната застроена площ от 133.15 /сто тридесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра, на две нива, свързани помежду си с вътрешна стълба и кухненски асансьор и има следното разпределение: първо ниво на партерен етаж, състоящо се от търговска зала, офис, баня-тоалетна, кухненски асансьор, вътрешна стълба, със застроена площ на това ниво от 44,80 /четиридесет и четири цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при граници на това ниво по документ за собственост: от изток - стълбище, от запад - апартамент № 3 /три/ на Илич Йотов Казашки от вход „А", от север - апартамент на Вера Миткова Зарева, от юг - улица „Стефан Караджа” и при граници на това ниво съгласно схема ни самостоятелен обект: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” едно), самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.19 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка" две „точка" едно девет) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.20 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" две нула) и второ ниво, на сутеренния етаж на горепосочената жилищна сграда, състоящо се от помещение за персонала, помещение за топла и студена кухня, помещение за подготовка, със застроена площ на това ниво от 88,35 /осемдесет и осем цяло и тридесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници на това ниво по документ за собственост: мазе от вход „А", асансьорна шахта от вход „А", коридор на мазета от вход „А", мазе № 3 /три/ от вход „А", собственост на „Ди Финдиген” ЕАД, коридор на мазетата от вход „Б", мазе от вход „Б", улица „Стефан Караджа" и при граници на това ниво съгласно схема на самостоятелен обект: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.1 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно „точка” две „точка” едно), самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.19 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” едно девет) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.20 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” две нула), над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.6 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно „точка” две „точка" шест) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.23 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" две три), заедно със склад сухи продукти /бивше избено помещение 10 (десет)/, с площ от 10 (десет) квадратни метра, при граници: от изток - мазе на семейство Готови, от запад – мазе, от север - коридор, от юг - двор и улица „Стефан Караджа”, заедно с хладилен склад /бивше избено помещение № 22 (двадесет и две)/, с площ от 10 (десет) квадратни метра, при граници: от изток - стълбище, от запад - мазе на „Ди Финдиген" ЕАД, от север - двор, от юг - коридор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, който имот е с идентификатор 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно)., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), находящо се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б”, в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/, със застроена площ от 4.90 (четири цяло и деветдесет стотни) квадратни метра, при съседи по нотариален акт за собственост: от изток - коридор, от запад - двор, от север - разделителна стена с вход “Б” и от юг - мазе заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ по акт за собственост от 1626.00 (хиляда шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, представляващ по кадастрална карта и регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър поземлен имот, с идентификатор № 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно), с номер по предходен план УПИ Х /десети/ и XI /единадесети/ от квартал № 462 /четиристотин шестдесет и втори/ по плана на град София, местност „Центъра“ и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), находящо се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б”, в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/, без посочена площ по документ за собственост, с декларирана застроена площ от 5.47 (пет цяло и четиридесет и седем стотни) квадратни метра, при съседи по нотариален акт за собственост: от изток - коридор, от запад – Ц. Георгиева – преди, а сега – мазе на „Ди Финдиген“ ЕАД, от север -коридор и от юг - мазе преди на И. Димитров, а сега - мазе на „Ди Финдиген“ ЕАД ,заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ по акт за собственост от 1626.00 (хиляда шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, представляващ по кадастрална карта и регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър поземлен имот, с идентификатор № 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно), с номер по предходен план УПИ Х /десети/ и XI /единадесети/ от квартал № 462 /четиристотин шестдесет и втори/ по плана на град София, местност „Центъра“.
Ощеtargimot.com

Офис, 200 - 10000m 2 (продажба)

Стефан Караджа, София
132,000
2016-8-15
Самостоятелна бизнес сграда клас А, на бул. Владимир Вазов, общо РЗП - 12 450 кв.м. напълно завършена, двоен под, окачен таван, климатична система, видеонаблюдение и др.
Ощеofficespace.bg

Д авам под наем гарсониера в люлин-6,необз.24 0лв.

