Адрес: гр. София, ж.к. "Разсадника Коньовица", бл. 62, вх. "Е", ет. 5, ап. 110, Софийски градски
56 м²
57 600 лв
17.05.2018 г.
Ощеtargimot.com
ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ от административна сграда /блок А/, от административен комплекс, застроена на девет етажа, находяща се в гр. София, община Красна Поляна, бул. Александър Стамболийски 205 /двеста и пет/ построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен и незастроен, целият с площ от 9860 /девет хиляди осемстотин и шестдесет/ кв.м., съставляващ парцел VI /шести/ от квартал 80 /осемдесети/ от ЗПР на местност Разсадника – Коньовица, по плана на град София, при граници на парцела: от юг –
Адрес: бул. Ал. Стамболийски № 205, ет.9, Софийски градски
201 м²
213 844 лв
16.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ от административна сграда /блок А/, от административен комплекс, застроена на девет етажа, находяща се в гр. София, община Красна Поляна, бул. Александър Стамболийски 205 /двеста и пет/ построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен и незастроен, целият с площ от 9860 /девет хиляди осемстотин и шестдесет/ кв.м., съставляващ парцел VI /шести/ от квартал 80 /осемдесети/ от ЗПР на местност Разсадника – Коньовица, по плана на град София, при граници на парцела: от юг –
Адрес: бул. Ал. Стамболийски № 205, ет.1, Софийски градски
119 м²
94 120 лв
16.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more