Не е намерено нищо

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ с. Волуяк
15669.0 м²
600 000 лв
4.11.16 г., 13:25
, по плана на гр. София, местности „Толева махала“ и „Република – 2 /две/“, от който имот попадат: в квартал 18 ... № 154011 – нива на Валери Георгиев Миланов, имот № 154019 – жил.територия на „Петра имоти“ ЕООД, имот № 154003 – нива на ... съгласно данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри
Още targimot.com