Еделвайс 3

Област София гр. София кв. "Бояна" ул. Георги Войтех
167,247
2018-1-16
С удоволствие ви представяме новия реномиран комплекс срещу Резиденция Бояна - Еделвайс 3. Комплексът притежава изключителни характеристики като съвременен дизайн, висококласни материали и отлични разпределения, подходящи за семейства. За разлика от първите две фази, новата 3-та фаза се отличава с тиха вътрешна локация в квартала, с голямо отстояние от булеварда, оградена територия и първокласен дизайн от водещи столични архитекти. Строителството на първата от четирите нови сгради вече започна. • Отлично завършване на първите две фази на комплекса-Еделвай 1 и Еделвайс 2 • Реномиран инвеститор с безупречна репутация • Първокласен дизайн от водещи архитекти • Просторни помещия и функционални вътрешни разпределения • Висок клас довършителни работи и луксозни общи части • Комуникативна локация на тиха вътрешна улица в квартала • Бърз достъп до всички точки на града чрез основни пътни артерии • Панорамни гледки към София и Витоша • Външен басейн • Тухли – Wienerberger Porotherm 25 N+F light • Вътрешни машинни мазилки - Baumit • Хидроизолация покрив – Два пласта битумна хидроизолация Профитех ХМ Супер пласти 10Р 4мм/РМ 4,5кг • Топлоизолация покрив - Austrotherm EPS 20 кг/м3 • Топлоизолация фасада - Каменна минерална вата Saint Gobain Izover зад каменна облицовка, ЕPS топлоизолация 15см - Система Baumit • Фасади – Частично с Алуминиев композитен панел Etalbond (Etem) и естествен камък - Травентин Антик и Врачански варовик • Парапети –система Alumil • Гаражни врати – HÖRMANN • Шумоизолация по под - Fonas 2.8 • Мазана хидроизолация в бани - Еднокомпонентна акрилатна пастообразна хидроизолация HYDROSIL 01 • Облицовки общи части - гранит • Дограма - Система Schuco AWS/ADS 70.Hi • Водопровод - Инстапласт • Канал – Райплайф -България • Решетки - Решетки Hauraton • Кабели - ЕЛ КАБЕЛ БЪЛГАРИЯ • Ключове и контакти - Legrand • Звънчево-домофонна инсталация (ADS/VDS) - FERMAX • Конвектор тип JAGA STRADA • Медни тръби – SARKUYSAN • Скрепители – Hilti • Противопожарни клапи – Natalyclima • Газов котел – Bosch • Асансьори – Коne Цените за всеки един свободен имот в комплекс Еделвайс 3 ще намерите в секция "Цени и наличности". Възможно е закупуване на единични, двойни и тройни паркоместа. Всички посочени цени са без ДДС. Еделвайс Бояна: обзор на строителството към 20.08.2016 ч.: *** Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул. Георги Войтех № 22
321 м²
320,000 лв
2017-10-27
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Георги Войтех №22
321 м²
400,000 лв
2017-9-4
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г.
Ощеtargimot.com

