1 м²
58,800 лв
2018-1-16
Намира се близо до къщи . Попада в зона Ссб. Близо до стопански постройки. Достъп - полски път.
Ощеbazar.bg

Продава Земеделска земя гр. София Малинова долина

Малинова долина, гр. София, Област София-град
66,000
2018-1-18
ПИ с площ 944 кв.м., находящ се в с. Симеоново, м. Боровец. Категория на земята - шеста. Жм3 - жилищна устр. зона с ниско етажно застрояване в зони за екологично съхранение.(***
Ощеolx.bg
23 м²
100,000 лв
2018-1-12
Земеделска земя, намираща се в землището на Мрамор, с лице на път, през имота минава напоителен канал зад 'Биомед' /между Мрамор и Житен/, подходящ за разсадник, оранжерии. Възможност за окрупняване на масив около 90дка.
Ощеbazar.bg

Продава Земеделска земя гр. София

гр. София, Област София-град
28,000
2018-1-18
Представяме Ви имот в землището на с. Плана, общ. Столична, район Панчарево, м. "Велчев рид". Статут на имота - изоставена нива, с площ от 2.809 дка. Нивата граничи с четвъртокласен път. Категорията на имота при неполивни условия е девета.(***
Ощеolx.bg

Продава Земеделска земя гр. София Враждебна

Враждебна, гр. София, Област София-град
475,500
Вчера в 04:04
Имотът е със статут земеделска земя. Теренът е равен, неограден, без изградена инфраструктура (ток, вода и канализация). Намира се на втора линия от бул. "Владимир Вазов", зад Хоум Макс. Районът е обособен като промишлена зона с изградена инженерна инфраструктура и осигурена транспортна достъпност. Предимства: след промяна на статута, да бъде използван за изграждане на административна, производствена или логистична база. Има възможност за покупка на съседен имот с площ от 2 094 кв.м. Възможности за покупката на лизинг или с кредит. Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на купувача. (***
Ощеolx.bg
3125 м²
975,000
Днес в 05:11
Продава парцел в с.Алдимировци общ.Сливница месност 'Клабуч' .Парцелът граничи с магистралата и третокласен път. Нивата е категория 4. Един собственик с нот.акт от 2007г. За огледи Димитрова 0896 819 530 СПЕШНО !!! Коментар на цената. Цената е 10 Е на кв. метър. Може и под наем .
Ощеbazar.bg

Продава Земеделска земя гр. София Връбница 2

Връбница 2, гр. София, Област София-град
115,000
Вчера в 04:26
Продава поземлен имот с площ 4900 кв.м попадащ в зона Пс: за застрояване с производствени, складови, административни търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Плътност 55 процента, кинт 1,5 и Оз 30 процента. Парцелът е в непосредствена близост до бул. Ломско шосе.(***
Ощеolx.bg

Продава Земеделска земя гр. София Симеоново

Симеоново, гр. София, Област София-град
119,500
2018-1-18
ПИ с площ 3412 кв.м., находящ се във в. з. Малинова долина - Бункера II, м. Банище, землището на Симеоново. Тгп - гробищни паркове. Категория на земята - четвърта.(***
Ощеolx.bg
3 м²
159,500
2018-1-11
РиълНет Офис Синерджи предлага за продажба 3 000 кв. м. земеделска земя в местността 'Дзуката' на с. Герман, подходящ за строителство на логистичен център, складове и др. Имотът е с лице на асфалтов път, в близост до складови и промишлени обекти, ток и вода. От него се откриват прекрасни гледки към Витоша и София. Има целодневно слънчево огряване.
Ощеbazar.bg

Продава Земеделска земя гр. София Враждебна

Враждебна, гр. София, Област София-град
76,694
Вчера в 04:02
Имотът е със статут земеделска земя, четвърта категория. Теренът е равен, неограден, без изградена инфраструктура (ток, вода и канализация). Намира се на втора линия от бул. "Владимир Вазов", зад Хоум Макс. Районът е обособен като промишлена зона с изградена инженерна инфраструктура и осигурена транспортна достъпност. Възможност за промяна на статута, което ще позволи изграждане на административна, производствена или логистична база. Продава се съседен имот с площ от 13 090 кв.м. Възможности за покупката на лизинг или с кредит. Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на купувача. (***
Ощеolx.bg