София Стефан Караджа ЗВЪНИЧЕ,СМЪРДАНА
1 стая
50 м²
4 лв
2016-4-2
Д авам под наем гарсониера в люлин-6,необз.24 0лв.Тухла.Нов.Не обзаведен.Подови настилки-теракот .Ламинат.Стени-л атекс.Един балкон-неостъкле н.Цена 240лв.Дава се дългосрочно,за директни клиенти.За контакт 02/4180501,08796 03800,0897209909 митева.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Стефан Караджа
365 м²
4,000
2017-11-27
Веда Корект представя под наем луксозен офис в топ-центъра на София. Местоположение: до пл. П.Р.Славейков, на ъгъла на ул. Стефан Караджа и ул. Дякон Игнатий. Разпределение: състои се от 11 работни помещения и 4 сервизни, с площ от 365 кв м. Състояние: след основен, луксозен ремонт. Настилки на пода - гранит и мокет. Предимства и особености: представителна фасада на сградата с каменна облицовка; стълбище след основен ремонт; асансьор в отлично състояние; нова електрическа инсталация; нова ВиК инсталация; нова осветителна инсталация; нова климатронна инсталация за отопление и охлаждане; централно парно отопление; алуминиева дограма с рефлексни стъкла; нов окачен таван; изграден СОТ, интернет и комуникационни инсталации. Номер в агенцията: 1360 За контакти: Емил Димитров - 0887 164 395; 02/952 63 33 Входа се заключва СОТ Масивна външна врата Луксозни общи части Асансьор ТЕЦ Климатик
Ощеvedaimoti.com
100 м²
23,000
2017-11-27
Двуетажна къща в тихо селце на 25 км от В. Търново (в района на Бяла Черква) и на 210 км от София, сред предпланините на Балкана и сред полята. Разгънатата площ на къщата е 100 кв. м. Състоянието на имота е отлично. Строителството е с каменни основи, гредоред и тухла. Къщата е на два етажа. Под - дюшеме, подкован таван. 1-ви етаж: Голямa маза, кухня с мивка (канализация), готварска печка и печка с водна риза за локалното парно отопление на втория етаж на къщата; вътрешна кухня с мивка и баня с тоалетна – също включени към канализацията. 2-ри етаж: Три спални с автентично обзавеждане и постелки, които влизат в обявената цена - легла, трикрилен гардероб, вграден гардероб, ракли и 100 годишна шевна машина. Къщата и двора са с южно изложение - целогодишно и целодневно слънчево греене. Наличност на : монофазен и трифазен ток, вода, геран, телефон, GSM-покритие, канализация, локално парно отопление, вътрешна баня и тоалетна. Двор с около 1,3 дка плодородна земя, асми, много овошки (ябълки, круши, дрян, праскови, орех, лешник, дюли, смокини и др.), плевня, постройки за животни, свързани с канализацията, работилница, автентична пещ, външна и вътрешни чешми. Добри комуникации, осигуряващи целогодишен достъп до имота. Истинската прелест са космичната тишина, просторните гледки, чистия въздух и добрите съседи. Селото е разположено върху южен склон, гледащ към главното било на Балкана - върховете Ботев и Триглав. Има условия за лов, риболов, скално катерене, турове с планинско колело, конeн и исторически туризъм. Районът е с богато историческо минало. Открити са следи от живота на праисторическия човек (късен палеолит 40000 - 14000 г.пр.н.е.). Разкрит е единственият по рода си на Балканския полуостров античен керамичен център, просъществувал от III до V век от новата ера. Паметно място от борбите срещу османските поробители е Канлъ дере (Кървавото кладенче). Там през 1868 г е била героичната битка на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър, оставили незалечима следа в историята ни. Признателното население е изградило не един паметник, за да напомня на поколението за величието на предците ни.
Още1001line.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул.Стефан Караджа №11
133 м²
203,110 лв
2017-9-18
МАГАЗИН за хранителни стоки и кулинарни изделия с кухня е идентификатор 68134.103.1.2.101 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" едно нула едно) съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с предназначение „За търговска дейност”, находящ се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б” на етаж 0 /нула/ в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-466521, изд. па 17.12.2014 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър - Служба по геодезия, картография и кадастър, град София), който магазин е с разгъната застроена площ от 133.15 /сто тридесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра, на две нива, свързани помежду си с вътрешна стълба и кухненски асансьор и има следното разпределение: първо ниво на партерен стаж, състоящо се от търговска зала, офис, баня-тоалетна, кухненски асансьор, вътрешна стълба, със застроена площ на това ниво от 44,80 /четиридесет и четири цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, при граници на това ниво по документ за собственост: от изток - стълбище, от запад - апартамент № 3 /три/ на Илич Йотов Казашки от вход „А", от север - апартамент на Вера Миткова Зарева, от юг - улица „Стефан Караджа” и при граници на това ниво съгласно схема ни самостоятелен обект: над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” едно), самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.19 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка" две „точка" едно девет) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.20 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" две нула) и второ ниво, на сутеренния етаж на горепосочената жилищна сграда, състоящо се от помещение за персонала, помещение за топла и студена кухня, помещение за подготовка, със застроена площ на това ниво от 88,35 /осемдесет и осем цяло и тридесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници на това ниво по документ за собственост: мазе от вход „А", асансьорна шахта от вход „А", коридор на мазета от вход „А", мазе № 3 /три/ от вход „А", собственост на „Ди Финдиген” ЕАД, коридор на мазетата от вход „Б", мазе от вход „Б", улица „Стефан Караджа" и при граници на това ниво съгласно