Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Васил Карагьозов“ бл. 202, вх.3, ет. 1, ап. 40
1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.4091.576.3.40, намиращ се в гр. София, общ. Столична, обл. София град, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ от 22.07.2014 г. представляващ самостоятелен обект в сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, ул. „Васил Карагьозов“ бл. 202, вх.3, ет. 1, ап. 40, като самостоятелния обект се намира в сграда №3 разположена в поземлен имот с идентификатор №68134.4091.576 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент; с брой нива на обекта: 1, с площ от 100,20 кв.м., Ниво 1; при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 6813.4091.576.3.41 и 6813.4091.576.3.39, под обекта няма, над обекта: 6813.4091.576.3.43, стар идентификатор: няма. Горепосоченият имот се състои от кухня, хол, малка спалня, голяма спалня, баня с тоалетна и малка тоалетна.
25.11.16 г., 20:40 targimot.com
100.0 м²
43 875,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Васил Карагьозов