Продава Земеделска земя гр. София

гр. София, Област София-град
848,000
Вчера в 04:25
Отличен парцел, намиращ се на втора линия от Околовръстното шосе и Северната тангента на София. На 12 км. от центъра на града. С добра локация към летището. Зона СМФ2д за администрация, търговски и складови обекти. В съседство на УПИ за промишлени нужди. Теренът е равен, без наклон. Поземлен имот за промишлено строителство, до ток и вода. Имотът е с площ 17,654 дка. За повече информация и контакти: Зоя Манолова ID:75392(***
Ощеolx.bg
800 м²
80,000
2018-1-8
Намира се до Поделението на баретите. 800м2. Възможно окрупняване със съседен имот 2400м2. Лице на ул. Патриарх Герман. Попадат в местността 'Грамадето', зона ЖВ-20% плътност, кинт 0,6. 0878 686843
Ощеbazar.bg
8000 м²
550,000
2018-1-8
Намира се на ул. 'Стар лозенски път', срещу сградата на 'Дерони', близо до кръстовището с Околовръстен път. Устройствена зона-Жилищна с нискоетажнао застрояване. Лице на асфалт, ток, вода. 0897897162
Ощеbazar.bg
47 м²
399,500
2017-12-3
Перспективен имот с лице на главния път София - Мрамор и граничещи с имот в регулация. Близо ток и вода до имота. Лице 60 метра и обща квадратура 47 000 кв. м. Възможност за закупуване и на съседните парцели - идентични по параметри. Агенцията предлага само реални оферти на действителни цени. Доверете се на 24 години опит на имотния пазар ! За огледи и повече информация и огледи 0898 512425;
Ощеbazar.bg
1974 м²
109,000
2017-11-27
Парцел на Мраморски път, преди стопанския двор на Мрамор. Теренът е равен, с правилна форма и лице 29м на асфалтов път. Парцелът попада в смесена многофункционална зона за застрояване с показатели: плътност 60%, КИНТ 1,2. Имотът е в близост до промишлени сгради. За повече информация и огледи: Станислав Младенов 02 444 65 08; 0884 441 799; ***
Ощеolimp-uv.com
159,000 лв
2017-11-27
На вашето внимание 5 земеделски ниви с обща площ 53 255 кв.м. Разположението на имотите може да видите на снимката .
Още1001line.com
2 м²
87,500 лв
2017-11-13
ОФИС ЕКИП предлага равна нива 4-та категория, с площ 2355 кв.м, разположена в с. Голяновци, в местност 'Лаката'. На първа линия до главен път с лице 24 м. Ток и вода в съседство. Спирки на градски транспорт, на 15 мин. от гр. София и метростанция 'Обеля'. Номер оферта - 22283. За огледи и повече информация тел: 0879889159 - Румяна ДИМИТРОВА.
Ощеbazar.bg