Еделвайс 3

Област София гр. София кв. "Бояна" ул. Георги Войтех
167,247
2016-4-1
С удоволствие ви представяме новия реномиран комплекс срещу Резиденция Бояна - Еделвайс 3. Комплексът притежава изключителни характеристики като съвременен дизайн, висококласни материали и отлични разпределения, подходящи за семейства. За разлика от първите две фази, новата 3-та фаза се отличава с тиха вътрешна локация в квартала, с голямо отстояние от булеварда, оградена територия и първокласен дизайн от водещи столични архитекти. Строителството на първата от четирите нови сгради вече започна. • Отлично завършване на първите две фази на комплекса-Еделвай 1 и Еделвайс 2 • Реномиран инвеститор с безупречна репутация • Първокласен дизайн от водещи архитекти • Просторни помещия и функционални вътрешни разпределения • Висок клас довършителни работи и луксозни общи части • Комуникативна локация на тиха вътрешна улица в квартала • Бърз достъп до всички точки на града чрез основни пътни артерии • Панорамни гледки към София и Витоша • Външен басейн • Тухли – Wienerberger Porotherm 25 N+F light • Вътрешни машинни мазилки - Baumit • Хидроизолация покрив – Два пласта битумна хидроизолация Профитех ХМ Супер пласти 10Р 4мм/РМ 4,5кг • Топлоизолация покрив - Austrotherm EPS 20 кг/м3 • Топлоизолация фасада - Каменна минерална вата Saint Gobain Izover зад каменна облицовка, ЕPS топлоизолация 15см - Система Baumit • Фасади – Частично с Алуминиев композитен панел Etalbond (Etem) и естествен камък - Травентин Антик и Врачански варовик • Парапети –система Alumil • Гаражни врати – HÖRMANN • Шумоизолация по под - Fonas 2.8 • Мазана хидроизолация в бани - Еднокомпонентна акрилатна пастообразна хидроизолация HYDROSIL 01 • Облицовки общи части - гранит • Дограма - Система Schuco AWS/ADS 70.Hi • Водопровод - Инстапласт • Канал – Райплайф -България • Решетки - Решетки Hauraton • Кабели - ЕЛ КАБЕЛ БЪЛГАРИЯ • Ключове и контакти - Legrand • Звънчево-домофонна инсталация (ADS/VDS) - FERMAX • Конвектор тип JAGA STRADA • Медни тръби – SARKUYSAN • Скрепители – Hilti • Противопожарни клапи – Natalyclima • Газов котел – Bosch • Асансьори – Коne Цените за всеки един свободен имот в комплекс Еделвайс 3 ще намерите в секция "Цени и наличности". Възможно е закупуване на единични, двойни и тройни паркоместа. Всички посочени цени са без ДДС. Еделвайс Бояна: обзор на строителството към 20.08.2016 ч.: *** Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Георги Войтех