схема на самостоятелен обект: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.1 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно „точка” две „точка” едно), самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.19 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” едно девет) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.20 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно „точка” две „точка” две нула), над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.6 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно „точка” две „точка" шест) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.1.2.23 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка” едно „точка” две „точка" две три), заедно със склад сухи продукти /бивше избено помещение 10 (десет)/, с площ от 10 (десет) квадратни метра, при граници: от изток - мазе на семейство Готови, от запад – мазе, от север - коридор, от юг - двор и улица „Стефан Караджа”, заедно с хладилен склад /бивше избено помещение № 22 (двадесет и две)/, с площ от 10 (десет) квадратни метра, при граници: от изток - стълбище, от запад - мазе на „Ди Финдиген" ЕАД, от север - двор, от юг - коридор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, който имот е с идентификатор 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка" едно нула три „точка" едно)., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), находящо се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б”, в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/, със застроена площ от 4.90 (четири цяло и деветдесет стотни) квадратни метра, при съседи по нотариален акт за собственост: от изток - коридор, от запад - двор, от север - разделителна стена с вход “Б” и от юг - мазе заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ по акт за собственост от 1626.00 (хиляда шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, представляващ по кадастрална карта и регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър поземлен имот, с идентификатор № 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно), с номер по предходен план УПИ Х /десети/ и XI /единадесети/ от квартал № 462 /четиристотин шестдесет и втори/ по плана на град София, местност „Центъра“ и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), находящо се в град София, Столична община, район „Средец”, във вход „Б”, в жилищна сграда на улица „Стефан Караджа” № 11 /единадесет/ (на етаж -1 (минус едно) в сграда № 2 /две/, без посочена площ по документ за собственост, с декларирана застроена площ от 5.47 (пет цяло и четиридесет и седем стотни) квадратни метра, при съседи по нотариален акт за собственост: от изток - коридор, от запад – Ц. Георгиева – преди, а сега – мазе на „Ди Финдиген“ ЕАД, от север -коридор и от юг - мазе преди на И. Димитров, а сега - мазе на „Ди Финдиген“ ЕАД ,заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ по акт за собственост от 1626.00 (хиляда шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, представляващ по кадастрална карта и регистри, одобрени със заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър поземлен имот, с идентификатор № 68134.103.1 (шест осем едно три четири „точка” едно нула три „точка” едно), с номер по предходен план УПИ Х /десети/ и XI /единадесети/ от квартал № 462 /четиристотин шестдесет и втори/ по плана на град София, местност „Центъра“.
Ощеtargimot.com
2 стаи
62 м²
23,000
2017-7-20
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Bns 478 Тел: 0882 817 462, 02 425 68 24 Отговорен брокер: Павел Димитров Предлагаме за продажба готов за нанасяне двустаен апартамент в ски курорт Банско и по-специално на ул. Стефан Караджа , с удобно разположение между центъра на града и началната станция на кабинковия лифт. Апартаментът е част от комплекса от затворен тип Топ Лодж , като разкрива живописна гледка към останалите части на комплекса и част от Пирин планина. Апарт-хотелът се намира на 300 метра от начална станция на лифта и МОЛ Банско, на 200 метра от търговската улица Пирин, с бърз достъп до центъра на града. Описваният апартамент е с обща площ от 62 кв.м. Източното жилище се намира на четвърти етаж, като помещенията са завършени със стени латекс, подове - ламинат и теракот, както и ПВЦ дограми. Кухнята е напълно обзаведена и оборудвана със стъкло-керамичен плот с две гнезда, вградена фурна, абсорбатор, хладилник, микровълнова фурна, тостер, мивка, шкафове за инвентар и посуда, маса за хранене с четири стола. Холът е обзаведен с двоен разтегателен диван, два фотьойла, масичка за кафе, телевизор с масичка за него и шкаф; спалнята - с две единични легла с матраци, нощни шкафчета с лампи, гардероб, тоалетка с огледало. Напълно готовата баня с тоалетна е оборудвана с вана с душ, мивка с огледало, бойлер. Апартаментът е завършен с един източен балкон. Отоплението се осъществява чрез електрически конвектори. Имотът е окабелен за телефон, кабелна телевизия и интернет. За безопасност и лесен достъп до жилището, сградата разполага с асансьор и портиер (24 часа в денонощието). Годишната такса поддръжка на общите части е 10 Евро / кв.м. Безспорен плюс на имота е неговата отлична локация и красиви панорамни гледки, тъй като в близост няма сгради. Затвореният комплекс Топ Лодж разполага със ски гардероб, денонощна рецепция, СПА център (с вътрешен басейн, сауна, джакузи, фитнес, масаж, турска/парна баня, хидромасажна вана). Апарт-хотелът предлага озеленен вътрешен двор с детски люлки и барбекю под навес. Освен това като собственик на апартамент в този комплекс, вие ще имате възможност да ползвате услугите на намиращия се на територията на комплекса бар и да поспортувате тенис на маса. Летищата в Пловдив и София са на 160 км разстояние оттук, а жп гарата на града е на 1 км. Оглед на имота Можем да ...
Ощеbazar.bg