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Люлин, Филиповци, местност "Кория", нива с идентификатор 68134.4385.32. Имотът се намира на 500 м. от гр.Банкя, с лице на Банско шосе-18 метра
5634 м²
68,400 лв
2017-11-13
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.11.2017 г. до 18.12.2017 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на Мариана Иванова Божилова от гр.София и Борис Илчев Божилов от гр.София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4385.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.София, Столична община, район „Люлин”, Филиповци, местност Кория, с площ от 5634 (пет хиляди шестстотин тридесет и четири) квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 047032 (нула, четири, седем, нула, три, две), при съседи: 68134.4385.50 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет), 68134.4385.51 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет и едно), 68134.4385.46 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, четиридесет и шест), 68134.4385.33 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и три), съгласно скица № 15-91399/06.03.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, а по документ за собственост – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 29, том 63I по описа за 2007г. представляващ: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА № 047032 /нула, четиридесет и седем хиляди тридесет и две/, в землището на Филиповци, Столична община, район Люлин, местност "Кория", ЕКАТТЕ 99128 /деветдесет и девет хиляди сто двадесет и осем/, седма категория, целият с площ от 5634 /пет хиляди шестстотин тридесет и четири/ кв.м. по скица, а по доказателствен акт от 5635.50 /пет хиляди шестстотин тридесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при съседи по скица: неурегулиран поземлен имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ - нива на насл. на Стоян Здравков Вучков, неурегулиран поземлен имот № 000115 /нула, нула, нула сто и петнадесет/ - полски път на Столична община, неурегулиран поземлен имот № 047033 /нула, четиридесет и седем хиляди и тридесет и три/ - нива на Валентин Христов Владимиров и др. и нeypeгулиран поземлен имот № 000194 /нула, нула, нула сто деветдесет и четири/ - полски път на Столична община, а по доказателствен нотариален акт: имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ на наследниците на Стоян Здравков Вучков, полски път и западната реална част от имот № 47008 / четиридесет и седем хиляди и осем/. Тежести за имота: Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1) договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България” АД, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имоти, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 29, том 63 по описа за 2007 г. за сумата от 150 000,00 евро; 2) възбрана по изп.дело № 122/2014 г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов с рег. № 844 на КЧСИ, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 183, том IV по описа за 2014 год.; 3) възбрана по настоящото изп.дело № 66/2015 г. по описа на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 251, том IV по описа за 2015 год.; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 68 400,00 (шестдесет и осем хиляди и четиристотин) лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с управителя на имота Мариана Божилова на тел. 0899 311 151. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 19.12.2017 г. (вторник) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
Ощеtargimot.com
3320 м²
66,400,000 лв
2017-10-30
www.asavia.info Имот в кв.'Скърнава', местноста 'Владин ръд', с прекрасен изглед към града, Голф комплекс, езеро, комуникативен. В съседство със стройтелен полигон и новостроящи се жилищни сгради. тел.за контакти 0899 991920 - Светла Панталеева, e-mail:***,ОФЕРТА 18058
Ощеbazar.bg
3032 м²
60,640,000 лв
2017-10-30
www.asavia.net Имотът е 3032кв.м., на главен и на асфалтов път, на граница с регулация, в близост до езерото и комплекс РИУ. Обявената цена е на декар.тел.за връзка 0899 991920- Светла Панталеева, e-mail:***, Оферта 6980
Ощеbazar.bg
2 м²
149,931 лв
2017-10-30
www.asavia.info Имотът се намира в местността 'Владин ръд',кв.'Скърнава' в близост до Голф игрище.Има чудесен панорамен изглед към града,в съседство с вили и изградени комуникации. Обявената цена на имота e на кв.м. тел.за контакти 0899 991920- Светла Панталеева, e-mail:***,ОФЕРТА 7029
Ощеbazar.bg
75 м²
150,000 лв
2017-9-21
ливада срещу хибридния център с лице на главния международен път София-Видин Дунав мост2, европейски коридор . равен, граничи с река. с лице на пътя 120м и дълбочина 630м, граничещ с река. Подходящ за промишлени цели, смесено производство или за обслужващи дейности. както и за вилно селище с басейни промишлена база, ранчо , къмпинг, ,неограничено количество вода, ток, слънчев парцел ,на 28 км. от централна гара София. Особености: Земеделска земя ____ контакти тел: 0898481651
Ощеbazar.bg
1 м²
40,000 лв
2017-9-19
ТЕРА БУЛГАРИ ПРОДАВА Оферта П-3226. Област София, община Витоша, село Мърчаево. Предлагаме за продажба земеделска земя 1500м2, четвърта категория. Лице на полски път 25 метра. До регулация. Ток и вода от централен водопровод в съседство. Лесен достъп от главният път за село Рударци. Равен.За контакт 0898881142 Христов. Съдействаме за кредити чрез банки-партньори. Фирмено кредитиране. Правни консултации. Застраховка на вашия имот. Строителни и ремонтни дейности.
Ощеbazar.bg