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул. Георги Войнтех № 1
239 м²
286,065 лв
2018-1-10
ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор № 68134.1942.963.1.2, което съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, ет. -1, ап. 2, с площ от 239,03 кв.м. и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2 /две/ при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж: 68134.1942.963.1.3; под обекта: няма; над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 68134.1942.963.1.1; 68134.1942.963.1.3; под обекта: 68134.1942.963.1.3; над обекта: 68134.1942.963.1.3; стар идентификатор: няма, а съгл. описание от документ за собственост: находящо се в град София, област София, Столична община, район Витоша, ул. "Георги Войтех" № l /едно/, стара ул. "734-та" и съставляващо № 2 /две/ по архитектурния проект с разгърната застроена площ от 239,03 /двеста тридесет и девет цяло нула три стотни/ кв.м., състоящо се от: на сутерена, кота - 3,12 /минус три цяло и дванадесет стотни/ от стая, предверие, баня с тоалетна и стълбище с 60.33 /шестдесет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м. застроена площ и мазе и склад с 38.67 /тридесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м. застроена площ или общо 99,00 /деветдесет и девет цяло/ кв.м. застроена площ на сутерена; на. кота - 0,52 /минус нула цяло и петдесет и две стотни/ от спалня, дневна с кухня и трапезария и баня с тоалетна с 136,07 /сто тридесет и шест цяло и седем стотни/ кв.м. застроена площ и тераса от 4,03 /четири цяло и три стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи: жилище № 1, жилище № 3, двор; ЗАЕДНО с прилежащите му 1/3 (една трета) идеални части от ПОЛУПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ на кота – 2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ с 92,70 /деветдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м. застроена площ и 1/3 (една трета) идеални части от НАВЕС-ГАРАЖЕН ПОДХОД на кота 0,00 /нула/ с 39,45 /тридесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи жилище № 1, жилище № 2, ограда по границата с УПИ XLVI-987, УПИ-XXXVII-787, двор и улица, за които обекти съгл. издадено удостоверение от СГКК – София няма данни за нанесени схеми; ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963, който съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, с площ от 799 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 963; квартал: 50; парцел: XXXVII; съседи: 68134.1942.788; 68134.1942.1199; 68134.1942.962; 68134.1942.1338; 68134.1942.787, а съгл. описание от документ за собственост представляващ: урегулиран поземлен имот XXXVII-963 /тридесет и седем-деветстотин шестдесет и три/, находящ се в местност „кв. Бояна“, квартал 50 /петдесети/, по плана на гр. София, с площ от 774 /седемстотин седемдесет и четири/ кв.м. при съседи по скица: улица, урегулиран поземлен имот XLV-788,789 /четиридесет и пет-седемстотин осемдесет и осем, седемстотин осемдесет и девет/, урегулиран поземлен имот XXXVI-962 /тридесет и шест-деветстотин шестдесет и две/, урегулиран поземлен имот XLVI-787 /четиридесет и шест-седемстотин осемдесет и седем/, урегулиран поземлен имот XXXVII-787 /тридесет и седем-седемстотин осемдесет и седем/, в който поземлен имот /дворно място/ са изградени описаните по-горе сгради;
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул. Георги Войнтех № 1
239 м²
317,850 лв
2017-8-25
ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор № 68134.1942.963.1.2, което съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, ет. -1, ап. 2, с площ от 239,03 кв.м. и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2 /две/ при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж: 68134.1942.963.1.3; под обекта: няма; над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 68134.1942.963.1.1; 68134.1942.963.1.3; под обекта: 68134.1942.963.1.3; над обекта: 68134.1942.963.1.3; стар идентификатор: няма, а съгл. описание от документ за собственост: находящо се в град София, област София, Столична община, район Витоша, ул. "Георги Войтех" № l /едно/, стара ул. "734-та" и съставляващо № 2 /две/ по архитектурния проект с разгърната застроена площ от 239,03 /двеста тридесет и девет цяло нула три стотни/ кв.м., състоящо се от: на сутерена, кота - 3,12 /минус три цяло и дванадесет стотни/ от стая, предверие, баня с тоалетна и стълбище с 60.33 /шестдесет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м. застроена площ и мазе и склад с 38.67 /тридесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м. застроена площ или общо 99,00 /деветдесет и девет цяло/ кв.м. застроена площ на сутерена; на. кота - 0,52 /минус нула цяло и петдесет и две стотни/ от спалня, дневна с кухня и трапезария и баня с тоалетна с 136,07 /сто тридесет и шест цяло и седем стотни/ кв.