УПИ XVI-984,969. Кинт-1.2, плътност на застрояване 30%. Попада в зона Птп- Зона за застрояване с предприятия за високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и сгради за учебна и научно- експериментална иновационна дейност, административни и делови сгради и офиси, изложбени зали, жилищни сгради, общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене и битово обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, озеленени площи. Допускат се само производства, които не отделят вредности съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Мин 25% от УПИ е с висока дървесна растителност. За пром.строителство
град София, Илиянци, ул. Гергина, 4050 кв.м
4050 м²
260 000
20.07.2018 г.
Ощеimoti.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more