Стилен апартамент в центъра на София

Област София гр. София "Център" ул. Ген. Паренсов
68 м²
121,000
2016-7-5
Стилно жилище с една спалня в центъра на София на ул. „Генерал Паренсов”. Районът е изключително комуникативен, на крачки се намират всички съвременни удобства както и ключови места за столицата. Основните пътни артерии, осигуряващи бърз достъп до желани точки се намират в удобна близост до имота-бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Васил Левски”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Георги Раковски”, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко”. В съседство са разположени популярния площад „Патриарх Евтимий”, наречен още „Попа”, градинката пред църквата „Св. Седмочисленици”, както и малките централни улички-„Цар Шишман”, ул. „6-ти септември”, ул. „Стефан Караджа”. Апартаментът е част от тухлена сграда от 1970 г., без асансьор. Отоплението е ТЕЦ, поставени са алуминиеви радиатори. Апартаментът заема втори етаж. Изложението е изток, с гледка къв вътрешен двор. Имотът е качествено завършен: • стени: латекс и тапети • подови настилки: естествен паркет, кухня-гранитогрес • трикамерна ПВЦ дограма • оборудвана баня с тоалетна на теракота и фаянс Жилището е компактно и се състои от: • входно антре, • просторна дневна с кухненски бокс с усвоен балкон • една спалня • баня с тоалетна • мокро помещение Апартаментът се предлага с цялостно обзаведен кухненски бокс, интериорните решения на останалите помещения се предоставят на бъдещите собственици. На разположение остават: • кухненски шкафове • вградена фурна „Eurolux” • керамични котлони „Erolux” • хладилник „Eurolux” • съдомиалня „Eurolux” • маса за хранене с два стола Имотът е с благоприятно местоположение в центъра на София. На крачки се намират метростанция „Стадион Васил Левски”, спирки на тролеи и трамваи. На минути се простира красивата Борисова градина, множество места за отдих и развлечения, спортни зони, популярни заведения и ресторанти. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Търговска площ, 64m 2 (под наем)

жк. Хаджи Димитър, София
538
2016-6-16
590131; Под Наем Магазин София - Хаджи Димитър 538 € Магазин под наем с ток и вода на ул. \\\"Васил Кънчев\\\" 26. Цената е с ДДС Ориентир: Бизнес център Стефан Караджа
Ощеofficespace.bg