м. застроена площ и тераса от 4,03 /четири цяло и три стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи: жилище № 1, жилище № 3, двор; ЗАЕДНО с прилежащите му 1/3 (една трета) идеални части от ПОЛУПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ на кота – 2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ с 92,70 /деветдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м. застроена площ и 1/3 (една трета) идеални части от НАВЕС-ГАРАЖЕН ПОДХОД на кота 0,00 /нула/ с 39,45 /тридесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи жилище № 1, жилище № 2, ограда по границата с УПИ XLVI-987, УПИ-XXXVII-787, двор и улица, за които обекти съгл. издадено удостоверение от СГКК – София няма данни за нанесени схеми; ЗАЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963, който съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, с площ от 799 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 963; квартал: 50; парцел: XXXVII; съседи: 68134.1942.788; 68134.1942.1199; 68134.1942.962; 68134.1942.1338; 68134.1942.787, а съгл. описание от документ за собственост представляващ: урегулиран поземлен имот XXXVII-963 /тридесет и седем-деветстотин шестдесет и три/, находящ се в местност „кв. Бояна“, квартал 50 /петдесети/, по плана на гр. София, с площ от 774 /седемстотин седемдесет и четири/ кв.м. при съседи по скица: улица, урегулиран поземлен имот XLV-788,789 /четиридесет и пет-седемстотин осемдесет и осем, седемстотин осемдесет и девет/, урегулиран поземлен имот XXXVI-962 /тридесет и шест-деветстотин шестдесет и две/, урегулиран поземлен имот XLVI-787 /четиридесет и шест-седемстотин осемдесет и седем/, урегулиран поземлен имот XXXVII-787 /тридесет и седем-седемстотин осемдесет и седем/, в който поземлен имот /дворно място/ са изградени описаните по-горе сгради;
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Георги Войнтех № 1
239 м²
317,850 лв
2017-7-18
ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор № 68134.1942.963.1.2, което съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, ет. -1, ап. 2, с площ от 239,03 кв.м. и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2 /две/ при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж: 68134.1942.963.1.3; под обекта: няма; над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 68134.1942.963.1.1; 68134.1942.963.1.3; под обекта: 68134.1942.963.1.3; над обекта: 68134.1942.963.1.3; стар идентификатор: няма, а съгл. описание от документ за собственост: находящо се в град София, област София, Столична община, район Витоша, ул. "Георги Войтех" № l /едно/, стара ул. "734-та" и съставляващо № 2 /две/ по архитектурния проект с разгърната застроена площ от 239,03 /двеста тридесет и девет цяло нула три стотни/ кв.м., състоящо се от: на сутерена, кота - 3,12 /минус три цяло и дванадесет стотни/ от стая, предверие, баня с тоалетна и стълбище с 60.33 /шестдесет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м. застроена площ и мазе и склад с 38.67 /тридесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м. застроена площ или общо 99,00 /деветдесет и девет цяло/ кв.м. застроена площ на сутерена; на. кота - 0,52 /минус нула цяло и петдесет и две стотни/ от спалня, дневна с кухня и трапезария и баня с тоалетна с 136,07 /сто тридесет и шест цяло и седем стотни/ кв.м. застроена площ и тераса от 4,03 /четири цяло и три стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи: жилище № 1, жилище № 3, двор; ЗАЕДНО с прилежащите му 2/3 (две трети) идеални части от ПОЛУПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ на кота – 2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ с 92,70 /деветдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м. застроена площ и 2/3 (две трети) идеални части от НАВЕС-ГАРАЖЕН ПОДХОД на кота 0,00 /нула/ с 39,45 /тридесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи жилище № 1, жилище № 2, ограда по границата с УПИ XLVI-987, УПИ-XXXVII-787, двор и улица, за които обекти съгл. издадено удостоверение от СГКК – София няма данни за нанесени схеми; ЗАЕДНО с 2/3 (две трети) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963, който съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, с площ от 799 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 963; квартал: 50; парцел: XXXVII; съседи: 68134.1942.788; 68134.1942.1199; 68134.1942.962; 68134.1942.1338; 68134.1942.787, а съгл. описание от документ за собственост представляващ: урегулиран поземлен имот XXXVII-963 /тридесет и седем-деветстотин шестдесет и три/, находящ се в местност „кв. Бояна“, квартал 50 /петдесети/, по плана на гр. София, с площ от 774 /седемстотин седемдесет и четири/ кв.м. при съседи по скица: улица, урегулиран поземлен имот XLV-788,789 /четиридесет и пет-седемстотин осемдесет и осем, седемстотин осемдесет и девет/, урегулиран поземлен имот XXXVI-962 /тридесет и шест-деветстотин шестдесет и две/, урегулиран поземлен имот XLVI-787 /четиридесет и шест-седемстотин осемдесет и седем/, урегулиран поземлен имот XXXVII-787 /тридесет и седем-седемстотин осемдесет и седем/, в който поземлен имот /дворно място/ са изградени описаните по-горе сгради;
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ кв.Бояна, ул. 724 № 22
321 м²
320,000 лв
2017-6-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ кв.Бояна, ул. 724 № 22
321 м²
400,000 лв
2017-4-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес град София, СО, район ,,Витоша’’, кв. „Бояна", ул. „734-та" („Георги Войтех”) № 22, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com