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ местност "Крушата"
2519 м²
24,120 лв
2017-9-20
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник - Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 14.07.2011 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща се в землището на село Световрачене, Столична община – р-н „Нови Искър”, област София, местността „Крушата”, пета категория, с полощ от 2702 /две хиляди седемстотин и два/ кв.м., съставляващо съгласно скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/ по плана за земеразделяне в землището на село Световрачене, с ЕКАТТЕ 65601 /шест, пет, шест, нула, едно/, при граници и съседи: имот № 007012 /нула, нула, седем, нула, едно, две/ - нива на Димитър Иванов Славков и др., имот № 7022 /седем, нула, две, две/ - полски път на Столична община – полски, имот № 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/ - нива на „Лаймстоун” ЕООД и имот № 000019 /нула, нула, нула, нула, едно, девет/ - път І /първи/ клас за държавата, и при следните ограничения върху имота: електропровод 110 kV – на 20 /двадесет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 24 /двадесет и четири/ метра от оста на електропровода, не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, и магистрален газопровод 700 /седемстотин / mm или от 600 /шестстотин/ mm до 800 /осемстотин/ mm – в охранителна зона на 200 /двеста/ метра от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 /десет/ метра от двете му страни, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5443.13 /шест, пет, шест, нула, едно, точка, пет, четири, четири, три, точка, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Световрачене, СО, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: местност „Крушата”, площ 2702 /две хиляди и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер на предходен план: 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/, съседи: ПИ с идентификатор № 65601.5443.14, ПИ с идентификатор № 65601.5443.22, ПИ с идентификатор № 65601.5443.12 и ПИ с идентификатор № 65601.5443.40. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том № ХI, вх. рег № 19161/2009, дело № 11787/2009 г.; Договорна ипотека № 11, том № ХХІІІ, вх. рег № 30232/2006; Договорна ипотека № 17, том № ХLІІI, вх. рег № 50028/2007; Договорна ипотека № 10, том № ХХІІI, вх. рег № 30231/2006; Възбрана № 65, том 3, дв.вх. рег. № 4089/2014 г.; Възбрана № 232, том 9, вх. рег. № 27074/2011 г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 21 240.00 лв. /двадесет и една хиляди двеста и четиридесет лева/. НИВА, находяща се в землището на село Световрачене, Столична община – р-н „Нови Искър”, област София, местността „Крушата”, пета категория, с площ от 2519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м., съставляващо съгласно скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/ по плана за земеразделяне в землището на село Световрачене, с ЕКАТТЕ 65601 /шест, пет, шест, нула, едно/, при граници и съседи: имот № 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/ - нива на „Лаймстоун” ЕООД, имот № 007022 /нула, нула, седем, нула, две, две/ - полски път на Столична община – полски, имот № 007016 /нула, нула, седем, нула, едно, шест/ - нива на Цветан Илиев Михалкова, имот № 007015 /нула, нула, седем, нула, едно, пет/ - нива на наследниците на Благой Тодоров Гьошев и имот № 000019 /нула, нула, нула, нула, едно, девет/ - път І /първи/ клас за държавата, и при следните ограничения върху имота: електропровод 110 kV – на 20 /двадесет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 24 /двадесет и четири/ метра от оста на електропровода, не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, и магистрален газопровод 700 /седемстотин / mm или от 600 /шестстотин/ mm до 800 /осемстотин/ mm – в охранителна зона на 200 /двеста/ метра от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 /десет/ метра от двете му страни, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5443.14 /шест, пет, шест, нула, едно, точка, пет, четири, четири, три, точка, едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Световрачене, СО, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: местност „Крушата”, площ 2519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер на предходен план: 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/, съседи: ПИ с идентификатор № 65601.5443.15, ПИ с идентификатор № 65601.5443.16, ПИ с идентификатор № 65601.5443.22 и ПИ с идентификатор № 65601.5443.40. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том № ХI, вх. рег № 19161/2009, дело № 11787/2009 г.; Договорна ипотека № 11, том № ХХІІІ, вх. рег № 30232/2006; Договорна ипотека № 17, том № ХLІІI, вх. рег № 50028/2007; Договорна ипотека № 10, том № ХХІІI, вх. рег № 30231/2006; Възбрана № 65, том 3, дв.вх. рег. № 4089/2014 г. и Възбрана № 215, том 9, вх. рег. № 26803/2011 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД; ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 24 120.00 лв. /двадесет и четири хиляди сто и двадесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 26.10.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 25.09.2017 г. и завършва на 25.10.2017 г. - 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Мирослав Дунчев Николов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20138440401478. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 26.10.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Земеделска