Вила СОФИЯ

СОФИЯ кв.Бояна, ул. 724 № 22
321 м²
320,000 лв
2017-2-22
НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес град София, СО, район ,,Витоша’’, кв. „Бояна", ул. „734-та" („Георги Войтех”) № 22, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com

Вила СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул.Георги Войтех № 22
321 м²
40,000 лв
2016-12-15
НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес град София, СО, район ,,Витоша’’, кв. „Бояна", ул. „734-та" („Георги Войтех”) № 22, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com

Вила СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул.Георги Войтех № 22
321 м²
400,000 лв
2016-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес град София, СО, район ,,Витоша’’, кв. „Бояна", ул. „734-та" („Георги Войтех”) № 22, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com

Вила СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул.Георги Войтех № 22
321 м²
320,000 лв
2016-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес град София, СО, район ,,Витоша’’, кв. „Бояна", ул. „734-та" („Георги Войтех”) № 22, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com

Вила СОФИЯ

СОФИЯ кв. Бояна, ул.Георги Войтех № 22
321 м²
320,000 лв
2016-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес град София, СО, район ,,Витоша’’, кв. „Бояна", ул. „734-та" („Георги Войтех”) № 22, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ ХІХ-27 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и седем/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „Вилна зона Бояна", целият с площ по документ за собственост от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., при граници, съгласно документ за собственост: наследници на Крум Станоев Кутев, наследници на Александър Иванов Марков, наследници на Богдана Шаламанова, а съгласно извадка от регулационен план за действащ ПУП на УПИ ХІХ-27, кв. 13, в.з. Бояна, одобрен със Заповед № РД-09-50-258/01.06.1994г. на Гл. архитект на София, при граници: УПИ ХХ-642, 26, имот 640, УПИ ХVІІІ-28 и улица. Имотът е нанесен в кадастралната карта на гр.София като поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет) съгласно скица на поземлен имот № 27586/02.05.2012 г. от кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК-София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК., с площ по кадастрална карта от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв.м.. Адрес на поземления имот: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Геори Войтех’’) № 22. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.) с номер по предходен план: 27, квартал 13, парцел ХІХ, при съседи по кадастрална скица: 68134.1943.28; 68134.1943.1363; 68134.1943.640; 68134.1943.2865; 68134.1943.2820; 68134.1943.26; 68134.1943.642; 68134.1943.1362, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху гореописания урегулиран поземлен имот и заедно изградената в урегулирания поземлен имот ВИЛНА СГРАДА, построена на основание Разрешение за строеж № 32/20.06.1995 година, издадено от главния архитект на ТОА „Витоша" и архитектурни проекти, одобрени на 16.06.1995 година от главния архитект на ТОА „Витоша", представляваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 130 /сто и тридесет/ кв.м., състоящ се на кота ±0,00 /нула/ м. от входно антре, коридор, столова, кухня и тоалетна и на кота +0,96 /нула цяло и деветдесет и шест стотни/ м. от дневна и тераса, при граници: от четири страни -вътрешен двор и ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ по документ за собственост от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., състоящ се на кота +2,80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м. от галерия, коридор, баня с тоалетна, родителска спалня, гардероб и тераса и на кота +3,76 /плюс три цяло и седемдесет и шест стотни/ м. от две спални, тераса и баня с тоалетна, при граници: от четири страни - вътрешен двор, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата на кота -1,64 /едно цяло и шестдесет и четири стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 34,36 /тридесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, сауна, коридор и стълбище заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата на кота -2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ м., със застроена площ по документ за собственост от 16,28 /шестнадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от три страни -вътрешен двор, помещение - отопление и коридор. Сградата е нанесена в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1943.755.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин четиридесет и три, точка, седемстотин петдесет и пет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр.София, р-н ,,Витоша’’, ул. „734-та" (ул.,,Георги Войтех’’) № 22. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1943.755. Застроена площ: 119 (сто и деветнадесет) кв.метра. Брой етажи: 2 (два). Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Първи етаж от вилната сграда, заедно със СКЛАД, разположен в сутерена на сградата и , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ ХІХ-27 с идентификатор 68134.1943.755 е собственост на "ГРЕЙС-97" ООД с ЕИК 130345850, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.,,Бояна’’, ул. ,,734 - та’’ № 22, представлявано от управителите Гриша Гетов и Емилия Гетова, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. том 143, акт 139/18.12.2001г. Описаният по-горе урегулиран поземлен имот и втори етаж от вилната сграда, ведно с ФИТНЕС ЗАЛА, разположена в сутерена на сградата, е съсобствен на Гриша Ненков Гетов и Емилия Николаева Гетова, придобит с договори за замяна, обективирани в нотариални актове, вписани в Служба по вписванията том 236, акт 115/12.12.2008г. и том 236, акт 116/12.12.2008г. При описа е констатирано, че сградата е еднофамилна, двата етажа нямат самостоятелен достъп и възможност за самостоятелно ползване, имат обща електро, ВиК и отоплителна инсталация, поради което цялата сграда се изнася на публична като самостоятелен обект при обща цена за двата етажа и урегулирания поземлен имот. Сградата е изградена въз основа на Разрешение за строеж № 32/ 20.06.1995г. на гл. архитект на р-н Витоша и одобрени архитектурни проекти; няма удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Ощеtargimot.com